UJI

Informació personal

MARTÍNEZ RAMOS, MIGUEL
 • Professor/a Titular d'Escola Universitària
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • Coordinador/a per al seguiment de la qualitat de grau
 • Representant CIT
 • Membre del grup d'investigació SOGRES-MF - Sostenibilitat de les Organitzacions i Gestió de la Responsabilitat Social – Mercats Financers
 • JC1156DD - (964 387148)
 • mmartine@uji.es
 • Ressenya Personal

  Miguel Martínez Ramos: Llicenciat en Ciències Empresarials (Universitat de València), Màster en Tributació (ADEIT, Universitat de València), Doctor en Administració i Direcció d'Empreses (Universitat Jaume I de Castelló). Llicenciat en Psicologia (Universitat Jaume I). Vinculat des de 1994 al departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I, des de 2004 com a Professor Titular d'Escola Universitària. Coordinador de 2n curs del Grau en Turisme. Docència impartida: assignatures de Comptabilitat Financera i Comptabilitat de Gestió en diferents titulacions i en cursos de postgrau. Interessos de recerca: disseny i ús de mecanismes de comptabilitat i control de gestió, aspectes socials de la comptabilitat.

  Investigació

   Publicacions en revistes acadèmiques tant nacionals com internacionals

   Publicacions destacades:

   • “From diagnostic to interactive style of management control”, Management Research News, Vol. 26,  No. 5,  2003, pp. 21-31. ISSN 0140-917. Realizado en colaboración con Fernando Gutiérrez Hidalgo.   
   • “El Balanced Scorecard. Estudio del proceso de implantación en una mediana empresa", Realizado en colaboración con José Antonio Heredia Alvaro, Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, 1,2, pp. 147-168, julio-diciembre 2003.
   • “Interaction between Management Accounting and supply chain management”, Supply Chain Management: International Journal, 9,2, pp. 134-138, 2004.
   •  “Change in the logistic management style through performance indicators: a case study”, International Journal of Logistics, vol 7, num 4, diciembre 2004, pp.313-324.
   • “Sistemas de indicadores y cambio contable. Estudio de un caso”,  Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, vol III, nº 6, 2005, pp. 13-38.

  Horari Actual


  Horari de tutories de Miguel Martínez Ramos


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 10:00 13:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Miguel Martínez Ramos


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  TU0941 - PR1 Dimarts 13:00 15:30 03-11-2020 12-01-2021
  TU0941 - TE1 Dimarts 13:00 15:00 29-09-2020 27-10-2020
  TU0941 - TE1 Dimarts 09:00 11:00 29-09-2020 12-01-2021

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AG1832 - PR1 Dilluns 15:00 17:00 12-04-2021 17-05-2021
  AG1832 - TE1 Dilluns 11:00 12:45 08-02-2021 24-05-2021
  AG1832 - TE1 Dilluns 09:00 10:30 08-02-2021 24-05-2021
  AG1832 - TU1 Dilluns 15:00 17:00 22-03-2021 24-05-2021
  TU0917 - PR1 Dimecres 12:30 14:00 10-02-2021 26-05-2021
  TU0917 - PR2 Dimecres 09:00 10:30 10-02-2021 26-05-2021
  TU0917 - PR3 Dimecres 10:30 12:00 10-02-2021 26-05-2021
  TU0917 - TE1 Dimarts 11:00 13:30 09-02-2021 25-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1032 - Valoración y Comercialización Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1832 - Valoració i Comercialització Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
  SJA015 - Fonaments de Comptabilitat i Dret Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  TU0917 - Comptabilitat de Gestió Grau en Turisme
  TU0941 - Anàlisi Financera Grau en Turisme
  TU0943 - Prácticas Externas Grado en Turismo
  TU0944 - Trabajo de Final de Grado Grado en Turismo