UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

SALVADOR ARAGÓ, ENRIQUE
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • Vicedegà/ana de facultat
 • Membre del grup d'investigació I+B - Anàlisi d’Inversions i Finances del Comportament
 • JC1154DD - (964 387146)
 • esalvado@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-6352-3210
 • Ressenya Personal

  Enrique es va graduar amb honors a l'Universitat Jaume I (2007). Ha obtés el títol de Màster Oficial en Banca i Finances Quantitatives del programa inter-universitari organitzat per la Universitat de Val'encia, La Universitat del País Basc, la Universitat de Castella-la-Manxa i la Universitat Complutense de Madrid. Al 2012 va obtindre el grau de doctor amb qualificació d'excel·lent i mencions "cum laude" i "doctor europeu". Ha treballat dos anys com a professor ajudant al Departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I abans d'incorporar-se com a personal investigador al Financial Mathematics and Computation Cluster (FMC2), un grup d'investigació entre  University College Dublin, Dublin City University, NUI Maynooth i instuticions financeres a Irlanda. Actualment treballa com a professor ajudant doctor al Departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I. També ha aconseguit diversos premis i projectos per la seua activitat investigadora d'institucions com FUNCAS (Fundació Espanyol de Caixes d'Estalvi), la Generalitat Valencia o el Govern d'Irlanda. 

  El seu principal interest investigador és a l'àrea de les finances empíriques. En particular: 

  1. Valoració d'actius -  tests empírics dels models teòrics; trade-off rendiment-risc; moments d'ordre superior en tests de valoració d'actius; aversió al risc i preferències dels inversors, asset allocation

  2. Estratègies de cobertura i gestió del risc - estratègies de cobertura òptimes utilitzant contractes de futur i/o altres actius derivats i la seua efectivitat. 

  3. Transmissió de volatilitat - l'anàlisi dels mecanismes de transmissió de volatilitat entre mercats internacionalss.

  4. Anomalies als mercats borsaris - efectes estacionals o altres comportaments que suposen in repte a l'explicació racional del comportament dels mercats financers. 

  5. Econometria Financera- noves tècniques d'estimació i/o inferències amb possibles aplicacions als problemes de l'economia financera. 

  Links


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1012 - Comptabilitat Financera Grau en Administració d'Empreses
  AE1013 - Direcció Financera Grau en Administració d'Empreses
  EC1012 - Comptabilitat Financera Grau en Economia
  EC1013 - Direcció Financera Grau en Economia
  FC1012 - Comptabilitat Financera Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1013 - Direcció Financera Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad
  SRL012 - Actius Derivats Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Dirección Financiera Avanzada
  • Vicente Aragó Manzana, José David Cabedo Semper, Juan Carlos Matallín Sáez, Enrique Salvador Aragó. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9788494100031. Valencia. Ed. Low Cost Books.

  Capítols de llibre


  • RE-EXAMINING THE RISK-RETURN RELATIONSHIP: THE INFLUENCE OF FINANCIAL CRISIS (2007-2009)
  • Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. ANALES DE ECONOMIA APLICADA. MADRID. Ed. Delta Publicaciones Universitarias S.L.. 2010. ISBN 9788492954155. Docent.

  Ponències a congressos


  • The distribution of index futures realized volatility undes seasonality and microestructue noise
  • Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. VIII Jornadas de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) sobre sobre Valoración, Financiación y Gestión de Riesgos: Transparencia y Competitividad. Riesgos y Oportunidades para las Pymes Españolas. Toledo (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 9788416286508.

  • Hacia un aprendizaje activo: Aplicación de la plataforma Edmodo a la asignatura de Introducción a la Contabiliad
  • Enrique Salvador Aragó. Avances en tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior. Castelló (Espanya). 15-10-2018. Docent. 2018.

  • Un aprendizaje activo: aplicación de la plataforma Edmodo a la asignatura "Introducción a la Contabilidad"
  • Nuria Alemany Palomo, Enrique Salvador Aragó. IV Jornada de Experiencias de Innovación Educativa. Univeresitat Jaume I (Espanya). 12-07-2018. Docent. 2018.

  • Contingent claims and hedging of credit risk with equity options
  • Enrique Salvador Aragó, Davide Avino. 26th Forum Finance. Santander (Espanya). 05-07-2018. Científic. 2018.

  • The influence of intraday seasonaliy on volatility transmission pattern
  • Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. XIX Conference on International Economics and VII Meeting on International Economics. Vila-real (Espanya). 28-06-2018. Científic. 2018.

  • Commodity Pricing: Evidence from Rational and Behivioral Models
  • Enrique Salvador Aragó, Don Bredin, Valerio Poti. XIX Conference on International Economics y VII Meeting on International Economics. Vila-real (Espanya). 28-06-2018. Científic. 2018.

  • Estimation Error of High-Frequency Data on Optima Portfolio Choice
  • Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. Conference on International Finance (INFINIT 2018). Poznan (Polònia). 11-06-2018. Científic. 2018.

  • The influence of Intraday Seasonality on Volatility Transmission Patterns
  • Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. Conference on International Finance (INFINIT 2018). Poznan (Polònia). 11-06-2018. Científic. 2018.

  • Lead-lag relatiionship between spot and futures stock indexes: Intraday data and Regime Switching Models
  • Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. Meeting of World Finance Conference. Sardinia (Itàlia). 26-07-2018. Científic. 2017. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9789899881648.

  • Lead-lag relationship between spot and futures stock indexes: Intraday data and Regime Switching Models
  • Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. The 15th INFINITI Conference on International Finance. València (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • Market Risk Aversion Under Volatility Shifts: An Experimental Study
  • Vicente Aragó Manzana, Juan Carlos Matallín Sáez, Enrique Salvador Aragó, Iván Barreda Tarrazona, Adriana Breaban. INFINITI Conference on International Finance. Universitat de València (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • Long-run Risk Portfolios
  • Enrique Salvador Aragó, John Cotter, Thierry Post, Valerio Poti. INFINITI Conference on International Finance. Universitat de València (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • Lead-lag relationship between spot and futures stock indexes: Intraday data and Regime Switching Models
  • Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. 34th International Conference of the French Finance Association (AFFI 2017). Valence (França). 31-05-2017. Científic. 2017.

  • A heterogeneous Agent Model for commodity pricing
  • Enrique Salvador Aragó. 21st Workshop on the Economic Science with Heterogneous Interacting Agents. Castellón de la Plana (Espanya). 22-06-2016. Científic. 2016.

  • The Low Risk Anomaly and Corporate Finances
  • Enrique Salvador Aragó. EFMA15 Annual Meeting. Amsterdam (Països Baixos). 24-06-2015. Científic. 2015.

  • Individual behavior in experimental asset markets with volatility shifts
  • Vicente Aragó Manzana, Iván José Barreda Tarrazona, Adriana Gabriela Breaban, Juan Carlos Matallín Sáez, Enrique Salvador Aragó. Actas (XVIII Congreso Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas - AECA 2015). Cartagena (Espanya). 30-09-2015. Científic. 2015. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 9788416286140.

  • Re-examining the risk-return relatioship in Europe: linear on non-linear trade off?
  • Enrique Salvador Aragó, Christos Floros, Vicente Aragó Manzana. 5th International IFABS Conference. Nottingham (Regne Unit). 26-06-2013. Científic. 2013.

  • Re-examining the risk return relationship in Euroope: linear on-linear trade off?
  • Vicente Aragó Manzana, Christos Floros, Enrique Salvador Aragó. XIV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics. Madrid (Espanya). 24-06-2013. Científic. 2013.

  • Calendar anomalies in cash and stock index futures: international evidence
  • Enrique Salvador Aragó. INFINITI - Conference on International Finance. Aix-en-Provence (França). 10-06-2013. Científic. 2013.

  • Re-examinig the risk-return relationship in Europe: linear or non-linear trade-off?
  • Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana, Christos Floros (U.Porsmouth). 11th INFINITI - Conference on International Finance held at ScienciesPo. Aix-de-Provence (França). 10-06-2013. Científic. 2013.

  • Re-examinig the risk-return relationship in Europe: linear or non-linear trade-off?
  • Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana, Christos Floros. 30th International Conference of the French FInances Association - AFFI. Lyon (França). 28-05-2013. Científic. 2013.

  • Experiencias y mejoras en la gestión del trabajo del máster en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Teresa Balaguer Coll, Emilio Tortosa Ausina, Amparo Soler Domínguez, Enrique Salvador Aragó, María Rosario Balaguer Franch, Josep Manel Ramos Mezquita. IV Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Proposal of a new approach for financial modules in higher education
  • Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. IV Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. El futuro de los títulos universitarios.. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Proposal of a new approach for financial modules in higher education
  • Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. III Jornadas de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. València. 25-01-2013. Docent. 2013. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 9788490337288.

  • Non -linear tradeoff between risk and return: A regime-Switching muntifactor framework
  • Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. Modeling and Simulation in Engineering, Economics, and Management. Proceedings (International Conference on Modeling and Simulation in Engineering, Economics, and Management, MS 2013). Castellón (Espanya). 06-06-2013. Científic. 2013. Ed. Springer. ISBN 9783642382789.

  • Non -linear tradeoff between risk and return: A regime-Switching muntifactor framework
  • Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. 4th International IFABS Conference on Rethinking Banking and Finance: Money, Markets and Models ( IFABS 2012). Valencia (Espanya). 18-06-2012. Científic. 2012.

  • The role of volatility regimes on volatility transmision patterns
  • Enrique Salvador Aragó, Nikos Nomikos. 10Th Conference on International Finance. Dublin (Irlanda). 11-06-2012. Científic. 2012.

  • Proposal of a new approach for financial subjects in higher education
  • Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. INTED 2012. Valencia. 05-03-2012. Docent. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461555635.

  • Non -linear tradeoff between risk and return: A regime-Switching muntifactor framework
  • Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. 9th International Conference on Applied Financial Economics. (300) (Grècia). 28-06-2012. Científic. 2012. Ed. Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG). ISBN 9786185009014.

  • Non -linear tradeoff between risk and return: A regime-Switching muntifactor framework
  • Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. ASEPELT 2012. Madrid (Espanya). 04-07-2012. Científic. 2012. Ed. Delta Publicaciones Universitarias S.L.. ISBN 9788415581109.

  • The role of volatility regimes on volatility transmission patterns
  • Enrique Salvador Aragó, Nikos Nomikos. 9th International Conference on Applied Financial Economics. (300) (Grècia). 28-06-2012. Científic. 2012. Ed. Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG). ISBN 9786185009014.

  • Measuring the hedging effectiveness of european index futures contracts
  • Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. CFE-ERCIM 2011. London (Regne Unit). 17-12-2011. Científic. 2011.

  • Measuring the hedging effectiveness of index futures contracts: do dynamic models outperform static models? A regime-switching approach
  • Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. XIX Finance Forum. Granada (Espanya). 17-11-2011. Científic. 2011.

  • The risk-return trade-off in Europe: a temporal and cross-sectional analysis
  • Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics. Lisboa. 07-07-2011. Científic. 2011.

  • Non -linear tradeoff between risk and return: A regime-Switching muntifactor framework
  • Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. Annual Conference of the European Financial Management Association. Braga (Portugal). 22-06-2011. Científic. 2011.

  • The risk-return trade-off in emerging markets
  • Enrique Salvador Aragó. 9th INFINITI Conference on International Finance. Dublin. 13-06-2011. Científic. 2011.

  • Sudden changes in variance and time varying hedge ratios
  • Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. XXV International Conference of Applied Economics - ASEPELT 2011. Santander. 08-06-2011. Científic. 2011.

  • Hedging european stock indexes with regime-switching models
  • Enrique Salvador Aragó. Monday Finance Research Workshops. Londres. 23-05-2011. Científic. 2011.

  • RE-EXAMINING THE RISK-RETURN RELATIONSHIP: THE INFLUENCE OF FINANCIAL CRISIS (2007-2009)
  • Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. ASEPELT 2010. ALICANTE. 16-06-2010. Científic. 2010.

  • RE-EXAMINING THE RISK-RETURN RELATIONSHIP: THE INFLUENCE OF FINANCIAL CRISIS 2007-2009
  • Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. INFINITI - CONFERENCE ON INTERNATIONAL FINANCE. DUBLIN. 14-06-2010. Científic. 2010.

  • THE RISK-RETURN TRADE-OFF IN EUROPE: A TEMPORAL AND CROSS-SECTIONAL ANALYSIS
  • Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. INFINITI- CONFERENCE ON INTERNATIONAL FINANCE. DUBLIN. 14-06-2010. Científic. 2010.

  • REESAMINIG THE RISK-RETURN RELATIONSHIP IN EUROPE: THE INFLUENCE OF FINANCIAL CRISI 2007-2009
  • Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. EURO WORIKING GROUP ON FINANCIAL MODELLING MEETING 46TH EWGFM. ISTANBUL. 20-05-2010. Científic. 2010.

  • MODELOS DE CAMBIOS DE REGIMEN EN VOLATILIDAD: APLICACIÓN PARA LA COBERTURA DINÁMICA DEL IBEX-35
  • Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. XVII FINANCE FORUM. MADRID. 04-11-2009. Científic. 2009.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Re-examinig the risk return relationship in Europe: linear or non-linear tradeoff?
  • Enrique Salvador Aragó. Lun University (Suècia). 25-04-2013.

  • The risk-return trade-off in emerging markets
  • Enrique Salvador Aragó. Universitat Illes Balears. 04-04-2011.

  • Re-examining the risk-return relationship: the influence of financial crisi (2007-2009)
  • Enrique Salvador Aragó. Universidad Pública de Navarra. 23-10-2010.

  • Emperical validation of icap: a regime-switching multifactor approach
  • Enrique Salvador Aragó. Universitat de les Illes Balears. 25-06-2010.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Enrique Salvador Aragó. 2018 EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH.

  • Enrique Salvador Aragó. 2018 JOURNAL OF FUTURES MARKETS.

  • Enrique Salvador Aragó. 2018 EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE.

  • Enrique Salvador Aragó. 2017 JOURNAL OF COMMODITY MARKETS .

  • Enrique Salvador Aragó. 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS AND DERIVATIVES.

  • Enrique Salvador Aragó. 2017 APPLIED ECONOMICS.

  • Enrique Salvador Aragó. 2017 EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE.

  • Enrique Salvador Aragó. 2017 JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE.

  • Enrique Salvador Aragó. 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL FINANCE.

  • Enrique Salvador Aragó. 2016 ECONOMIC MODELLING.

  • Enrique Salvador Aragó. 2016 JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT.

  • Enrique Salvador Aragó. 2013 COMPUTATIONAL ECONOMICS.

  • Enrique Salvador Aragó. 2012 EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH.

  • Enrique Salvador Aragó. 2011 CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE.

  • Enrique Salvador Aragó. 2011 EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH.