UJI

Informació personal

MARQUÉS MARZAL, ANA ISABEL
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Representant CIT
 • Conciencia Global y Organizaciones Atentas /IIDL
 • INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • JC1009DD - (964 728538)
 • imarques@uji.es
 • Ressenya Personal

  Ana I. Marquès ocupa, en l'actualitat, una plaça d'Ajudant Doctora en el Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting de la Universitat Jaume I (Castelló de la Plana). És diplomada en Ciències Empresarials (1997), llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses (2002) i Doctora en Gestió Empresarial (2008) per la Universitat Jaume I. Les seves principals àrees d'investigació es refereixen a la logística, els sistemes intel·ligents i la gestió d'organitzacions saludables. És autora o coautora de més de 25 articles científics en revistes i congressos, tant nacionals com internacionals.

  Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Ana Isabel Marqués Marzal


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:00 11:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimecres 11:00 12:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:00 11:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dimecres 11:00 12:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Ana Isabel Marqués Marzal


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  RL0904 - PR1 Dijous 09:00 11:00 21-11-2019 12-12-2019
  RL0904 - PR1 Dimecres 09:00 11:00 13-11-2019 18-12-2019
  RL0904 - TE1 Dijous 09:00 11:00 03-10-2019 14-11-2019
  RL0904 - TE1 Dimecres 09:00 11:00 06-11-2019 06-11-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1017 - PR6 Dimecres 12:45 14:15 05-02-2020 13-05-2020
  EE1017 - PR7 Dimecres 08:30 10:00 05-02-2020 13-05-2020
  EE1017 - TE4 Dimecres 11:30 12:45 29-01-2020 13-05-2020
  EE1017 - TE4 Divendres 08:30 10:30 24-01-2020 15-05-2020
  EE1017 - TU6 Dimecres 12:45 14:15 29-01-2020 22-04-2020
  EE1017 - TU7 Dimecres 08:30 10:00 29-01-2020 22-04-2020
  EM1017 - PR6 Dimecres 12:45 14:15 05-02-2020 13-05-2020
  EM1017 - PR7 Dimecres 08:30 10:00 05-02-2020 13-05-2020
  EM1017 - TE4 Dimecres 11:30 12:45 29-01-2020 13-05-2020
  EM1017 - TE4 Divendres 08:30 10:30 24-01-2020 15-05-2020
  EM1017 - TU6 Dimecres 12:45 14:15 29-01-2020 22-04-2020
  EM1017 - TU7 Dimecres 08:30 10:00 29-01-2020 22-04-2020
  EQ1017 - PR6 Dimecres 12:45 14:15 05-02-2020 13-05-2020
  EQ1017 - PR7 Dimecres 08:30 10:00 05-02-2020 13-05-2020
  EQ1017 - TE4 Dimecres 11:30 12:45 29-01-2020 13-05-2020
  EQ1017 - TE4 Divendres 08:30 10:30 24-01-2020 15-05-2020
  EQ1017 - TU6 Dimecres 12:45 14:15 29-01-2020 22-04-2020
  EQ1017 - TU7 Dimecres 08:30 10:00 29-01-2020 22-04-2020
  ET1017 - PR6 Dimecres 12:45 14:15 05-02-2020 13-05-2020
  ET1017 - PR7 Dimecres 08:30 10:00 05-02-2020 13-05-2020
  ET1017 - TE4 Dimecres 11:30 12:45 29-01-2020 13-05-2020
  ET1017 - TE4 Divendres 08:30 10:30 24-01-2020 15-05-2020
  ET1017 - TU6 Dimecres 12:45 14:15 29-01-2020 22-04-2020
  ET1017 - TU7 Dimecres 08:30 10:00 29-01-2020 22-04-2020
  RL0929 - PR1 Dimarts 09:00 11:00 21-04-2020 19-05-2020
  RL0929 - PR1 Divendres 09:00 11:00 08-05-2020 22-05-2020
  RL0929 - TE1 Dimarts 09:00 11:00 28-01-2020 07-04-2020
  RL0929 - TE1 Divendres 09:00 11:00 24-01-2020 24-04-2020
  RL0945 - PR1 Dimecres 10:00 11:00 25-03-2020 25-03-2020
  RL0945 - PR1 Dimecres 09:00 12:00 01-04-2020 08-04-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1017 - Empresa Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1817 - Empresa Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (Plan de 2018)
  EE1017 - Empresa Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1017 - Empresa Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1017 - Empresa Grau en Enginyeria Química
  ET1017 - Empresa Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa) Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  RL0929 - Direcció i Gestió de Recursos Humans II Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  RL0945 - Gestió del Coneixement i TIC en l'Empresa Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  RL0947 - Trabajo de Final de Grado Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
  SAP224 - Aprenentatge i Ensenyament de la Formació Professional (Branca Administrativa) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP229 - Treball de Final de Màster (Formació Professional. Branca Administrativa) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAX014 - Treball de Final de Màster (Orientació Investigadora) Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Exploring the synergetic effects of sample types on the performance of ensembles for credit risk and corporate bankruptcy prediction
  • Vicente García, Ana Isabel Marqués Marzal, José Salvador Sánchez Garreta. INFORMATION FUSION. Vol. 47. pp. 88-101. 2019. Científic.

  • Dissimilarity-Based Linear Models for Corporate Bankruptcy Prediction
  • Vicente García, Ana Isabel Marqués Marzal, José Salvador Sánchez Garreta, Humberto J. Ochoa Domínguez. COMPUTATIONAL ECONOMICS. Num. 3. Vol. 53. pp. 1019-1031. 2019. Científic.

  • A regression model based on the nearest centroid neighborhood
  • Vicente García, José Salvador Sánchez Garreta, Ana Isabel Marqués Marzal, R. Martínez-Peláez. PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS . Num. 4. Vol. 21. pp. 941-951. 2018. Científic.

  • Financial distress prediction using the hybrid associative memory with translation
  • L. Cleofás Sánchez, V. García Jiménez, Ana Isabel Marqués Marzal, José Salvador Sánchez Garreta. APPLIED SOFT COMPUTING . Vol. 44 . 2016. Científic.

  • Utilización de Aprendizaje Basado en Proyectos en la coordinación de asignaturas en el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  • Maria Tatiana Pina Desfilis, Ernestina Aguilar Fenollosa, Gemma Camañes Querol, Ana Isabel Marqués Marzal, Alma María Rodríguez Sánchez, Emma Fernández Crespo, Eugenio Llorens Vilarrocha, Loredana Maria Scalschi, María Jesús Máñez Pitarch, Josep Anton Jaques Miret, Begonya Vicedo Jover, Leonor Lapeña Barrachina. REDU-REVISTA DE DOCENCIA UNIVERSITARIA (eISSN). Num. 13. Vol. 3 . pp. 265-287. 2015. Docent.

  • A literature review on the application of evolutionary computing to credit scoring
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Vicente García Jiménez, José Salvador Sánchez Garreta. JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY . Num. 9. Vol. 64 . pp. 1384-1399. 2013. Científic.

  • On the suitability of resampling techniques for the class imbalance problem in credit scoring
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Vicente García Jiménez, José Salvador Sánchez Garreta. JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY . Num. 7. Vol. 64 . pp. 1060-1070. 2013. Científic.

  • El cambiante mundo de las organizaciones. Hacia una organización saludable
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Ana Isabel Marqués Marzal. REVISTA INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES. Num. 10. pp. 41-63. 2013. Científic.

  • Prácticas organizativas saludables frente a la violencia en el trabajo. Estudio de su incidencia
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Ana Isabel Marqués Marzal. CONTABILIDAD Y NEGOCIOS. Num. 13. Vol. 7 . pp. 43-58. 2012. Científic.

  • On the use of data filtering techniques for credit risk prediction with instance-based models
  • Vicente García Jiménez, Ana Isabel Marqués Marzal, José Salvador Sánchez Garreta. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS. Num. 18. Vol. 39 . pp. 13267-13276. 2012. Científic.

  • Two-level classifier ensembles for credit risk assessment
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Vicente García Jiménez, José Salvador Sánchez Garreta. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS. Num. 12. Vol. 39 . pp. 10916-10922. 2012. Científic.

  • Exploring the behaviour of base classifiers in credit scoring ensembles
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Vicente García Jiménez, José Salvador Sánchez Garreta. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS. Num. 11. Vol. 39 . pp. 10244-10250. 2012. Científic.

  • Impacto de la Violencia Laboral en la Construcción de Organizaciones Saludables. Estudio Comparativo de la Calidad Productiva y del Potencia Humano Entre las Regiones de Euskadi y Comunicad Valenciana
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Ana Isabel Marqués Marzal, Antonio Grandío Botella. INVESTIGACION EN CIENCIA REGIONAL. Num. 1. Vol. 3 . pp. 27-43. 2012. Científic.

  • Influencia de la integración logística en los resultados logísticos de las organizaciones
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Francesc Xavier Molina Morales, Teresa María Vallet Bellmunt. CUADERNOS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES. Num. 19. pp. 175-203. 2009. Científic.

  • An LVQ-based adaptive algorthm for learning from very small codebooks
  • José Salvador Sánchez Garreta, Ana Isabel Marqués Marzal. NEUROCOMPUTING . Num. 7-9. Vol. 69 . pp. 922-927. 2006. Científic.

  • Analysis of new techniques to obtain quality training sets
  • José Salvador Sánchez Garreta, R. Barandela, Ana Isabel Marqués Marzal, R. Alejo, Jorge Badenas Carpio. PATTERN RECOGNITION LETTERS . Num. 7. Vol. 24 . pp. 1015-1022. 2003. Científic.

  Llibres


  • Entorno virtual de aprendizaje interactivo paso a paso
  • Antonio Grandío Botella, Inma Echarri San Adrián, Oscar Climent Nacher, Ana Isabel Marqués Marzal, Rosa Ana Peris Pichastor, María Raquel Agost Felip, Mª José Gómez. 2013. Autoria. Docent. ISBN 8469580949. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Making Accurate Credit Risk Predictions with Cost-Sensitive MLP Neural Networks
  • R. Alejo, Vicente García Jiménez, Ana Isabel Marqués Marzal, José Salvador Sánchez Garreta, J.A. Antonio Velázquez. Management Intelligent Systems - Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 220. -. Ed. Springer. 2013. ISBN 9783319005683. Científic.

  • Aprenentatge cooperatiu i fonamentat en experiències actuals per als estudiants de les enginyeries mecànica i informàtica sota un marc empresarial.
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Francesc Xavier Molina Morales, José Salvador Sánchez Garreta. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Aprenentatge de les competències professionals dels enginyers industrials i informàtics des d’un enfocament d’organització d’empresa i davall el marc d’una nova metodologia docent.
  • Ana Isabel Marqués Marzal, José Salvador Sánchez Garreta, Francesc Xavier Molina Morales. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Planificació amb ects de les assignatures d’administració d’empreses en les titulacions d’ administració i direcció d’empreses, empresarials, informàtica de gestió i disseny industrial.
  • Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Ana Isabel Marqués Marzal, Antonio Ripollés Mansilla. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Anàlisi i integració de les competències profesionals dels enginyers industrials i informàtics en el marc d'una nova metodologia docent.
  • Ana Isabel Marqués Marzal, José Salvador Sánchez Garreta, Francesc Xavier Molina Morales. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • La elección de la estrategia logística en el distrito industrial cerámico
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Francesc Xavier Molina Morales, Teresa María Vallet Bellmunt. Conocimiento, Innovación y Emprendedores. Camino al Futuro. Universidad de la Rioja. Ed. Universidad de La Rioja. 2007. ISBN 9788469035733. Científic.

  • Coordinació docent de les assignatures introductòries de l’administració de empreses en les titulacions d’ADEM i Disseny Industrial.
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Inmaculada Beltrán Martín, Montserrat Boronat Navarro, María Ripollés Meliá, Miguel Angel López Navarro, Ana Isabel Marqués Marzal. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Les funcions de gestió, organització i direcció en els futurs enginyers. Aplicació d’experiències professionals i treball en equip com a eines docents.
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Francesc Xavier Molina Morales, José Salvador Sánchez Garreta. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Metodologia docent basada en experiències per als temes de gestió, organització i direcció en les titulacions d'enginyeria
  • Ana Isabel Marqués Marzal, José Salvador Sánchez Garreta, Francesc Xavier Molina Morales. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Transcendència de les matèries de gestió, organització i direcció en la formació d’enginyers.
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Francesc Xavier Molina Morales, José Salvador Sánchez Garreta. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Enhanced Neighbourhood Specifiations for Pattern Classification
  • José Salvador Sánchez Garreta, Ana Isabel Marqués Marzal. Pattern Recognition and String Matching. Dordrecht. Ed. Wolters Kluwer. 2002. ISBN 1402009534. Científic.

  Ponències a congressos


  • Aprendizaje basado en proyectos para incrementar la adquisición de competencias genéricas: percepción del alumnado
  • Ana Isabel Marqués Marzal. VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios y II Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Model Selection for Financial Distress Prediction by Aggregating TOPSIS and PROMETHEE Rankings
  • V. García, Ana Isabel Marqués Marzal, L. Cleofás Sánchez, José Salvador Sánchez Garreta. 11th International Conference on Hybrid Artificial Intelligent Systems, HAIS 2016. Sevilla (Espanya). 18-04-2016. Científic. 2016. Ed. Springer. ISBN 9783319320335.

  • Why do students enrolled in multidisciplinary projects perceive a higher workload than those enrolled in unidisciplinary ones?
  • Maria Tatiana Pina Desfilis, Leonor Lapeña Barrachina, Emma Fernández Crespo, Josep Anton Jaques Miret, María Jesús Máñez Pitarch, Ana Isabel Marqués Marzal, Joaquín Ángel Martínez Moya, Alma María Rodríguez Sánchez, Pablo Urbaneja Bernat, Gemma Camañes Querol. 8th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2015). Sevilla. 16-11-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460826576.

  • Hacia el desarrollo integral de personas a través de la salud en la organización
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Ana Isabel Marqués Marzal. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • Consolidation of a multidisciplinary project for the coordination of different subjects of the bachelors degree in agrifood and rural engineering of Universitat Jaume I
  • Leonor Lapeña Barrachina, Josep Anton Jaques Miret, Ana Isabel Marqués Marzal, María Jesús Máñez Pitarch, Alma María Rodríguez Sánchez, Ernestina Aguilar Fenollosa, Maria Tatiana Pina Desfilis, Eugenio Llorens Vilarrocha, Begonya Vicedo Jover, Carmen Pilar Alapont Asencio, Gemma Camañes Querol, Miguel Cerezo García, Emma Fernández Crespo, Víctor Flors Herrero, Pilar García Agustín, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Q. Meroño, Loredana Maria Scalschi. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • La emergencia del patrón de salud en el cambiante mundo de las organizaciones
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Daniel Pinazo Calatayud, Ana Isabel Marqués Marzal. El cambiante mundo de las organizaciones. Teoría, metodología e investigación (IV Jornadas de profesores de sociología y de las organizaciones). Castelló (Espanya). 08-06-2012. Científic. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219679.

  • Configurando organizaciones saludables desde el sharismo: Un reto para el desarrollo sostenible
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Ana Isabel Marqués Marzal. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2013). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • Improving Risk Predictions by Preprocessing Imbalanced Credit Data
  • Vicente García Jiménez, Ana Isabel Marqués Marzal, José Salvador Sánchez Garreta. 19th International Conference on Neural Information Processing, ICONIP 2012. Doha (Qatar). 12-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0302-9743.

  • Non-parametric Statistical Analysis of Machine Learning Methods for Credit Scoring
  • Vicente García Jiménez, Ana Isabel Marqués Marzal, José Salvador Sánchez Garreta. Advances in Intelligent Systems and Computing. First International Symposium on Management Intelligent Systems. Salamanca (Espanya). 11-07-2012. Científic. 2012. Ed. Springer. ISBN 9783642308635.

  • Assessment of Financial Risk Prediction Models with Multi-criteria Decision Making Methods
  • José Salvador Sánchez Garreta, Vicente García Jiménez, Ana Isabel Marqués Marzal. 19th International Conference on Neural Information Processing, ICONIP 2012. Doha (Qatar). 12-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0302-9743.

  • Desarrollo de habilidades interpersonales en un entorno virtual de e-learning: aplicación del banco de tiempo virtual
  • Sonia Agut Nieto, Rosa Ana Peris Pichastor, Antonio Grandío Botella, Daniel Pinazo Calatayud, Anna Maria Ramos Ribelles, Francisco Alejandro Lozano Nomdedeu, Andrea Francisco Amat, Alejandro Moreno Sandoval, Ana Isabel Marqués Marzal. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Hacia la construcción de organizaciones saludables
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Ana Isabel Marqués Marzal. XXI Congreso Barcelona - CREATIVIDAD. EL FUTURO DE LA EMPRESA. Barcelona (Espanya). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461535316.

  • Creación de una comunidad de prácticas virtual para las asignaturas de organización de empresas: Una aplicación en torno al BSCW
  • Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Isabel Marqués Marzal, Ana Belén Escrig Tena. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Creación de una comunidad de prácticas virtual para las asignaturas de organización de empresas: Una aplicación en torno al BSCW
  • Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Isabel Marqués Marzal, Ana Belén Escrig Tena. IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • La intermediación como estrategia integradora en la mejora de la salud laboral: Un análisis preliminar
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Ana Isabel Marqués Marzal, Antonio Grandío Botella. VII Congreso Iberoamericano de Psicología. Oviedo. 20-07-2010. Científic. 2010.

  • Influence of logistics integration on the logistics results of the companies
  • Ana Isabel Marqués Marzal. INTED 2010 - International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 08-03-2010. Científic. 2010.

  • Estrategias de integración efectivas en el ámbito de la prevención
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Antonio Grandío Botella, Miguel Ángel Gimeno Navarro. VIII International Conference on Occupational Risk Prevention. Valencia. 05-05-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. ISBN 9788493425685.

  • Influence of the business logistics bases on the selection of a logistics strategy
  • Ana Isabel Marqués Marzal. 2nd International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2009). Madrid (Espanya). 16-11-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461329557.

  • Nivel de intensidad de la integración externa e influencia sobre los resultados
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales, Ana Isabel Marqués Marzal. XVIII Congreso Nacional ACEDE.. León. 14-09-2008. Científic. 2008.

  • El distrito cerámico, evolución y posibles alternativas futuras. Una comparación Italia y España
  • Francesc Xavier Molina Morales, Teresa María Vallet Bellmunt, Ana Isabel Marqués Marzal. Qualicer'08 - X Congreso Mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • Arcos de integración logísitca: influencia sobre los resultados
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales, Ana Isabel Marqués Marzal. XX Encuentro de profesores universitarios de Marketing. Maspalomas, Gran Canaria. 17-09-2008. Científic. 2008. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473565653.

  • La logística en las empresas cerámicas ¿una función táctica o estratégica?
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Ana Isabel Marqués Marzal, Francesc Xavier Molina Morales. Qualicer'08 - X Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • Los efectos de la estrategia logística en la empresa. Una aplicación al distrito industrial cerámico
  • Ana Isabel Marqués Marzal. 6TH International Congress Marketing Trends. Paris. 26-01-2007. Científic. 2007.

  • opciones y tipos de estrategia logística en entornos específicos. El caso de la Industria Cerámica española
  • Ana Isabel Marqués Marzal. 6TH International Congress Marketing Trends. Paris. 26-01-2007. Científic. 2007.

  • Los efectos de la estrategia logística en la Empresa. Una aplicación al distrito industrial cerámico
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Francesc Xavier Molina Morales, Teresa María Vallet Bellmunt. XVI Congreso Nacional. Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas. Valencia. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Trascendencia de las materias de gestión, organización y dirección en la formación de ingenieros
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Francesc Xavier Molina Morales, José Salvador Sánchez Garreta. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Proximity and symmetry analysis form classification
  • José Salvador Sánchez Garreta, Filiberto Pla Bañón, Ana Isabel Marqués Marzal. 4th. World Multiconference onSystemics, kCybernetics and Informatics,. Orlando. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. International Institute of Informatics and Systemics. ISBN 9800766928.

  Comités de congresos


  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  Apunts docents


  • Guía de análisis multisectorial sobre la incidencia de los riesgos psicosociales en los trabajadores
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Ana Isabel Marqués Marzal, Diego Climent Gas. 2016. Ref. M-41017-2016. UGT.

  • Guía Prevención de Riesgos Psicosociales en el Sector Elevadores Mecánicos y Ascensores
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Ana Isabel Marqués Marzal, Diego Climent Gas. 2014. Ref. M-36130-2014. UGT.

  • Prevención de Riesgos Psicosociales en Trabajadores del Sector Centros de Reforma Juvenil y Protección de Menores
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Ana Isabel Marqués Marzal, Diego Climent Gas. 2014. Ref. M-36129-2014. UGT.