UJI

Informació personal

ZUBIRIA FERRIOLS, EDURNE
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • JC1016DD - (964 728545)
 • zubiria@uji.es
 • Ressenya Personal

  Edurne Zubiria Ferriols es va llicenciar en Administració d'Empreses a la Universitat Jaume I (2003) i va cursar el Màsters Degree in English Language for International Trade de la Universitat Jaume I de Castelló (2006). És professora associada laboral del Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

  La seva activitat docent es desenvolupa en el Grau d'Administració d'Empreses i el Grau de Finances i Comptabilitat, amb assignatures relacionades amb la planificació estratègica i la direcció d'operacions. A més tutoritza pràctiques en empreses i Treball Final de Grau.

  Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Edurne Zubiria Ferriols


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 13:00 15:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 08:30 09:00 09-09-2019 19-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 15:00 17:30 23-01-2020 29-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Edurne Zubiria Ferriols


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1002 - TE6 Dijous 17:00 19:00 12-09-2019 12-09-2019
  AE1002 - TE6 Dijous 15:00 17:00 12-09-2019 31-10-2019
  AE1002 - TU6 Dijous 19:00 21:00 21-11-2019 21-11-2019
  AE1032 - PR4 Dijous 17:00 19:00 12-09-2019 14-11-2019
  EC1002 - TE6 Dijous 15:00 17:00 12-09-2019 31-10-2019
  EC1002 - TE6 Dijous 17:00 19:00 12-09-2019 12-09-2019
  EC1002 - TU6 Dijous 19:00 21:00 21-11-2019 21-11-2019
  FC1002 - TE6 Dijous 15:00 17:00 12-09-2019 31-10-2019
  FC1002 - TE6 Dijous 17:00 19:00 12-09-2019 12-09-2019
  FC1002 - TU6 Dijous 19:00 21:00 21-11-2019 21-11-2019
  FC1024 - PR3 Dijous 11:00 13:00 26-09-2019 21-11-2019
  FC1024 - PR3 Dijous 11:01 12:00 28-11-2019 28-11-2019
  FC1024 - TE2 Dijous 09:00 11:00 12-09-2019 05-12-2019
  FC1024 - TE2 Dijous 11:00 13:00 12-09-2019 19-09-2019
  FC1024 - TU3 Dijous 12:00 13:00 28-11-2019 28-11-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  AE1032 - Disseny i Canvi Organitzatiu Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Economia
  FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1024 - Anàlisi i Formulació d'Estratègies Empresarials Grau en Finances i Comptabilitat

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • El móvil en las universidades como instrumento de respuesta de audiencias
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Pilar Rivera Torres, María Iluminada Vallet Bellmunt, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols, María Teresa Martínez Fernández. DIDACTICA, INNOVACION Y MULTIMEDIA. Num. 37. 2019. Docent.

  • Un estudio comparativo entre dos herramientas de respuesta de audiencia en las aulas universitarias
  • María Iluminada Vallet Bellmunt, Teresa María Vallet Bellmunt, Edurne Zubiria Ferriols, María Teresa Martínez Fernández, Inmaculada Bel Oms. REVISTA PERSPECTIVA EMPRESARIAL. Num. 1. Vol. 6. pp. 61-80. 2018. Docent.

  Capítols de llibre


  • Taller sobre formularios google, utiliza todo su potencial
  • Edurne Zubiria Ferriols. II Jornadas de innovación educativa DIMEU - Google suite para la educación cooperativa. Ed. Universitat Jaume I. 2019. ISBN 9788417429645. Docent.

  • Taller KAHOOT!
  • Edurne Zubiria Ferriols, María Iluminada Vallet Bellmunt. I Jornadas de innovación educativa DIMEU. DIspositivos Móviles en la Educación Universitaria. Ed. Universitat Jaume I. 2018. ISBN 9788417429423. Docent.

  • A comparative study on the effectiveness of using the SOCRATIVE program to enhance academic performance and attendance to theoretical classes
  • Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, María Iluminada Vallet Bellmunt. I Jornadas de innovación educativa DIMEU. DIspositivos Móviles en la Educación Universitaria. Ed. Universitat Jaume I. 2018. ISBN 9788417429423. Docent.

  Ponències a congressos


  • Improvement of the learning process through the use of a mobile-learning methodology in higher education
  • Edurne Zubiria Ferriols, María Iluminada Vallet Bellmunt, Inmaculada Bel Oms, J Benítez Porres. 13TH International Technology, education and development conference - INTED 2019. Valencia (Espanya). 11-03-2019. Docent. 2019. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409086191.

  • El móvil en el aula ayuda a subir la nota
  • María Iluminada Vallet Bellmunt, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols. Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior - ATIDES 2018. Castellón (Espanya). 15-10-2018. Docent. 2018. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788417429546.

  • ¿Saquen el móvil y disparen! uso del móvil en la universidad
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Pilar Rivera-Torres, María Iluminada Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols. XXIX Congreso Internacional de Marketing AEMARK 2017. Sevilla (Espanya). 06-09-2017. Científic. 2017. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788417129347.

  • A comparison between kahoot! and socrative in two business subjects in university education
  • María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt, Edurne Zubiria Ferriols, Inmaculada Bel Oms, María Iluminada Vallet Bellmunt. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2017). Barcelona (Espanya). 03-07-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469737774.

  • Comparison of two audience response tools by smartphone at university level
  • María Iluminada Vallet Bellmunt, Teresa María Vallet Bellmunt, Edurne Zubiria Ferriols, Inmaculada Bel Oms, María Teresa Martínez Fernández. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2017). Barcelona (Espanya). 03-07-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469737774.

  • A comparative study on the effectiveness of using the socrative program to enhance academic performance and attendance to theoretical classes
  • Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, María Iluminada Vallet Bellmunt. 11th Annual International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • And application of kahoot! in university education: challenges and opportunities
  • Edurne Zubiria Ferriols, Inmaculada Bel Oms, María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt, María Iluminada Vallet Bellmunt. 11th Annual International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  Comités de congresos


  • María Iluminada Vallet Bellmunt, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols, Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández. II Jornadas de innovación educativa - DIMEU: google suite para la educación cooperativa. Castellón (Espanya). 14-06-2018. Docent.

  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, María Iluminada Vallet Bellmunt, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols, Víctor del Corte Lora, Antonio José Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, Pilar Rivera Torres, Mercedes Marqués Andrés. II Jornadas de innovación educativa - DIMEU: google suite para la educación cooperativa. Castellón (Espanya). 14-06-2018. Docent.