UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

FANDOS ROIG, JUAN CARLOS
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Comercialització i Investigació de Mercats
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Coordinador/a acadèmic/a de grau
 • Secretari/ària de departament
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Membre del grup d'investigació IMK - Innovació en Màrqueting
 • JC1054DD - (964 387119)
 • jfandos@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-7570-6732
 • Ressenya Personal

  Juan Calos Fandos és Professor Contractat Doctor de l'Àrea de Comercialització i Investigació de Mercats del Departament d'Administració d'Empreses i Marketing de la Universitat Jaume I.

  És Llicenciat en Administració d'Empresses per la Universitat Jaume I. Doctor en Gestió Empresarial per la Universitat Jaume I.

  Ha desenvolupat la seva tasca investigadora des de l'any 2003 el la Universitat Jaume I en els àmbits de Marketing de Relacions, Marketing bancari, Valor percebut, satisfacció i Lleialtat. .

  Membre de IMK Innovació en Marketing de la Xarxa Avançada de Grups d'investigació de l'UJI des de 2003. Actualment unitat adscrita a l'Institut d'investigació Polibienestar des de 2012.

  Avaluació positiva d'un tram de recerca (1 sexenni) per part de la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (Període 2006-2013).

  És autor de diversos articles d'investigació en marketing en revistes científiques nacionals i internacionals. Ponent en més de 40 congressos nacionals i internacionals.

  Ha participat en diversos projectes de recerca amb diferents institucions i empreses de caràcter nacional i internacional.

  Ha exercit càrrecs de gestió en l'àmbit universitari, destacant la Secretaria de la Comisió Gestora dels graus: Grau en Administració d'Empreses, Grau en Finances i Comptabilitat i Grau en Economía. Coordinador de l'Àrea de Comercialització i Investigació de mercats durant els anys 2013 i 2014. Representant del Departament d'Administració d'Empreses i màrqueting en la Comissió d’Afers Econòmics, Informàtics i Infraestructura des de 2010.

  Links


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1027 - Investigació de Mercats Grau en Administració d'Empreses
  DA0227 - Investigació de Mercats Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  SRB002 - Disseny del Màrqueting Operatiu en el Llançament d’un Nou Producte Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  SRB003 - Tècniques Multivariables d’Investigació de Mercats Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  SRB004 - Anàlisi Avançada del Consumidor i la Competència en el Pla de Màrqueting Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  SRB006 - Decisions Estratègiques en Màrqueting Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  SRB100 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  SRQ009 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Shopping motivation in consumer loyalty formation process: the case of Spanish retail (Epub ahead of print)
  • Sandra Tena Monferrer, Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol. INTERNATIONAL JOURNAL OF RETAIL & DISTRIBUTION MANAGEMENT. Num. ??. pp. 1-17. 2021. Científic.

  • Does CSR Help to retain Customers in a Service Company?
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Sandra Tena Monferrer, Luis Jose Callarisa Fiol. SUSTAINABILITY. Num. 1. Vol. 13. 2021. Científic.

  • Does CSR help to retain customers in a service company?
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Sandra Tena Monferrer, Luis Jose Callarisa Fiol. SUSTAINABILITY. Num. 1. Vol. 13. pp. 1-21. 2021. Científic.

  • Crisis de la entidad, efecto halo y lealtad
  • Miguel Angel Moliner Tena, Juan Carlos Fandos Roig, Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén. CUADERNOS DE GESTIÓN. Num. 1. Vol. 20. pp. 155-180. 2020. Científic.

  • Younger and older trust in a crisis situation
  • Miguel Angel Moliner Tena, Juan Carlos Fandos Roig, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING. Num. 3. Vol. 36. pp. 456-481. 2018. Científic.

  • Service quality in bank during an economic crisis
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING. Num. 2. Vol. 34 . pp. 235-259. 2016. Científic.

  • La cooperación solidaria como metodología de aprendizaje: Un caso en la universidad
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Juan Carlos Fandos Roig. REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARES. Num. 1-4. pp. 1-9. 2015. Docent.

  • La calidad del servicio en la banca española: el caso de las personas mayores
  • Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena. REVISTA PORTUGUESA DE MARKETING. Num. 32. Vol. 17 . pp. 75-99. 2014. Científic.

  • Desarrollo de planes de marketing locales en un contexto profesional como mecanismo de control sobre el aprendizaje
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig. REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARES. Num. 2. Vol. 3 . pp. 1-10. 2014. Docent.

  • Airline website loyalty formation and the moderating effects of gender and education
  • Santiago Forgas-Coll, Ramon Palau-Saumell, Javier Sánchez García, Juan Carlos Fandos Roig. SERVICE BUSINESS. Num. 2. Vol. 7 . pp. 255-274. 2013. Científic.

  • Social value in retail banking
  • Juan Carlos Fandos Roig, Marta Estrada Guillén, Santiago Forgas Coll, Ramón Palau i Saumell. INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING. Num. 5. Vol. 31 . pp. 348-367. 2013. Científic.

  • Estudio del proceso de fidelización del consumidor final
  • Juan Carlos Fandos Roig, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Luis Jose Callarisa Fiol. REMARK. Num. 4. Vol. 12 . pp. 108-127. 2013. Científic.

  • La lealtad del consumidor en el sector financiero
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Marta Estrada Guillén. INNOVAR-REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES. Num. 39. Vol. 21 . pp. 39-51. 2011. Científic.

  • El procesamiento de la información de las personas mayores y su actitud hacia el anuncio
  • Marta Estrada Guillén, Javier Sánchez García, Juan Carlos Fandos Roig. REDMARKA. REVISTA ACADÉMICA DE MARKETING APLICADO. Num. 7. pp. 3-31. 2011. Científic.

  • Antecedentes y consecuencias de la actitud ante el anuncio en las personas mayores. Un análisis empírico
  • Marta Estrada Guillén, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Juan Carlos Fandos Roig. INNOVAR-REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES. Num. 37. Vol. 20 . pp. 149-162. 2010. Científic.

  • Trade Fairs and the Ceramic Sector: a Challenge for the Future
  • Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel Moliner Tena, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola, Juan Carlos Fandos Roig. INTERCERAM. Num. 4. Vol. 58 . pp. 224-228. 2009. Científic.

  • Perceived value and customer loyalty in financial services
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena. SERVICE INDUSTRIES JOURNAL. Num. 6. Vol. 29 . pp. 775-789. 2009. Científic.

  • In Search of a Positioning for Spanish Tile
  • Rosa María Rodríguez Artola, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Juan Carlos Fandos Roig. INTERCERAM. Num. 2-3. Vol. 58 . pp. 145-149. 2009. Científic.

  • Gestao de marca (BRANDING) No sector cerâmico
  • Jaume Llorens Monzonís, Juan Carlos Fandos Roig. KÉRAMICA. Num. 288. pp. 48-51. 2008. Científic.

  • Trade fairs and the ceramic sector
  • Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola, Juan Carlos Fandos Roig. TILE TODAY. Num. 16-60. pp. 66-70. 2008. Científic.

  • La calidad de la relación en mercados industriales: Estado de la cuestión
  • Jaume Llorens Monzonís, Juan Carlos Fandos Roig, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. INNOVAR-REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES. Num. 28 vol.16. pp. 199-222. 2006. Científic.

  • Customer perceived value in banking services
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Jaume Llorens Monzonís. INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING. Num. 5. Vol. 24 . pp. 266-283. 2006. Científic.

  Llibres


  • Estudio motivacional del consumidor de área urbana: Una aplicación al Centro Comercial Abierto de Castellón
  • Sandra Tena Monferrer, Juan Carlos Fandos Roig, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. 2015. Autoria. Científic. ISBN 9788420564692. Madrid (Espanya). Ed. Pearson.

  • Principios de Marketing Estratégico
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt, María Iluminada Vallet Bellmunt, Emilia Casanova Calatayud, Víctor del Corte Lora, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Valentin Gallart Camahort, María Pilar Monte Collado. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9788469715529. UJI. Ed. Universitat Jaume I.

  • Análisis del estado de la cuestion de la actitud del consumidor ante el anuncio televisivo y sus antecedentes
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Sandra Tena Monferrer, Juan Carlos Fandos Roig. 2015. Autoria. Científic. ISBN 9788420564685. Madrid (Espanya). Ed. Pearson.

  • El valor percibido en la lealtad hacia el sector bancario español. Modelo teórico/práctico de un trabajo de investigación
  • Juan Carlos Fandos Roig, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Sandra Tena Monferrer. 2014. Autoria. Científic. ISBN 9788490352717. Madrid (Espanya). Ed. Pearson.

  • Las orientaciones al mercado y emprendedora y los resultados empresariales. El caso de las nuevas empresas internacionales
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Sandra Tena Monferrer. 2014. Autoria. Científic. ISBN 9788490352724. Madrid (Espanya). Ed. Pearson.

  • Dirección de Ventas Una Visión Integral
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Luis Jose Callarisa Fiol, Sandra Tena Monferrer, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. 2014. Autoria. Científic. ISBN 9788436832297. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide.

  • Fundamentos de marketing estratégico
  • P. Kotler, Armstrong G., Teresa María Vallet Bellmunt, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, María Iluminada Vallet Bellmunt, Emilia Casanova Calatayud, Antonio José Vallet Bellmunt, Valentin Gallart Camahort, María Pilar Monte Collado. 2013. Autoria. Docent. ISBN 978782734666. Madrid. Ed. Pearson.

  • Calidad de servicios. satisfacción y lealtad
  • Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Diego Monferrer Tirado. 2013. Autoria. Científic. ISBN 9783659071959. E. Académica Española (Espanya). Ed. Editorial Académica Española.

  Capítols de llibre


  • La experiencia y motivación de compra en el pequeño comercio urbano
  • Javier Sánchez García, Sandra Tena Monferrer, Juan Carlos Fandos Roig. Experiencia y comportamiento del cliente en un entorno multicanal: claves de éxito para fabricantes y detallistas. Oviedo (Espanya). Ed. KRK ediciones. 2014. ISBN 9788483674697. Científic.

  • International Entrepreneurship: What we know about the "International new ventures" Phenomenon after two decades
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig. Entrepreneurship. Theory, Role of Economic Development and Practices. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Nova Science Publishers. 2014. ISBN 9781629486505. Científic.

  • La fidelidad del turista de cruceros en un contexto económico de incertidumbre
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Marta Estrada Guillén, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Susana Soria Rovira, Vicente Tortosa Edo. Régimen del transporte en un entorno económico incierto. Madrid. Ed. Marcial Pons. 2011. ISBN 9788497688659. Científic.

  • Projecte de col·laboració i aprenentatge multidisciplinar entre diferents titulacions per al desenvolupament de l'estratègia de posicionament i pla de comunicació en una ONG.
  • Ana María Rivas Machota, Andreu Blesa Pérez, Antonio José Vallet Bellmunt, Daniel Pinazo Calatayud, Eloísa Fernanda Nos Aldás, Fernando Vilar Moreno, Juan Carlos Fandos Roig, Luis Jose Callarisa Fiol, Marta Estrada Guillén, Rosa María Rodríguez Artola, Teresa María Vallet Bellmunt. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  Ponències a congressos


  • Using role-playing techniques in an undergraduate market research classroom
  • Sandra Tena Monferrer, Juan Carlos Fandos Roig, María Pilar Monte Collado, Montserrat Boronat Navarro, Beatriz Forés Julián, Alba Puig Denia. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2017). Barcelona (Espanya). 03-07-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469737774.

  • An experience of cooperative teaching
  • Sandra Tena Monferrer, Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García. 4tn International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • Crisis de la Entidad, Efecto Halo y Lealtad
  • Miguel Angel Moliner Tena, Juan Carlos Fandos Roig, Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén. XXVI Congreso ACEDE 2016 : Organizaciones y personas en evolución/Evolving organizations and Individuals. Vigo (Espanya). 26-06-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788460887980.

  • Shopping at urban commercial areas: a motivational approach to small urban retailers
  • Sandra Tena Monferrer, Juan Carlos Fandos Roig, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. III Workshop de Jóvenes iInvestigadores en Economía y Empresa. Universidad de Zaragoza, Campus deTeruel (Espanya). 03-09-2015. Científic. 2015.

  • Switching costs in the four-stage loyalty model
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Sandra Tena Monferrer. El valor de la gestión desde el interior - XXV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). Jaén (Espanya). 21-06-2015. Científic. 2015. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788460686514.

  • Formando vendedores emocionalmente inteligentes
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena, Sandra Tena Monferrer, Juan Carlos Fandos Roig. XXVII Congreso de Marketing (AEMARK 2015). Pamplona (Espanya). 09-09-2015. Docent. 2015. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788416462513.

  • Small urban retailers: a motivational approach
  • Sandra Tena Monferrer, Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). Castellón (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • Calidad de servicio y calidad de la relación en un contexto de crisis: El caso de las entidades financieras españolas
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena, Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa.(ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • Satisfaction and trust: the main determinants of alder consumers´ loyalty in times of crisis
  • Miguel Angel Moliner Tena, Juan Carlos Fandos Roig, Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Javier Sánchez García, Sandra Tena Monferrer. XXVI Congreso de Marketing (AEMARK 2014). Elche (Espanya). 17-09-2014. Científic. 2014. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788415986515.

  • Antecedents and Consequences of Customer Trust: The Effect of the Spanisch Financial Crisis
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Juan Carlos Fandos Roig, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. Paradigm Shifts & Interactions 43rd Annual conference (EMAC 2014). Universitat de València (Espanya). 03-06-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat de València; European Marketing Academy (EMAC). ISBN 9788437094533.

  • Older Consumers' Loyalty in Times of Crisis
  • Juan Carlos Fandos Roig, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. Paradigm Shifts & Interactions 43rd Annual conference (EMAC 2014). Universitat de València (Espanya). 03-06-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat de València; European Marketing Academy (EMAC). ISBN 9788437094533.

  • Small Urban Retailers: A Motivational Approach to the Spanish Case (Abstract)
  • Sandra Tena Monferrer, Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García. Paradigm Shifts & Interactions 43rd Annual conference (EMAC 2014). Universitat de València (Espanya). 03-06-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat de València; European Marketing Academy (EMAC). ISBN 9788437094533.

  • The role of social value over individual's final behavior (Proceedings CD)
  • Juan Carlos Fandos Roig, Sandra Tena Monferrer, Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Científic. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • La cooperación como metodología de aprendizaje: Un caso en la Universidad
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Juan Carlos Fandos Roig. VIII Congreso International de Ciencias Sociales Interdisciplinares. Prague. 01-08-2013. Científic. 2013.

  • Service quality in bank: The case of older adults
  • Marta Estrada Guillén, Javier Sánchez García, Juan Carlos Fandos Roig, Miguel Angel Moliner Tena. 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2013). Valencia (Espanya). 04-03-2013. Científic. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626618.

  • La calidad de servicio en banca: El caso de las personas mayores
  • Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Diego Monferrer Tirado. XXIII Congreso Nacional de ACEDE. Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • La cooperación en un concurso de carteles publicitarios como elemento de cooperación entre dos titulaciones
  • Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Diego Monferrer Tirado, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol. XXV Congreso Nacional de Marketing. Barcelona (Espanya). 18-09-2013. Científic. 2013. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473569552.

  • Un modelo conciliador explicativo del resultado inrternacional de las born globals
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig. XXV Congreso Nacional de Marketing. Universitat de Barcelona (Espanya). 18-09-2013. Científic. 2013. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473569552.

  • Consumers' motivation to shop in small urban retailers
  • Sandra Tena Monferrer, Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol. XXV Congreso Nacional de Marketing. Barcelona (Espanya). 18-09-2013. Científic. 2013. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473569552.

  • El efecto de los costes de cambio en el proceso de lealtad del consumidor y el efecto moderador de la implicación con el producto
  • Juan Carlos Fandos Roig, Marta Estrada Guillén, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. XXII Congreso Nacional ACEDE. Cádiz (Espanya). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461600069.

  • La implicación como variable moderadora en la formación del valor percibido por el consumidor
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Marta Estrada Guillén. 10 th International Marketing Trends Conference. Paris (França). 20-01-2011. Científic. 2011.

  • El modelo ELM en el caso de la actitud ante el anuncio de las personas mayores
  • Marta Estrada Guillén, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Juan Carlos Fandos Roig. 10 th Intenational Marketing Trends Conference. Paris (França). 20-01-2011. Científic. 2011.

  • I Jornada de Marketing Bancario: "Crisis y ahora qué?'
  • Juan Carlos Fandos Roig. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Estudio del Proceso de Fidelización del Consumidor Final
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Marta Estrada Guillén. XXV Congreso Anual de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa. Valencia (Espanya). 08-06-2011. Científic. 2011. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567855.

  • La televisión como agente educativo social: Una experiencia docente en la universidad
  • Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig. I Congrés d'Educació. Vila-real. 12-03-2011. Docent. 2011. Ed. Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació. ISBN 9788448256333.

  • La edad de las personas mayores como variable moderadora en un modelo de actitudes
  • Marta Estrada Guillén, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Juan Carlos Fandos Roig. XXIII Congreso Nacional de Marketing (AEMARK 2011). Castellón (Espanya). 14-09-2011. Científic. 2011. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567961.

  • La incorporación de medios audiovisuales en el aula como elemento de apoyo en la enseñanza universitaria
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Marta Estrada Guillén. I Congrés d'Educació. Vila-real. 12-03-2011. Docent. 2011. Ed. Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació. ISBN 9788448256333.

  • II Jornada de Marketing Bancario:
  • Juan Carlos Fandos Roig. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • La Edad Cognitiva Como Variable de Segmentación de las Personas Mayores: Un Estudio Exploratorio
  • Marta Estrada Guillén, Miguel Angel Moliner Tena, Juan Carlos Fandos Roig. XXV Congreso Anual de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa. Valencia (Espanya). 08-06-2011. Científic. 2011. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567855.

  • Educación en desarrollo y sostenibilidad. Un experiencia publicitaria desde la Universidad
  • Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig. 8º Congreso Internacional sobre Desarrollo Sostenible y Población. Málaga (Espanya). 08-06-2011. Científic. 2011. Ed. Eumed.net Servicios Académicos Intercontinentales S.L.. ISBN 9788469403372.

  • La influencia de los costes de cambio en el proceso de fidelización del consumidor: una aplicación al sector bancario español
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Marta Estrada Guillén. XXI Congreso Nacional - Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. Barcelona (Espanya). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461535316.

  • La edad cognitiva vs la edad cronológica como criterio de segmentación de la implicación de la persona mayor
  • Marta Estrada Guillén, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Juan Carlos Fandos Roig. XXI Congreso Nacional - Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. Barcelona (Espanya). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461535316.

  • Problem-Based learning methodology as a strategy to improve transversal competences
  • Juan Carlos Fandos Roig, Marta Estrada Guillén, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena. EDULEARN10 International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona. 05-07-2010. Docent. 2010. Ed. Edulearn. ISBN 9788461393862.

  • Fidelización del cliente en el sector bancario
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Marta Estrada Guillén. XX Jornadas Luso-Espanholas de Gestao Cientifica. Setúbal (Portugal). 04-02-2010. Científic. 2010.

  • Influencia de la actitud ante el anuncio en la actitud hacia la marca de las personas mayores
  • Marta Estrada Guillén, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Juan Carlos Fandos Roig. XX Jornadas Luso-Espanholas de Gestao Cientifica. Setúbal (Portugal). 04-02-2010. Científic. 2010.

  • The moderating effect of the involvement in the attitude to ad of elderly people
  • Marta Estrada Guillén, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Juan Carlos Fandos Roig. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2010). Valencia. 08-03-2010. Científic. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461355389.

  • A scale to measure the attitudesof older adults towards advertisements
  • Marta Estrada Guillén, Javier Sánchez García, Juan Carlos Fandos Roig, Miguel Angel Moliner Tena. 5th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2011). Valencia. 07-03-2011. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788461474233.

  • A cooperative Learning experience between professors of different educational levels (the first part)
  • Marta Estrada Guillén, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Juan Carlos Fandos Roig. 2nd International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2010). Barcelona (Espanya). 05-07-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461393855.

  • Ora problem-based learning experience: I bank marketing conference: financial crisis, what happens now?
  • Juan Carlos Fandos Roig, Marta Estrada Guillén, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena. International Technology, Educaction and Development Conference (INTED 2010). Valencia. 08-03-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461355389.

  • Una experiencia de aprendizaje cooperativo entre docentes de diferentes niveles educativos (segunda parte)
  • Marta Estrada Guillén, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Juan Carlos Fandos Roig. VII FORO SOBRE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Murcia. 15-06-2010. Docent. 2010. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788469320969.

  • El aprendizaje basado en problemas como metodología de aprendizaje: una experiencia en marketing
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Marta Estrada Guillén. VII FORO SOBRE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Murcia. 15-06-2010. Docent. 2010. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788469320969.

  • Audiovisual techniques as a tool to support teaching in the process of educational innovation
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Marta Estrada Guillén. 5th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2011). Valencia. 07-03-2011. Docent. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788461474233.

  • La implicación con el producto como variable moderadora en la formación de la lealtad del consumidor
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Marta Estrada Guillén, Luis Jose Callarisa Fiol. XXII Congreso Nacional de Marketing. Oviedo. 22-09-2010. Científic. 2010. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567114.

  • Modelo sobre las consecuencias del anuncio en personas mayores bajamente implicadas
  • Marta Estrada Guillén, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Juan Carlos Fandos Roig. XXII Congreso Nacional de Marketing. Oviedo. 22-09-2010. Científic. 2010. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567114.

  • Comportamiento de lealtad en el sector de banca minorista
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Marta Estrada Guillén. XX Congreso Nacional - Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa - Competitividad y Nuevas Tecnologías en la Empresa del Siglo XXI -. Granada. 12-09-2010. Científic. 2010. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 8415026273.

  • ¿Influye la actitud ante el anuncio en la actitud hacia la marca que tienen las personas mayores?
  • Marta Estrada Guillén, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Juan Carlos Fandos Roig. XX Congreso Nacional - Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresa - Competitividad y Nuevas Tecnologías en la Empresa del Siglo XXI. Granada. 12-09-2010. Científic. 2010. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 8415026273.

  • Consumer Loyalty in The Financial Services Market
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Marta Estrada Guillén. 2nd International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2009). Madrid (Espanya). 19-07-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461329557.

  • La gestión de los incoterms como estrategia de fidelización
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro. III Congreso Internacional de Transporte: Reforma y Liberalización. Universitat Jaume I - Castellón de la Plana. 16-04-2008. Científic. 2009. Ed. Editorial Tecnos. ISBN 9788430948475.

  • Antecedent and consequences of elderly persons attitude to the advertisement
  • Marta Estrada Guillén, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Juan Carlos Fandos Roig. 2nd International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2009). Madrid (Espanya). 15-07-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461329557.

  • Situación actual de departamento de marketing en las empresas cerámicas
  • Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Miguel Angel López Navarro, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola, Jaume Llorens Monzonís, Juan Carlos Fandos Roig. Qualicer'08 - X Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • Ferias comerciales y sector cerámico: un reto para el futuro
  • Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola, Juan Carlos Fandos Roig. Qualicer'08 - X Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • En busca de un posicionamiento para el azulejo español
  • Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola, Juan Carlos Fandos Roig. X Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • La lealtad de los consumidores: Una aplicación del expectancy-value model
  • Juan Carlos Fandos Roig. XVI Congreso Nacional, Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas. Castellón. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • La calidad de la relación en mercados industriales: La perspectiva del proveedor en el sector turístico de Castellón
  • Jaume Llorens Monzonís, Juan Carlos Fandos Roig. IX Congreso de Turismo Universidad y Empresa. Castellón. 10-05-2006. Científic. 2006.

  • Gestión de Marca (Branding) en el sector cerámico
  • Jaume Llorens Monzonís, Juan Carlos Fandos Roig. IX Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER '06). Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931206.

  • La gestión de los incoterms como estrategia de valor añadido
  • Juan Carlos Fandos Roig, Jaume Llorens Monzonís. IX Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER '06). Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931206.

  • El futuro de la logística: la intermodalidad. Estudio del caso de la industria cerámica de Castellón
  • Juan Carlos Fandos Roig, Jaume Llorens Monzonís. I Congreso Internacional de transporte: Los retos del transporte en el siglo XXI. Castellón. 04-05-2004. Científic. 2005. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 8484563820.

  • Short sea shipping y sector cerámico: Un estudio de rutas marítimas en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro
  • Jaume Llorens Monzonís, Juan Carlos Fandos Roig. I Congreso Internacional de transporte: Los retos del transporte en el siglo XXI. Castellón. 04-05-2004. Científic. 2005. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 8484563820.

  Comités de congresos


  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  • Miguel Angel Moliner Tena, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Jaume Llorens Monzonís, Diego Monferrer Tirado, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIII Congreso Nacional de Marketing. Castellón. 14-09-2011. Científic.