UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

SALVADOR GÓMEZ, ALEJANDRO
 • Personal investigador en formació (Programa propi UJI)
 • Becari/ària FPI de la UJI
 • Membre del grup d'investigació EXCELLENTIA - Excellentia: Qualitat, Innovació i Persones
 • JC1032DD - (964 728558)
 • alsalvad@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-3115-7185
 • Ressenya Personal

  Alejandro Salvador és personal investigador en formació de l'àrea d'organització de empresas del Departament d'Administració d'Empreses i Marketing de la Universitat Jaume I. Ha impartit ensenyaments en els graus de Turisme, Administració d'Empreses, Economia, Finances i Comptabilitat, i Relacions Laborals i Recursos Humans.

  És Graduat en Relacions Laborals y Recursos Humans per la Universitat de València. Màster en Gestió de la Qualitat per la Universitat de València aconseguint el premi extraorinari de Màster i actualment doctorant en Economia i Empresa per la Universitat Jaume I.

  Ha desenvolupat la seva tasca investigadora des de l'any 2016 en la Universitat de València en el àmbit de valor percebut i satisfacció; i en la Universitat Jaume I en els àmbits de implantació estratègica de la gestió del recursos humans.

  La seva trajectòria docent comença en la Universitat Jaume I en 2017 amb assignaturates com Fonaments de Màrqueting, Màrqueting Estratègic, Investigació de Mercats, Gestió de Qualitat i Recursos Humans i Pràctiques Externes.

  Links

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • HR flexibility and firm performance in professional service firms (Epub ahead of print)
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Alejandro Salvador Gómez. JOURNAL OF MANAGEMENT & ORGANIZATION. Num. online. pp. 1-22. 2021. Científic.

  • El efecto de las demandas y recursos laborales en el rendimiento de los mandos intermedios en la gestión de los recursos humanos
  • Alejandro Salvador Gómez, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.COMENTARIOS, CASOS PRACTICOS. Num. 453. pp. 233-270. 2020. Científic.

  Capítols de llibre


  • herramientas de gamificación: efectos sobre el aprendizaje significativo, el engagement y el estrés de los estudiantes
  • Georgiana Alexandra Badoiu, Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Beatriz García Juan, Alejandro Salvador Gómez. INNODOCT/20 International Conference Innovation Documentation and Education. Valencia (Espanya). Ed. Universitat Politècnica de València. 2020. ISBN 9788490488737. Docent.

  • A multilevel analysis of the Influence of HPWS on Employee Well.Being and Efficacy: Strength of the HR Strategy and Leader.Member Exchange as Moderator Variables
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Alejandro Salvador Gómez. Human Resource Management at the Crossroads: Challenges and Future Directions. Newcastle (Regne Unit). Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2019. ISBN 9781527537224. Científic.

  Ponències a congressos


  • Diseño y aplicación de vídeos docentes en plataformas web: Una experiencia docente
  • Alejandro Salvador Gómez, Inmaculada Beltrán Martín. Avances en tecnología, innovación y desafíos de la Educación Superior - ATIDES 2020. Universitat Jaume I (Espanya). 15-10-2020. Docent. 2021. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788418432347.

  • A multilevel analysis of the influence of HPWS on employee well-being and efficacy: strength of the HR strategy and leader-member exchange as moderator variables
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Alejandro Salvador Gómez. XI International Workshop on HRM. Sevilla (Espanya). 25-10-2018. Científic. 2018.

  • Examining the moderating role of procedural justice climate and consistent HRM messages on the relationship between intended and perceived HRPS
  • Alejandro Salvador Gómez, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar. XI International Workshop on HRM. Sevilla (Espanya). 25-10-2018. Científic. 2018.