UJI

Informació personal

SALVADOR GÓMEZ, ALEJANDRO
 • Personal investigador en formació (Programa propi UJI)
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Becari/ària FPI de la UJI
 • Excellentia: Calidad, Innovación y Personas
 • JC1032DD - (964 728558)
 • alsalvad@uji.es
 • Ressenya Personal

  Alejandro Salvador és personal investigador en formació de l'àrea d'organització de empresas del Departament d'Administració d'Empreses i Marketing de la Universitat Jaume I. Ha impartit ensenyaments en els graus de Turisme, Administració d'Empreses, Economia, Finances i Comptabilitat, i Relacions Laborals i Recursos Humans.

  És Graduat en Relacions Laborals y Recursos Humans per la Universitat de València. Màster en Gestió de la Qualitat per la Universitat de València aconseguint el premi extraorinari de Màster i actualment doctorant en Economia i Empresa per la Universitat Jaume I.

  Ha desenvolupat la seva tasca investigadora des de l'any 2016 en la Universitat de València en el àmbit de valor percebut i satisfacció; i en la Universitat Jaume I en els àmbits de implantació estratègica de la gestió del recursos humans.

  La seva trajectòria docent comença en la Universitat Jaume I en 2017 amb assignaturates com Fonaments de Màrqueting, Màrqueting Estratègic, Investigació de Mercats, Gestió de Qualitat i Recursos Humans i Pràctiques Externes.

  Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Alejandro Salvador Gómez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 12:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 12:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Alejandro Salvador Gómez


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  RL0944 - PR1 Dilluns 09:01 11:00 04-05-2020 04-05-2020
  RL0944 - PR1 Dilluns 10:00 12:00 23-03-2020 23-03-2020
  RL0944 - PR1 Dilluns 09:00 12:00 30-03-2020 27-04-2020
  RL0944 - TE1 Dilluns 09:01 10:00 23-03-2020 23-03-2020
  RL0944 - TE1 Dilluns 09:00 12:00 27-01-2020 09-03-2020
  RL0944 - TU1 Dilluns 09:00 11:00 11-05-2020 11-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  RL0944 - Gestió de Qualitat i Recursos Humans Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  TU0943 - Prácticas Externas Grado en Turismo

  Publicacions


  Ponències a congressos


  • A multilevel analysis of the influence of HPWS on employee well-being and efficacy: strength of the HR strategy and leader-member exchange as moderator variables
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Alejandro Salvador Gómez. XI International Workshop on HRM. Sevilla (Espanya). 25-10-2018. Científic. 2018.

  • Examining the moderating role of procedural justice climate and consistent HRM messages on the relationship between intended and perceived HRPS
  • Alejandro Salvador Gómez, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar. XI International Workshop on HRM. Sevilla (Espanya). 25-10-2018. Científic. 2018.