UJI

Informació personal

VICENT SÁEZ, JOSÉ MANUEL
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • JC1015DD - (964 728544)
 • jmvicent@uji.es
 • Ressenya Personal

  Professor Associat en el Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting de l'àrea d'Organització d'Empreses de la Universitat Jaume I (Castelló).

  Impartix les assignatures d'Anàlisi i Formulació d'Estratègies Empresarials, Direcció d'Empreses i Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa en els Graus d'Administració d'Empreses, Finances i Comptabilitat i Economia.

  Ha participat en diversos cursos i seminaris de perfeccionament pedagògic i en diferents convocatòries de Projectes de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Així mateix ha format part de diversos cursos i seminaris d'investigació.

  Adscrit al Grup d'Investigació de la Universitat Jaume I "Idea": People and Organizations Development, en la línia d'investigació del Lideratge Organitzacional.

  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Diplomat en Ciències Empresarials.

  Capacitació de valencià.

  Acreditació B2 anglés.

  Fora de la Universitat, ha treballat en Automoció, Ceràmica i Assessoria industrial i com a professor de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Generalitat Valenciana.


  Horari Actual


  Horari de tutories de José Manuel Vicent Sáez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 19:00 21:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 19:00 21:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de José Manuel Vicent Sáez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1024 - PR6 Divendres 17:00 19:00 04-10-2019 13-12-2019
  AE1024 - PR6 Divendres 15:00 19:00 20-12-2019 20-12-2019
  AE1024 - TU5 Divendres 15:00 17:00 13-12-2019 13-12-2019
  FC1024 - PR7 Dijous 17:01 18:00 28-11-2019 28-11-2019
  FC1024 - PR7 Dijous 17:00 19:00 26-09-2019 21-11-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1030 - PR4 Divendres 17:01 18:00 15-05-2020 15-05-2020
  AE1030 - PR4 Divendres 17:00 19:00 31-01-2020 08-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1024 - Anàlisi i Formulació d'Estratègies Empresarials Grau en Administració d'Empreses
  AE1030 - Implantació d'Estratègies Empresarials Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  CS1044 - Trabajo de Final de Grado Grado en Criminología y Seguridad
  FC1024 - Anàlisi i Formulació d'Estratègies Empresarials Grau en Finances i Comptabilitat
  RL0947 - Trabajo de Final de Grado Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

  Publicacions


  Ponències a congressos


  • Aprovechamiento de los electrolitos agotados de pilas secas en la obtención de pigmento rosa de manganeso alúmina
  • José Manuel Vicent Sáez, Mario Ignacio Llusar Vicent, Purificación Escribano López, Guillermo Monrós Tomás. XXXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Vila-Real, Castelló (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Faenza. ISBN 848768910X.

  • Reutilización de residuos del catalizador usado de FCC en pigmentos cerámicos
  • José Manuel Vicent Sáez, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. XXXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Vila-Real, Castelló (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Faenza. ISBN 848768910X.