UJI

Informació personal

PITARCH BARREDA, ESTER
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • JC1015DD - (964 728544)
 • barredae@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Ester Pitarch Barreda


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 12:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 13:00 13:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 12:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 13:00 13:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Ester Pitarch Barreda


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1002 - PR2 Dilluns 11:00 13:00 16-09-2019 28-10-2019
  AE1002 - PR4 Dijous 11:00 13:00 19-09-2019 31-10-2019
  EC1002 - PR2 Dilluns 11:00 13:00 16-09-2019 28-10-2019
  EC1002 - PR4 Dijous 11:00 13:00 19-09-2019 31-10-2019
  FC1002 - PR2 Dilluns 11:00 13:00 16-09-2019 28-10-2019
  FC1002 - PR4 Dijous 11:00 13:00 19-09-2019 31-10-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Economia
  FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  SJA004 - Direcció d'Empreses Màster Universitari en Enginyeria Industrial