UJI

Informació personal

TORTOSA EDO, VICENTE
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Comercialització i Investigació de Mercats
 • Tutor/a d'intercanvi
 • Membre del grup d'investigació IMK - Innovació en Màrqueting
 • JC1022DD - (964 728547)
 • vtortosa@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-7412-3818
 • Ressenya Personal

  Vicent Tortosa Edo es llicenciat en Administració i Direcció d' Empreses y doctor en comercialització i investigació de mercats per la Universitat Jaume I de Castelló. Desenvolupa la seua tasca docent en aquesta universitat com a professor associat a temps parcial des del curs 2003-2004.  

  La seua línia d'investigació s'ha centrat en el màrqueting intern a nivell d'entitats bancàries i centres hospitalaris. Precisament, la seua tesi doctoral va centrar-se en l'adopció del màrqueting intern com a nova forma de gestió directiva del empleats de centres hospitalaris públics i privats. Juntament amb el màrqueting intern ha desenvolupat la seua tasca d'investigació en l'àmbit del màrqueting de serveis i en la política comunicativa d'empreses que formen part de complexos industrials. Fruit de la seua tasca investigadora ha participat en dos projectes d'investigació financiats per la Generalitat Valenciana i ha publicat articles en revistes internacionals com European Journal of Marketing, Service Industries Journal o Journal of Risk Research. A més ha assistit como a ponent a congressos de caràcter internacional (Euram i Marketing Trends), i nacional (AEMARK, ACEDE iAEDEM).

  En l'àmbit professional, a més de ser professor associat en la Universitat Jaume I, és director d'un centre públic d'educació de persones adultes des de fa set anys, on d'entre altres funcions assumeix la direcció y gestió dels treballadors del centre educatiu.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1034 - Màrqueting Social i Polític Grau en Administració d'Empreses
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  SRB010 - Construcció de Marca en Mercats Internacionals Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  SRB100 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Marketing interno: Cómo lograr el compromiso de los empleados
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel Moliner Tena, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol. 2014. Autoria. Científic. ISBN 9788436831573. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide.

  Capítols de llibre


  • Managing Customer Experience Through Internal Marketing
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola. Customer Experience Management:Enhancing Experience and Value through Service Management. EEUU. Ed. Kendall Hunt Publishing Company. 2014. ISBN 9781465241078. Docent.

  • La fidelidad del turista de cruceros en un contexto económico de incertidumbre
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Marta Estrada Guillén, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Susana Soria Rovira, Vicente Tortosa Edo. Régimen del transporte en un entorno económico incierto. Madrid. Ed. Marcial Pons. 2011. ISBN 9788497688659. Científic.

  • L'entorn patrimonial com a recurs didàctic
  • Josep Joan Miralles Torlà, M. Carmen Juan Porcar, Palmira Gil Peris, Vicente Tortosa Edo. Experiències d´aprenentatge. Formació de persones adultes i universitat. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217071. Docent.

  • Marketing Basics, una integració teorico-pràctica de les assignatures d’introducció al marketing (segona fase)
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Tortosa Edo, Marta Estrada Guillén, Luis Jose Callarisa Fiol. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Estratègies per a la integració social i educativa de l'alumne immigrant adult
  • Josep Joan Miralles Torlà, Vicente Tortosa Edo, Sonia Vecino Ramos, Beatriz Herreros Martínez. Experiències d´aprenentatge. Formació de persones adultes i universitat. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217071. Docent.

  • Estudi i optimització d’un projecte de creació d’una empresa i el seu pla de comercialització
  • Fernando José Garrigós Simón, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Roca Puig, Vicente Tortosa Edo, Ana Belén Escrig Tena, Juan Manuel Beltrán Escrig. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  Ponències a congressos


  • Adaptación de la flipped classroom para el aprendizaje de competencias en diversas titulaciones universitarias
  • María Mercedes Marqués Andrés, Vicente Ramón Tomás López, José Ignacio Aliaga Estellés, María Asuncion Castaño Álvarez, Sandra Catalán Pallarés, Vicente Tortosa Edo, Ana Belén Escrig Tena, María Luisa Flor Peris, Margarita Vergara Monedero, Patricia Balaguer Rodríguez. VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios y II Taller de innovación educativa. Competencias: formación y evaluación.. Universitat Jaume I (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • The different influences of political corporate social responsilitiy (PCSR) and corporate political activity (CPA) on citizens' trust in companies and risk perception
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro. EURAM 2017. Glasgow (Regne Unit). 21-06-2017. Científic. 2017.

  • Legitimating confrontational discourses by local environmental groups: The case of air quality monitoring in a Spanish petrochemical area
  • Miguel Angel López Navarro, Vicente Tortosa Edo. Workshop on Pollution, Environmental Justice, and Citizen Science. Warwick (Regne Unit). 03-05-2017. Científic. 2017.

  • The analysis of the relationship between firms and local community: the case of two petrochemical complexes in spain
  • Miguel Angel López Navarro, Vicente Tortosa Edo, Vanesa Castan Broto. EURAM 2016. París (Guaiana Francesa). 01-06-2016. Científic. 2016.

  • Explaining differences in citizens' appraisals of externatilities associated with polluting indugrial agglomerations. The case of two petrochemical complexes on the Spaniish Mediterranean coast
  • Miguel Angel López Navarro, Vicente Tortosa Edo, Vanesa Castán Broto. Global Cleaner Production an Sustainable Consumption Conference (GCPC 2015). Sitges (Espanya). 01-11-2015. Científic. 2015.

  • Empresas industriales y la relación con los ciudadanos: una visión basada en el uso de los Social Media
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro. XXVII Congreso de Marketing AEMARK 2015. Pamplona (Espanya). 09-09-2015. Científic. 2015. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788416462513.

  • How living near to a petrochemical complex can influence the behavioural intention of citizens: Treating risk and trust
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • Living near a petrochemical complex: Risk percieved and its derived behavoioural intention
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro. 14 th Conference Waves and Winds of Strategic Leadership For Sustainable Competitiveness (EURAM 2014). Universitat de València (Espanya). 04-06-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat de València; European Academy of Management (EURAM). ISBN 9788469703779.

  • La orientación al mercado interno y su influencia en los empleados y clientes: Análisis comparativo según la experiencia laboral
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. XXVI Congreso de Marketing (AEMARK 2014). Elche (Espanya). 17-09-2014. Científic. 2014. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788415986515.

  • Factores explicativos de la necesidad de información sobre el riesgo asociado a un complejo petroquímico
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel López Navarro. AEMARK XXV Congreso Nacional de Marketing. Barcelona (Espanya). 18-09-2013. Científic. 2013. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473569552.

  • Ports and the petrochemical industry: environment management systems (EMSs) and citizens' risk perception
  • Miguel Angel López Navarro, Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • The antecedent role of personal values in the relationship between trust in industry, information process and risk perception
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola. EURAM 12. Rotterdam (Països Baixos). 06-06-2012. Científic. 2012.

  • Evaluación de la incidencia conjunta de los impactos ambientales y económicos de un complejo industrial petroquímico sobre la respuesta emocional y las intenciones de comportamiento de los residentes
  • Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Tortosa Edo. XXII Edición del Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economí y Dirección de la Empresa (ACEDE). Cádiz (Espanya). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461600069.

  • La confianza de los ciudadanos en las empresas de un complejo petroquímico: factores explicativos y principales consecuencias
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola. XXIV Congreso Nacional de Marketing - AEMARK 2012. Mallorca (Espanya). 12-09-2012. Científic. 2012. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473568654.

  • La influencia del marketing interno en la calidad de la relación entre la organización y sus empleados
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena. 10 th International Marketing Trends Conference. Paris (França). 20-01-2011. Científic. 2011.

  • La lealtad hacia la marca de un club deportivo profesional:aficionados al fútbol europeo
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. 10th International Marketing Trends Conference. Paris (França). 20-01-2011. Científic. 2011.

  • El Valor Percibido Como Dimensión del Valor de Marca (Brand Equity). Aplicación a los Aficionados al Futbol Europeo
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel Moliner Tena. XXV Congreso Anual AEDEM. Valencia (Espanya). 08-06-2011. Científic. 2011. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567855.

  • La Orientación al Mercado Interno (O.M.I) y la Calidad de la Relación Entre la Organización y sus Empleados: Diferencias Según la Experiencia Laboral del Trabajador
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Javier Sánchez García. XXV Congreso Anual AEDEM. Valencia (Espanya). 08-06-2011. Científic. 2011. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567855.

  • Elaboració de material didàctic audiovisual per a màrqueting especialitzat
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • RECURSOS TIC EN L'AULA - Noves Eines En L'ensenyament Del Màrqueting Especialitzat: Material Audiovisual On-Line
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo. I Congrés d'Educació Ciutat de Vila-Real. Vila-Real. 12-03-2011. Docent. 2011. Ed. Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació. ISBN 9788448256333.

  • EXPERIÈNCIES EDUCATIVES EN LA UNIÓ EUROPEA - El Cómic En El Aprendizaje De Idiomas De Las Personas Adultas
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís. I Congrés d'Educació Ciutat de Vila-Real. Vila-Real. 12-03-2011. Docent. 2011. Ed. Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació. ISBN 9788448256333.

  • La calidad del servicio percibida: propuesta de un enfoque multidimensional y jerárquico de carácter reflectivo y formativo
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena. XXI Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica. Córdoba (Espanya). 02-02-2011. Científic. 2011. Ed. Etea; Institución Universitaria de la Compañía de Jesús. ISBN 9788469396223.

  • la influencia del marketing interno en la calidad del servicio: una aplicación en centros hospitalarios
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena. XXI Congreso Barcelona ACEDE 2011 - Creatividad: el futuro de la empresa. Barcelona (Espanya). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461535316.

  • La lealtad hacia la marca de los aficionados al fútbol: un modelo explicativo en base al valor de marca
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. XXI Congreso nacional ACEDE 2011 - Creatividad: el futuro de la empresa. Barcelona (Espanya). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461535316.

  • El material audiovisual com a eina metodològica en l'ensenyament del màrqueting especialitzat
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Proyecto de coordinación de las prácticas de las asignaturas obligatorias de marketing en la diplomatura de turismo ¿ 2º año
  • Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Tortosa Edo, Antonio Martínez Sirvent, Pierre Muzzati Ragot. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Proyecto de coordinación de las prácticas de las asignaturas obligatorias de marketing en la diplomatura de turismo
  • Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Tortosa Edo, Irene Maria Boren Alfaro, Antonio Martínez Zamora, Romain P. Muzzati. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • El valor de marca de un equipo deportivo profesional: análisis de los aficionados al futbol
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. XXI Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica. Córdoba (Espanya). 02-02-2011. Científic. 2011. Ed. Etea; Institución Universitaria de la Compañía de Jesús. ISBN 9788469396223.

  • La influencia del marketing interno en el resultado empresarial: una aplicación en centros hospitalarios públicos
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena. XXII Congreso Nacional de Marketing. Oviedo. 22-09-2010. Científic. 2010. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567114.

  • A hierarchical approach to perceived service quality in hospital outpatient services
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena. 5th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2011). Valencia (Espanya). 07-03-2011. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788461474233.

  • Las asociaciones de aprendizaje grundtvig. "Re-creation": El cómic en la educación de las personas adultas
  • Guillem Castan García, Vicente Tortosa Edo. I Congreso Internacional sobre Aprendizaje a lo largo de la vida de la Comunidad Valenciana. Universitat Jaume I. 17-06-2010. Docent. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788493777272.

  • Estudio de un modelo de lealtad hacia la marca de un club deportivo profesional: Análisis de los aficionados europeos al fútbol
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. XXII Congreso Nacional de Marketing. Oviedo. 22-09-2010. Científic. 2010. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567114.

  • La orientación al mercado interno y su influencia en el resultado organizativo
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. XIX Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing. Vigo. 19-09-2007. Científic. 2007. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473565127.

  • La orientación hacia el mercado interno y su influencia en el resultado organizativo de las cooperativas de crédito valencianas
  • Vicente Tortosa Edo. XVI Congreso Nacional, Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas. Castellón. 10-09-2006. Científic. 2006.

  Comités de congresos


  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  • Miguel Angel Moliner Tena, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Jaume Llorens Monzonís, Diego Monferrer Tirado, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIII Congreso Nacional de Marketing. Castellón. 14-09-2011. Científic.