UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MALLÉN BROCH, FRANCISCO FERMÍN
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Tutor/a d'intercanvi
 • Coordinador/a de la Subcomissió d'Especialitat del Màster Universitari en Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • Membre del grup d'investigació IDEA - Transformació Organitzativa i Desenvolupament Humà
 • JC1042DD - (964 387106)
 • fmallen@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-0394-3077
 • Ressenya Personal

  Fermín Mallén és Professor Contractat Doctor en el Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting de la Universitat Jaume I (Castelló). Actualment, imparteix assignatures relacionades amb la gestió de persones, canvi organitzatiu i sistemes d'informació.

  Doctor en Gestió Empresarial per la Universitat Jaume I, Màster en Investigació de Mercats i Sistemes d'Informació (UNED) i Màster en Psicologia del Treball, dels Recursos Humans i de les organitzacions (UJI). A més, és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (premi extraordinari) per la UJI i Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques (premi al rendiment acadèmic) per la Universitat de València.

  Actualment pertany al grup d'Investigació de la Universtitat Jaume I "People and Organizations Development", el qual té com a línies de recerca, entre altres, la direcció i desenvolupament de recursos humans, l'aprenentatge organitzatiu, el lideratge i la innovació. Havent participat en diversos projectes d'investigació, ha publicat en revistes com Journal of Business Ethics, Review of Managerial Science o Industrial Management & Data Systems.

  Des de 2016 es dedica exclusivament a l'ensenyament universitari, però ha estat professor associat durant 14 anys. Durant aquest temps, la seua activitat professional fora de la universitat s'ha vinculat principalment a la Investigació de Mercats i, en l'àmbit educatiu, a la Formació Professional.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  DA0210 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  GA1228 - Gestió de Recursos Humans Grau en Gestió i Administració Pública
  SAP204 - Aprenentatge i Ensenyament de la Formació Professional Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP224 - Aprenentatge i Ensenyament de la Formació Professional (Branca Administrativa) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP229 - Treball de Final de Màster (Formació Professional. Branca Administrativa) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SRO003 - Direcció de Sistemes d'Informació / Information Management Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
  SRO008 - Desenvolupament Organitzatiu i dels Recursos Humans / Organizational and Human Resource Development Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
  SRO010 - Pràctiques en Empreses / Work Placement Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Basic Concepts in Pivot Tables
  • Beatriz Forés Julián, Alba Puig Denia, Rafael Lapiedra Alcamí, Francisco Fermín Mallén Broch, José María Fernández Yáñez. 2021. Autoria. Docent. ISBN 9788418432989. (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Nociones básicas sobre tablas dinámicas
  • Beatriz Forés Julián, Alba Puig Denia, Rafael Lapiedra Alcamí, Francisco Fermín Mallén Broch, José Mª Fernández Yañez. 2020. Autoria. Docent. ISBN 9788417900564. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Altruistic leader Behavior: A Way to Boost Innovation
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Emilio Domínguez Escrig. Advances in psychology research. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Nova Science Publishers. 2020. ISBN 9781536178531. Científic.

  • Reflexión sobre metodología y evaluación virtual durante la crisis provocada por el COVID-19
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Emilio Domínguez Escrig. IV Jornadas de innovación educativa DIMEU - Camino hacia la virtualidad en la Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2020. ISBN 9788418432330. Docent.

  • Organic Structure and Organizational Learning Capability: An Empirical Study into Organisations Excelling in Human Resource Management
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Jacob Guinot Reinders, Joaquin Alegre Vidal. Shedding New Lights on Organisational Learning, Knowledge and Capabilities. Cambridge (Regne Unit). Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2014. ISBN 9781443853750. Científic.

  • Desarrollo y reflexión metodológica en asignaturas de organización de empresas
  • Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Inmaculada Beltrán Martín, Francisco Fermín Mallén Broch. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Desenvolupament i reflexió metodològica en assignatures d’organització d’empreses
  • Antonio Grandío Botella, Francisco Fermín Mallén Broch, Inmaculada Beltrán Martín, Ricardo Chiva Gómez. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Planificació i disseny de la docència basada en el sistema ECTS de l’assignatura “Economia de les Organitzacions”
  • Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Renovació de la metodologia docent en l'assignatura economia de les organitzacions
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Elaboració de material docent per l’assignatura Economia de les organitzacions de la llicenciatura en ADE
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  Ponències a congressos


  • Impacto económico de la COVID-19 sobre el sector turístico español y la innovación como respuesta
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Rafael Lapiedra Alcamí. XXIII Congreso Internacional de Turismo Universidad y Empresa: "Turismo: Nuevo paradigma tras la Covid-19. Castellón (Espanya). 28-10-2020. Científic. 2020. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 9788413787091.

  • Emotional healing and radical innovation: the mediating effect of organisational learning capability
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Rafael Lapiedra Alcamí, Ricardo Chiva Gómez. XXIX Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2019): Globalización en entornos de complejidad e incertidumbre. La Coruña (Espanya). 16-06-2019. Científic. 2019. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409156528.

  • Do humble leaders promote firm innovativeness? the role of altruism
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Rafael Lapiedra Alcamí, Ricardo Chiva Gómez. XXIX Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2019): Globalización en entornos de complejidad e incertidumbre. La Coruña (Espanya). 16-06-2019. Científic. 2019. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409156528.

  • Effects of emotional healing on radical innovation: the mediating role of organisational learning capability
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Rafael Lapiedra Alcamí, Ricardo Chiva Gómez. The European Academy of Management: Exploring the Future of Management (EURAM 2019). Lisboa (Portugal). 26-06-2019. Científic. 2019. Ed. European Academy of Management (EURAM). ISBN 9782960219517.

  • Exploring the role of servant leadership and corporate social responsibility as antecedents of firm innovativeness
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Emilio Domínguez Escrig, Ricardo Chiva Gómez, Rafael Lapiedra Alcamí, Simon Ireland. XXVIII Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2018):Generar y transferir conocimiento en una sociedad cambiante e interconectada. Valladolid (Espanya). 24-06-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409038824.

  • Promoting firm innovativeness through servant leadership and corporate social responsability to employees
  • Emilio Domínguez Escrig, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch, Rafael Lapiedra Alcamí, Kirk Chang. European Academy of Management Conference (Euram 2018). Reykjavik (Islàndia). 19-06-2018. Científic. 2018.

  • Analyzing the effect of empowerment and forgiveness on radical innovation and performance
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Rafael Lapiedra Alcamí. European Academy of Management Conference (Euram 2018). Reykjavik (Islàndia). 19-06-2018. Científic. 2018.

  • Does servant leadership foster firm innovativeness? the role of corporate social responsibility to employees
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Emilio Domínguez Escrig, Ricardo Chiva Gómez, Rafael Lapiedra Alcamí. 15th International Human Resource Management Conference (IHRM 2018). Madrid (Espanya). 13-06-2018. Científic. 2018.

  • Empowerment and forgiveness: Effects on radical innovation and performance
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Rafael Lapiedra Alcamí. 15th International Human Resource Management Conference (IHRM 2018). Madrid (Espanya). 13-06-2018. Científic. 2018.

  • Cómo mejorar el desempeño de las organizaciones a través de la capacidad para perdonar y el empoderamiento: el efecto mediador de la innovación radical
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Rafael Lapiedra Alcamí. XXVII ACEDE Conference. Aranjuez - Madrid (Espanya). 18-06-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788469735886.

  • Common welfare HRM system and firm innovativeness: the importance of altruism
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Alma María Rodríguez Sánchez, Ricardo Chiva Gómez, Jacob Guinot Reinders. XXVII ACEDE Conference. Aranjuez - Madrid (Espanya). 18-06-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788469735886.

  • Enhancing radical innovation and performance: the role of empowerment and forgiveness
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Rafael Lapiedra Alcamí. OLKC 2017 Conference. Valladolid (Espanya). 27-04-2017. Científic. 2017.

  • Common welfare HRM system and firm innovativeness: the importance of altruism
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Alma María Rodríguez Sánchez, Ricardo Chiva Gómez, Jacob Guinot Reinders. OLKC 2017 Conference. Valladolid (Espanya). 27-04-2017. Científic. 2017.

  • Testing the effects of stewardship leader behavior on innovation success: the mediating role of radicalness
  • Ricardo Chiva Gómez, Emilio Domínguez Escrig, Rafael Lapiedra Alcamí, Francisco Fermín Mallén Broch. EURKIND GCW 2016 CONFERENCE. Universitat Politécnica de València (Espanya). 22-06-2016. Científic. 2016.

  • Stewardship leader behavior and innovation success: the role of radicalness
  • Francisco Fermín Mallén Broch. OLKC 2016 Conference. Scotland (Regne Unit). 26-04-2016. Científic. 2016.

  • Common welfare HRM systems: analysing its impact on organizational resilience and innovation
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Alma María Rodríguez Sánchez, Ricardo Chiva Gómez. XXVI Congreso ACEDE 2016 : Organizaciones y personas en evolución/Evolving organizations and Individuals. Vigo (Espanya). 26-06-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788460887980.

  • Cómo conseguir innovaciones-exitosas a través del liderazgo responsable: el efecto de la innovación radical
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Rafael Lapiedra Alcamí, Ricardo Chiva Gómez. XXVI Congreso ACEDE 2016 : Organizaciones y personas en evolución/Evolving organizations and Individuals. Vigo (Espanya). 26-06-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788460887980.

  • How altruistic leader behavior foster radical innovation? The mediating effect of organizational learning capability
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Emilio Domínguez Escrig, Ricardo Chiva Gómez, Rafael Lapiedra Alcamí. BAM2015 Conference. The Value of Pluralism in Advancing Management Research, Education and Practice. Portsmouth (Regne Unit). 08-09-2015. Científic. 2015.

  • End- user computing satisfaction and radical innovation: the mediating role of organizational learning capability
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Rafael Lapiedra Alcamí, Ricardo Chiva Gómez. OLKC2015. Milano (Itàlia). 09-04-2015. Científic. 2015.

  • How fostering organizational learning capability? The importance of alturism, conflict and trust (Abstract)
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch, Rafael Lapiedra Alcamí. XXV Jornadas Hispanolusas. Universidad de Vigo (Espanya). 05-02-2015. Científic. 2015. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 9788469721216.

  • Altruism and relationship conflict as determinants of organizational learning: A study from excellent human resources management organizations in spain
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • Promoting organizational learning capability: The role of alturism and relationship conflict
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch, Joaquín Alegre Vidal. International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC 2014). Oslo (Noruega). 22-04-2014. Científic. 2014.

  • Altruistic leadership and performance: The mediating role of organizational learning capability
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Joaquín Alegre Vidal, Jacob Guinot Reinders, Rafael Lapiedra Alcamí. 14 th Conference Waves and Winds of Strategic Leadership For Sustainable Competitiveness (EURAM 2014). Universitat de València (Espanya). 04-06-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat de València; European Academy of Management (EURAM). ISBN 9788469703779.

  • Altruistic leadership and performance: The mediating role of organisational learning capability
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Joaquin Alegre, Jacob Guinot Reinders. OLKC 2013 International Conference on Organisational Learning, Knowledge and Capabilities. Washington (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 25-04-2013. Científic. 2013.

  • Altruismo, confianza y capacidad de aprendizaje organizativo: un estudio empírico
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch, Alma María Rodríguez Sánchez. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2013). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • Altruistic leadership and performance: the mediating role of organizational learning capability
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Joaquín Alegre Vidal, Jacob Guinot Reinders, Emilio Domínguez Escrig. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2013). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • Organizational trust, learning capability and performance: an empirical study
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch. International Conference on Organisational Learning Knowledge and Capabilities - OLKC2012. Valencia (Espanya). 25-04-2012. Científic. 2012.

  • Organic organizational structure: another step in promotions organizational learning capacity
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Joaquín Alegre, Jacob Guinot Reinders. International Conference on Organisational Learning, Knowledge and Capabilities. Valencia (Espanya). 25-04-2012. Científic. 2012.

  • Organizational trust, learning capability and performance: and empirical study
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch. XXII Congreso Nacional ACEDE - La sociedad emprendedora: reinventando la empresa. Cádiz (Espanya). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461600069.

  • Organic organizational structure: another step in promoting organizational learning capability
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Joaquín Alegre, Jacob Guinot Reinders. XXII Congreso Nacional de ACEDE. Cádiz (Espanya). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461600069.

  • Planificación y diseño de la docencia basada en el sistema ECTS de la asignatura economía de las organizaciones
  • Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch. VI Jornada de millora educativa i V Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 05-04-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Elaboración de material docente para la asignatura economía de las organizaciones de la licenciatura en ADE
  • Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-04-2005. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  Comités de congresos


  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2021 GLOBAL BUSINESS AND ORGANIZATIONAL EXCELLENCE.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2021 LEARNING ORGANIZATION.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2021 Baltic Journal of Management.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2020 Baltic Journal of Management.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2020 BRQ - BUSINESS RESEARCH QUARTERLY.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2020 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2020 HARVARD DEUSTO BUSINESS RESEARCH.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF HOSPITALITY MANAGEMENT.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2020 GLOBAL BUSINESS AND ORGANIZATIONAL EXCELLENCE.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2020 LEADERSHIP & ORGANIZATION DEVELOPMENT JOURNAL.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2019 LEADERSHIP & ORGANIZATION DEVELOPMENT JOURNAL.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2019 Baltic Journal of Management.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2019 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2018 LEADERSHIP & ORGANIZATION DEVELOPMENT JOURNAL.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2018 JOURNAL OF MANAGEMENT & ORGANIZATION.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2017 JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2014 INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA.

  • Francisco Fermín Mallén Broch. 2014 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER.

  Apunts docents


  • Introducción a los fundamentos teóricos de la administración de empresas
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez. 2003. Ref. CS-359-2003. Universitat Jaume I.

  • Introducción a los fundamentos teóricos de la administración de empresas
  • Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch. 2003. Ref. CS-359-2003. Universitat Jaume I.