UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

BLESA PÉREZ, ANDREU
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Comercialització i Investigació de Mercats
 • Representant CIT
 • Tutor/a d'intercanvi
 • Membre
 • Coordinador/a del grup d'investigació INNOCREA - Creació d’Empreses Internacionals i Innovadores
 • JC1053DD - (964 387118)
 • blesa@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-5645-523X
 • Ressenya Personal

  - Descripció de la situació (categoria) professional
  o Professor titular d’universitat.
  - Descripció breu del perfil investigador (principals línies o línia, aportacions,...)
  o Els meus interessos a l’àmbit de la recerca estan relacionats amb les orientacions estratègiques, el màrqueting estratègic, el màrqueting internacional, la iniciativa empresarial internacional i la creació de xarxes empresarials. Actualment sóc el responsable del grup d’investigació Innovative and Internacional Venture Creation de la Universitat Jaume I de Castelló.
  - Descripció del perfil docent (tipus i qualitat de docència)
  o Màrqueting Internacional. Grau ADE.
  o Complements per a la formació disciplinar de la Formació Professional. Complements per a la formació disciplinar de la Formació Professional (Branca Administrativa). Practicum (Formació Professional. Branca Administrativa). Treball fi de màster (Formació Professional. Branca Administrativa). Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
  o Marketing internacional. Treball Fi de Màster. Master Interuniversitario en Marketing e Investigación de Mercados.
  o Avaluació global de l’activitat docent positiva sobre tota la trajectòria docent a l’UJI.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1037 - Màrqueting Internacional Grau en Administració d'Empreses
  DA0237 - Màrqueting Internacional Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  SAP226 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Formació Professional (Branca Administrativa) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP228 - Pràcticum (Formació Professional. Branca Administrativa) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SRB007 - Màrqueting Internacional Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  SRB100 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Critical capabilities for widening international new ventures geographical scope
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL. Num. 2. Vol. 39. pp. 201-213. 2021. Científic.

  • Mejora del resultado de las nuevas empresas internacionales a través de las redes empresariales y su influencia en la elección de modos de entrada cooperativos
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES. Num. 2. Vol. 5. pp. 7-17. 2020. Científic.

  • And yet, non-equity cooperative entries do improve international performance: uncovering the role of networks' social capital
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. SMALL BUSINESS ECONOMICS . Num. 3. Vol. 55. pp. 761-776. 2020. Científic.

  • Una propuesta didáctica para la creación de microempresas. La Escuela para Emprendedores
  • Laura Martínez Peris, María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. REVISTA INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES. Num. 24. pp. 273-297. 2020. Científic.

  • A community of practice approach to teaching international entrepreneurship
  • Martina Musteen, Ross Curran, Nuno Arroteia, María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. ADMINISTRATIVE SCIENCES. Num. 4. Vol. 8. pp. 1-17. 2018. Científic.

  • Influence of network ties on inter-firm network management activities. A comparative study between international new ventures and international mature firms
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. CANADIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES D . Num. 4. Vol. 35. pp. 605-619. 2018. Científic.

  • Entry mode choices in the international new ventures contex. A study from different theoretical perspectives
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. Num. 2. Vol. 13. pp. 465-485. 2017. Científic.

  • Development of interfirm network management activities: The impact of indutry, firm age and size
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. JOURNAL OF MANAGEMENT & ORGANIZATION. Num. 2. Vol. 22 . pp. 186-204. 2016. Científic.

  • Born globals trough knowledge-based dynamic capabilities and network market orientation
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. BRQ - BUSINESS RESEARCH QUARTERLY. Num. 1. Vol. 18 . pp. 18-36. 2015. Científic.

  • Catching dynamic capabilities through market-oriented networks
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT. Num. 3. Vol. 9 . pp. 384-408. 2015. Científic.

  • Effects of networks market orientation on new ventures international performance
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Inés Kuster, Natalia Vila. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS ENVIRONMENT. Num. 3. Vol. 5 . pp. 268-298. 2013. Científic.

  • Orientación al mercado de la red y capacidades dinámicas de absorción e innovación como determinantes del resultado internacional de las nuevas empresas internacionales - Network market orientation an
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING ESIC. Num. 2. Vol. 17 . pp. 29-52. 2013. Científic.

  • Factors enhancing the choice of higher resource commitment entry modes in international new ventures
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado. INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW. Num. 4. Vol. 21 . pp. 648-666. 2012. Científic.

  • International Market Orientation and Management Capabilities as Determinants of the New Ventures' International Behaviour
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. ECONOMICS RESEARCH INTERNATIONAL. Num. Article Number:623685. Vol. 2012 . pp. 1-14. 2012. Científic.

  • International new ventures as "small multinationals": The importance of marketing capabilities
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. JOURNAL OF WORLD BUSINESS . Num. 2. Vol. 47 . pp. 277-287. 2012. Científic.

  • Competitiveness through strategic orientation
  • Diego Monferrer Tirado, María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. TRZISTE. Num. 2. Vol. 24 . pp. 163-185. 2012. Científic.

  • Efectos de las orientaciones emprendedoras y al mercado en los resultado internacionales de las nuevas empresas internacionales
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado. ALTA DIRECCION. Num. 273/274. pp. 49-58. 2011. Científic.

  • Role of international precocity in born global firms
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado. INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALISATION. Num. 3/4. Vol. 10 . pp. 247-267. 2011. Científic.

  • Marketing capabilities: do they matter in INVs?
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado. WORLD REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Num. 1-2. Vol. 6 . pp. 71-99. 2010. Científic.

  • The influence of innovation orientation on the internationalisation of SMEs in the service sector
  • María Ripollés Meliá, Salvador Roig Dobón, Andreu Blesa Pérez. SERVICE INDUSTRIES JOURNAL. Num. 5. Vol. 30 . pp. 777-791. 2010. Científic.

  • Influencia de las orientaciones emprendedora y al mercado en los resultados de las nuevas empresas internacionales belgas y españolas
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado. REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING ESIC. Num. 2. Vol. 13 . pp. 7-29. 2009. Científic.

  • Influencia de las capacidades de marketing en la competitividad de las nuevas empresas internacionales
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado. INVESTIGACIONES ECONÓMICAS. Num. 2. Vol. XXXIII . pp. 233-270. 2009. Científic.

  • The influence of marketing capabilities on economic international performance
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. INTERNATIONAL MARKETING REVIEW . Num. 6. Vol. 25 . pp. 651-673. 2008. Científic.

  • Orientación al mercado, resultados e indicadores básicos de competitividad, interrelación en las agencias de viajes
  • J. Enrique Bigné, Inés Küster, Luisa Andreu, Andreu Blesa Pérez. REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING ESIC. Num. 1. Vol. 12 . pp. 97-122. 2008. Científic.

  • The effect of early international commitment on international positional advantages in Spanish and Belgian international new ventures
  • Andreu Blesa Pérez, Ysabel Nauwelaerts, Diego Monferrer Tirado, María Ripollés Meliá. JOURNAL OF INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP. Num. 4. Vol. 6 . pp. 168-187. 2008. Científic.

  • El marketing en el sector cerámico
  • Enrique Bigné, Miguel Angel Moliner Tena, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. TECNICA CERAMICA. Num. 345. pp. 825-831. 2006. Científic.

  • The effect of market orientation on dependence and satisfaction in dyadic relationships
  • Andreu Blesa Pérez, Enrique Bigné. MARKETING INTELLIGENCE & PLANNING. Num. 3. Vol. 23 . pp. 249-265. 2005. Científic.

  • QUALITY MARKET ORIENTATION Tourist Agencies' Perceived Effects
  • J. Enrique Bigné, Luisa Andreu, Inés Küster, Andreu Blesa Pérez. ANNALS OF TOURISM RESEARCH . Num. 4. Vol. 32 . pp. 1022-1038. 2005. Científic.

  • Market orientation: an antecedent to the industrial manufacturer's power
  • J. Enrique Bigné, Andreu Blesa Pérez, Inés Küster, Luisa Andreu. EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING. Num. 1/2. Vol. 38 . pp. 175-193. 2004. Científic.

  • Grado de orientación al mercado. ¿Cuándo puede afirmarse que una organización está realmente orientada al mercado?
  • Enrique Bigné Alcañíz, Andreu Blesa Pérez. ESTUDIOS SOBRE CONSUMO. Num. 68. pp. 53-63. 2004. Científic.

  • Market orientation, trust and satisfaction in dyadic relationships: a manufacturer-retailer analysis
  • Enrique Bigné, Andreu Blesa Pérez. INTERNATIONAL JOURNAL OF RETAIL & DISTRIBUTION MANAGEMENT. Num. 11. Vol. 31 . pp. 574-590. 2003. Científic.

  • Análisis del artículo de investigación de marketing: caraterísticas propias
  • Andreu Blesa Pérez, Inmaculada Fortanet Gómez. IBÉRICA - ACTUALIDAD TECNOLÓGICA. Num. 5. Vol. 2003 . pp. 69-86. 2003. Científic.

  • The Role of Market Orientation in the Relationship between Entrepreneurial Proactiveness and Performance
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP. Num. 1. Vol. 12 . pp. 1-19. 2003. Científic.

  • Una concepción ecléctica de la orientación al mercado y su escala de medición
  • Enrique Bigné Alcañiz, Andreu Blesa Pérez. REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING ESIC. Num. 2. Vol. 6 . pp. 33-57. 2002. Científic.

  • Decisiones de marketing de los distribuidores y criterios de elección de nuevos proveedores. Una aplicación al sector azulejero
  • A. Mollá Descals, Andreu Blesa Pérez. ECONOMÍA INDUSTRIAL. Num. 332. pp. 163-172. 2000. Científic.

  • Criterios para la elección de nuevos proveedores
  • Andreu Blesa Pérez. AZULEJO, DISTRIBUCIÓN, COLOCACIÓN. Num. 27. pp. 6-16. 1998. Científic.

  • Peculiaridades de la franquicia como estrategia de cooperación
  • Andreu Blesa Pérez. ALTA DIRECCION. Num. 192. Vol. Año nº 31 . pp. 69-76. 1997. Científic.

  • La fuerza de ventas y la imagen de empresa
  • Andreu Blesa Pérez. ESIC MARKET. Num. 90. pp. 23-40. 1995. Científic.

  • La imagen corporativa una ventaja competitiva en el mercado internacional
  • Andreu Blesa Pérez. ESIC MARKET. Num. 82. pp. 117-124. 1993. Científic.

  • Anàlisi de la imatge corporativa. un avantatge competitiu de les Pimes
  • Andreu Blesa Pérez. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. Num. 4. pp. 159-166. 1993. Científic.

  Llibres


  • Widening International Entrepreneuship Research
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. 2020. Edició. Científic. ISBN 9783039282807. Basilea (Suïssa). Ed. MDPI.

  • La orientación al mercado en las nuevas empresas internacionales
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado. 2013. Autoria. Científic. ISBN 9783844336115. (724) (Espanya). Ed. Editorial Académica Española.

  • Introducción a los negocios y su gestión
  • Maria José Alarcón García, José Albors Garrigós, Andreu Blesa Pérez, Tomás Bonavía Martín, Montserrat Boronat Navarro, Carles Camisón Haba, César Camisón Zornoza, José Carlos Casillas Bueno, Fidel Chaparro González, Sonia Cruz Ros, Juan Ignacio Dalmau Porta, Carlos Alberto Devece Carañana, María Eugenia Fabra Florit, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Julio García Sabater, Maria Dolores Garzón Benítez, Maria Cinta Gisbert López, José María Gómez Gras, Tomás González Cruz, José Luis Hervás Oliver, Juan A. Marín García, Concepción Maroto Álvarez, Jesús Martínez Mateo, Blanca de Miguel Molina, María de Miguel Molina, Ignacio Mira Solves, María Jesús Muñoz Torres, Manuela Pardo del Val, Ángel Peiró Sigues, Alba Puig Denia, Gabriela Ribes Giner, María Ripollés Meliá, Joan J. Senent i Moreno, María del Val Segarra Oña, Antonio José Verdú Jover, Pilar Vidal Carrera, Ana Villar López. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788483224878. PEARSON - Prentice Hall - MADRID. Ed. Pearson.

  • La Imagen De Empresa y Los Retos De Las Cooperativas
  • Andreu Blesa Pérez. 1994. Autoria. Científic. ISBN 8488077025. Castellón. Ed. Generalitat Valenciana.

  Capítols de llibre


  • 5UCV-E2: fitting your business proposal in seven sessions
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez, Laura Martínez Peris. How to become an entrepreneur in a week. The Value of 7-Day entrepreneurship course. Cheltenham (Regne Unit). Ed. Edward Elgar Publishing. 2020. ISBN 9781788979276. Científic.

  • Global Board Games Project: a cross-border entrepreneurship experiential learning initiative
  • Nuno Arroteia, Ross Curran, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Martina Musteen. Enterprising education in UK higher education: Challenges for Theory and Practice. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Routledge. 2019. ISBN 9781138698765. Científic.

  • More than job creation - Employee engagement in knowledge sharing and learning advantages of newness
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez, Miguel A. Hernández, Iñigo Isusi. European born globals job creation in young international businesses. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Routledge. 2018. ISBN 9781315231136. Científic.

  • Sofistic Telematic Security, S.L.: Asegurar el mercado global
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado. Manual de casos sobre creación de empresas en España. Madrid. Ed. McGraw Hill Interamericana de España. 2011. ISBN 9788448179915. Docent.

  • La joven empresa internacional
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado. La memoria anual: información y promoción en la nueva empresa internacional. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480216510. Científic.

  • Las empresas en la Comunidad Valenciana
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado. La memoria anual: información y promoción en la nueva empresa internacional. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480216510. Científic.

  • Ventajas competitivas de las nuevas empresas internacionales y orientación al mercado
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. La dirección de empresas ante los retos del siglo XXI. Valencia. Ed. Universitat de València. 2009. ISBN 9788437075334. Científic.

  • Projecte de col·laboració i aprenentatge multidisciplinar entre diferents titulacions per al desenvolupament de l'estratègia de posicionament i pla de comunicació en una ONG.
  • Ana María Rivas Machota, Andreu Blesa Pérez, Antonio José Vallet Bellmunt, Daniel Pinazo Calatayud, Eloísa Fernanda Nos Aldás, Fernando Vilar Moreno, Juan Carlos Fandos Roig, Luis Jose Callarisa Fiol, Marta Estrada Guillén, Rosa María Rodríguez Artola, Teresa María Vallet Bellmunt. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Coordinació docent d'activitats d'aprenentatge i avaluació compartida de les assignatures de l'especialitat en Màrqueting Internacional del Màster Interuniversitari en Màrqueting i investigació de mer
  • Andreu Blesa Pérez, Celestino Suárez Burguet, María Luisa Flor Peris, María Ripollés Meliá, Rosa María Rodríguez Artola. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Direct and indirect effects of entrepreneurial and market orientations on the international performance of Spanish and Belgian international new ventures
  • María Ripollés Meliá, Ysabel Nauwelaerts, Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado. Entrepreneurship Sustainable Growth and Performance. Northampton USA. Ed. Edward Elgar Publishing. 2007. ISBN 9781847208538. Científic.

  • Projecte de coordinació docent entre l’assignatura “Direcció Comercial II” (A63) i l’assignatura “Direcció Estratégica II” (A65).
  • Ana Belén Escrig Tena, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Sistema multimodal d’avaluació educativa per a l’assignatura R20.
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Manuel Civera Satorres, Juan Vicente Agramunt Dempere, Andreu Blesa Pérez. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Introducció de la docència en anglès en l’assignatura Màrqueting per Internet (R35). Fase I “Reading”.
  • Andreu Blesa Pérez. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Sistema multimodal d’avaluació educativa per a l’assignatura A63
  • Andreu Blesa Pérez, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Coordinació docent per al treball a l’aula amb textos originals en anglès. Transversalitat entre llengua anglesa i les àrees d’Organització i Administració d’Empreses i Comercialització i Investigació de Mercats.
  • Andreu Blesa Pérez, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, María Luz Sánchez Peinado, María Ripollés Meliá. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • ¿Es posible introducir el inglés como lengua instrumental en las asignaturas de administración y dirección de empresas? El caso de la Universitat Jaume I
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Andreu Blesa Pérez. Perspectivas Interdisciplinares de la Lingüística Aplicada. Tomo II. Valencia. Ed. Asociación Española de Lingüística Aplicada. 2005. ISBN 8460960625. Científic.

  • The entrepreneur's personal networks, entrepreneurial orientation and new venture performance. A model of relationships
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. The Entrepreneurship-Innovation-Marketing Interface. Germany. Ed. Swiridoff Verlag. 2005. ISBN 3934350607. Científic.

  • Adequació dels continguts de matemàtiques en ciències empresarials a les necessitats de la resta d'assignatures
  • Aurelia Bengochea Morancho, María Vicenta Ferrer González, Joaquín José Castelló Benavent, Juan Angel Lafuente Luengo, Manuel Illueca Muñoz, Andreu Blesa Pérez, María Isabel Saz Gil, Miguel Ginés Vilar. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Orientación emprendedora, orientación al mercado y rendimiento empresarial
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. El emprendedor innovador y la creación de empresas de I+D+I. Universitat de Valencia. Ed. Universitat de València. 2004. ISBN 8437058600. Científic.

  • Visitas a empresas y los conferenciantes invitados como método pedagógico complementario de las asignaturas de marketing y producción
  • Andreu Blesa Pérez, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, María José Oltra Mestre, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Teresa María Vallet Bellmunt. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Caso ASCER: la aportación de las asociaciones de productores en la salida a mercados exteriores
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. Marketing Internacional. Casos y ejercicios prácticos. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide. 1997. ISBN 8436811275. Científic.

  • El paper de la publicitat en la configuració de la imatge corporativa
  • Andreu Blesa Pérez. La diversitat discursiva. Castelló, Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 1997. ISBN 8480211814. Docent.

  • Caso industrias técnicas de Almazora: Primeros pasos hacia el exterior
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. Marketing Internacional. Casos y ejercicios prácticos. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide. 1997. ISBN 8436811275. Científic.

  • Caso Fritta: Una implantación basada en delegaciones
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. Marketing Internacional. Casos y ejercicios prácticos. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide. 1997. ISBN 8436811275. Científic.

  • Idioma y publicidad. Una decisión estratégica del sujeto emisor
  • Andreu Blesa Pérez. Subjecte i creativitat. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 1995. ISBN 848021063X. Científic.

  Ponències a congressos


  • Unravelling the recognition of international opportunities through a community of practice in the classroom
  • Ross Curran, María Ripollés, Martina Musteen, Andreu Blesa Pérez, Nuno Arroteia. Research in Entrepreneurship and small business Conference (RENT 2018). Toledo (Espanya). 15-11-2018. Científic. 2018.

  • Assessing the effect of participative management on SMES'Networks management
  • Vanessa Campos Climent, María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. XXVII Congreso ACEDE 2017. Aranjuez (Espanya). 18-06-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788469735886.

  • How participative management can improve performance in firms operating in networks? assessing the mediating effect of inter-firm network management activities
  • Andreu Blesa Pérez. Rent XXX - RESEARCH IN ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS. Belgium (Bèlgica). 16-11-2016. Científic. 2016.

  • Entrepreneurial Intention Among Male and Female Undergraduate Students
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Laura Martínez, Juan José Jimenez, Elina Varamaki, Sanna Joensuu. RENT XXVII Research in Entrepreneurship and Small Business. Entrepreneurship, Institutions and Competitiveness. Vilnius (Lituània). 21-11-2013. Científic. 2013.

  • Creating competitive advanges in international new ventures fron network market orientation
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. INBAM 2012 International Network of Business & Management Journals. Universitat de València (Espanya). 20-03-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat de València. ISBN 9788469516478.

  • La orientación al mercado de la red como factor determinante del resultado internacional de las nuevas empresas
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Kuster Boluda Inés, Vila López Natalia. XXIII Congreso Nacional de Marketing (AEMARK 2011). Castellón (Espanya). 14-09-2011. Científic. 2011. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567961.

  • Las capacidades dinámicas basadas en el conocimiento como facilitadoras del ambidextrismo en las nuevas empresas internacionales. La influencia de la orientación al mercado de la red
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. XXI Congreso Nacional-Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. Barcelona (Espanya). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461535316.

  • Desenvolupament de projectes reals incentivats com a activitat pràctica de l'assignatura Màrqueting per Internet (R35)
  • Andreu Blesa Pérez. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Coordinació d'avaluació compartida de les assignatures de l'Especialitat en Marketing Internacional del Màster Interuniversitari en Marketing i Investigació de Mercats
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, María Luisa Flor Peris, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Network Market Orientation and International New Ventures' Dynamic Capabilities
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. 40 th EMAC Conference 2011. Ljubljana, Slovenia. 24-05-2011. Científic. 2011. Ed. University of Ljubljana. ISBN 9789612402112.

  • Avaluació compartida de les assignatures de l'Especialitat en Marketing Internacional del Màster Interuniversitari en Marketing i Investigació de Mercats (pla nou)
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, María Luisa Flor Peris, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Developing and Piloting a Student Entrepreneurship Measure in Finland and Spain
  • Elina Varamäki, Sanna Joensuu, Kari Ristimäki, Seinäkoki Ristimaki, Erno Tornikoski, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado. 12 th International Conference of the Society for Global Business & Economic Development. Singapore. 21-07-2011. Científic. 2011. Ed. Society for Global Business and Economic Development (SGBED). ISBN 9780983789802.

  • Higher Commitment Entry Modes in International New ventures: The influence of Strategical Orientations
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. 15 th Biennial World Marketing Congress. Reims (França). 20-07-2011. Científic. 2011. Ed. Academy of Marketing Science. ISBN 0939783150.

  • Strategical orientations affecting international new ventures' entry mode choice
  • Diego Monferrer Tirado, María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. RENT XXIV - RESEARCH IN ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS. Maastricht (Països Baixos). 18-11-2010. Científic. 2010.

  • La rápida entrada internacional como determinante de las capacidades de marketing en las nuevas empresas internacionales
  • Diego Monferrer Tirado, María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. 9th International Marketing Trends Conference. Venice. 21-01-2010. Científic. 2010.

  • Factors enhancing higher commitment entry modes in international new ventures
  • Diego Monferrer Tirado, María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. XXII Congreso Nacional de Marketing. Oviedo. 22-09-2010. Científic. 2010. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567114.

  • Las capacidades de marketing como factor determinante en el proceso de internacionalización de las nuevas empresas
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado. 7th International Marketing Trends Congress. Venecia. 17-06-2008. Científic. 2008.

  • Role of marketing capabilities in the internationalisation of new ventures
  • María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez. Rent XXI - Research in entrepreneurship and small business. Cardiff. 22-11-2007. Científic. 2007.

  • Efectos directos e indirectos de las orientaciones emprendedoras y al mercado en los resultados internacionales de las nuevas empresas internacionales españolas y belgas
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado. 6 th International Congress Marketing Trends. Paris. 26-01-2007. Científic. 2007.

  • Entrepreneurial and market orientations and international performance of Spanish and Belgian international new ventures
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado, Ysabel Nauwelaerts. 36th EMAC CONFERENCE. Reykjavik - Iceland. 23-05-2007. Científic. 2007. Ed. Reykjavik University. ISBN 9979948353.

  • La orientación al mercado como factor determinante del crecimiento de las nuevas empresas internacionales
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado. XIX Encuentro de profesores universitarios de Marketing. Vigo. 19-09-2007. Científic. 2007. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473565127.

  • Sistema multimodal d'avaluació educativa per a l'assignatura A63
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Andreu Blesa Pérez, Rosa María Rodríguez Artola. VII Jornada de millora educativa i VI Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 06-06-2007. Docent. 2007. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216258.

  • Successful SME website design through focus groups points of view
  • Joaquín Aldás, Pedro Canales, Rafael Currás, Inés Küster, Silvia Sanz, Natalia Vila, Andreu Blesa Pérez. 36th EMAC CONFERENCE. Reykjavik - Iceland. 23-05-2007. Científic. 2007. Ed. Reykjavik University. ISBN 9979948353.

  • The Effect of Speed of Entry on the Capabilitiy to Absorb Foreign Market Knowledge in Spanish and Belgian International New Ventures
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado, Ysabel Nauwelaerts. The European Conference on Entrepreneurship and Innovation. Paris (França). 16-11-2006. Científic. 2006. Ed. Academic Conferences Limited. ISBN 9781905305391.

  • Entrepreneurship: a driver for sustainable growth in a global and knowledge-based environment
  • Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado, Ysabel Nauwelaerts. RENT XX Research in Entrepreneurship and Small Business. Brussels (Belgium). 23-11-2006. Científic. 2006. Ed. Intersentia. ISBN 9050956327.

  • Sistema multimodal d'avaluació educativa per a l'assignatura A63
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Andreu Blesa Pérez. VI Jornada de millora educativa i V Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 05-04-2006. Docent. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Coordinació docent per al treball a l'aula amb textos originals en anglés. Transversalitat entre llengua anglesa i les àrees d'organització i adminstració d'empreses i comercialització i investigació
  • Andreu Blesa Pérez, Juan Carlos Palmer Silveira, María Ripollés Meliá, María Luz Sánchez Peinado, Inmaculada Fortanet Gómez. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Coordinació docent per al treball a l'aula amb textos originals en anglès. Transversalitat entre llengua anglesa i les àrees d'Organització i Administració d'Empreses i Comercialització i Investigació
  • Andreu Blesa Pérez, Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez, María Ripollés Meliá, María Luz Sánchez Peinado. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 29-01-2004. Científic. 2004.

  • The Entrepreneur's personal networks, entrepreneurial orientation and new venture performance. A model of relationships
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. Symposium on the Entrepreneurship - Innovation - Marketing Interface. Karlsruhe. 09-10-2003. Científic. 2003.

  • El impacto de las redes personales del emprendedor en el comportamiento emprendedor de las nuevas empresas
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. XIII Congreso de ACEDE. Salamanca. 21-09-2003. Científic. 2003.

  • Orientaciones para la publicación de trabajos científicos en revistas internacionales: un estudio exploratorio en el área de Comercialización e Investigación de Mercados
  • Andreu Blesa Pérez, Inmaculada Fortanet Gómez. VIII Taller de Metodología de ACEDE: Enfoques, problemas y métodos de investigación en Economía y Dirección de Empresas. Benicassim. 16-05-2002. Científic. 2003. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 8460787451.

  • Beneficios percibidos de la calidad de servicio en las agencias de viaje
  • Inés Küster Boluda, Luisa Andreu Simó, Andreu Blesa Pérez. V Congreso de turismo Universidad y Empresa. La calidad integral del turismo. 2002. Valencia. 01-01-2002. Científic. 2003. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 8484427641.

  • Visitas a empresas y los conferenciantes invitados como método pedagógico complementario de las asignaturas de marketing y producción
  • Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García, Andreu Blesa Pérez, Teresa María Vallet Bellmunt, Luis Jose Callarisa Fiol, María José Oltra Mestre, Joaquín Alegre Vidal. II Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castellón. 25-02-2002. Docent. 2003. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214325.

  • Distributor trust as a consequence of manufacturers market-oriented behaviour
  • E. Bigne, Andreu Blesa Pérez. Marketing in a changing world scope, opportunities and challenges. Braga (Portugal). 28-05-2002. Científic. 2002. Ed. Universidade do Minho. ISBN 9728755007.

  • Efectos directos de las dimensiones comportamentales de la orientación al mercado sobre los resultados de la empresa
  • J. Enrique Bigné Alcañiz, Andreu Blesa Pérez. XII Jornadas Luso-Espanholas de Gestao Científica. Covilha (Portugal). 10-04-2002. Científic. 2002. Ed. Universidade da Beira Interior. ISBN 9729209839.

  • The role of embeddedness in marketing channel relationships
  • E. Bigne, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. An Enterprise odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002. Zagreb-Croatia. 27-06-2002. Científic. 2002. Ed. Graduate School of Economics and Business. ISBN 9536025051.

  • Entrepreneurial Proactiveness and performance: The role of market orientation
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. 7th annual research symposium Academy of Marketing. OXFORD (Regne Unit). 01-01-2002. Científic. 2002.

  • La orientación al mercado como antecedente del poder del fabricante en un sector industrial
  • Enrique Bigné Alcañiz, Andreu Blesa Pérez, Inés Küster Boluda, Luisa Andreu Simó. XI Congreso Nacional ACEDE. Zaragoza. 16-09-2001. Científic. 2001.

  • La orientación al mercado como antecedente de la cooperación en las relaciones diádicas en un sector industrial
  • Enrique Bigné, Andreu Blesa Pérez. XIII Encuentro de profesores universitarios de marketing. Málaga (Espanya). 26-09-2001. Científic. 2001. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 8473562860.

  • La orientación al mercado como antecedente del compromiso en las relaciones diadicas
  • Andreu Blesa Pérez. La empresa deslocalizada. Las Palmas de Gran Canaria. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Universidad de La Rioja. ISBN 8495301105.

  • El estado actual del marketing en las empresas cerámicas y propuestas de futuro
  • Jose Enrique Bigne Alcañiz, Miguel Angel Moliner Tena, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. V Congreso Internacional del Técnico Cerámico. Castellón. 03-11-1999. Científic. 1999.

  • Elección de Nuevos Proveedores. Criterios de Elección Utilizados por los Distribuidores
  • Andreu Blesa Pérez. IX Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing. Murcia. 25-09-1997. Científic. 1997. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 847356166X.

  Comités de congresos


  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol. XXVI Congreso de Marketing (AEMARK 2014). Elche (Espanya). 17-09-2014. Científic.

  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  • Miguel Angel Moliner Tena, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Jaume Llorens Monzonís, Diego Monferrer Tirado, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIII Congreso Nacional de Marketing. Castellón. 14-09-2011. Científic.

  • Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Diego Monferrer Tirado, Javier Sánchez García, Teresa María Vallet Bellmunt, Marta Estrada Guillén. XXIII Congreso Nacional de Marketing. Castellón. 14-09-2011. Científic.

  • Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena. XXI Congreso Nacional de Marketing - aemark '09. Bilbao. 16-09-2009. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. 2010 JOURNAL OF MARKETING TRENDS.

  • Andreu Blesa Pérez. 2003 CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA.

  • Andreu Blesa Pérez. 2002 REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING ESIC.