UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, MARÍA TERESA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Membre del Consell de Govern
 • Coordinador/a d'Intercanvi
 • Membre del Claustre
 • Membre del grup d'investigació AERT - Aliances Estratègiques, Xarxes i Territori
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • JC1051DD - (964 387116)
 • tmartine@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-0556-5409
 • Ressenya Personal

  Teresa Martínez Fernández és Doctora en Direcció d’Empreses per la Universitat Jaume I i Professora Titular d’Universitat del Departament d’Administració d’Empreses i Mk. Membre des de 2009 del grup d’investigació AERT (Alianzas Estratégicas, Redes y Territorio) de la Universitat Jaume I (Unitat Associada d’Investigació del CSIC a través de l’Institut INGENIO (UPV-CSIC)). La seua tasca investigadora es dirigeix a l’estudi de les relacions interorganitzatives en l’industria ceràmica i, més concretament, en els districtes industrials. Com paraules clau de la seua investigació podem destacar: capital social, cluster, districte industrial, innovació, creativitat. És autora de més de 37 articles en el camp de l’estrategia, alguns d’ells en revistes com Environment & Planning A, European Planning Studies, Research Policy, Entrepreneurship & Regional Development, Strategic Management Journal, Papers in Regional Science, Long Range Planning, Technology Analysis & Strategic Management, etc., també conta en més de 70 participacions en congressos de la seua especialitat, així com també amb diversos capítols de llibre. Ha participat, així mateix, en 24 projectes d’investigació i convenis/contractes de col.laboració. Conta amb una gran experiència docent en Grau, Posgrau i Doctorat, així com en la tutorització i coordinació de pràctiques externes internacionals, tant per a estudiants com titulats.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  DI2011 - Empresa Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (Pla de 2020)
  EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Economia
  ED2060 - Empresa Grau en Arquitectura Tècnica (Pla de 2020)
  FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Condiciones de las redes interorganizativas para la innovación en áreas rurales
  • Cleidson Nogueira Dias, Valmir Emil Hofffmann, María Teresa Martínez Fernández. ECONOMÍA AGRARIA Y RECURSOS NATURALES. Num. 1. Vol. 21. pp. 135-163. 2021. Científic.

  • El móvil en las universidades como instrumento de respuesta de audiencias
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Pilar Rivera Torres, María Iluminada Vallet Bellmunt, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols, María Teresa Martínez Fernández. DIDACTICA, INNOVACION Y MULTIMEDIA. Num. 37. 2019. Docent.

  • Resource complementarities in R&D network for innovation performance. evidence from the agricultural sector in Brazil and Spain
  • Cleidson Nogueira Dias, Valmir Emil Hoffmann, María Teresa Martínez Fernández. International Food and Agribusiness Management Review. Num. 2. Vol. 22. pp. 193-213. 2019. Científic.

  • Un estudio comparativo entre dos herramientas de respuesta de audiencia en las aulas universitarias
  • María Iluminada Vallet Bellmunt, Teresa María Vallet Bellmunt, Edurne Zubiria Ferriols, María Teresa Martínez Fernández, Inmaculada Bel Oms. REVISTA PERSPECTIVA EMPRESARIAL. Num. 1. Vol. 6. pp. 61-80. 2018. Docent.

  • United we stand, divided we fall? Clustered firms' relationships after the 2008 crisis
  • Valmir Emil Hoffmann, Fiorenza Belussi, María Teresa Martínez Fernández, Edgar Reyes. ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT . Num. 7-8. Vol. 29. pp. 735-758. 2017. Científic.

  • Social capital in industrial districts: Influence of the strengh of ties and density of the network on the sense of belonging to the district
  • Francesc Xavier Molina Morales, Josep Capó Vicedo, María Teresa Martínez Fernández, Manuel Expósito Langa. PAPERS IN REGIONAL SCIENCE. Num. 4. Vol. 92 . pp. 773-790. 2013. Científic.

  • La eficiencia y la innovación en las subredes de empresas. Un estudio del distrito cerámico español
  • Francesc Xavier Molina Morales, Vicente Coll Serrano, María Teresa Martínez Fernández. INNOVAR-REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES. Num. 46. Vol. 22 . pp. 111-127. 2012. Científic.

  • The Present State of Research into Industrial Clusters and Districts. Content Analysis of Material Published in 1997-2006
  • María Teresa Martínez Fernández, Josep Capó-Vicedo, Teresa María Vallet Bellmunt. EUROPEAN PLANNING STUDIES . Num. 2. Vol. 20 . pp. 281-304. 2012. Científic.

  • Evaluation of competittiveness in ceramic industrial districts in Brazil
  • Valmir Emil Hoffmann, Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. EUROPEAN BUSINESS REVIEW. Num. 1. Vol. 23 . pp. 87-105. 2011. Científic.

  • La investigación sobre aglomeraciones territoriales de empresas en las publicaciones españolas de Geografía y Economía
  • Josep Capó Vicedo, María Teresa Martínez Fernández, Débora Nicolau Juliá. EKONOMIAZ. Num. 78-3º. 2011. Científic.

  • Supply chain management. A multidisciplinary content analysis of vertical relations between companies, 1997-2006
  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Josep Capó-Vicedo. INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT . Num. 8. Vol. 40 . pp. 1347-1367. 2011. Científic.

  • The Dark Side of Trust: The Benefits, Costs and Optimal Levels of Trust for Innovation Performance
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández, Vanina Jasmine Torlò. LONG RANGE PLANNING . Num. 2. Vol. 44 . pp. 118-133. 2011. Científic.

  • The under-exploration issue in territorial networks: the moderating effect of the involvement of supporting organisations
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT. Num. 3. Vol. 23 . pp. 263-278. 2011. Científic.

  • Análisis de contenido de las publicaciones sobre clusters y distritos industriales en las revistas españolas de economía
  • Josep Capó Vicedo, María Teresa Martínez Fernández, Manuel Expósito Langa, Teresa María Vallet Bellmunt. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 2. Vol. 17 . pp. 119-141. 2011. Científic.

  • Eficiencia de las empresas del distrito industrial cerámico de Castellón: Un análisis comparativo mediante medidas no radiales
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández, V. Coll Serrano. REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES. Num. 90. pp. 155-177. 2011. Científic.

  • Efficiency of Spanish Textile Industry Before the Sector's Liberalization
  • Vicente Coll, Olga Blasco, Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. IUP JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS. Num. 3. Vol. X . pp. 5-24. 2011. Científic.

  • Social Networks: Effects of Social Capital on Firm Innovation
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. JOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT. Num. 2. Vol. 48 . pp. 258-279. 2010. Científic.

  • Análisis de contenido de las publicaciones españolas sobre relaciones verticales entre empresas
  • María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt, R. Barreda-Tarrazona. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 1. Vol. 16 . pp. 103-125. 2010. Científic.

  • Análisis de las publicaciones sobre distritos industriales y clusters en las revistas españolas de geografía
  • Josep Capó-Vicedo, María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt. REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES. Num. 89. pp. 91-116. 2010. Científic.

  • Too much love in the neighborhood can hurt: How an excess of intensity and trust in relationships may produce negative effects on firms (Research notes and commentaries)
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL . Num. 9. Vol. 30 . pp. 1013-1023. 2009. Científic.

  • Does homogeneity exist within industrial districts? A social capital-based approach
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. PAPERS IN REGIONAL SCIENCE. Num. 1. Vol. 88 . pp. 209-229. 2009. Científic.

  • Shared Resources in Industrial Districts: Information, know-how and institutions in the Spanish tile industry
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE REVIEW . Num. 1. Vol. 31 . pp. 35-61. 2008. Científic.

  • Competitividade na indústria do vestuário: uma avaliaçao a partir da perspectiva das redes de empresas
  • Valmir Emil Hoffmann, Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. REVISTA ELETRONICA DE ADMINISTRAÇAO. Num. 2. Vol. 14 . pp. 1-2. 2008. Científic.

  • Redes de Empresas: Proposta de uma Tipologia para Classificaçao Aplicada na Indústria de Cerâmica de Revestimento
  • Valmir Emil Hoffmann, Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. REVISTA DE ADMINISTRAÇAO CONTEMPORANEA. Num. 11. pp. 103-127. 2007. Científic.

  • Industrial districts: something more than a neighbourhood
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT . Num. 18. pp. 503-524. 2006. Científic.

  • The industrial district as a social system: influence of proximity on value creation
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. ADVANCES IN APPLIED BUSINESS STRATEGY. Num. 9. pp. 199-224. 2005. Científic.

  • The influence of the addressable knowledge resources on firm performance: the case of the Spanish ceramic tile industry
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Num. 2. Vol. 4 . pp. 164-182. 2004. Científic.

  • Factors that indentify industrial districts: an application in Spanish manufacturing firms
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. ENVIRONMENT AND PLANNING A . Num. 1. Vol. 36 . pp. 111-126. 2004. Científic.

  • How much difference is there between industrial district firms? A net value creation approach
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. RESEARCH POLICY . Num. 33. pp. 473-486. 2004. Científic.

  • Distrito industrial, capital humano disponible y desempeño. El sector cerámico de Castellón
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES. Num. 69. pp. 89-114. 2004. Científic.

  • The Impact of Industrial District Affiliation on Firm Value Creation
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. EUROPEAN PLANNING STUDIES . Num. 2. Vol. 11 . pp. 155-170. 2003. Científic.

  • Capacidades de orden superior en los distritos industriales: el sector cerámico español
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. REVISTA ALCANCE: REVISTA CIENTIFICA DO PROGRAMA DE MESTRADO ACADEMICO EM AMINISTRAÇAO DA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI. Num. 1. Vol. 9 . pp. 167-183. 2003. Científic.

  • Configuraciones organizativas, entorno y desempeño: un contraste empírico de la tipología de Zammuto en la actividad hotelera
  • Francesc Xavier Molina Morales, César Camisón Zornoza, María Teresa Martínez Fernández. RIDE. REVISTA INTERNACIONAL DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS. Num. Nº 3. pp. 361-375. 1998. Científic.

  • Tipologías Organizativas: Revisión teórica y nuevas perspectivas de la vinculación pertenencia-desempeño organizativo
  • César Camisón Zornoza, Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. REVISTA ASTURIANA DE ECONOMÍA. Num. 12. pp. 175-192. 1998. Científic.

  • La empresa española del mueble: internacionalización y definición del ámbito estratégico
  • César Camisón Zornoza, María Teresa Gil Edo, María Teresa Martínez Fernández. INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. Num. 761, marzo-abril. pp. 81-99. 1997. Científic.

  Llibres


  • III Jornadas de innovación educativa DIMEU
  • Edurne Zubiria Ferriols, María Iluminada Vallet Bellmunt, Inma Bel Oms, Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández. 2020. Autoria. Docent. ISBN 9788417900571. Ed. Universitat Jaume I.

  • II Jornadas de innovación educativa DIMEU - Google suite para la educación cooperativa
  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández. 2019. Autoria. Docent. ISBN 9788417429645. Ed. Universitat Jaume I.

  • I Jornadas de innovación educativa DIMEU. DIspositivos Móviles en la Educación Universitaria
  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández. 2018. Autoria. Docent. ISBN 9788417429423. Ed. Universitat Jaume I.

  • Casos prácticos sobre gestión empresarial: resolución con la hoja de cálculo
  • María Teresa Martínez Fernández, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Joaquín Antonio Guiral Herrando, Carlos Alberto Devece Carañana, Vicente Roca Puig. 2009. Autoria. Docent. ISBN 9788469245446. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  • La estructura y naturaleza del capital social en las aglomeraciones territoriales de empresas
  • Francesc Xavier Molina Morales, Valmir Emil Hoffmann, María Teresa Martínez Fernández, María de los Angeles Ares Vázquez, Edurne Zibiria Ferriols. 2008. Autoria. Científic. ISBN 9788496515659. Fundación BBVA. Ed. Rubes Editorial.

  • El modelo explicativo de la competitividad de la empresa en los distiritos industriales: El efecto de los recursos compartidos
  • María Teresa Martínez Fernández. 2001. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 9788469058923. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • El móvil en el aula ayuda a subir la nota
  • María Iluminada Vallet Bellmunt, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols. Actas del Congreso Virtual Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior (ATIDES 2018). Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2018. ISBN 9788417429546. Docent.

  • A comparative study on the effectiveness of using the SOCRATIVE program to enhance academic performance and attendance to theoretical classes
  • Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, María Iluminada Vallet Bellmunt. I Jornadas de innovación educativa DIMEU. DIspositivos Móviles en la Educación Universitaria. Ed. Universitat Jaume I. 2018. ISBN 9788417429423. Docent.

  • Cómo un móvil ayuda a subir la nota
  • María Iluminada Vallet Bellmunt, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios , II Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2017. ISBN 9788416546800. Docent.

  • Instrumentos de respuesta de audiencias: el uso del móvil en las universidades
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Pilar Rivera Torres, María Iluminada Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios , II Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2017. ISBN 9788416546800. Docent.

  • Influencia de la actividad relacional inter e intraequipos en el rendimiento
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Luis Martínez Cháfer, María Teresa Martínez Fernández. El aprendizaje cooperativo como práctica docente: experiencias aplicadas. Valencia (Espanya). Ed. Neopatria. 2016. ISBN 9788416391967. Docent.

  • ESMALGLASS-ITACA GRUPO
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt, Luis Martínez Cháfer. Casos de Dirección Estratégica. PEARSON Madrid. Ed. Pearson. 2012. ISBN 9788483228180. Docent.

  • TAU CERÁMICA
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt, Luis Martínez Cháfer. Casos de Dirección Estratégica. PEARSON Madrid. Ed. Pearson. 2012. ISBN 9788483228180. Docent.

  • TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO ENTRE EMPRESAS AGLOMERADAS TERRITORIALMENTE: um estudo na indústria calçadista do Vale do Rio TIjucas
  • Valmir Emil Hoffmann, Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández, Marcos Antonio Ribeiro Andrade, Sandra Fernandes. Empreendedorismo e estratégia de empresas de pequeno porte 3Es2Ps. Champagnat. Ed. Champagnat. 2010. ISBN 9788572922043. Científic.

  • L'aprenentatge cooperatiu com a proposta d'ensenyament en la docència universitària (II)
  • Juan Andrés Traver Martí, Miguel Angel Fortea Bagán, María José Senent Vidal, María Purificacion Vindel Cañas, Ana María Lluch Peris, Ignacio Peñarrocha Alós, María Mercedes Marqués Andrés, Francisco Marco Viciano, Antonio Fernández Hernández, Manuel Martí Puig, Maria Monzó Fuster, María Teresa Martínez Fernández, Vicente Javier Traver Roig, Salvador Segui Cosme, María Rosa Sos Peña, Samuel Carda Broch, Joaquín Beltrán Arandes. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • L’aprenentatge cooperatiu com a proposta d’ensenyament en la docència universitària.
  • Ana María Lluch Peris, Andrés Marzal Varó, Antonio Fernández Hernández, Francisco Marco Viciano, Iolanda Bernabé Muñoz, Juan Andrés Traver Martí, Leonor Hernández López, Llorenç Andreu Barrachina, Manuel Martí Puig, María José Senent Vidal, María Luisa Sanchiz Ruiz, María Mercedes Marqués Andrés, Maria Monzó Fuster, María Teresa Martínez Fernández, Roberto Jose García Antolin, Vicente Javier Traver Roig. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Over-embeddedness and under-exploration issues in cohesive networks: ab application to territorial clusters
  • María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales. Knowledge Externalities, Innovation Clusters and Regional Development. UK. Ed. Edward Elgar Publishing. 2007. ISBN 9781847201201. Científic.

  • Grup d’investigació: una estratègia de cooperació en l’aula aplicada a la Diplomatura de Relacions Laborals
  • María Teresa Martínez Fernández, Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Millora educativa mitjançant aprenentatge cooperatiu
  • Vicente Javier Traver Roig, Iolanda Bernabé Muñoz, Manuel Martí Puig, Roberto Jose García Antolin, Antonio Fernández Hernández, Leonor Hernández López, Ana María Lluch Peris, María Mercedes Marqués Andrés, María Teresa Martínez Fernández, Maria Monzó Fuster, María José Senent Vidal, María Ángeles Tena Gómez, Juan Andrés Traver Martí. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Informàtica aplicada a la gestió de l’empresa: Aplicació a la docència de models i solucions amb “Excel”
  • Juan Carlos Bou Llusar, Daniel Palacios Marqués, Carlos Alberto Devece Carañana, Joaquín Antonio Guiral Herrando, María de las Mercedes Segarra Ciprés, María Teresa Martínez Fernández. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • “Puzzle d’Aronson”: una tècnica d’aprenentatge cooperatiu aplicat a l’assignatura Organització i Mètodes de Treball.
  • Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual, María Teresa Martínez Fernández. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Knowledge transfer as a key process for firm learning: the role of local institutions in industrial districts
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. Strategic Capabilities and Knowledge Transfer Wiithin and Between Organizations. Great Britain. Ed. MPG Books. 2005. ISBN 184376945X. Científic.

  • Tècniques d'aprenentatge cooperatiu: Una aplicació de la tècnica joc-concurs de De Vries a l'assignatura organització i métodes de treball.
  • Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual, María Teresa Martínez Fernández. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Informàtica aplicada a la gestió de l'empresa: models i solucions amb Excel.
  • Juan Carlos Bou Llusar, Joaquín Antonio Guiral Herrando, María Teresa Martínez Fernández, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Daniel Palacios Marqués, Carlos Alberto Devece Carañana. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Una aplicació didàctica dels jocs de rol: el cas Lear en Espanya
  • Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual, María Isabel Saz Gil, María Teresa Martínez Fernández. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • The industrial distric as a social system: Influence of proximity on value creation.
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. Competence perspectives on resources, stakeholders and renewal, 9. Elsevier. Ed. Elsevier. 2005. ISBN 0762311703. Científic.

  • Herramientas y técnicas para el análisis estratégico en el proceso de implantación de la estrategia: una aplicación en la práctica empresarial
  • Ana Belén Escrig Tena, Cristobal Jose Falomir Pichastor, Juan Carlos Bou Llusar, María Teresa Martínez Fernández, Miguel Angel López Navarro. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • El efecto del distrito industrial en el desempeño empresarial: un modelo explicativo de la heterogeneidad interna
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. La economía regional en el marco de la nueva economía. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214333. Científic.

  • Una aproximación a la implantación de la estrategia empresarial a partir de las experiencias directivas
  • Juan Carlos Bou Llusar, María Teresa Martínez Fernández. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  Ponències a congressos


  • How organizations can learn through social networks. The effect of the geographical proximity
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. Strategic Management Society, Workshop. París. . Científic. .

  • Co-evolution of Knowledge in social networks
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. The Role of Knowledge and Learning in Strategic Management. Paris. . Científic. .

  • Los programas de movilidad internacional como camino hacia la vida independiente para estudiantes con diversidad funcional: un estudio de caso
  • María Teresa Martínez Fernández, Maria Mercedes Segarra Ciprés, María Isabel Beas Collado, Javier Monferrer Benlloch. XXIX Congreso Conference ACEDE. La Coruña (Espanya). 16-06-2019. Docent. 2019. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409156528.

  • El impacto de las experiencias de movilidad en la empleabilidad: la importancia de su comunicación
  • Maria Mercedes Segarra Ciprés, María Teresa Martínez Fernández, María Isabel Beas Collado. II Congreso Nacional de Emprendimiento Social, Emleo y Discapacidad. Castellón de la Plana (Espanya). 14-11-2017. Docent. 2019. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788417900120.

  • El móvil en el aula ayuda a subir la nota
  • María Iluminada Vallet Bellmunt, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols. Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior - ATIDES 2018. Castellón (Espanya). 15-10-2018. Docent. 2018. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788417429546.

  • Good mood and creativity. The recipe for technological innovation
  • Víctor del Corte Lora, María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt, Honorat Roig Tierno. XLIV Reunión de Estudios Regionales - V Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science. Valencia (Espanya). 21-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409056040.

  • Recursos competitivos para o desempenho innovador no setor de pesquisa agropecuária do Brasil e Espanha
  • Cleidson Nogueira Dias, Marcelo Fernandes Pacheco Dias, María Teresa Martínez Fernández. EnANPAD 2018. Curitiba (Brasil). 03-10-2018. Científic. 2018.

  • A influéncia da estrutura e natureza do capital social em cluster setor de tecnologia da informaçao no Brasil e Espanha
  • Flavio Manoel Coelho Borges Cardoso, Valmir Emil Hoffmann, María Teresa Martínez Fernández. EnANPAD 2018. Curitiba (Brasil). 03-10-2018. Científic. 2018.

  • Innovation: creativity and/or investment?
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Honorat Roig Tierno. XXX Congreso Internacional de Marketing (AEMARK 2018). Barcelona (Espanya). 05-09-2018. Científic. 2018. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788417513429.

  • ¿Sería adecuado que los alumnos elijan sus compañeros de equipo?
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Edgar Reyes Jr., María Teresa Martínez Fernández, Víctor del Corte Lora. XXVIII Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2018):Generar y transferir conocimiento en una sociedad cambiante e interconectada. Valladolid (Espanya). 24-06-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409038824.

  • The influence of the structure and nature of social capital in cluster sector of information technology in Brazil and Spain
  • Flávio Manoel Coelho Borges Cardoso, Valmir Emil Hoffmann, María Teresa Martínez Fernández. XXVIII Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2018):Generar y transferir conocimiento en una sociedad cambiante e interconectada. Valladolid (Espanya). 24-06-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409038824.

  • Innovación procedente de articulaciones en redes interorganizativas: Factores determinantes en ambientes de proyectos de ciencia, tecnología e innovación
  • Cleidson Nogueira Dias, Valmir Emil Hoffmann, María Teresa Martínez Fernández. Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica 2018 ANPAD. Porto Alegre (Brasil). 26-05-2018. Científic. 2018.

  • Homogeneity versus heterogeneity in team formation. An international comparison
  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Edgar Reyes Jr.. INTED 2018 - 12th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 05-03-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469794807.

  • ¿Saquen el móvil y disparen! uso del móvil en la universidad
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Pilar Rivera-Torres, María Iluminada Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols. XXIX Congreso Internacional de Marketing AEMARK 2017. Sevilla (Espanya). 06-09-2017. Científic. 2017. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788417129347.

  • Comparison of two audience response tools by smartphone at university level
  • María Iluminada Vallet Bellmunt, Teresa María Vallet Bellmunt, Edurne Zubiria Ferriols, Inmaculada Bel Oms, María Teresa Martínez Fernández. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2017). Barcelona (Espanya). 03-07-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469737774.

  • A comparison between kahoot! and socrative in two business subjects in university education
  • María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt, Edurne Zubiria Ferriols, Inmaculada Bel Oms, María Iluminada Vallet Bellmunt. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2017). Barcelona (Espanya). 03-07-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469737774.

  • The influence of the interorganizational networks and the complementarity of their resources in innovation performance: A study in the agricultural sector in Brazil and Spain
  • Cleidson Nogueira Dias, Valmir Emil Hoffmann, María Teresa Martínez Fernández. XXVII Congreso ACEDE 2017. Aranjuez (Espanya). 18-06-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788469735886.

  • A comparative study on the effectiveness of using the socrative program to enhance academic performance and attendance to theoretical classes
  • Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, María Iluminada Vallet Bellmunt. 11th Annual International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • And application of kahoot! in university education: challenges and opportunities
  • Edurne Zubiria Ferriols, Inmaculada Bel Oms, María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt, María Iluminada Vallet Bellmunt. 11th Annual International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • 30 years of integration in Europe from the regional perspective: past lessons and future challenges
  • Valmir Emil Hoffmann, Fiorenza Belussi, María Teresa Martínez Fernández, Edgar Reyes Junior. XLII Reunión de Estudios Regionales / International Conference on Regional Science. Santiago de Compostela (Espanya). 16-11-2016. Científic. 2016.

  • Clustered firms' relationships after the crisis
  • María Teresa Martínez Fernández, Valmir Hoffmann, Fiorenza Belussi, Edgar Jr. Reyes. Reptes i oportunitats per a la nova via valenciana. València (Espanya). 04-11-2016. Científic. 2016.

  • Influence of audience response systems on students team achievement in marketing
  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Víctor del Corte Lora, María Iluminada Vallet Bellmunt. 8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2016). Barcelona. 04-07-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460888604.

  • Internship diversity & mobility: first experiences on spanish universities
  • María Isabel Beas Collado, María Teresa Martínez Fernández, María de las Mercedes Segarra Ciprés. INTED2016 Conference. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 07-03-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

  • Clickers and cooperative learning: influence on students achievement in marketing
  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Víctor del Corte Lora, María Iluminada Vallet Bellmunt. INTED2016 Conference. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 07-03-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

  • Influence of the relationships of team members in the performance on cooperative learning tasks
  • Víctor del Corte Lora, Luis Martínez Cháfer, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN15). Barcelona (Espanya). 06-07-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460682431.

  • 10 Years of international internships in Universitat Jaume I (UJI): Learning about the process and future challenges towards erasmus+
  • María Isabel Beas Collado, María Teresa Martínez Fernández, Cristina González Oñate, Jaume Gual Ortí. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 14). Barcelona. 07-07-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461705573.

  • Las prácticas externas internacionales de los estudiantes y titulados de la uji: aprendizajes del proceso y retos de futuro
  • María Isabel Beas Collado, Cristina González Oñate, Jaume Gual Ortí, María Teresa Martínez Fernández. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Formación de competencias y resultados de aprendizaje a través de la Técnica Puzzle de Aronson: una experiencia universitaria para la mejora educativa
  • María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Juan Andrés Traver Martí. XI Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo y IV Jornada sobre Innovación en la Docencia. Castelló de la Plana. 24-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469441114.

  • Internal variations in efficiency and innovation in industrial district firms
  • Francesc Xavier Molina Morales, Vicente Coll, María Teresa Martínez Fernández. 1st Valencian Workshop on Efficiency and Productivity. Valencia (Espanya). 07-10-2010. Científic. 2010.

  • Confianza e Integración Externa en la cadena de suministro
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Manuel Expósito Langa, María Teresa Martínez Fernández. XX Congreso Nacional ACEDE 2010. Grananda (Espanya). 12-09-2010. Científic. 2010.

  • Las relaciones entre la gestión logística y los resultados corporativos. El efecto moderador del distrito
  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales. IERM B. Los distritos industriales y los clusters ante la crisis internacional. Bellaterra (Espanya). 18-06-2010. Científic. 2010.

  • Estado actual de la investigación sobre clusters y distritos industriales. Análisis de contenido 1997-2006
  • María Teresa Martínez Fernández, Josep Capó Vicedo, Débora Nicolau Juliá. XXIV Congreso Anual de la AEDEM. Santiago de Compostela (Espanya). 09-06-2010. Científic. 2010.

  • Relaciones verticales entre empresas. Análisis de contenido multidisciplinar e internacional 1997-2006
  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Josep Capó Vicedo. 9th International Conference Marketing Trens ESCP. Venice (Itàlia). 21-01-2010. Científic. 2010.

  • Relaciones verticales entre empresas. Análisis de contenido multidisciplinar e internacional, 1997-2006
  • Débora Nicolau Juliá, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández. XXII Congreso Nacional de Marketing. Oviedo. 22-09-2010. Científic. 2010. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567114.

  • Estado actual de la investigación sobre distritos industriales y clusters territoriales. Análisis de contenido de las publicaciones españolas de economía y geografía, 1998-2008
  • Josep Capó Vicedo, María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt, Débora Nicolau Juliá. XXXV Reunión de Estudios Regionales. Valencia (Espanya). 26-11-2009. Científic. 2009.

  • Relaciones verticales entre empresas. Análisis de contenido de las publicaciones españolas, 1996-2006
  • María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt, Raquel Barreda Tarrazona, Manuel Expósito Langa. XIX Congreso Nacional - Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas. Toledo. 09-09-2009. Científic. 2009.

  • Líneas de investigación en relaciones verticales entre empresas. Análisis de contenido de las publicaciones españolas, 1996-2006
  • Raquel Barreda Tarazona, Teresa María Vallet Bellmunt, Josep Capó Vicedo, María Teresa Martínez Fernández. XXI Congreso Nacional de Marketing. Bilbao. 16-09-2009. Científic. 2009. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473566278.

  • Estado actual de la investigación sobre redes sociales, territorio y gestión de la cadena de suministro. Análisis de contenido de las publicaciones españolas, 1996-2006
  • Manuel Expósito-Langa, Teresa María Vallet Bellmunt, Josep Capó-Vicedo, María Teresa Martínez Fernández. XIX Jornadas Hispano Lusas de Gestión Científica. Baeza. 05-02-2009. Científic. 2009. Ed. Universidad Internacional de Andalucía. ISBN 9788469187760.

  • La heterogeneidad interna en la redes empresariales: Un análisis de la ediciencia y la innovación en el dsitrito cerámico español
  • María Teresa Martínez Fernández, Vicente Coll Serrano, Francesc Xavier Molina Morales. XXXIV Reunión de Estudios Regionales Política Regional Europea y su incidencia en España. Economía, sociedad y medio ambiente. Baeza- Jaén. 27-11-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Jaén. ISBN 9788469168726.

  • Formación de competencias en el aula a través de la técnica grupo de investigación: una aplicación universitaria
  • María Teresa Martínez Fernández, Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Juan Andrés Traver Martí. Octava Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo. Primera Jornada sobre Innovación Docente. Barcelona. 04-07-2008. Docent. 2008. Ed. GAM Imprenta Digital. ISBN 9788469146057.

  • Análisis de contenido: Una década de investigación sobre distritos industriales, cadena de suministro y capital social en españa
  • María Arándiga Borreda, María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt. XXXIV Reunión de estudios regionales Política Regional Europea y su incidencia en España. Economía, sociedad y medio ambiente.. Baeza- Jaén. 27-11-2008. Científic. 2008. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 9788469163726.

  • Eficiencia productiva de las empresas del distrito industrial: Un análisis comparativo mediante medidas no radiales
  • Francesc Xavier Molina Morales, Vicente Coll Serrano, María Teresa Martínez Fernández. XXXIII Reunió de estudios Regionales Competitividad, Cohesión y Desarrollo Regional Sostenible. León. 15-11-2007. Científic. 2007. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 8469083512.

  • Una experiencia de aprendizaje cooperativo en la asignatura organización y métodos de trabajo: La técnica del puzzle de Aronson
  • María Teresa Martínez Fernández, Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Juan Andrés Traver Martí. 7ª Jornada sobre aprendizaje cooperativo. Valladolid. 20-07-2007. Docent. 2007. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 9788469073377.

  • Desarrollo de regiones y euroregiones. El desafío del cambio rural
  • María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales. XXXII Reunión de Estudios Regionales. Ourense. 16-11-2006. Científic. 2006. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 8493029955.

  • Puzzle de Aronson: Una técnica de aprendizaje cooperativo aplicada a la asignatura organización y métodos de trabajo
  • Cristina García Palao, María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual. VI Jornada de millora educativa i V Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 05-04-2006. Docent. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • "Puzzle d'Aronson": una tècnica d'aprenentatge cooperatiu aplicat a l'assignatura Organització i Mètodes de Treball
  • María Teresa Martínez Fernández, Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual. VI Jornada de Millora Educativa i V Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 05-04-2007. Docent. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Competitividade na Indústria do Vestuário: uma Avaliaçao a partir da Perspectiva das Redes de Empresas
  • Valmir Emil Hoffmann, Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. XXIX En ANPAD 2005. Brasilia (Brasil). 18-09-2005. Científic. 2005.

  • Over-embeddedness and Under-exploration Issues in Cohesive Networks. An application to the Territorial Clusters
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. Conference COST-17 Knowledge and Regional Economic Development. Barcelona. 09-06-2005. Científic. 2005.

  • Social networks: effects of social capital on firm innovation
  • María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales. Capital social: confianza, cooperación y generación de redes. Zaragoza. 25-01-2005. Científic. 2005.

  • Una aplicació didàctica dels jocs de rol: el cas Lear en Espanya
  • María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Cristina García Palao, Leocadia Ana García Bartual, María Isabel Saz Gil. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Técnicas de aprendizaje cooperativo: una aplicación de la técnica juego-concurso de "de vries" a la asignatura organización y métodos de trabajo
  • Cristina García Palao, María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual. V Jornada de millora educativa i IV Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 25-01-2005. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215364.

  • Industrial Districts: something more than neighborhood
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández, Valmir Emil Hoffmann. 20 th EGOS Colloquium The Organization as a Set of Dynamic Relationships. Ljubljana (Slovenia). 01-07-2004. Científic. 2004.

  • Relational space as an external source of innovation
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. EURAM 2004 Conference "Governance in Managerial Life". St Andrews (Scotland). 05-05-2004. Científic. 2004.

  • Los juegos de rol: una experiencia docente en el aula
  • María Teresa Martínez Fernández. XIV Jornadas Luso Espanholas de Gestao Científica. Ponta Delgada (Portugal). 04-02-2004. Docent. 2004.

  • Promoción de la autonomía del alumno a través de la técnica de aprendizaje cooperativo en la asignatura gestión hospitalaria
  • María Teresa Martínez Fernández. XIV Jornadas Luso Espanholas de Gestao Científica. Ponta Delgada (Portugal). 04-02-2004. Docent. 2004.

  • Ferraments i tècniques per l'analisi estratègic en el procés d'implantació de l'estratègia: una aplicació a la pràctica empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro, María Teresa Martínez Fernández, Cristobal Jose Falomir Pichastor. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2004.

  • Herramientas y técnicas para análisis estratégico en el proceso de implantación de la estrategia: una aplicación en la práctica empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro, María Teresa Martínez Fernández, Cristobal Jose Falomir Pichastor. I Congreso de la red estatal de docencia universitaria y III Jornadas de mejora educativa de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 03-02-2003. Docent. 2004. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214821.

  • Knowledge access and transfer in industrial networks: Implications of the role of local institutions
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. The 19th EGOS Colloquium Organization Analysis Informing Social an Global Development. Copenhagen, Denmark. 03-07-2003. Científic. 2003.

  • Knowledge transfer as a key process for firm learning. The role of local institutions in industrial districts
  • María Teresa Martínez Fernández. Third Annual Conference of The European Academy of Management (EURAM). Bocconi, Milan. 03-05-2003. Científic. 2003.

  • La implantación de la estrategia empresarial: vínculos entre la teoría y la práctica empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, María Teresa Martínez Fernández. II Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castellón. 25-02-2002. Docent. 2003. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214325.

  • Los factores determinantes de la innovación en los distritos industriales. Un modelo explicativo
  • María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales. XXIX Reunión de Estudios Regionales "Competitividad regional en la Unión Europea ampliada". Santander. 27-11-2003. Científic. 2003. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 8481023604.

  • The Industrial District as a Social System. The influence of the proximity on value creation
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. 6 th International Conference on Competence Based Management. Lausane (Suïssa). 26-10-2002. Científic. 2002.

  • The Industrial District: Effects of the Shared Knowledge on Firm Performance
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. SMS 22nd Annual International Conference. Paris (França). 22-09-2002. Científic. 2002.

  • El efecto del distrito industrial en el desempeño empresarial: un modelo explicativo de la heterogeneidad interna
  • María Teresa Martínez Fernández. II Jornadas Valencianas de Estudios Regionales. "La Economía Regional en el marco de la Nueva Economía". Castellón. 18-10-2001. Científic. 2001.

  • Medición de la imagen de un destino turístico: aplicación empírica al caso de Benidorm y Peñíscola
  • María Teresa Gil Edo, Rafael Lapiedra Alcamí, María Teresa Martínez Fernández. VIII Congreso Nacional de ACEDE Empresa y Economía Insitucional. Las Palmas de Gran Canaria. 20-09-1998. Científic. 1998.

  • Análisis de los procesos de integración desde la perspectiva de las configuraciones organizativas: una aplicación a las cadenas hoteleras
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. VIII Congreso ACEDE (Las Palmas). Las Palmas de Gran Canaria. 20-09-1998. Científic. 1998.

  • Vinculación entre configuración, entorno y desempeño: una aplicación empírica a la actividad hotelera
  • César Camisón Zornoza, Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. XII Congreso Nacional y VIII Congreso Hispano-Francés. Benalmádena (Málaga). 02-06-1998. Científic. 1998.

  • Planes de excelencia y planes de calidad como estrategias de reposicionamiento de destinos turísticos
  • César Camisón Zornoza, María Teresa Gil Edo, Rafael Lapiedra Alcamí, María Teresa Martínez Fernández. En AECC (1998): Calidad. La gestión del futuro, el futuro de la gestión. Libro de Comunicaciones del VII Congreso Espñaol de la Calidad. Madrid.. 16-06-1998. Científic. 1998. Ed. Asociación Española para la Calidad (AEC). ISBN 8489359172.

  • Teoría configuracional: una aplicación a las concentraciones de PYME como base territorial
  • María Teresa Martínez Fernández. VII Congreso Nacional de ACEDE. Almería. 15-09-1997. Científic. 1997.

  • La cooperación como mecanismo para adquirir recursos y capacidades en el proceso de internacionalización de las PYME
  • María Teresa Gil Edo, María Teresa Martínez Fernández. La empresa creando futuro (XI Congreso Nacional AEDEM VII Congreso Hispano-Francés). LLeida (Espanya). 17-06-1997. Científic. 1997. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 8489727422.

  • Estrategias de Internacionalización en la PYMRE: Un modelo gradual de acumulación de experiencia en el mercado basado en un estudio empírico
  • César Camisón Zornoza, María Teresa Gil Edo, María Teresa Martínez Fernández. VI Congreso Nacional de ACEDE. La Coruña. 15-09-1996. Científic. 1996.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • A influencia das redes interorganizacionals e da complementaridade de recursos no desempenho da inovaçao: um estudo comparativo Brasil-Espanha no setor de pesquisa agropecuária
  • Valmir Emil Hoffmann, María Teresa Martínez Fernández. Universidade de Brasilia, Faculdade de Economia, Adminsitração e Contabilidade (Brasil). Nogueira Dias, Cleidson. Num. Aprovado. 22-06-2015.

  Comités de congresos


  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alama Sabater, María Raquel Agost Felip, Sonia Agut Nieto, Jacinto Balaguer Coll, María Teresa Balaguer Coll, Víctor del Corte Lora, Iluminada Fuertes Fuertes, Eduardo Jiménez Fernández, Luis Martínez Cháfer, María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Jesús Peiró Palomino, Juan José Rubert Nebot. XLV Reunión de Estudios Regionales - VI Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science. Castelló (Espanya). 20-11-2019. Científic.

  • María Iluminada Vallet Bellmunt, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols, Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández. II Jornadas de innovación educativa - DIMEU: google suite para la educación cooperativa. Castellón (Espanya). 14-06-2018. Docent.

  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, María Iluminada Vallet Bellmunt, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols, Víctor del Corte Lora, Antonio José Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, Pilar Rivera Torres, Mercedes Marqués Andrés. II Jornadas de innovación educativa - DIMEU: google suite para la educación cooperativa. Castellón (Espanya). 14-06-2018. Docent.

  • María Teresa Martínez Fernández. XV Congreso Nacional de ACEDE. La Laguna. 25-09-2005. Científic.

  • María Teresa Martínez Fernández. Jornades d'audiovisuals i tecnologies de la informació i comunicació. Universitat Jaume I. 17-10-2003. Científic.

  • María Teresa Martínez Fernández. Jornades sobre gestió, direcció i qualitat en els centres educatius. Universitat Jaume I. 15-10-2003. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • María Teresa Martínez Fernández. 2020 International Journal of Disability Development and Education.

  Apunts docents


  • Informática aplicada a la gestión de la empresa. Modelos y soluciones en Excel
  • Carlos Alberto Devece Carañana, Daniel Palacios Marqués, Joaquín Antonio Guiral Herrando, Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés, María Teresa Martínez Fernández. 2005. Ref. CS-134-2005. Universitat Jaume I.