UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

VALLET BELLMUNT, ANTONIO JOSÉ
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Comercialització i Investigació de Mercats
 • JC1025DD - (964 728550)
 • avallet@uji.es
 • Ressenya Personal

  Toni Vallet és Professor Associat en el Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting de la Universitat Jaume I (Castelló) des de 2006. Impartix assignatures relacionades amb el màrqueting en els Graus en Administració d'Empreses, Economia, Finances i Comptabilitat.

  Toni Vallet és llicenciat en Ciències Empresarials per la Universitat de València i té un Màster en Gestió de les Relacions Comercials Internacionals per la Cambra de Comerç de Castelló. Així mateix té el títol d'Expert Universitari en Direcció i Gestió d'activitats turístiques per la UNED.

  La seua experiència professional va íntimament lligada al sector del comerç tradicional i la distribució. En l'empresa Enaco SA va desenrotllar tasques de Cap de Producte de línies de No alimentació, i Responsable de botigues franquiciades, entre altres.

  Actualment compagina la seua docència en la UJI amb el seu treball d'Assessor d'empreses en Novaidea Assessoria Comercial, de la que és fundador.

  Interessat en la millora de la docència, combinant la seua experiència professional amb la formació acadèmica, ha participat en diversos cursos i seminaris de perfeccionament pedagògic i en nombrosos Projectes de Millora Educativa de la Universitat Jaume I, especialment en l'àmbit de l'aprenentatge cooperatiu.

  Lligat a la cooperació internacional, ha participat com a tutor de pràctiques d'estudiants del Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenrotllament, i ha fomentat iniciatives de col·laboració entre la universitat i ONGs mexicanes.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  AE1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Economia
  EC1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Economia
  FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Finances i Comptabilitat  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Principios de Marketing Estratégico
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt, María Iluminada Vallet Bellmunt, Emilia Casanova Calatayud, Víctor del Corte Lora, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Valentin Gallart Camahort, María Pilar Monte Collado. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9788469715529. UJI. Ed. Universitat Jaume I.

  • Fundamentos de marketing estratégico
  • P. Kotler, Armstrong G., Teresa María Vallet Bellmunt, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, María Iluminada Vallet Bellmunt, Emilia Casanova Calatayud, Antonio José Vallet Bellmunt, Valentin Gallart Camahort, María Pilar Monte Collado. 2013. Autoria. Docent. ISBN 978782734666. Madrid. Ed. Pearson.

  Capítols de llibre


  • Aprenentatge basat en dues competències: comunicació oral i treball en equip. Una proposta per a l'assignatura A62 (Direcció comercial I).
  • Antonio José Vallet Bellmunt, Marta Estrada Guillén, Teresa María Vallet Bellmunt. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Projecte de col·laboració i aprenentatge multidisciplinar entre diferents titulacions per al desenvolupament de l'estratègia de posicionament i pla de comunicació en una ONG.
  • Ana María Rivas Machota, Andreu Blesa Pérez, Antonio José Vallet Bellmunt, Daniel Pinazo Calatayud, Eloísa Fernanda Nos Aldás, Fernando Vilar Moreno, Juan Carlos Fandos Roig, Luis Jose Callarisa Fiol, Marta Estrada Guillén, Rosa María Rodríguez Artola, Teresa María Vallet Bellmunt. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Coordinació de competències transversals, d'activitats i avaluació, a nivell de titulació, a la titulació d'Enginyeria Tècnica Agrícola: Hortofruticultura i Jardineria
  • Andreu Andrio Balado, Antonio José Vallet Bellmunt, Aurelio Gómez Cadenas, Begonya Vicedo Jover, Belén Altava Benito, Gemma Camañes Querol, Josep Anton Jaques Miret, Juan Pedro Navarro Aviñó, Leonor Lapeña Barrachina, Manuel Muncharaz Pou, María Carmen Campoy Cubillo, María Elena Pitarch Arquimbau, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, Michael Gould Carlson, Miguel Cerezo García, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Paloma Pérez Díaz, Pilar García Agustín, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, Rosa María Pérez Clemente, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Sergio Chiva Vicent, Teófilo Sanfeliu Montolío, Teresa María Vallet Bellmunt, Vicente Arbona Mengual, Vicente Tejedo Tormo, Víctor Flors Herrero. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Balance del proceso de armonización en la titulación de Ingeniería Técnica Agrícola: Hortofruticultura y Jardineria, en la Universitat Jaume I
  • Andreu Andrio Balado, Angela Corró Tormo, Antonio José Vallet Bellmunt, Aurelio Gómez Cadenas, Begonya Vicedo Jover, Belén Altava Benito, Carlos Enrique Castillo Enrich, Diego Monferrer Tirado, Eva Falomir Ventura, Gemma Camañes Querol, José Francisco Albuixech Moliner, Josep Anton Jaques Miret, Juan Pedro Navarro Aviñó, Leonor Lapeña Barrachina, Manuel Muncharaz Pou, María Carmen Campoy Cubillo, María Elena Pitarch Arquimbau, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, Michael Gould Carlson, Miguel Cerezo García, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Paloma Pérez Díaz, Pilar García Agustín, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, Rosa María Pérez Clemente, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Sergio Chiva Vicent, Teófilo Sanfeliu Montolío, Teresa María Vallet Bellmunt, Vicente Tejedo Tormo, Víctor Flors Herrero. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  Ponències a congressos


  • El Plan de Marketing: Instrumento para Medir el Aprendizaje Cooperativo y su Resultado
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Pilar Rivera Torres, Antonio José Vallet Bellmunt, María Iluminada Vallet Bellmunt. XI Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior FECIES. Bilbao (Espanya). 10-07-2014. Docent. 2014.

  • Tecnología, aprendizaje cooperativo y rendimiento del equipo
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Pilar Rivera Torres, María Iluminada Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt, Víctor del Corte Lora. Jornada d'Aprenentatge Cooperatiu (JAC'14). Barcelona (Espanya). 04-07-2014. Docent. 2014.

  • Influencia del aprendizaje cooperativo del marketing en el aprendizaje y en el rendimiento del estudiante. Aplicación TGT: el concurso
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Pilar Rivera Torres, María Iluminada Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt. XIII Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo (JAC 2013). Girona. 05-07-2013. Docent. 2014. Ed. Universitat de Girona. ISBN 9788484584353.

  • El concurso como herramienta de motivación, una aplicación a la asignatura A62: Dirección Comercial I
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt, Marta Estrada Guillén, María Iluminada Vallet Bellmunt. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Proyecto de coordinación docente entre la asignatura A63 Dirección Comercial II, A62 Dirección Comercial I, y la asignatura A65 Dirección Estratégica II: Creación de un proyecto comercial de una empr
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Miguel Angel López Navarro, Antonio Martínez Sirvent, Teresa María Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • ¿Cómo enseñar marketing estratégico de forma atractiva? el concurso
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt, María Iluminada Vallet Bellmunt. XXIII Congreso Nacional de Marketing (AEMARK 2011). Castellón (Espanya). 14-09-2011. Científic. 2011. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567961.

  • Proyecto de aprendizaje multidisciplinar entre distintas titulaciones. Una aplicación a una organización real del tercer sector
  • Marta Estrada Guillén, Teresa María Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt. I Congreso Internacional de Casos Docentes en Marketing Público y No Lucrativo. León. 18-12-2009. Científic. 2009. Ed. Bancaja. ISBN 9788461391691.

  Comités de congresos


  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, María Iluminada Vallet Bellmunt, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols, Víctor del Corte Lora, Antonio José Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, Pilar Rivera Torres, Mercedes Marqués Andrés. II Jornadas de innovación educativa - DIMEU: google suite para la educación cooperativa. Castellón (Espanya). 14-06-2018. Docent.

  Apunts docents


  • Introducción al Marketing
  • Teresa María Vallet Bellmunt, José Maria Beser Hernández, Antonio José Vallet Bellmunt, Emilia Casanova Calatayud, Ángel del Castillo Rodríguez, Víctor del Corte Lora, Yeamduan Narangajavana Kaosiri. 2018. Ref. http://hdl.handle.net/10234/186639 . Universitat Jaume I.