UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

VALIENTE BORDANOVA, DAVID
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Direcció de projecte tipus I
 • Membre del grup d'investigació AERT - Aliances Estratègiques, Xarxes i Territori
 • JC1016DD - (964 728545)
 • dvalient@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-8591-2815

 • Horari Actual


  Horari de tutories de David Valiente Bordanova


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 09:00 10:30 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 09:00 10:30 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de David Valiente Bordanova


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1002 - PR7 Dimecres 17:00 19:00 07-10-2020 23-12-2020
  AE1002 - TE4 Dimecres 15:00 17:00 30-09-2020 16-12-2020
  AE1002 - TE4 Dimecres 17:00 19:00 30-09-2020 30-09-2020
  AE1002 - TU4 Dimecres 15:00 17:00 23-12-2020 23-12-2020
  EC1002 - PR7 Dimecres 17:00 19:00 07-10-2020 23-12-2020
  EC1002 - TE4 Dimecres 15:00 17:00 30-09-2020 16-12-2020
  EC1002 - TE4 Dimecres 17:00 19:00 30-09-2020 30-09-2020
  EC1002 - TU4 Dimecres 15:00 17:00 23-12-2020 23-12-2020
  FC1002 - PR7 Dimecres 17:00 19:00 07-10-2020 23-12-2020
  FC1002 - TE4 Dimecres 17:00 19:00 30-09-2020 30-09-2020
  FC1002 - TE4 Dimecres 15:00 17:00 30-09-2020 16-12-2020
  FC1002 - TU4 Dimecres 15:00 17:00 23-12-2020 23-12-2020

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1017 - PR3 Dimarts 11:15 13:30 23-02-2021 25-05-2021
  EE1017 - TU3 Divendres 17:30 19:30 26-03-2021 07-05-2021
  EM1017 - PR3 Dimarts 11:15 13:30 23-02-2021 25-05-2021
  EM1017 - TU3 Divendres 17:30 19:30 26-03-2021 07-05-2021
  ET1017 - PR3 Dimarts 11:15 13:30 23-02-2021 25-05-2021
  ET1017 - TU3 Divendres 17:30 19:30 26-03-2021 07-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Economia
  EE1017 - Empresa Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1017 - Empresa Grau en Enginyeria Mecànica
  ET1017 - Empresa Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  SRO001 - Direcció Estratègica: Planificació i Formulació Avançada / Strategic Management: Advanced Planning and Formulation Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management