UJI

Informació personal

MARTÍNEZ PERIS, LAURA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • JC1041DD - (964 387104)
 • G09001SD - (964 728981)
 • JC1041DD - (964 387105)
 • lperis@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-1613-4033

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Laura Martínez Peris


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 08:00 09:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 08:00 09:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 08:00 09:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 12:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Laura Martínez Peris


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1002 - PR3 Dijous 11:00 13:00 19-09-2019 31-10-2019
  AE1002 - TE2 Dijous 11:00 13:00 12-09-2019 12-09-2019
  AE1002 - TE2 Dijous 09:00 11:00 12-09-2019 31-10-2019
  AE1002 - TU2 Dijous 13:00 15:00 10-10-2019 10-10-2019
  EC1002 - PR3 Dijous 11:00 13:00 19-09-2019 31-10-2019
  EC1002 - TE2 Dijous 09:00 11:00 12-09-2019 31-10-2019
  EC1002 - TE2 Dijous 11:00 13:00 12-09-2019 12-09-2019
  EC1002 - TU2 Dijous 13:00 15:00 10-10-2019 10-10-2019
  FC1002 - PR3 Dijous 11:00 13:00 19-09-2019 31-10-2019
  FC1002 - TE2 Dijous 11:00 13:00 12-09-2019 12-09-2019
  FC1002 - TE2 Dijous 09:00 11:00 12-09-2019 31-10-2019
  FC1002 - TU2 Dijous 13:00 15:00 10-10-2019 10-10-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EI1009 - AV2 Dilluns 08:00 12:00 27-01-2020 18-05-2020
  EI1009 - PR2 Dimarts 09:00 11:00 28-01-2020 19-05-2020
  EI1009 - TE2 Dijous 13:00 15:00 23-01-2020 21-05-2020
  MT1009 - AV2 Dilluns 08:00 12:00 27-01-2020 18-05-2020
  MT1009 - PR2 Dimarts 09:00 11:00 28-01-2020 19-05-2020
  MT1009 - TE2 Dijous 13:00 15:00 23-01-2020 21-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Economia
  EI1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa) Grau en Enginyeria Informàtica
  FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  MT1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa) Grau en Matemàtica Computacional
  SAP229 - Treball de Final de Màster (Formació Professional. Branca Administrativa) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes