UJI

Informació personal

DEL CORTE LORA, VÍCTOR
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Comercialització i Investigació de Mercats
 • Membre del grup d'investigació AERT - Aliances Estratègiques, Xarxes i Territori
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • JC1067DD - (964 387125)
 • vcorte@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-7571-170X
 • Ressenya Personal

  Víctor del Corte Lora és diplomat en Ciències Empresarials, ha realitzat un màster en Investigació de Mercats i Màrqueting i és doctor en Administració d’Empreses i Màrqueting per la UJI. És membre del grup de recerca AERT on desenvolupa la seua activitat centrant-se en l’Anàlisi de Xarxes Socials, Innovació, Creativitat i Clústers Industrials. El seu treball ha estat publicat a revistes como Entrepreneurship and Regional Development. També ha participat a congressos d’Administració d’Empreses i Màrqueting com ACEDE, ERSA o AEMARK.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Víctor del Corte Lora


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:00 12:30 28-09-2020 03-02-2021
  Dimecres 11:00 12:30 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:00 12:30 04-02-2021 31-07-2021
  Dimecres 11:00 12:30 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Víctor del Corte Lora


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1035 - PR1 Dimecres 14:00 16:00 13-01-2021 13-01-2021
  AE1035 - PR1 Dimecres 16:00 17:00 30-09-2020 23-12-2020
  AE1035 - TE1 Dimecres 13:01 14:00 13-01-2021 13-01-2021
  AE1035 - TE1 Dimecres 13:00 16:00 30-09-2020 23-12-2020
  AE1035 - TU1 Dimecres 16:00 17:00 13-01-2021 13-01-2021
  DA0202 - PR1 Dilluns 09:00 11:00 19-10-2020 11-01-2021
  DA0202 - PR1 Dilluns 11:00 13:00 18-01-2021 18-01-2021
  DA0202 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 28-09-2020 11-01-2021
  DA0202 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 28-09-2020 05-10-2020

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1018 - PR10 Dijous 10:45 12:45 25-02-2021 13-05-2021
  AE1018 - TE2 Dimarts 10:45 12:45 09-02-2021 25-05-2021
  AE1018 - TE2 Divendres 08:45 10:45 05-02-2021 12-02-2021
  EC1018 - PR10 Dijous 10:45 12:45 25-02-2021 13-05-2021
  EC1018 - TE2 Dimarts 10:45 12:45 09-02-2021 25-05-2021
  EC1018 - TE2 Divendres 08:45 10:45 05-02-2021 12-02-2021
  FC1018 - PR10 Dijous 10:45 12:45 25-02-2021 13-05-2021
  FC1018 - TE2 Dimarts 10:45 12:45 09-02-2021 25-05-2021
  FC1018 - TE2 Divendres 08:45 10:45 05-02-2021 12-02-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Administració d'Empreses
  AE1035 - Direcció de Vendes Grau en Administració d'Empreses
  DA0202 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  EC1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Economia
  FC1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Finances i Comptabilitat
  SAR006 - Màrqueting Internacional / International Marketing Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade
  SRB100 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  SRO005 - Anàlisi de l'Entorn Empresarial en Organitzacions Innovadores / Business Environment Analysis in Innovative Organizations Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • III Jornadas de innovación educativa DIMEU
  • Edurne Zubiria Ferriols, María Iluminada Vallet Bellmunt, Inma Bel Oms, Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández. 2020. Autoria. Docent. ISBN 9788417900571. Ed. Universitat Jaume I.

  • Principios de Marketing Estratégico
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt, María Iluminada Vallet Bellmunt, Emilia Casanova Calatayud, Víctor del Corte Lora, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Valentin Gallart Camahort, María Pilar Monte Collado. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9788469715529. UJI. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Taller sobre el uso compartido de contactos y calendario. Mantén tu agenda docente e investigadora al día
  • Víctor del Corte Lora. II Jornadas de innovación educativa DIMEU - Google suite para la educación cooperativa. Ed. Universitat Jaume I. 2019. ISBN 9788417429645. Docent.

  • Influencia de la actividad relacional inter e intraequipos en el rendimiento
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Luis Martínez Cháfer, María Teresa Martínez Fernández. El aprendizaje cooperativo como práctica docente: experiencias aplicadas. Valencia (Espanya). Ed. Neopatria. 2016. ISBN 9788416391967. Docent.

  Ponències a congressos


  • Good mood and creativity. The recipe for technological innovation
  • Víctor del Corte Lora, María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt, Honorat Roig Tierno. XLIV Reunión de Estudios Regionales - V Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science. Valencia (Espanya). 21-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409056040.

  • Innovation: creativity and/or investment?
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Honorat Roig Tierno. XXX Congreso Internacional de Marketing (AEMARK 2018). Barcelona (Espanya). 05-09-2018. Científic. 2018. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788417513429.

  • ¿Sería adecuado que los alumnos elijan sus compañeros de equipo?
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Edgar Reyes Jr., María Teresa Martínez Fernández, Víctor del Corte Lora. XXVIII Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2018):Generar y transferir conocimiento en una sociedad cambiante e interconectada. Valladolid (Espanya). 24-06-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409038824.

  • Influence of audience response systems on students team achievement in marketing
  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Víctor del Corte Lora, María Iluminada Vallet Bellmunt. 8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2016). Barcelona. 04-07-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460888604.

  • Clickers and cooperative learning: influence on students achievement in marketing
  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Víctor del Corte Lora, María Iluminada Vallet Bellmunt. INTED2016 Conference. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 07-03-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

  • Influence of the relationships in the performance on tasks
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt. Jornada de Experiencias de Innovación Educativa de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I - Castellón. 17-07-2015. Docent. 2015.

  • Influencia de la actividad relacional inter e intraequipos en el rendimiento
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Luis Martínez Cháfer, María Iluminada Vallet Bellmunt. XV Jornadas sobre Aprendizaje Cooperativo (XVJAC2015). Valencia. 10-07-2015. Docent. 2015.

  • Breadth of Knowledge, Creativity and their Effects on the Innovation in the Ceramic Cluster of Castelllon
  • Víctor del Corte Lora, Francesc Xavier Molina Morales, Teresa María Vallet Bellmunt. XLI International Conference on Regional Science: Innovation and Geographical Spillovers: New Approaches and Evidence. Reus- Tarragona (Espanya). 18-12-2015. Científic. 2015. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 9788460828556.

  • Influence of the relationships of team members in the performance on cooperative learning tasks
  • Víctor del Corte Lora, Luis Martínez Cháfer, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN15). Barcelona (Espanya). 06-07-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460682431.

  • Mediating effect of creativity between knowledge breadtth and innovation
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • Tecnología, aprendizaje cooperativo y rendimiento del equipo
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Pilar Rivera Torres, María Iluminada Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt, Víctor del Corte Lora. Jornada d'Aprenentatge Cooperatiu (JAC'14). Barcelona (Espanya). 04-07-2014. Docent. 2014.

  • Be creative but not so much. Decreasing benefits of creativity in clustered firms
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales. Jornada de distritos industriales y cCusters 2014. Universitat de València (Espanya). 13-06-2014. Científic. 2014.

  • Be Creative but not so much. Decreasing benefits of creativity in firms
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales. XXVI Congreso de Marketing (AEMARK 2014). Elche (Espanya). 17-09-2014. Científic. 2014. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788415986515.

  • Network position's interaction between creativity and innovation in clustered firms
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2013). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • "Network position's interaction between creativity and innovation in clustered firms", granted by the Ministry of Economy and Competitivity of Spain (project: ECO2012-32663)
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales. 2nd Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA 2013). Valencia (Espanya). 09-07-2013. Científic. 2013. Ed. Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA). ISBN 9788461602759.

  • Identification and effects of the creative industries in clusters. The case of the ceramic tile industry
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales. 52 European Congress of the Regional Science Association International. 4th Central European Regional Sciencie Conference. Bratislava (Eslovàquia). 24-08-2012. Científic. 2012.

  Comités de congresos


  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alama Sabater, María Raquel Agost Felip, Sonia Agut Nieto, Jacinto Balaguer Coll, María Teresa Balaguer Coll, Víctor del Corte Lora, Iluminada Fuertes Fuertes, Eduardo Jiménez Fernández, Luis Martínez Cháfer, María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Jesús Peiró Palomino, Juan José Rubert Nebot. XLV Reunión de Estudios Regionales - VI Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science. Castelló (Espanya). 20-11-2019. Científic.

  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, María Iluminada Vallet Bellmunt, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols, Víctor del Corte Lora, Antonio José Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, Pilar Rivera Torres, Mercedes Marqués Andrés. II Jornadas de innovación educativa - DIMEU: google suite para la educación cooperativa. Castellón (Espanya). 14-06-2018. Docent.

  • María Iluminada Vallet Bellmunt, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols, Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández. II Jornadas de innovación educativa - DIMEU: google suite para la educación cooperativa. Castellón (Espanya). 14-06-2018. Docent.

  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.