UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

SEGARRA CIPRÉS, MARIA MERCEDES
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Tutor/a pràctiques externes extracurriculars internacionals
 • Membre del grup d'investigació EXCELLENTIA - Excellentia: Qualitat, Innovació i Persones
 • JC1008DD - (964 728537)
 • msegarra@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-1359-2159
 • Ressenya Personal

  Mercedes Segarra Ciprés és Professora Titular d'Universitat en el Departament d’Administració d’Empresas i Màrqueting de la Universitat Jaume I. Doctora en Gestió Empresarial, amb la tesi doctoral “Estudi de la naturalesa estratègica del coneixement i les capacitats de gestió del coneixement: Aplicació a empreses innovadores de base tecnològica”. Membre del grup de recerca "Excellentia: Qualitat, Innovació i Persones" de la Universitat Jaume I. La seua labor investigadora es dirigeix ​​a l'estudi de les decisions sobre innovació que prenen les empreses i com el tipus d'empresa (de base tecnològica, pime, etc .) així com el context en què opera (indústria, país) condiciona l'èxit d'aquestes decisions. El seu treball està publicat en revistes com Organization Studies, Innovation-Management Policy & Practice, Knowledge Management Research & Practice, Tourism Management. Ha realitzat estades de investigació en el Center for Knowledge and Innovation Research (Helsinki) y en el Centre for Research on Innovation and Competition (CRIC) (University of Manchester). Ha participat, així mateix, en projectes d'investigació i contractes de col·laboració. Compta amb una àmplia experiència docent en Grau, Postgrau, i Doctorat, així com en la tutorització de pràctiques externes internacionals. La preocupació per la millora en la qualitat docent s'ha concretat en la direcció i col·laboració en projectes d'innovació educativa, i en publicacions docents i participacions en congressos. 


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1002 - Introducción a la Administración de Empresas (Empresa) Grado en Administración de Empresas
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  DA0202 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  EC1002 - Introducción a la Administración de Empresas (Empresa) Grado en Economía
  EI1035 - Iniciativa Empresarial Grau en Enginyeria Informàtica
  FC1002 - Introducción a la Administración de Empresas (Empresa) Grado en Finanzas y Contabilidad
  MT1035 - Iniciativa Empresarial Grau en Matemàtica Computacional
  SRC118 - Projecte de Final de Màster Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
  SRC119 - Pràctiques en Empresa Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
  SRO001 - Direcció Estratègica: Planificació i Formulació Avançada / Strategic Management: Advanced Planning and Formulation Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
  SRO010 - Pràctiques en Empreses / Work Placement Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
  SRO011 - Treball de Final de Màster / Master's Thesis Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Incremental and radical product innovation capabilities in a quality management context: Exploring the moderating effects of control mechanisms
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Beatriz García Juan. INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS. Vol. 232. 2021. Científic.

  • Antecedentes personales y organizacionales de los emprendedores corporativos: evidencias en una nueva empresa de base tecnológica
  • Georgiana Alexandra Badoiu, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena. TEC EMPRESARIAL. Num. 2. Vol. 14. pp. 18-31. 2020. Científic.

  • Understanding employees' intrapreneurial behavior: a case study
  • Georgiana Alexandra Badoiu, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena. PERSONNEL REVIEW. Num. 8. Vol. 49. pp. 1677-1694. 2020. Científic.

  • The link between quality management and innovation performance: a content analysis of survey-based research
  • Maria Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena, Beatriz García Juan. TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE. Num. 1-2. Vol. 31. pp. 1-22. 2020. Científic.

  • Employees' proactive behavior and innovation performance. Examining the moderating role of informal and formal controls
  • Maria Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena, Beatriz García Juan. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT. Num. 5. Vol. 22. pp. 866-888. 2019. Científic.

  • Drivers and internalisation of the EFQM excellence model
  • Ana Belén Escrig Tena, Beatriz García Juan, Maria Mercedes Segarra Ciprés. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITY & RELIABILITY MANAGEMENT. Num. 3. Vol. 36. pp. 398-419. 2019. Científic.

  • The impact of hard and soft quality management and proactive behaviour in determining innovation performance
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Beatriz García Juan, Inmaculada Beltrán Martín. INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS. Num. 200. pp. 1-14. 2018. Científic.

  • External knowledge search for innovation: the role of firms' innovation strategy and industry context
  • Maria Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar. JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT. Num. 2. Vol. 22. pp. 280-298. 2018. Científic.

  • ¿Cómo potenciar el emprendimiento y la innovación mediante el desarrollo de proyectos de base tecnológica en el contexto docente universitario?
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, María de los Reyes Grangel Seguer, Oscar Belmonte Fernández, Sergio Aguado González. TECNOLOGIA, CIENCIA Y EDUCACION. pp. 11-33. 2017. Docent.

  • Social Issues in Business Education: A Study of Students' Attitudes
  • Miguel Angel López Navarro, María de las Mercedes Segarra Ciprés. JOURNAL OF EDUCATION FOR BUSINESS. Num. 0,2015. pp. 1-8. 2015. Docent.

  • Estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios: lateralización vs. interconexión de los hemisferios cerebrales
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA. Num. 262. Vol. 73 . pp. 583-600. 2015. Científic.

  • Management innovation in the hotel industry
  • Julia Nieves, María de las Mercedes Segarra Ciprés. TOURISM MANAGEMENT. Vol. 46 . pp. 51-58. 2015. Científic.

  • Temporary contracts and manufacturing firms´outcomes in Spain: A curvilinear examination
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés. ECONOMIC AND INDUSTRIAL DEMOCRACY. Num. 1. Vol. 36 . pp. 23-49. 2015. Científic.

  • El trabajo cooperativo en base al modelo del cerebro total: Una experiencia docente
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel Moliner Tena. REDMARKA. REVISTA ACADÉMICA DE MARKETING APLICADO. Num. 12. Vol. 1 . pp. 87-112. 2014. Científic.

  • External knowledge acquisition and innovation output: an analysis of the moderating effect of internal knowledge transfer
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. KNOWLEDGE MANAGEMENT RESEARCH & PRACTICE. Num. 2. Vol. 12 . pp. 203-214. 2014. Científic.

  • Combined effect of human capital, temporary employment and organizational size on firm performance
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés. PERSONNEL REVIEW. Num. 1. Vol. 41 . pp. 4-22. 2012. Científic.

  • Exploring and exploiting external knowledge: The effect of sector and firm technological intensity
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. INNOVATION-MANAGEMENT POLICY & PRACTICE. Num. 2. Vol. 14 . pp. 203-217. 2012. Científic.

  • Commitment to employees, labor intensity, and labor productivity in small firms
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER. Num. 8. Vol. 33 . pp. 938-954. 2012. Científic.

  • Actitudes de los estudiantes de administración de empresas hacia la responsabilidad social corporativa y la ética empresarial
  • Miguel Angel López Navarro, María de las Mercedes Segarra Ciprés. REVISTA COMPLUTENSE DE EDUCACIÓN. Num. 2. Vol. 22 . pp. 235-248. 2011. Científic.

  • A la búsqueda del nivel óptimo de contratación temporal en la industria española
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés. UNIVERSIA BUSINESS REVIEW. Num. 3º volumen. pp. 84-99. 2008. Científic.

  • Del modelo closed al modelo open innovation: la apertura del proceso de innovación en la empresa industrial española
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena. ESTUDIOS FINANCIEROS. Num. 309. pp. 143-164. 2008. Científic.

  • La flexibilidad de los recursos humanos como una variable mediadora entre la gestión por alto compromiso y los resultados organizativos
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 300. pp. 201-240. 2008. Científic.

  • La implantación del sistema de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento en pequeñas empresas: ¿Cuánto más mejor?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.COMENTARIOS, CASOS PRACTICOS. Num. 293-294. pp. 204-204. 2007. Científic.

  • Efectos de las capacidades de gestión del conocimiento en el desarrollo de innovaciones: aplicación a empresas innovadoras de base tecnológica (EIBT)
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés. ESTUDIOS FINANCIEROS. Num. 27. pp. 113-148. 2007. Científic.

  • Strategic knowledge transfer and its implications for competitive advantage: an integrative conceptual framework
  • Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés. JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT. Num. 4. Vol. 10 . pp. 100-112. 2006. Científic.

  • Concepto, tipos y dimensiones del conocimeinto: configuración del conocimiento estratégio
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar. REVISTA DE ECONOMÍA Y EMPRESA. Num. 52 y 53. pp. 175-195. 2005. Científic.

  • A Meta-analysis of Innovation and Organizational Size
  • César Camisón Zornoza, Rafael Lapiedra Alcamí, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Montserrat Boronat Navarro. ORGANIZATION STUDIES . Num. 3. Vol. 25 . pp. 331-361. 2004. Científic.

  • Marco conceptual de la relación entre innovación y tamaño organizativo
  • César Camisón Zornoza, Rafael Lapiedra Alcamí, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Montserrat Boronat Navarro. MADRID. Num. 19. pp. 1-16. 2003. Científic.

  • Meta-Análisis de la relación entre tamaño de empresa e innovación
  • César Camisón Zornoza, Rafael Lapiedra Alcamí, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Montserrat Boronat Navarro. INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES. Num. 15 Artic Number: WP-EC2002- 15. pp. 1-53. 2002. Científic.

  Llibres


  • Casos prácticos sobre gestión empresarial: resolución con la hoja de cálculo
  • María Teresa Martínez Fernández, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Joaquín Antonio Guiral Herrando, Carlos Alberto Devece Carañana, Vicente Roca Puig. 2009. Autoria. Docent. ISBN 9788469245446. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • herramientas de gamificación: efectos sobre el aprendizaje significativo, el engagement y el estrés de los estudiantes
  • Georgiana Alexandra Badoiu, Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Beatriz García Juan, Alejandro Salvador Gómez. INNODOCT/20 International Conference Innovation Documentation and Education. Valencia (Espanya). Ed. Universitat Politècnica de València. 2020. ISBN 9788490488737. Docent.

  • Antecedentes organizacionales y motivacionales del comportamiento intraemprendedor de los empleados: evidencias en una nueva empresa de base tecnológica
  • Georgiana Alexandra Badoiu, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena. Juventud, Emprendimiento y Universidad: Un reto a tres bandas. Ed. Universitat de València. 2019. ISBN 9788479867614. Docent.

  • El uso de la wikipedia como recurso docente
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Beatriz García Juan. Lean education and innovation (Innodoct/16). Valencia (Espanya). Ed. Universitat Politècnica de València. 2016. ISBN 9788490485286. Docent.

  • L'aprenentatge basat en projectes com base per al desenvolupament de competències de caràcter emprenedor i ètic: aplicació en l'assignatura "Economia de l'Empresa" de la llicenciatura d'ADEM
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Vicente Manuel Monfort Mir. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Aplicació dels principis de la responsabilitat social corporativa al procés ensenyament-aprenentatge d’administració d’empreses en la llicenciatura en administració i direcció d’empreses.
  • Miguel Angel López Navarro, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Manuel Monfort Mir. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Planificació amb ects de les assignatures d’administració d’empreses en les titulacions d’ administració i direcció d’empreses, empresarials, informàtica de gestió i disseny industrial.
  • Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Ana Isabel Marqués Marzal, Antonio Ripollés Mansilla. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • A meta-analysis of organisational innovation
  • César Camisón Zornoza, Montserrat Boronat Navarro, María de las Mercedes Segarra Ciprés. Contemporany Corporate Strategy global perspectives. Great Britain. Ed. Routledge. 2007. ISBN 9780415385954. Científic.

  • Foment del caràcter emprenedor i ètic de l’estudiantat de la Llicenciatura en Administració i Direcció d’empreses
  • Miguel Angel López Navarro, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Manuel Monfort Mir. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Coordinació docent de les assignatures introductòries de l’administració de empreses en les titulacions d’ADEM i Disseny Industrial.
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Inmaculada Beltrán Martín, Montserrat Boronat Navarro, María Ripollés Meliá, Miguel Angel López Navarro, Ana Isabel Marqués Marzal. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Informàtica aplicada a la gestió de l’empresa: Aplicació a la docència de models i solucions amb “Excel”
  • Juan Carlos Bou Llusar, Daniel Palacios Marqués, Carlos Alberto Devece Carañana, Joaquín Antonio Guiral Herrando, María de las Mercedes Segarra Ciprés, María Teresa Martínez Fernández. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Renovació de la metodologia docent i els materials pràctics en l’assignatura “Economia de l’empresa” (A04): la classe magistral participativa i la recerca extensiva de materials.
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Vicente Manuel Monfort Mir. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Informàtica aplicada a la gestió de l'empresa: models i solucions amb Excel.
  • Juan Carlos Bou Llusar, Joaquín Antonio Guiral Herrando, María Teresa Martínez Fernández, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Daniel Palacios Marqués, Carlos Alberto Devece Carañana. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Identificación de necesidades de formación continua de los titulados por la Universitat Jaume I en estudios vinculados al área de Administración de Empresas
  • Joaquín Alegre Vidal, María de las Mercedes Segarra Ciprés. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  Ponències a congressos


  • V Jornadas de Innovación Educativa DIMEU "Aprendizaje cooperativo en tiempos de pandemia"
  • Maria Mercedes Segarra Ciprés. V Jornadas de Innovación Educativa DIMEU "Aprendizaje cooperativo en tiempos de pandemia". Castellón (Espanya). 17-06-2021. Docent. 2021.

  • Corporate entrepreneurship and entrepreneurial behavior of employees: a theoretical model of bottom-up relationships
  • Georgiana Alexandra Badoiu, Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés. XXXIV Congreso Anual European Academy of Management and Business Economics (AEDEM 2020): Gestión empresarial y objetivos de desarrollo sostenible . Reus (Espanya). 17-09-2020. Científic. 2020. Ed. European Academic Publisher. ISBN 9788409230938.

  • ¿La metodología Flipped Classroom contribuye a crear un aprendizaje significativo?
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Georgiana Alexandra Badoiu, Beatriz García Juan. Innodoct/19 - International Conference on innovation, documentation and education. Valencia (Espanya). 16-12-2019. Docent. 2019. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490487990.

  • Los programas de movilidad internacional como camino hacia la vida independiente para estudiantes con diversidad funcional: un estudio de caso
  • María Teresa Martínez Fernández, Maria Mercedes Segarra Ciprés, María Isabel Beas Collado, Javier Monferrer Benlloch. XXIX Congreso Conference ACEDE. La Coruña (Espanya). 16-06-2019. Docent. 2019. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409156528.

  • Quality Management, incremental and radical innovation: the moderating role of control mechanisms
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Beatriz García Juan. 22nd QMOD-ICQSS Conference: Leadership and Strategies for Quality, Sustainability and Innovation in the 4th Indsutrial Revolution (QMOD-ICQSS 2019). Krakow (Polònia). 13-10-2019. Científic. 2019. Ed. Lund University. ISBN 9789176230862.

  • Corporate Entrepreneurship and Intrapreneurial Behavior of Employees: A Case Study
  • Georgiana Alexandra Badoiu, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena. XXXIII Congreso Anual European Academy of Management and Business Economics (AEDEM 2019). Sevilla (Espanya). 05-06-2019. Científic. 2019. Ed. European Academic Publisher. ISBN 9788409119349.

  • Corporate Entrepeneurship: Disentangling a semantic jungle
  • Georgiana Alexandra Badoiu, Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés. XXXIII Congreso Anual European Academy of Management and Business Economics (AEDEM 2019). Sevilla (Espanya). 05-06-2019. Científic. 2019. Ed. European Academic Publisher. ISBN 9788409119349.

  • How to implement scrum manager in the software engineering route?
  • María de los Reyes Grangel Seguer, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Oscar Belmonte Fernández. 13 th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 11-03-2019. Docent. 2019. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409086191.

  • El impacto de las experiencias de movilidad en la empleabilidad: la importancia de su comunicación
  • Maria Mercedes Segarra Ciprés, María Teresa Martínez Fernández, María Isabel Beas Collado. II Congreso Nacional de Emprendimiento Social, Emleo y Discapacidad. Castellón de la Plana (Espanya). 14-11-2017. Docent. 2019. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788417900120.

  • "Conectando los puntos" para emprender desde el aula: de lo que sé hacer a lo que puedo llegar a hacer
  • Maria Mercedes Segarra Ciprés, Oscar Belmonte Fernández, Reyes Grangel Seguer. XXVIII Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2018):Generar y transferir conocimiento en una sociedad cambiante e interconectada. Valladolid (Espanya). 24-06-2018. Docent. 2018. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409038824.

  • Proactive behavior and innovation: the influence of perceived support for innovation and innovation process formalization
  • Maria Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena, Beatriz García Juan. XXVIII Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2018):Generar y transferir conocimiento en una sociedad cambiante e interconectada. Valladolid (Espanya). 24-06-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409038824.

  • Análisis de los determinantes de la implicación del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. Vi Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Conectando lo que sé hacer con lo que puedo llegar a hacer: el reto de emprender desde el aula
  • Maria Mercedes Segarra Ciprés, Oscar Belmonte Fernández, María de los Reyes Grangel Seguer, Sergio Aguado González. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Análisis de los determinantes del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • Análisis de los determinantes de la implicación del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • The link between Quality Management and Innovation Performance: the mediator role of Employee Proactivity
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Beatriz García Juan, Inmaculada Beltrán Martín. EUROMA 2017 ANNUAL CONFERENCE. Edinburgh (Regne Unit). 03-07-2017. Científic. 2017.

  • Una experiencia colaborativa para fomentar el emprendimiento en el gardo de ingeniería informática
  • Oscar Belmonte Fernández, Amparo López Meri, María de los Reyes Grangel Seguer, María de las Mercedes Segarra Ciprés. XIV Jornades de xarxes d'invetigació en docència universitària. Alicante. 30-06-2016. Docent. 2016.

  • El uso de la wikipedia como recurso docente
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Beatriz García Juan. 4 th International Conference on Innovation, Documentation and Teaching Technologies. Valencia (Espanya). 18-05-2016. Científic. 2016.

  • Design aspects of survey research methods in Operations Management: a review of the Quality Management-Innovation Performance link
  • Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Beatriz García Juan. 5th World Conference on Production and Operations Management. Habana (Cuba). 06-09-2016. Científic. 2016. Ed. P&OM. ISBN 9789592615311.

  • Una experiencia colaborativa para fomentar el emprendimiento en el grado de ingeniería informática
  • Oscar Belmonte Fernández, Amparo López Meri, María de los Reyes Grangel Seguer, María de las Mercedes Segarra Ciprés. XIV Jornadas de redes de investigación en docencia universitaria - Investigación, innovación y enseñanza universitaria: enfoques pluridisciplinares. Alicante. 30-06-2016. Docent. 2016. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 9788460879763.

  • Internship diversity & mobility: first experiences on spanish universities
  • María Isabel Beas Collado, María Teresa Martínez Fernández, María de las Mercedes Segarra Ciprés. INTED2016 Conference. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 07-03-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

  • Desde la Iniciativa Empresarial hacia el éxito pasando por Metodologías Ágiles e Ingeniería del Software
  • Oscar Belmonte Fernández, María de las Mercedes Segarra Ciprés, María de los Reyes Grangel Seguer, Sergio Aguado. XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI2016). Almería. 06-07-2016. Docent. 2016. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788416642304.

  • The impact of knowledge search strategies on radical and incremental innovation performance
  • Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés. 16th International CINet Conference. Stockholm (Suècia). 13-09-2015. Científic. 2015.

  • Aprendizaje y generación de conocimiento a través de la Wikipedia: una aplicación a la dirección de empresas
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana. 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Aprendizaje y generación de conocimiento a través de la wikipedia: una aplicación a la dirección de empresas
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - I Taller de Innovación Educativa - Motivar para emprender. La asignatura pendiente. Castellón de la Plana (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Influencia de las estrategias de Búsqueda externa de conocimiento en la innovación: El papel de la estrategia de innovación de la empresa y de la industria
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa.(ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? Una aplicación del modelo del cerebro total
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Amparo López Meri, Marta Royo González, Elena Mulet Escrig. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Docent. 2014.

  • Knowledge search strategies for product innovation across technological regimes: A contingent approach
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar. International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC 2014). Oslo (Noruega). 22-04-2014. Científic. 2014.

  • Analysis of the dominant mode of thinking of university students in different fields of studies using the four brain model of Hermann (Proceedings CD)
  • Marta Royo González, Amparo López Meri, Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Elena Mulet Escrig. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Como optimizar el trabajo cooperatvio: una experiencia docente
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel Moliner Tena. XXVI Congreso de Marketing (AEMARK 2014). Elche (Espanya). 17-09-2014. Docent. 2014. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788415986515.

  • Desarrollo de competencias y herramientas de apoyo para la realización de trabajos académicos
  • Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Desarrollo de competencias y herramientas de apoyo para la realización de trabajos académicos
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro. IV JORNADA NACIONAL SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS - El futuro de los títulos universitarios. Universitat Jaume I (Espanya). 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Students' Attitudes Towars Business Education's Role in Addressing Ethics and Corporate Social Responsibility Issues
  • Miguel Angel López Navarro, María de las Mercedes Segarra Ciprés. 6th International Conference of Education, Research and Innovation held (ICERI 2013). Sevilla (Espanya). 18-11-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638475.

  • Estrategias de búsqueda de conocimiento para la innovación y regímenes tecnológicos: un enfoque multinivel
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2013). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • External sources of knowledge and innovation performance: Evidence from spanish industrial firms
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sergio Palomero Rodenas, Vicente Roca Puig. Industrial Engineering: Innovative Networks (V International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management y XV Congreso de Ingeniería de Organización -CIO 2011). Cartagena, Murcia (Espanya). 07-09-2011. Científic. 2012. Ed. Springer. ISBN 9781447123200.

  • Modelling Open Innovation for FInES
  • María de los Reyes Grangel Seguer, María Cristina Campos Sancho, Sergio Palomero Rodenas, María de las Mercedes Segarra Ciprés. Enterprise Interoperability V-Shaping Enterprise Interoperability in the Future Internet (6 th International Conference Interroperability for enterprise system and Aplictions - I-ESA 2012). Universitat Politécnica de València (Espanya). 22-03-2012. Científic. 2012. Ed. Springer. ISBN 9781447128182.

  • Temporary contracts and labor productivity: A curvilinear examination
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés. 7th International Meeting - Of the Iberoamerican Academy of Management. Lima (Perú). 05-12-2011. Científic. 2011.

  • Creación de una comunidad de prácticas virtual para las asignaturas de organización de empresas: Una aplicación en torno al BSCW
  • Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Isabel Marqués Marzal, Ana Belén Escrig Tena. IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Introducción de mejoras metodológicas en las sesiones teóricas y uso del aula virtual con el propósito de reforzar el vínculo teoría-práctica en la asignatura economía de la empresa
  • Miguel Angel López Navarro, María Luisa Flor Peris, María de las Mercedes Segarra Ciprés. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Creación de una comunidad de prácticas virtual para las asignaturas de organización de empresas: Una aplicación en torno al BSCW
  • Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Isabel Marqués Marzal, Ana Belén Escrig Tena. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Fomento del espíritu emprendedor a partir del aprendizaje basado en proyectos
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Vicente Manuel Monfort Mir. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Adquisición de conocimiento externo y resultados de innovación: análisis del efecto moderador de la transferencia interna de conocimiento
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sergio Palomero Rodenas, Vicente Roca Puig. XV Congreso de Ingeniería de Organización. Cartagena (Espanya). 07-09-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad Politécnica de Cartagena. ISBN 9788469471241.

  • Human capital and firm performance: a contingent analysis
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. Conferência Investigaçao e Intervençao em Recursos Humanos. Setúbal (Portugal). 23-09-2010. Científic. 2010.

  • Patrones de utilización y explotación de fuentes externas de conocimiento en empresas líderes tecnológicas y seguidoras
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. XX Congreso Nacional de ACEDE. Granada. 14-09-2010. Científic. 2010. Ed. Copicentro Granada. ISBN 9788415026266.

  • Project-based learning as an active teaching method in european higher education area: an experience in business administration studies
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2010). Valencia. 08-03-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461355389.

  • High-performance work systems in small firms: the more, the better?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena. 6th International conference "The time of Iberoamerica". Buenos Aires - Argentina. 09-12-2009. Científic. 2009.

  • Psychological climate and organizational citizenship behaviors: the role of job satisfaction
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, María de las Mercedes Segarra Ciprés. VII International Workshop on HRM - New Scenarios in Human Resource Management. Murcia. 21-05-2009. Científic. 2009.

  • Impact of business education on students' attitudes about corporate social responsability
  • Miguel Angel López Navarro, María de las Mercedes Segarra Ciprés. 2nd International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2009). Madrid (Espanya). 16-11-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461329557.

  • Entrepreneurship e innovación en Silicon Valley. ¿Un modelo replicable?
  • Luis Martínez Cháfer, María de las Mercedes Segarra Ciprés. Congreso de la Asociación Española de Ciencia Regional XXXV Reunión de estudios regionales - IV Jornades valencianes d'estudis regionals. Valencia. 26-11-2009. Científic. 2009. Ed. IVIE. ISBN 9788469268933.

  • ¿En qué medida necesitan las empresas españolas contratos temporales?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés. XVIII Congreso Nacional ACEDE - Creación Empresarial, Innovación y Desarrollo Económico.. León. 14-09-2008. Científic. 2008.

  • Análisis del modelo open innovation en la empresa industrial española
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena. XVIII Congreso Nacional ACEDE.. León. 14-09-2008. Científic. 2008.

  • La transferencia de conocimiento como capacidad esencial en el desarrollo de innovaciones y en la gestión del conocimiento estratégico
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. XVII Congreso Nacional - Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas. Sevilla. 16-09-2007. Científic. 2007.

  • Efectos de las capacidades de gestión del conocimiento en el desarrollo de innovaciones: aplicación a empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTS)
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar. XVI Congreso Nacional Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas - ACEDE.. Valencia. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Configuración del conocimiento como activo estratégico
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés. XX Congreso Anual - XVI Hispano Francés. Mallorca. 05-06-2006. Científic. 2006.

  • Implications of Strategic Tecnhnological knowledge and Knowkledge management Capabilities for Innovative Performance in High-Tech Firms
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés. Center for knowledge and innovation resarch (ckir). Helsinki School of Economics. 14-06-2005. Científic. 2005.

  • Knowledge as Strategic Asset and its Implications in Knowledge Transfer Process
  • Juan Carlos Bou Llusar, Rafael Lapiedra Alcamí, María de las Mercedes Segarra Ciprés. EURAM. University of St Andrews. 05-05-2004. Científic. 2004.

  • A Meta-analysis of Organizational Innovation: Moderator effects of internal and market variables
  • César Camisón Zornoza, Rafael Lapiedra Alcamí, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Montserrat Boronat Navarro. EURAM. University of St. Andrews. 05-05-2004. Científic. 2004.

  • La transferencia interna de conocimiento estratégico como forma de gestión eficiente: aplicación al desarrollo de nuevos productos
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés. X Taller de Metodología ACEDE. Girona. 22-04-2004. Científic. 2004.

  • Marco conceptual de la relación entre innovación y tamaño organizativo
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Montserrat Boronat Navarro. XII Congreso AECA "Transparencia Empresarial y Sociedad del Conocimiento". Cádiz. 29-09-2003. Científic. 2003.

  • Implicaciones del carácter estratégico del conocimiento en el proceso de transferencia interna
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar. XIII Congreso de ACEDE. Salamanca. 21-09-2003. Científic. 2003.

  • Convergencia empírica sobre la relación entre el tamaño organizativo y la innovación
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Rafael Lapiedra Alcamí, Montserrat Boronat Navarro. XIII Congreso de ACEDE. Salamanca. 21-09-2003. Científic. 2003.

  • Aproximación meta-analítica de la relación entre innovación y tamaño organizativo
  • Montserrat Boronat Navarro, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Rafael Lapiedra Alcamí. XVII Congreso Anual. XIII Congreso Hispano-Francés. AEDEM. 04-06-2003. Científic. 2003. Ed. Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa (AEDEM). ISBN 849312299X.

  • Identificación de necesidades de formación continua de los titulados por la Universitat Jaume I en estudios vinculados al área de Administración de Empresas
  • Rafael Lapiedra Alcamí, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Joaquín Alegre Vidal. II Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castellón. 25-02-2002. Docent. 2003. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214325.

  • El papel del carácter tácito del conocimiento en el proceso de transferencia interna
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés. XVII Congreso Anual. XIII Congreso Hispano-Francés. Bordeaux. 04-06-2003. Científic. 2003. Ed. Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa (AEDEM). ISBN 849312299X.

  • Innovación y Tamaño organizativo: Revisión y posibles direcciones de la investigación
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Montserrat Boronat Navarro. XVI Congreso Nacional XII Congreso Hispano-Francés (La Empresa Intangible). ALicante. 05-06-2002. Científic. 2002. Ed. Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa (AEDEM). ISBN 849312298X.

  • Un estudio de la relación entre tamaño y resultados: meta-análisis de los efectos determinantes y de las variables moderadoras metodológicas
  • César Camisón Zornoza, Montserrat Boronat Navarro, María de las Mercedes Segarra Ciprés. The Second International Conference of the Iberoamerican Academy of Management. Mexico. 06-12-2001. Científic. 2001.

  • Meta-Análisis
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés. VII Taller de Metodología de ACEDE. Cádiz. 11-05-2001. Científic. 2001.

  • Operations strategy configurations based on competitive priorities . An application on the spanish ceramic tiles industry
  • María José Oltra Mestre, María Luisa Flor Peris, Joaquín Alegre Vidal, María de las Mercedes Segarra Ciprés. First world conference on production and operations management. Sevilla (Espanya). 27-08-2000. Científic. 2000. Ed. Departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones (Universidad de Sevilla). ISBN 8480091029.

  Comités de congresos


  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  • María de las Mercedes Segarra Ciprés. XX Congreso nacional Granada ACEDER 2010. Granada. 12-09-2010. Científic.

  • María de las Mercedes Segarra Ciprés. ACEDE - XIX CONGRESO NACIONAL. Toledo. 09-09-2009. Científic.

  • María de las Mercedes Segarra Ciprés. XVIII Congreso Nacional ACEDE. León. 14-09-2008. Científic.

  • María de las Mercedes Segarra Ciprés. XVII Congreso Nacional - Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas. Sevilla. 16-09-2007. Científic.

  • María de las Mercedes Segarra Ciprés. XVI Congreso Nacional Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas. Valencia. 10-09-2006. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Maria Mercedes Segarra Ciprés. 2021 Baltic Journal of Management.

  • Maria Mercedes Segarra Ciprés. 2021 TECHNOVATION.

  • Maria Mercedes Segarra Ciprés. 2020 ANNALS OF TOURISM RESEARCH.

  • Maria Mercedes Segarra Ciprés. 2020 International Journal of Disability Development and Education.

  • Maria Mercedes Segarra Ciprés. 2020 JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT.

  • Maria Mercedes Segarra Ciprés. 2019 BRQ - BUSINESS RESEARCH QUARTERLY.

  • Maria Mercedes Segarra Ciprés. 2018 R & D MANAGEMENT (EN LINEA).

  • María de las Mercedes Segarra Ciprés. 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT.

  • Maria Mercedes Segarra Ciprés. 2016 TECHNOVATION.

  • María de las Mercedes Segarra Ciprés. 2015 CUADERNOS DE GESTIÓN.

  • María de las Mercedes Segarra Ciprés. 2014 BUSINESS ETHICS : A EUROPEAN REVIEW.

  • María de las Mercedes Segarra Ciprés. 2014 BUSINESS ETHICS : A EUROPEAN REVIEW.

  Apunts docents


  • Informática aplicada a la gestión de la empresa. Modelos y soluciones en Excel
  • Carlos Alberto Devece Carañana, Daniel Palacios Marqués, Joaquín Antonio Guiral Herrando, Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés, María Teresa Martínez Fernández. 2005. Ref. CS-134-2005. Universitat Jaume I.