UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

CASANOVA CALATAYUD, EMILIA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Comercialització i Investigació de Mercats
 • JC1022DD - (964 728547)
 • ecasanov@uji.es
 • Ressenya Personal

  DADES PERSONALS: 

  Nom i Cognoms: Emilia Casanova Calatayud
  DNI. : 18978538-L
  Data de naixement: 24-11-1970
  Adreça de contacte: C/ Navarra 108 Castelló de la Plana
  Telèfon: 658-59-48-51

  *FORMACION:

  Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València, en la branca de Ciències Empresarials.
  Seminari sobre el mercat borsari organitzat pel club d'inversió immobiliària de València
  Curs de la Fundació Universitat Jaume I “Màrqueting en les empreses de distribució” 150h. 
  Curs del SERVEF “Aplicacions informàtiques d'oficina” 300h.
  Nivell Inglés: *Preliminary *English Test equivalent al B1
  Nivell valencià: Grau *Mitjà de la Junta *qualificadora. 

  EXPERIÈNCIA LABORAL:

  Banc de València (1997-2000) duent a terme funcions d'intervenció i comunicació en diferents oficines, durant aquest període realitzo diversos cursos de formació interna relacionats amb la banca: “Productes i serveis financers” (1997), “L'Euro” (1998) “Banca electrònica” (1999) “Orientació al Márqueting relacional en la banca” (1999)

  En l'actualitat i des de 2001 exerceix com a responsable d'Administració i Comunicació en diferents empreses (PIME) situades a la província de Castelló: Tèxtil Sebastià SL. Instal·lacions Merula SL. Gestions Comercials *Sebastiá SL.

  TRAJECTÒRIA DOCENT:

  Professora del Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting de la Universitat Jaume I de Castelló des de l'any 2000 impartint classes en les titulacions de: Relacions Públiques i Publicitat, (assignatura R-61 Màrqueting estratègic, troncal d'últim curs, i R-77 Màrqueting directe optativa també d'últim curs, R-54 Recerca de mitjans i suports) 
  Administració d'empreses. (Assignatures A-68 Mètodes de gestió, C19 Direcció comercial *AE1036 Promoció Comercial i Fonaments de Màrqueting).
  cal destacar que en els cursos: 2006/2007 2008/2009 i 2010/2011 he rebut la felicitació per part del Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat pels bons resultats obtinguts en l'avaluació del estudiantat.

  *FORMACION I PROJECTES USI:

  El professor de la Universitat Jaume I (4ª edició 2000)
  Metodologia per a la docència universitària (3ª edició 2002)
  Taller sobre planificació i disseny de la docència d'Administració d'empreses i màrqueting. (2008)
  *GoogleDocs per a finalitats docents (2013)
  Desenvolupament d'Habilitats per exposar amb claredat a l'aula (2014) 

  “Màrqueting Basic una integració teòric pràctica de les assignatures d'introducció al màrqueting”.VI Jornades de millora educativa 2005
  “El foment del treball cooperatiu enfront de l'individual mitjançant un sistema de canvi d'avaluació” VII Jornades de millora educativa 2006
  “Introducció d'assessoria tècnica en l'assignatura R77 de Publicitat i Relacions Públiques. IX Jornades de millora educativa
  “Projecte d'harmonització europea 2009-2010 “
  “Experiències d'Innovació docent en el marc de l'adaptació de la titulació de Ciències Empresarials en el procés d'harmonització europea (2009-2010).
  “Campanya global per a la prevenció del consum i hàbit del tabaquisme en les assignatures R54 i R77 de la Llicenciatura de Publicitat i relacions Públiques”.
  IX Jornades de millora educativa.
  “Projecte d'harmonització europea 2010-2011”
  “La participació en el concurs de cartells publicitaris organitzats per l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental de la Universitat Jaume I com a element motivador de les assignatures 546 i R77. Projecte premiat en la XIII Edició dels premis de millora educativa en el marc de “premis al reconeixement docents i investigador del PDI en la UJI finançat pel Banc Santander.

  PUBLICACIONS / ALTRES

  P. *Kotler; Armstrong G.; Teresa María *Vallet *Bellmunt; Marta Estrada Guillén; Juan Carlos Fandos Roig; María Il·luminada *Vallet *Bellmunt; Emilia Casanova Calataiud; Antonio José *Vallet *Bellmunt; *Valentin Gallart *Camahort; María Pilar Munti Collado. Fonaments de màrqueting estratègic. Pearson, 2013. ISBN 78782734666 

  *Vallet T. (*coord.); Estrada M.; Fandos JC Del Tall *Vallet I.; Casanova I.; *Vallet A.; Gallart V.; Munti P. (2014) Fonaments de Màrqueting Col.*lecció *Materials nº 383, Publicacions de la Universitat Jaume I. 

  *Vallet T. (*coord.); Estrada M.; Fandos JC Del Tall *Vallet I.; Casanova I.; *Vallet A.; Gallart V.; Munti P. (2014) Principis de Màrqueting Col.*lecció *Sapientia Nº*XXX Publicacions de la Universitat Jaume I Pendent d'ISBN 


  Participació en l'1*st *International *Forum *in Inclusivament Global *Consciousness *Emerging Rural *Areas Organitzat per la Universitat Jaume I (2013)


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Administració d'Empreses
  AE1025 - Màrqueting Operatiu Grau en Administració d'Empreses
  AE1036 - Promoció Comercial Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  DA0236 - Promoció Comercial Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  EC1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Economia
  FC1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Finances i Comptabilitat  Publicacions


  Llibres


  • Principios de Marketing Estratégico
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt, María Iluminada Vallet Bellmunt, Emilia Casanova Calatayud, Víctor del Corte Lora, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Valentin Gallart Camahort, María Pilar Monte Collado. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9788469715529. UJI. Ed. Universitat Jaume I.

  • Fundamentos de marketing estratégico
  • P. Kotler, Armstrong G., Teresa María Vallet Bellmunt, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, María Iluminada Vallet Bellmunt, Emilia Casanova Calatayud, Antonio José Vallet Bellmunt, Valentin Gallart Camahort, María Pilar Monte Collado. 2013. Autoria. Docent. ISBN 978782734666. Madrid. Ed. Pearson.

  Apunts docents


  • Introducción al Marketing
  • Teresa María Vallet Bellmunt, José Maria Beser Hernández, Antonio José Vallet Bellmunt, Emilia Casanova Calatayud, Ángel del Castillo Rodríguez, Víctor del Corte Lora, Yeamduan Narangajavana Kaosiri. 2018. Ref. http://hdl.handle.net/10234/186639 . Universitat Jaume I.