UJI

Informació personal

GARCÍA JUAN, BEATRIZ
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus I
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Membre del grup d'investigació EXCELLENTIA - Excellentia: Qualitat, Innovació i Persones
 • JC1069DD - (964 387126)
 • bjuan@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-8785-1101

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Beatriz García Juan


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 17:00 18:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimarts 11:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 15:30 16:30 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 11:15 13:15 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Beatriz García Juan


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1002 - PR5 Divendres 11:00 13:00 20-09-2019 08-11-2019
  AE1002 - TE3 Divendres 09:00 11:00 13-09-2019 08-11-2019
  AE1002 - TE3 Divendres 11:00 13:00 13-09-2019 13-09-2019
  AE1002 - TU3 Divendres 13:00 15:00 18-10-2019 18-10-2019
  AE1014 - TE3 Dimarts 09:00 11:00 01-10-2019 17-12-2019
  AE1014 - TE5 Dilluns 15:00 17:00 09-09-2019 16-12-2019
  AE1014 - TU5 Dilluns 17:00 19:30 16-12-2019 16-12-2019
  EC1002 - PR5 Divendres 11:00 13:00 20-09-2019 08-11-2019
  EC1002 - TE3 Divendres 09:00 11:00 13-09-2019 08-11-2019
  EC1002 - TE3 Divendres 11:00 13:00 13-09-2019 13-09-2019
  EC1002 - TU3 Divendres 13:00 15:00 18-10-2019 18-10-2019
  EC1014 - TE3 Dimarts 09:00 11:00 01-10-2019 17-12-2019
  EC1014 - TE5 Dilluns 15:00 17:00 09-09-2019 16-12-2019
  EC1014 - TU5 Dilluns 17:00 19:30 16-12-2019 16-12-2019
  FC1002 - PR5 Divendres 11:00 13:00 20-09-2019 08-11-2019
  FC1002 - TE3 Divendres 09:00 11:00 13-09-2019 08-11-2019
  FC1002 - TE3 Divendres 11:00 13:00 13-09-2019 13-09-2019
  FC1002 - TU3 Divendres 13:00 15:00 18-10-2019 18-10-2019
  FC1014 - TE3 Dimarts 09:00 11:00 01-10-2019 17-12-2019
  FC1014 - TE5 Dilluns 15:00 17:00 09-09-2019 16-12-2019
  FC1014 - TU5 Dilluns 17:00 19:30 16-12-2019 16-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  RL0928 - PR1 Dijous 09:00 11:00 26-03-2020 07-05-2020
  RL0928 - PR1 Dilluns 11:00 13:00 09-03-2020 11-05-2020
  RL0928 - TE1 Dijous 09:00 11:00 05-03-2020 12-03-2020
  RL0928 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 02-03-2020 02-03-2020
  RL0928 - TU1 Dijous 09:00 11:00 14-05-2020 14-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  AE1014 - Direcció d'Empreses Grau en Administració d'Empreses
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Economia
  EC1014 - Direcció d'Empreses Grau en Economia
  FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1014 - Direcció d'Empreses Grau en Finances i Comptabilitat
  RL0928 - Canvi Organitzatiu i Desenvolupament de Recursos Humans Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  SRC115 - Dimensió Humana i Organitzativa de la Qualitat Màster Universitari en Gestió de la Qualitat