UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, ÁNGEL
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Comercialització i Investigació de Mercats
 • JC1023DD - (964 728548)
 • adelcast@uji.es
 • Ressenya Personal

  Ángel del Castillo és Professor Associat en el Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting de la Universitat Jaume I (Castelló). Impartix assignatures relacionades amb la investigació de mercats i màrqueting en Graus d'Administració d'Empreses, Turisme i Publicitat i Relacions Públiques. És professor de diversos cursos de formació contínua, DEPU i Màster de Postgrau en la Universitat Jaume I i en la Universitat de València.


  El professor Ángel del Castillo és doctorand en Màrqueting, Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, posseïx diversos estudis de Màster i de Postgrau, així com diversos cursos de formació contínua en diversos àmbits, com ara el Màrqueting, la Investigació de Mercats, Community Mànager, Creació d'Empreses, Tributació, CAP, Prevenció de Riscos Laborals i e-Learning. La seua principal línia d'investigació se centra en el neuromarketing online i comportament del consumidor en Internet.


  A nivell professional, la seua experiència se centra en la comercialització de productes financers i d'assegurances, formació a Pyme's en posicionament online i offline, així com en ferramentes de gestió de la reputació online.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  AE1027 - Investigació de Mercats Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Economia
  FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  PU0919 - Fonaments del Màrqueting Grau en Publicitat i Relacions Públiques
  SAP229 - Treball de Final de Màster (Formació Professional. Branca Administrativa) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa) Grau en Turisme
  TU0943 - Prácticas Externas Grado en Turismo
  TU0944 - Trabajo de Final de Grado Grado en Turismo  Publicacions


  Apunts docents


  • Introducción al Marketing
  • Teresa María Vallet Bellmunt, José Maria Beser Hernández, Antonio José Vallet Bellmunt, Emilia Casanova Calatayud, Ángel del Castillo Rodríguez, Víctor del Corte Lora, Yeamduan Narangajavana Kaosiri. 2018. Ref. http://hdl.handle.net/10234/186639 . Universitat Jaume I.