Luis Jose Callarisa Fiol

Professor/a Titular d'Universitat
Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats
On pots trobar-me?
JC1056DD - (964 387121)