Maria Montroy Ferré

Personal investigador postdoctoral (Ajudes Margarita Salas per a la formació de joves doctors/es)
Àrea: Traducció i Interpretació
On pots trobar-me?
HC1252DD - (964 729577)
HC1252DD - (964 729579)