UJI

Informació personal

MARTÍNEZ SOTOCA, JOSÉ
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics - Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Representant CIT
 • Membre del grup d'investigació eViS - Enginyeria Visual
 • Membre del grup d'investigació PAL - Anàlisi de Patrons i Aprenentatge
 • Membre de l'institut d'investigació INIT - INSTITUT UNIVERSITARI DE NOVES TECNOLOGIES DE LA IMATGE
 • TI2209DD - (964 728355)
 • sotoca@uji.es
 • Ressenya Personal

  José Martínez Sotoca és Doctor en Ciències Físiques per la Universitat de València i Professor Titular del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Membre dels grups de recerca d'Enginyeria Visual i Pattern Analysis and Learning. Ha col·laborat en 14 projectes de recerca i desenvolupament i ha publicat més de 80 treballs entre publicacions en revistes, congressos de caràcter nacional i internacional i capítols de llibre. Ha estat investigador principal en 3 projectes i ha dirigit 2 tesis doctorals. El seu interès com a investigador inclou les àrees de: reconeixement de patrons, aplicacions biomèdiques en el camp de la imatge mèdica, dades hiperespectrals. Actualment, col·labora també amb el grup d'Anàlisi Geomètric del departament de Matemàtiques dins de l'Institut de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT). El Dr. José Martínez Sotoca en membre de la International Association for Pattern Recognition.

  La seva trajectòria com a docent va començar com a professor associat en Medicina i Odontologia (Universitat de València), passant posteriorment a la Universitat Jaume I en 2002. Dins de la Universitat Jaume I ha participat com a professor en les següents titulacions: Enginyeria Informàtica, Administració i Direcció d'Empreses, i Relacions Laborals i Recursos Humans. Actualment, és professor en els graus de Disseny i Desenvolupament de Videojocs, i Criminologia i Seguretat. A més, és professor dins del màster de Sistemes Intel·ligents.


  Horari Actual


  Horari de tutories de José Martínez Sotoca


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 12:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimecres 11:00 13:00 11-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 12:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020
  Divendres 11:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de José Martínez Sotoca


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CS1014 - PR2 Dilluns 16:00 19:00 09-09-2019 02-12-2019
  CS1014 - TE1 Dilluns 14:01 16:00 09-09-2019 11-11-2019
  EI1025 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 09-09-2019 16-12-2019
  EI1025 - LA1 Divendres 09:00 11:00 13-09-2019 20-12-2019
  EI1025 - LA2 Divendres 11:30 13:30 13-09-2019 20-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  VJ1227 - LA2 Divendres 15:00 17:00 24-01-2020 22-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CS1014 - Cerca i Gestió de la Informació Grau en Criminologia i Seguretat
  EI1025 - Gràfics i Multimèdia Grau en Enginyeria Informàtica
  SIU010 - Reconeixement de Formes Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013)
  VJ1227 - Motors de Jocs Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs