Marta Vallés Pelarda

Marta Vallés Pelarda

Personal investigador postdoctoral (Ajudes Margarita Salas per a la formació de joves doctors/es)
Àrea: Física Aplicada
On pots trobar-me?
NA3002DD - (964 387504)