UJI

Informació personal

BELTRÁN FELIP, ANTONIO
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Àlgebra
 • Representant CIT
 • Coordinador/a acadèmic/a de grau
 • Membre del grup d'investigació MAT - Métodes Algebraics i Topològics
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI2323DD - (964 728425)
 • abeltran@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-6570-201X
 • Ressenya Personal

  Es professor universitari des de 1988.  Actualment és responsable acadèmic del Grau en Matemàtica Computacional, i en particular,  és responsable de l'assignatura "Àlgebra Abstracta", en tercer curs,  la qual imparteix des de fa 9 anys. Ha impartit al voltant de 40 assignatures en primer i segon cicle en 16 titulacions diferents, així com diversos cursos de postgrau oficial: "Àlgebra Computacional" i "Llenguatges Formals i Teoria d'Autòmats" en el Màster en Matemàtica Computacional des de la seua implantació en 2006 i fins a 2014. VA coordinar l'Especialitat de Matemàtiques en el Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària i Batxillerat des que es va crear, durant els primers 5 cursos acadèmics 2009-2014. Actualment continua impartint en aquest Màster les assignatures "Complements per a la formació disciplinar de les Matemàtiques", "Pràcticum" i "Treball Fi de Màster".


     La seua activitat investigadora s'articula al voltant de la "Teoria Abstracta dels Grups Finits", la "Teoria de Representacions", ordinària i modular, i la "Teoria de Caràcters". Durant més de 25 anys ha centrat la seua recerca en l'estudi de les Classes de Conjugació i els Caràcters dels Grups Finits, i en la interrelació amb les propietats aritmètiques i estructurals (resolubilitat, nilpotència i simplicitat) dels grups i altres aspectes de la Teoria dels Grups  (computacionals, ordres d'elements, subgrups de Sylow i de Hall, p-grups, acció coprimera, etc.). Es va doctorar en C.C. Matemàtiques per la Universitat de València en 1997.  És autor de 65 publicacions científiques internacionals (202 cites per 75 autors segons la base de dates: Masthcinet, i 250 cites de 118 documents per Scopus amb un h-índex de 8), 58 de les quals són articles científics indexats (JCR) , així com de diversos capítols de llibres científics publicats per editorials de renom, com per exemple 4 publicacions amb Cambridge University Press i 1 amb la Revista Matemàtica Iberoamericana. La seua trajectòria investigadora ve avalada per quatre sexennis de recerca reconeguts. 


     Ha estat director del grup de recerca "Grups Finits" durant 6 anys dins de l'IMAC (Institut de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló) del qual es membre fundador,  i col·labora habitualment amb grups de recerca d'avalada trajectòria de les Universitats de València i Politècnica de València, així com amb un gran nombre d'investigadors estrangers (EEUU, Alemanya, Rúsia, Anglaterra, Xina, Iran, etc.). Ha divulgat els seus avanços en la Teoria de Grups en nombrosos (més de 50) fòrums, congressos i conferències convidades, nacionals i internacionals, i en centres de recerca de reconegut prestigi. Col·labora habitualment amb els comitès editorials d'una gran varietat de revistes científiques incloses en el JCR (més de 50 revisions) i és recensor de Mathematical Reviews per l'American Mathematical Society, i de Zentralblatt für Mathematik per la Societat Matemática Europea, amb més de 100 recensions realitzades. També ha sigut avaluador extern de tesis doctorals espanyoles i estrangeres. Com a gestor científic, cal destacar que ha estat avaluador de l'ANECA des de 2014.


     Ha dirigit una tesi doctoral en un programa extern amb esment d'excel·lència (2011), una altra en un doctorat internacional (2018)  i  a més, 29 tesis i treballs final de màster i treballs de recerca (DEA, Diploma d'Estudis Avançats). Ha dirigit a diversos becaris predoctorals (estades de becaris FPI), doctorals i postdoctorals espanyols i estrangers (Iran, Xina), etc. Ha participat en 19 Projectes de Recerca i entre ells, n'ha dirgit 6: Projectes de Recerca del Ministeri, de la Generalitat Valenciana (entre els quals, hi ha dos projectes "PROMETEO" d'excel·lència investigadora,  corresponents a 2011-2018), i dos projectes del programa de dinamització Xarxes d'Excel·lència, així com en diversos projectes competitius finançats per l'UJI, l'últim concedit el 2019. 


     Dirigeix un GIE (grup de recerca educativa) en l'UJI, "Recerca educativa en l'ensenyament de l'Àlgebra i la Geometria" des de fa 8 anys. Ha participat en nombrosos congressos docents i cursos de perfeccionament,  tan pedagògics i didàctics com de llengües (acreditació oficial d'un C2 de català i un B2 d'anglés, entre altres llengües) i de noves tecnologies i metodologies aplicades a la docència. Ha dirigit 11 projectes d'innovació educativa i ha participat en un total de 25. És autor de més de 20 publicacions de caràcter docent, de les quals 8 són llibres i capítols de llibre. Té  sis quinquennis docents i una qualificació ininterrompuda d'Excel·lent (90,5 sobre 100) al model DOCENTIA-UJI, certificat per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, des que l'UJI aplica aquest model d'avaluació (2011).

   

   

  Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Antonio Beltrán Felip


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:00 12:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 09:00 12:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Antonio Beltrán Felip


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MT1025 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 09-09-2019 16-12-2019
  MT1025 - LA1 Dimecres 09:30 10:30 11-09-2019 20-11-2019
  MT1025 - PR1 Divendres 12:30 14:00 11-10-2019 08-11-2019
  MT1025 - SE1 Dimecres 09:30 10:30 27-11-2019 18-12-2019
  MT1025 - SE1 Divendres 12:30 14:00 15-11-2019 13-12-2019
  MT1025 - TE1 Dimecres 08:30 09:30 11-09-2019 18-12-2019
  MT1025 - TE1 Divendres 11:30 12:30 13-09-2019 20-12-2019
  MT1025 - TE1 Divendres 12:30 14:00 13-09-2019 04-10-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1001 - LA1 Dimarts 08:00 10:30 25-02-2020 31-03-2020
  EE1001 - LA10 Dimarts 15:00 17:30 24-03-2020 24-03-2020
  EE1001 - LA10 Dimarts 15:01 17:30 28-04-2020 28-04-2020
  EE1001 - LA13 Divendres 12:00 14:30 21-02-2020 03-04-2020
  EE1001 - LA14 Divendres 12:00 14:30 06-03-2020 24-04-2020
  EE1001 - LA9 Dimarts 15:00 17:30 25-02-2020 25-02-2020
  EE1001 - LA9 Dimarts 15:01 17:30 31-03-2020 31-03-2020
  EI1006 - LA2 Dijous 12:30 14:30 27-02-2020 14-05-2020
  EM1001 - LA1 Dimarts 08:00 10:30 25-02-2020 31-03-2020
  EM1001 - LA10 Dimarts 15:01 17:30 28-04-2020 28-04-2020
  EM1001 - LA10 Dimarts 15:00 17:30 24-03-2020 24-03-2020
  EM1001 - LA13 Divendres 12:00 14:30 21-02-2020 03-04-2020
  EM1001 - LA14 Divendres 12:00 14:30 06-03-2020 24-04-2020
  EM1001 - LA9 Dimarts 15:00 17:30 25-02-2020 25-02-2020
  EM1001 - LA9 Dimarts 15:01 17:30 31-03-2020 31-03-2020
  EQ1001 - LA1 Dimarts 08:00 10:30 25-02-2020 31-03-2020
  EQ1001 - LA10 Dimarts 15:01 17:30 28-04-2020 28-04-2020
  EQ1001 - LA10 Dimarts 15:00 17:30 24-03-2020 24-03-2020
  EQ1001 - LA13 Divendres 12:00 14:30 21-02-2020 03-04-2020
  EQ1001 - LA14 Divendres 12:00 14:30 06-03-2020 24-04-2020
  EQ1001 - LA9 Dimarts 15:01 17:30 31-03-2020 31-03-2020
  EQ1001 - LA9 Dimarts 15:00 17:30 25-02-2020 25-02-2020
  ET1001 - LA1 Dimarts 08:00 10:30 25-02-2020 31-03-2020
  ET1001 - LA10 Dimarts 15:00 17:30 24-03-2020 24-03-2020
  ET1001 - LA10 Dimarts 15:01 17:30 28-04-2020 28-04-2020
  ET1001 - LA13 Divendres 12:00 14:30 21-02-2020 03-04-2020
  ET1001 - LA14 Divendres 12:00 14:30 06-03-2020 24-04-2020
  ET1001 - LA9 Dimarts 15:00 17:30 25-02-2020 25-02-2020
  ET1001 - LA9 Dimarts 15:01 17:30 31-03-2020 31-03-2020
  MT1006 - LA2 Dijous 12:30 14:30 27-02-2020 14-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1001 - Àlgebra (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EI1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Informàtica
  EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1001 - Àlgebra (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Química
  ET1001 - Àlgebra (Matemàtiques) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  MT1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Matemàtica Computacional
  MT1025 - Àlgebra Abstracta Grau en Matemàtica Computacional
  SAP506 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Matemàtica Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP508 - Pràcticum (Matemàtiques) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP509 - Treball de Final de Màster (Matemàtiques) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  • Structure of finite groups having few conjugacy class sizes
  • Antonio Beltrán Felip, Mª J. Felipe. London Mathematical Society. Lecture Note Series 387. Groups St Andrews 299 in Bath. United Kingdom. Ed. Cambridge University Press. 2011. ISBN 9780521279031. Científic.

  • Anàlisis dels estudis harmonitzats en l'UJI. Un estudi comparatiu.
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Nuevas metodologias para el aprendizaje de la Estadistica en la Licenciatura de Psicología
  • Atanasia Maria Lloria Adanero, Antonio Beltrán Felip. II Jornada Nacional sobre estudios universitarios. Los nuevos títulos de grado: Retos y oportunidades. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217170. Docent.

  • Análisis de los estudios armonizados en la UJI: Un estudio comparativo en la asignatura Cálculo Numérico y Simbólico
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Elaboració de material docent per a l’autoavaluació i l’autoaprenentatge en enginyeries tècniques
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero, Irene Epifanio López. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Conjugacy classes of p-regular elements in p-solvable groups
  • Antonio Beltrán Felip, Mª José Felipe. Groups St Andrews 2005. Cambridge. Ed. Cambridge University Press. 2005. ISBN 9780521694698. Científic.

  • Millora de les pràctiques de laboratori en l'Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  Ponències a congressos


  • New progress in products of conjugacy classs in finite groups
  • Antonio Beltrán Felip, María José Felipe, Carmen Melchor Borja. Groups St Andrews 2017 in Birmingham. Birmingham (Regne Unit). 05-08-2017. Científic. 2019. Ed. Cambridge University Press. ISBN 9781108692397.

  • Power of a conjugacy class as union of few classes
  • Carmen Melchor Borja, Antonio Beltrán Felip. Conference on Group Theory (Ischia 2018). Ischia, Napoles (Itàlia). 19-03-2018. Científic. 2018.

  • Powers of conjugacy classes in finite groups
  • Carmen Melchor Borja, Antonio Beltrán Felip. Conference on Pure and Applied Mathematics. IUMPA Meeting 2018. València (Espanya). 23-01-2018. Científic. 2018.

  • Product of conjugacy clases in finite groups
  • Carmen Melchor Borja, Antonio Beltrán Felip. Junior Algebra/Logic/Number Theory Seminar. Inglaterra (Regne Unit). 17-11-2017. Científic. 2017.

  • Squares of real conjugacy classes in finite groups
  • Carmen Melchor Borja, Antonio Beltrán Felip. 4º Congreso de Jóvenes Investigadores de la Real Sociedad Matemática Española. València (Espanya). 04-09-2017. Científic. 2017.

  • Producto de una clase de conjugación y su inversa en grupos finitos
  • Antonio Beltrán Felip. Encuentro en Teoría de grupos en honor de Francisco Pérez Monasor . València (Espanya). 23-06-2017. Científic. 2017.

  • Ethics and economics. teaching materials for economics and philosophy classes in 1st year of upper secondary education
  • Antonio Beltrán Felip, R. Beltrán Felip, M.J. Gómez Cantos. 11th International Technology, education and development conference. València (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • Improving disruptive behaviour in a mathematics class of compulsory secondary education
  • Antonio Beltrán Felip, P. García López, R. Beltrán Felip, V. Beltrán Felip. 11th International Technology, Education and Development Conference. INTED 2017 . València (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • Landau's Theorem on Conjugacy classes for normal subgroups
  • Carmen Melchor Borja, Antonio Beltrán Felip. XI Encuentro en Teoría de Grupos. Barcelona (Espanya). 08-09-2016. Científic. 2016.

  • Conjugacy classes contained in normal subgroups
  • Antonio Beltrán Felip, Carmen Melchor Borja. Ischia Group Theory 2016. Ischia, Naples (Itàlia). 29-03-2016. Científic. 2016.

  • Clases de conjugación de grupos finitos contenidas en subgrupos normales
  • Carmen Melchor Borja, Antonio Beltrán Felip. Tercer Congreso del Máster y Doctorado en Investigación Matemática. Valencia (Espanya). 11-01-2016. Científic. 2016.

  • An experience in primary education with didactic materials to introduce natural numbers and their addition
  • Antonio Beltrán Felip, V. Beltrán Felip, A. Caballer Monsonís, Carmen Melchor Borja. 8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2016). Barcelona. 04-07-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460888604.

  • Triángulos en el grafo de clases de conjugación de subgrupos normaltes
  • Carmen Melchor Borja, Antonio Beltrán Felip, M. J. Felipe. III Congreso Jóvenes Investigadores de la Real Sociedad Española de Matemáticas (RSME 2015). Murcia (Espanya). 07-09-2015. Científic. 2015.

  • A generalisation on the solvability of finite groups with three class sizes for normal subgroups
  • Antonio Beltrán Felip, Mª J. Felipe. London Mathemnatical Society Lectures Note Series Vol 422 Gropus St Andrews 2013 (Proceedings of Groups St Andrews 2013 Conference). University of St Andrews, St Andrews, Scotland (Regne Unit). 02-08-2013. Científic. 2015. Ed. Cambridge University Press. ISBN 9781107514546.

  • An interdisciplinary procedure for teaching and learning the concept of function and its local properties in upper scondary education
  • Antonio Beltrán Felip, R. Beltrán, V. Beltrán, Atanasia Maria Lloria Adanero. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN15). Barcelona. 06-07-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460682431.

  • Subgrupos normales y p-divisibilidad de tamaños de clases de conjugación
  • Antonio Beltrán Felip. X Encuentro en Toería de Grupos. Sevilla (Espanya). 23-10-2014. Científic. 2014.

  • Grafos asociados a las clases de conjugación de subrupos normales
  • Antonio Beltrán Felip. X Encuentro en Toería de Grupos. Sevilla (Espanya). 23-10-2014. Científic. 2014.

  • Conjugacy class sizes and normal subgroups
  • Mª J. Felipe, Antonio Beltrán Felip. First Joint International Meeting RSME_SCM_SEMA_SIMAI_UMI (FJIM 2014). País Vasco (Espanya). 30-09-2014. Científic. 2014.

  • Squares of real conjugacy classes in finite groups
  • Carmen Melchor Borja, Antonio Beltrán Felip. Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española. Saragossa (Espanya). 30-01-2014. Científic. 2014.

  • The influence of p-regular class sizes on normal subgroups
  • Mª J. Felipe, Antonio Beltrán Felip. Groups St. Andrews 2013. St. Andrews, Scotland, UK (Regne Unit). 02-08-2013. Científic. 2013.

  • A generalization o the solvabilitiy of finite groups with three class sizes for normal subgroups
  • Antonio Beltrán Felip. Groups St Andrews 2013. St. Andrews, Scotland (Regne Unit). 02-08-2013. Científic. 2013.

  • A Methodological approach to decrease school failure in matematics in compulsor secondary education
  • Antonio Beltrán Felip. EDULEARN.International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona. 02-07-2012. Docent. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469531761.

  • Structure of p-complements of finite groups and p-regular class sizes
  • Antonio Beltrán Felip. 6Th European Congress of Mathematics. Krakow (Polònia). 02-07-2012. Científic. 2012.

  • Influencia de los tamaños de clases de conjugación sobre los subgrupos normales
  • Antonio Beltrán Felip. IX Encuentro de Teoría de Grupos. Madrid (Espanya). 21-06-2012. Científic. 2012.

  • Structure of normal subgroups and G-class sizes
  • Antonio Beltrán Felip, Mª José Felipe. EMS-RSME Joint Mathematical Weekend. Bilbao (Espanya). 07-10-2011. Científic. 2011.

  • Estructura de grupos y tamaños de clase de conjugación de ciertos elementos
  • Antonio Beltrán Felip. Encunetro en Teoría de Grupos y sus Aplicaciones. Zaragoza (Espanya). 10-06-2011. Científic. 2011.

  • Normal subgroups and G-conjugacy class sizes
  • Antonio Beltrán Felip. Finite Groups and Their Automorphisms. Istambul, Turkey. 07-06-2011. Científic. 2011.

  • Variaciones del teorema de N. Itô sobre grupos con dos tamaños de clase
  • Antonio Beltrán Felip. Centennial Congress of the Spanish. Royal Mathematical Society R.S.M.E. 2011. Ávila (Espanya). 01-02-2011. Científic. 2011.

  • Mejora del aprendizaje autónomo en las asignaturas semipresenciales "Matemáticas Básicas', "Estadística" y "Ampliación de Estadística" en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero, Pablo Gregori Huerta. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Asignaturas de Matemáticas adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior en Informática de Sistemas: resultados, análisis y valoración
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero, Antoni Gil Trilles, José Manuel Bernat Agustí. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Learning equations in second year students of diversification programme curriculum
  • Antonio Beltrán Felip, V. Beltrán, M. Navarro. International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN11). Barcelona. 04-07-2011. Docent. 2011. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461504411.

  • An Approach to learning Differential Calculus Through Economics
  • Antonio Beltrán Felip, María de los Reyes Beltrán Felip, V. Beltrán Felip. International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona (Espanya). 05-07-2010. Docent. 2010. Ed. Edulearn. ISBN 9788461393862.

  • Finite groups having small conjugate rank
  • Antonio Beltrán Felip, Mª José Felipe. International Algebraic Conference. St, Petersbur, Russia. 19-06-2010. Científic. 2010.

  • Solving difficulties when learning geometry in an initial vocational qualificationprogramme class
  • Antonio Beltrán Felip, V. Beltrán, F. Franch. 5th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2011). Valencia. 07-03-2011. Docent. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788461474233.

  • Coprime conjugacy classes and solvabilitiy of finite groups
  • Antonio Beltrán Felip. Algebraic Conference dedicated to 70th birthday of A. V. Yakovlev. St. petersburg, Rusia. 19-06-2010. Científic. 2010. Ed. Kojijiekthb abtopob. ISBN 100106042.

  • Structure of finite gorups having few conjugacy class sizes
  • Mª José Felipe, Antonio Beltrán Felip. Groups St Andrews 2009. Bath. United Kingdom. 01-08-2009. Científic. 2009.

  • Class Size Conditions Implying Solvability of Finite Groups
  • Antonio Beltrán Felip. Groups St Andrews 2009 in Bath. Bath, United Kingdom. 01-08-2009. Científic. 2009.

  • Finite groups with few conjugacy class sizes
  • Antonio Beltrán Felip. Zassenhaus group theory conference 2009. Pensilvania (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 29-05-2009. Científic. 2009.

  • Enhancing language skills in English through learning and teachin materials in Economics
  • Antonio Beltrán Felip, María de los Reyes Beltrán Felip, V. Beltrán Felip. Internatioanl Conference of Education, Research and Innovation. Madrid. 16-11-2009. Docent. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461329557.

  • Grupos finitos con dos tamaños de clase de p'elementos
  • E. Alemany, Antonio Beltrán Felip. IX Jornadas de Matemática Aplicada. Valencia. 17-09-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788483635124.

  • Estructura de grupos finitos que poseen pocos tamaños de clases de conjugación
  • Antonio Beltrán Felip. IX Jornadas de Matemática Aplicada. Valencia. 02-09-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788483635124.

  • A proposal for content and language integrated learning on complex numbers through english in upper secondary education
  • Antonio Beltrán Felip. International conference on education and nwe learning technologies. Barcelona. 06-07-2009. Docent. 2009. Ed. Edulearn. ISBN 97861298020.

  • An adjustment experience for the european higher education area in computer engineering at the university Jaume I in Castellon
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero. INTED2009. VAlencia. 09-03-2009. Docent. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

  • Análisis de los estudiso armonizados en la UJI: Un estudio coparativo en la asignatura Cálculo Numérico y Simbólico
  • Antonio Beltrán Felip. Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Cateló de la Plana. 15-09-2008. Docent. 2008.

  • Determining the structure of finite groups from its conjugacy class sizes
  • Antonio Beltrán Felip. Fifth European Congress of Mathematics (5ECM). Amsterdam. 14-07-2008. Científic. 2008.

  • Estructura de gurpos finitos y condiciones aritméticas sobre los tamaños de clases de conjugación
  • Antonio Beltrán Felip, Mª José Felipe. VIIEncuentro en Teoría de Grupos. Valencia. 06-06-2008. Científic. 2008.

  • Grupos finitos con dos tamños de clases de conjugación de elementos p-regulares
  • Antonio Beltrán Felip, Mª José Felipe. VII Encuentro en Teoría de Grupos. Valencia. 06-06-2008. Científic. 2008.

  • Estructura de grupos finitos y calses de conjugación
  • Antonio Beltrán Felip, Mª José Felip. VIII Jornadas de Matemática Aplicada. Valencia. 10-09-2007. Científic. 2007.

  • Structure of finite groups and conjugacy class sizes
  • Mª José Felipe, Antonio Beltrán Felip. First French-Spanish Mathematical Congress. Zaragoza. 09-07-2007. Científic. 2007.

  • Arithmetical conditions on conjugacy class sizes in finite groups
  • M. José Felipe Roman, Antonio Beltrán Felip. International congress of mathematicians. Madrid. 22-08-2006. Científic. 2006.

  • Longitudes de clases de conjugación grupos finitos
  • Antonio Beltrán Felip, Mª José Felipe. VI Jornadas de matemática Aplicada. Valencia. 01-09-2005. Científic. 2005.

  • Structure of finite groups under certain conditions on class sizes
  • Mª José Felipe, Antonio Beltrán Felip. Conference Group St Andrews. Escocia. 31-07-2005. Científic. 2005.

  • Conjugacy classes of p-regular elements in p-solvable groups
  • Antonio Beltrán Felip. Groups- ST ANDREWS. Fife, Scotland. 30-07-2005. Científic. 2005.

  • Divisores primos de grados de caracteres?-parciales y de cardinales de clases de conjugación de ?-elementos
  • Antonio Beltrán Felip. Primer Congreso Conjunto de Matemáticas RSME-SCM-SEIO-SEMA. Valencia. 31-01-2005. Científic. 2005.

  • Clases de conjugación p-regulares en grupos p-resolubles
  • Antonio Beltrán Felip, Mª José Felipe. VI Encuentro en Teoría de grupos. Zaragoza. 02-04-2004. Científic. 2004.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Estructura de grupos finitos y propiedades aritméticas de los tamaños de clase de conjugación
  • Antonio Beltrán Felip, María José Felipe Román. Univesitat Politécnica de València. Dpt. Matemática Aplicada. Alemany Martínez, Elena. Num. Sobresaliente cum laude. 09-09-2011.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Clases de conjugación coprimas en Grupos Finitos
  • Antonio Beltrán Felip. Instituto Universitario de Matema´tica Pura y Aplicada. 15-12-2009.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Antonio Beltrán Felip. 2020 BULLETIN OF THE BRAZILIAN MATHEMATICAL SOCIETY.

  • Antonio Beltrán Felip. 2019 COMMUNICATIONS IN ALGEBRA.

  • Antonio Beltrán Felip. 2019 JOURNAL OF GROUP THEORY.

  • Antonio Beltrán Felip. 2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND MATHEMATICAL SCIENCES.

  • Antonio Beltrán Felip. 2019 JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA.

  • Antonio Beltrán Felip. 2019 REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES.

  • Antonio Beltrán Felip. 2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF ALGEBRA AND COMPUTATION.

  • Antonio Beltrán Felip. 2018 JOURNAL OF GROUP THEORY.

  • Antonio Beltrán Felip. 2018 COMMUNICATIONS IN ALGEBRA.

  • Antonio Beltrán Felip. 2017 ARCHIV DER MATHEMATIK.

  • Antonio Beltrán Felip. 2017 COMMUNICATIONS IN ALGEBRA.

  • Antonio Beltrán Felip. 2017 PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN.

  • Antonio Beltrán Felip. 2017 JOURNAL OF GROUP THEORY.

  • Antonio Beltrán Felip. 2017 FORUM MATHEMATICUM.

  • Antonio Beltrán Felip. 2016 JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS.

  • Antonio Beltrán Felip. 2016 COMMUNICATIONS IN ALGEBRA.

  • Antonio Beltrán Felip. 2015 COMMUNICATIONS IN ALGEBRA.

  • Antonio Beltrán Felip. 2014 PUBL INSTITUT MATH BEOGRAD.

  • Antonio Beltrán Felip. 2014 TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS.

  • Antonio Beltrán Felip. 2014 JOURNAL OF ALGEBRA.

  • Antonio Beltrán Felip. 2013 FILOMAT.

  • Antonio Beltrán Felip. 2013 SCIENCE CHINA-MATHEMATICS.

  • Antonio Beltrán Felip. 2013 VIETNAM JOURNAL OF MATHEMATICS.

  • Antonio Beltrán Felip. 2013 COMMUNICATIONS IN ALGEBRA.

  • Antonio Beltrán Felip. 2013 PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY.

  • Antonio Beltrán Felip. 2013 KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE & ENGINEERING.

  • Antonio Beltrán Felip. 2013 Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society.

  • Antonio Beltrán Felip. 2013 Bulletin of the Korean Mathematical Society.

  • Antonio Beltrán Felip. 2013 DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY.

  • Antonio Beltrán Felip. 2013 PUBLICACIONS MATEMATIQUES.

  • Antonio Beltrán Felip. 2013 JOURNAL OF ALGEBRA.

  • Antonio Beltrán Felip. 2012 CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MATHEMATICS.

  • Antonio Beltrán Felip. 2012 CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL.

  • Antonio Beltrán Felip. 2012 SCIENCE CHINA-MATHEMATICS.

  • Antonio Beltrán Felip. 2012 JOURNAL OF ALGEBRA.

  • Antonio Beltrán Felip. 2012 PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN.

  • Antonio Beltrán Felip. 2012 Miskolc Mathematical Notes.

  • Antonio Beltrán Felip. 2012 REVISTA COLOMBIANA DE MATEMATICAS.

  • Antonio Beltrán Felip. 2011 AFRICAN DIASPORA JOURNAL OF MATHEMATICS.

  • Antonio Beltrán Felip. 2011 ALGEBRA COLLOQUIUM.

  • Antonio Beltrán Felip. 2011 JOURNAL OF GROUP THEORY.

  • Antonio Beltrán Felip. 2010 COMMUNICATIONS IN ALGEBRA.

  • Antonio Beltrán Felip. 2010 PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN.

  • Antonio Beltrán Felip. 2010 ASIAN-EUROPEAN JOURNAL OF MATHEMATICS.

  • Antonio Beltrán Felip. 2009 JOURNAL OF ALGEBRA.

  • Antonio Beltrán Felip. 2009 COMMUNICATIONS IN ALGEBRA.

  • Antonio Beltrán Felip. 2009 BULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY.

  • Antonio Beltrán Felip. 2008 BULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY.

  • Antonio Beltrán Felip. 2008 COMMUNICATIONS IN ALGEBRA.

  Estades d'Investigadors invitats per a les que l'UJI no haja obtingut finançament


  • Teoría de Grupos Finitos
  • Antonio Beltrán Felip. Sáez Porras, Azahara. 1 mesos. 02-10-2017.

  • Teoría de grupos finitos
  • Antonio Beltrán Felip. Shao, Changguo. 10 mesos. 08-02-2017.

  • Conjeturas y problemas sobre conjugación en Grupos Finitos
  • Antonio Beltrán Felip. Shao, Changguo. 5 mesos. 01-11-2013.

  • Projecctes d'investigació
  • Antonio Beltrán Felip. , Maryam Khatami. 6 mesos. 10-09-2010.

  • Projecctes d'investigació
  • Antonio Beltrán Felip. , Zeinab Akhlaghi. 6 mesos. 10-09-2010.

  Apunts docents


  • Problemas de álgebra N01 Ingeniería Química
  • Antonio Beltrán Felip. 2007. Ref. CS 234-2007.

  • Material docente para el autoaprendizaje y la autoevaluación de la asignatura IS12. Estadística
  • Antonio Beltrán Felip. 2003. Ref. CS-481-2003.

  • Psicoestadística II. Teoría y problemas
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero. 2001. Ref. CS-142-2000. Universitat Jaume I.