UJI

Informació personal

MONFERRER PALMER, AINA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Filologia i Cultures Europees - Filologia Catalana
 • Membre del grup d'investigació Llengües i Cultures Europees i Nous Llenguatges Literaris i Audiovisuals
 • HC1128DD - (964 729950)
 • amonferr@uji.es
 • Ressenya Personal

  Llicenciada en Comunicació Audiovisual, Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Màster en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) i Màster de Professorat de Secundària, especialitat anglés. Doctora Internacional Cum Laude i premi extraordinari de tesi UJI en el programa Filologia i Cultures Europees, amb la tesi titulada Estudi lingüístic, literari i textual de la poesia de Vicent Andrés Estellés en un marc d'interessos traductològics i didàctics, dirigida per Vicent Salvador. Ha estat professora de la Universitat Jaume I i de la Universidade de São Paulo.

  Actualment és professora funcionària de l'Escola Oficial d'Idiomes de Castellón i professora associada de la Universitat Jaume I. Ha realizat estades de recerca a la University of Cambridge, a la Univeristy of Toronto i a la Universidade de São Paulo. Ha impartit seminaris com a profesora invitada a la University of Toronto, a la University of Cambridge, a la Universidade de Unisinos (Porto Alegre) i a la Université Picardie Jules Verne. Les seues principals línies de recerca són el paper de la literatura i dels mitjans de comunicació en l'ensenyament del català i l'Anàlisi del Discurs.

  Links

  Investigació

   Monferrer-Palmer, Aina (editor) (2017) Literatura i ensenyament de llengües. Propostes, escriptors i contextos minoritzats o transfronterers. Número Monogràfic, Anuari, 28. Castelló: UJI, ABC.

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2015) Estudi lingüístic, literari i textual de la poesia de Vicent Andrés Estellés en un marc d’interessos traductològics i didàctics. Tesi doctoral. Castelló: Universitat Jaume I. http://hdl.handle.net/10803/290855 [Consulta: 29-2-2016]

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2015) “Nuevas y viejas ruralidades. Reflexiones sobre la representación cinematográfica de la ruralidad española”, Rassegna iberistica, 104 (38): 255-273. <http://edizionicf.unive.it/riv/dbr/7/33/RassegnaIberistica/104>

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2015) “L’univers conceptual de Vicent Andrés Estellés comparat amb el d’Ausiàs March: estudi semiautomàtic”, eHumanista/IVITRA, 8: 227-238. <http://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ivitra/volume8/5.volumregular/3_Monferrer.pdf>

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2015) “Ressenya: Josep Miquel Ramis, Autotraducció: de la teoria a la pràctica“, Caplletra, 59, Tardor: 254-258.

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2015) “Reseña de Sánchez López, E. (2013): Estudi de la llengua d’Ausiàs March a través de les col·locacions. Una aproximació semiautomática. Berlin/Boston: Walter de Gruyter”. Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas, 10: 117-119.

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2015) “Les malediccions en la poesia de Vicent Andrés Estellés com a estratègies de representació biogràfica”. Dins: Joaquim Espinós et al. (eds.) La biografia a examen. Barcelona: PAM, pp. 293-305.

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2014) “Manualística i ensenyament de la literatura catalana: la figura de Vicent Andrés Estellés en l’ensenyament mitjà”. Dins: Actes del XVIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Vol. III. Barcelona: PAM, p. 221-234.

    

   Monferrer-Palmer, Aina i Serra, Sergi (2014) “Perseguim la petja de Vicent Andrés Estellés per tres pobles del Mural del País Valencià: proposta didàctica”. II Congrés de Geografies Literàries. Vic.

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2014) “La València de Vicent Andrés Estellés. Una proposta didàctica a partir del Llibre de meravelles”. En: «Un amor, uns carrers». Per a una didàctica de les Geografies Literàries. València: PUV. p. 157-166.

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2014) “Aplicacions de l’estilística pragmàtica al corpus poètic de Vicent Andrés Estellés: revisió i estudi de cas”. Revista Internacional d’Humanitats. gener-març, 33: 71-80. [en línia] http://199.236.113.16/rih33/index.htm [Consulta: 10-10-2014]

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2013) “Bibliografia crítica sobre Vicent Andrés Estellés”. En: L’obra literària de Vicent Andrés Estellés. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua. p. 373-390.

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2013) “Les geografies literàries i el Mural del País Valencià d’Estellés: dues propostes d’explotació didàctica”. Articles de didàctica de la llengua i de la literatura catalana. tardor 2013, 61, p. 88-99.

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2013) Les traduccions de la poesia de Vicent Andrés Estellés al castellà. Anàlisi contrastiva d’alguns aspectes de la traducció relacionats amb la semàntica cognitiva i amb la pragmaestilística. Treball de fi de grau. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2013) “Les traduccions de Vicent Andrés Estellés a l’espanyol”. Visat, 15. [en línia] http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/ressenyes/135/17/0/0/0/vicent-andres-estelles.html&gt [Consulta: 30-9-2014]

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2013) “Algunes reflexions sobre possibles aplicacions didàctiques de Vicent Andrés Estellés”. T.E. País Valencià. març, 341: 4-5.

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2012) “Estilística i traducció poètica. Estil i model de llengua en Vicent Andrés Estellés”. Fòrum de Recerca, 17: 751‑770. [en línia] http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/77008/-serveis-scp-publ-jfi-xvii-traduccio-2.pdf?sequence=1 [Consulta 30-9-2014]

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2011) “Borriana en l’obra poètica de Vicent Andrés Estellés”. Buris-ana. Publicació de l’Agrupació Borrianenca de Cultura, 214: 22-26.

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2011) L’estil de Vicent Andrés Estellés. Anàlisi i aprofitament didàctic d’un corpus poètic. Treball de fi de màster. Castelló: Universitat Jaume I de Castelló. [inèdit]

    

   Monferrer-Palmer, Aina (2011) “Metàfora, metonímia i lèxic del marc cognitiu de la mort en la poesia de Francisco de Quevedo i de Vicent Andrés Estellés: estudi comparatiu”. Fòrum de Recerca, 16: 529-544. [en línia] http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/77255 [Consulta 30-9-2014]

    

   Monferrer-Palmer, Aina i Salvador, Vicent (2010) “Tres tesis doctorals sobre Vicent Andrés Estellés”. En: Opera estellesiana. Per a una edició crítica de Vicent Andrés Estellés. Alacant: IIFV. p. 199-204.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Aina Monferrer Palmer


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:30 11:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimecres 11:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 19:30 21:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dimecres 19:30 20:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Aina Monferrer Palmer


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CA0902 - PR1 Dilluns 13:00 15:00 09-09-2019 16-12-2019
  CA0902 - PR2 Dimarts 13:00 15:00 10-09-2019 17-12-2019
  CA0902 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 10-09-2019 17-12-2019
  PE0902 - PR1 Dimecres 13:00 15:00 11-09-2019 18-12-2019
  PE0902 - TE1 Dimecres 09:00 11:00 11-09-2019 18-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CA0902 - Llengua Catalana per a Comunicadors (Llengua) Grau en Comunicació Audiovisual
  PE0902 - Llengua Catalana per a Comunicadors (Llengua) Grau en Periodisme

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Pragmaestilística del discurs del hip-hop en valencià
  • Aina Monferrer Palmer. COMUNICACIO-REVISTA DE RECERCA I D ANALISI. Num. 1. Vol. 36. pp. 51-69. 2019. Científic.

  • Anàlisi dels discursos periodístics en premsa espanyola al voltant dels fets relacionats amb el procés
  • Aina Monferrer Palmer, Teresa Bellido Calduch. CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS. Vol. 20. pp. 95-111. 2018. Científic.

  • Dibujar la poesía y comprenderla. Interpretaciones con alumnado de Magisterio
  • Aina Monferrer Palmer. TEXTOS DE DIDACTICA DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA. Num. 78. pp. 62-70. 2017. Científic.

  • Enric Bou: La invenció de l´espai. Ciutat i viatge (Ressneya de Llibre)
  • Aina Monferrer Palmer. AFERS. Num. 77. pp. 253-256. 2014. Científic.

  • Didacticidad e interacción: estudio de un corpus oral de aulas de primaria
  • Aina Monferrer Palmer. CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS. Vol. 13 . pp. 85-107. 2014. Científic.

  • Art, territori i nou paradigma comunicatiu: un compendi d'artistes borrianencs
  • Aina Monferrer Palmer. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. Num. 25. pp. 33-44. 2014. Científic.

  • Ressenyes sobre Vicent Andrés Estellés
  • Aina Monferrer Palmer. VISAT. Num. 15. 2013. Docent.

  • Les geografies literàries i el Mural del País Valencià d'Estellés. Dues propostes d'explotació didàctica
  • Aina Monferrer Palmer. ARTICLES DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LITERATURA. Num. 61. pp. 88-99. 2013. Científic.

  • "Les mares parien fills que aprendrien de les teues pàgines la música de l'idioma". Algunes reflexions sobre possibles aplicacions didàctiques de Vicent Andrés Estellés (1924-1993)
  • Aina Monferrer Palmer. T.E. TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA. Num. 341. pp. 4-5. 2013. Científic.

  • Vicent Andrés Estellés. Comentaris sobre obres
  • Aina Monferrer Palmer. VISAT. Num. 16. 2013. Docent.

  • Aplicacions de l'estilística pragmàtica al corpus poètic de Vicent Andrés Estellés: revisió i estudi de cas
  • Aina Monferrer Palmer. REVISTA INTERNACIONAL D'HUMANITATS. Num. 33. pp. 71-79. 2013. Científic.

  • La qualificació en la poesia de Vicent Andrés Estellés. Comentari d'alguns del seus elements clau
  • Aina Monferrer Palmer. JOURNAL OF CATALAN STUDIES. Num. 1. pp. 1-22. 2013. Científic.

  • Tornant a Joan Fuster: Viatge pel meu país (Ressenya LLibre)
  • Aina Monferrer Palmer. BURIS-ANA. Num. 216. pp. 27-30. 2012. Científic.

  • Procediments discursius de la divulgació científica en l'àmbit periodístic: l'èxit mediàtic de la maleïda partícula de Higgs
  • Aina Monferrer Palmer, Vicent Manuel Salvador Liern. JOURNAL OF CATALAN STUDIES. Num. 2012. pp. 128-150. 2012. Científic.

  • Borriana en l'obra poètica de Vicent Andrés Estellés
  • Aina Monferrer Palmer. BURIS-ANA. Num. 214. pp. 21-26. 2011. Científic.

  • Estilística en els adverbis en -ment en la poesia de Vicent Andrés Estellés
  • Aina Monferrer Palmer. JOURNAL OF CATALAN STUDIES. Num. 1. pp. 6-23. 2011. Científic.

  Llibres


  • Carles Salvador i el seu temps (Material Didàctic, Primària/Educació Secundària Obligatoria/Batxillerat)
  • Aina Monferrer Palmer. 2017. Autoria. Docent. ISBN 9788448261993. València (Espanya). Ed. Acadèmia Valenciana de la Llengua; Publicacions de l'Academia Valenciana de la Llengua.

  Capítols de llibre


  • Fuster o l'intel·lectual pragmàtic
  • Aina Monferrer Palmer. Nosaltres les fusterianes. Valencia (Espanya). Ed. Tres i Quatre. 2017. ISBN 9788416789832. Científic.

  • L'arbre de les cireres, largometraje de ficción
  • Aina Monferrer Palmer. Diccionario del Audiovisual Valenciano. Valencia (Espanya). Ed. Ediciones de la Filmoteca (Generalitat Valenciana). 2017. ISBN 9788448261672. Científic.

  • La València de Vicent Andrés Estellés. Una proposta didàctica a partir del Llibre de meravelles
  • Aina Monferrer Palmer. Un amor, uns carrers. Cap a una didàctica de les geografies literàries. València. Ed. Universitat de València. 2014. ISBN 9788437092461. Docent.

  • Cos femení, sexe i relacions filials en la poesia de Vicent Andrés Estellés: una comparació amb Maria-Mercè Marçal
  • Laia Mercè Climent Raga, Aina Monferrer Palmer. L'obra literària de Vicent Andrés Estellés. Géneres, Tradicions poètiques i estil. València (Espanya). Ed. Acadèmia Valenciana de la Llengua. 2013. ISBN 9788448258689. Científic.

  • Bibliografía crítica sobre Vicent Andrés Estellés
  • Aina Monferrer Palmer. L'obra literària de Vicent Andrés Estellés. Géneres, Tradicions poètiques i estil. València (Espanya). Ed. Acadèmia Valenciana de la Llengua. 2013. ISBN 9788448258689. Científic.

  • Tres tesis doctorals sobre Vicent Andrés Estellés
  • Aina Monferrer Palmer, Vicent Manuel Salvador Liern. Opera estellesiana: per a una edició crítica de Vicent Andrés Estellés. Alacant (Espanya). Ed. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV). 2010. ISBN 9788460811022. Científic.

  Ponències a congressos


  • Estellés traduït: aspectes multilingües i interculturals
  • Aina Monferrer Palmer. XVIIé Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Valencia (Espanya). 07-07-2015. Científic. 2017. Ed. Institut d'Estudis Catalans; Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. ISBN 9788499653631.

  • Potencialitats de la poesia per a l'ensenyament de la llengua i de la literatura catalana: reflexions i propostes a partir de la poesia de Vicent Andrés Estellés
  • Aina Monferrer Palmer. IV Simposi Internacional sobre l'Ensenyament del Català . Vic (Espanya). 04-04-2014. Científic. 2016. Ed. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. ISBN 9788494556401.

  • La traducció de poesia com a eina d'ensenyament multilingue en l'aula universitària de CL: proposta didàctica
  • Aina Monferrer Palmer, Carme Calduch. XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didàctica de la Lengua y la Literatura. València (Espanya). 19-11-2014. Científic. 2015. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490484159.

  • L'Univers conceptual de Vicent Andrés Estellés comparat amb el d'Ausiàs March: estudi semiautomàtic
  • Aina Monferrer Palmer. VI Simposi Internacional noves tendències en el I+D+I en literatura, llengua, ensenyament i TIC sobre la Corona d'Aragó ( Edat Mitjana i Moderna). De la innovació al cànon. La Nucia (Alacant) (Espanya). 23-01-2015. Científic. 2015.

  • Corpus linguistics in literary analysis: investigating a poet's style
  • Aina Monferrer Palmer. VI Congreso Internacional de Lingüstica de Corpus (CILC-14). Las Palmas de Gran Canaria (Espanya). 22-05-2014. Científic. 2014.

  • Perseguim la petja de Vicent Andrés Estellés per tres pobles del mural del País Valencià: proposta didàctica
  • Aina Monferrer Palmer. II Congrés Internacional Geografies Literàries. Vic (Espanya). 24-04-2014. Científic. 2014.

  • Sants i Vicents en l'obra poètica de Vicent Andrés Estellés (1924-1993)
  • Aina Monferrer Palmer. Els Països Catalans i la Bretanya a l'Edat Mitjana: entorn de la "matèria de Bretanya" i Sant Vicent Ferrer( V Col.loqui Internacional de l´Associació Francesa de Catalanistes : Els Països Catalans ). Universitat de Bretanya-Sud (Lorient). 13-10-2011. Científic. 2014. Ed. Éditions Trabucaire. ISBN 9782849742037.

  • Les Malediccions en la poesia de Vicent Andrés Estellés com a estratègies de representació bibliogràfica
  • Aina Monferrer Palmer. VII Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica: biografies i retrats en la literatura catalana del segle XX. Alacant (Espanya). 07-11-2013. Científic. 2013.

  • L'adjetiu estellesià: claus pragmaestilístiques de l'ús dels adjetius en la poesia de Vicent Andrés Estellés
  • Aina Monferrer Palmer. LIX Anglo-Catalan Society Annual Conference. Manchester (Regne Unit). 01-11-2013. Científic. 2013.

  • La presència de Vicent Andrés Estellés en els manuals de llengua i literatura valenciana d'ESO i Batxillerat
  • Aina Monferrer Palmer. XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC 2012). Salamanca (Espanya). 01-07-2012. Científic. 2012.

  • Geografia poètica de la ciutat de València: el llibre de Meravelles de Vicent Andrés Estellés
  • Aina Monferrer Palmer. I Congrés Geografies Literàries. València (Espanya). 25-04-2012. Científic. 2012.

  • Ciutat i emocions: estudi contrastiu del lèxic en dos poemaris de Vicent Andrés Estellés
  • Aina Monferrer Palmer. X Congreso Internazionale dell' Associazione Italiana di Studi Catalani. Verona (Itàlia). 23-02-2012. Científic. 2012.

  • Estilística i traducció poètica. Estil i model de llengua en Vicent Andrés Estellés
  • Aina Monferrer Palmer. XVII Jornades per al Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I (Espanya). 30-11-2012. Científic. 2012. ISSN 1139-5486.

  • Metàfora, metonímia i lèxic del marc cognitiu de la mort en la poesia de Francisco de Quevedo i de Vicent Andrés Estellés: estudi comparatiu
  • Aina Monferrer Palmer. XVI Jornades de Foment de la Investigació FCHS Univesitat Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 18-11-2011. Científic. 2011. ISSN 1139-5486.

  • La imatge de Vicent Andrés Estellés en els manuals valencians d'ensenyament mitjà
  • Aina Monferrer Palmer. Jornades de Manualística «Els llibres de text, a examen». Castelló de la Plana. 22-11-2010. Docent. 2010.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Self-translations in Vicent Andrés Estellés (1924-1993) Poetry: A case of Bilingual Affiliations between Catalan and Spanish
  • Aina Monferrer Palmer. University College Cork, Cork-Ireland. 20-09-2013.

  Comités de congresos


  • Aina Monferrer Palmer. Jornadas de Manualística. Castelló de la Plana. 22-09-2010. Docent.