UJI

Informació personal

BORT MIR, LORENA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Tutor/a d'intercanvi
 • Membre del grup d'investigació GReSCA - Grup de Recerca en Semàntica Contrastiva i Aplicada
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES I APLICADES
 • HD0138DD - (964 387755)
 • bortl@uji.es
 • Ressenya Personal

  - Llicenciatura en Filologia Anglesa per la Universitat Jaume I (2003)

  - Doctora "Cum Laude" per unanimitat en el programa de doctorat Llengües Aplicades, Literatura i Traducció (UJI) Maig, 2019.

  - Professora Associada de la UJI al Departament d'Estudis Anglesos desde l'any 2015.

  Ha realitzat estàncies tant d'estudis, com laborals i de formació als Estats Units, Anglaterra i Holanda.

  Membre del grup d'investigació GReSCA (Grup de Recerca en Semàntica Contrastiva i Aplicada) desde 2014. Árees d'investigació: lingüística cognitiva, lingüística contrastiva, semàntica lèxica, semàntica conceptual, metàfora, metonímia, polisèmia.

  Membre de The Society for Cognitive Studies of the Moving Image.

  Guanyadora 2n Premi del International Research Pitch Contest Compostela Group of Universities, 2017.

  Guanyadora 2n Premi del concurs UJI Research Pitches, 2016.

  Guanyadora del Primer Premi de la XII Edició Premi Innovació i Creativitat de la Càtedra INCREA, UJI, 2015. 

  Guanyadora del concurs d'idees empresarials innovadores i de basse tecnològica iWeekend 2011 amb el projecte d'educació particular online Kankiü.

  Interés investigador: metàfora, multimodalitat i cinema.

  Cursos impartits a la UJI:

  Anglès Cientificotècnic (Grau Enginyeria Elèctrica, Mecànica, Química i Tecnologies Industrials)

  Anglès Aplicat a la Gestió i Administració Pública (Grau en Gestió i Administració Pública)

  Llengua Anglesa (Grau en Mestre Educació Primària)

  Teatre en Llengua Anglesa (Grau en Estudis Anglesos)

  Semàntica de la Llengua Anglesa (Grau en Estudis Anglesos)

  Psicolingüística (Grau en Estudis Anglesos)

  Lingüística Aplicada a la Traducció (Grau en Estudis Anglesos)

  Shakespeare al seu context (Grau en Estudis Anglesos)

  Links

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Ponències a congressos


  • Towards a model for filmic metaphor processing: a think-aloud experiment
  • Lorena Bort Mir, Marianna Bolognesi. V International conference on metaphor and discourse: Metaphor across cultures and social spheres. Castelló de la Plana (Espanya). 08-11-2018. Científic. 2018.

  • Is fishing roses finding lovers? Identifying conceptual metaphors in TV commercials with FILMIP, the Filmic Metaphor Identification Procedure
  • Lorena Bort Mir. XI Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Cognitiva (AELCO). Córdoba (Espanya). 17-10-2018. Científic. 2018.

  • Applying FilMip. The Filmic Metaphor Identification Procedure
  • Lorena Bort Mir. Metaphor Festival Amsterdam 2018. Amsterdam (Països Baixos). 30-08-2018. Científic. 2018.

  • Understanding the mental operations during filmic metaphor processing: A thinkaloud experiment
  • Lorena Bort Mir, Marianna Bolognesi. Metaphor Festival Amsterdam 2018. Amsterdam (Països Baixos). 30-08-2018. Científic. 2018.

  • Enseñar y evaluar competencias en el aula de Educación Superior con el diario de aprendizaje guiado (DAG)
  • Antonio José Silvestre López, Lorena Bort Mir. VI Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris i II Taller d'Innovació Educativa. Castelló de l a Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Introducing FilMip. A method for metaphor identification in moving pictures
  • Lorena Bort Mir. Metaphor Festival Amsterdam 2017. Amstedarm (Països Baixos). 31-08-2017. Científic. 2017.

  • Diario de Aprendizaje Guiado (DAG): Herramienta para promover y evaluar los procesos metacognitivos en el aula de educación superior
  • Antonio José Silvestre López, Lorena Bort Mir. III Jornada d'Experiències d'Innovació Educativa. Castelló de la Plana (Espanya). 12-07-2017. Docent. 2017.

  • Adult Brain: game of metaphors to understand internet
  • Lorena Bort Mir. 4th International Conference on the Elderly and New Technologies (IV Jornadas Internacionales de Mayores y Nuevas Tecnologías). Castelló de la Plana (Espanya). 13-05-2015. Científic. 2016. ISSN 2340-7719.

  • Desarrollando la Herramienta DAG: Diario de Aprendizaje guiado para Promover y Evaluar los Procesos Metacognitivos de los Estudiantes en la Educación Superior
  • Lorena Bort Mir. Congreso virtual: Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016. Castelló de la Plana (Espanya). 05-10-2016. Docent. 2016. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356997.

  • A method for filmic metaphors identification in TV commercials
  • Lorena Bort Mir. IV International Conference on Metaphor and Discourse. Castelló de la Plana (Espanya). 03-12-2015. Científic. 2015.

  • ConverStand: a new software for enhancing task and domain specific metacognitive skills for a better knowledge acquisition in Higher Education
  • Lorena Bort Mir. XXXIII Congreso Internacioal de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA.) La comunicación Multimodal en el siglo XXI: Retos Académico y profesionales (AESLA 2015). Madrid (Espanya). 16-04-2015. Científic. 2015.

  • New Ways of Teaching Metacognitive Skills in Higher Education: Converstand, a Software for a Better Knowledge Acquisition
  • Lorena Bort Mir. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2015). Madrid (Espanya). 02-03-2015. Científic. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460657637.

  • Much Ado About Nothing? Revitalizing Literature teaching and learning in Higher Education through ICT
  • Lorena Bort Mir. XIX Jornades de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials (Any 2014). Castelló de la Plana (Espanya). 28-11-2014. Científic. 2014. ISSN 1139-5486.

  Comités de congresos


  • Lorena Bort Mir. 13th conference for the Association for Researching and Applying Metaphor (RaAM 2020 Virtual Conference). Hamar (Noruega). 18-06-2020. Científic.

  • Ignasi Navarro Ferrando, Ulrike Oster, Antonio José Silvestre López, María Luisa Renau Renau, Carolina Girón García, Montserrat Esbrí Blasco, Sorina Stelea, Noelia Gargallo Camarillas, Lorena Bort Mir, José Luis Otal Campo, José Javier Juan Checa, Nuria Flor Fabregat, Begoña Andrés Sánchez. V International Conference On Metaphor And Discourse: Metaphor across cultures and social spheres. Castelló de la Plana (Espanya). 08-11-2018. Científic.

  • Ignasi Navarro Ferrando, Montserrat Esbrí Blasco, Lorena Bort Mir, Carolina Girón García, José Javier Juan Checa, Ulrike Oster, José Luis Otal Campo, María Luisa Renau Renau, Antonio José Silvestre López. IV International Conference on Metaphor and Discourse "New Cognitive Domains in the 21st Century". Castellón (Espanya). 03-12-2015. Científic.

  Comité revistes científiques


  • Editorial Board of the International Scientific Journal of the International University of Struga-Heritage
  • Lorena Bort Mir. HERITAGE. 2018. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 1857-7482.