UJI

Informació personal

MOLINA MORALES, FRANCESC XAVIER
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Director/a de càtedra
 • Secretari/ària
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació AERT - Aliances Estratègiques, Xarxes i Territori
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • JC1052DD - (964 387117)
 • molina@uji.es
 • Ressenya Personal

  F. Xavier Molina Morales és Professor Catedràtic d'Universitat del Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting de la Universitat Jaume I de Castelló. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València, Master MBA en Industrial Policy and Corporate Strategy per la Maastricht Business School (Holanda); Doctor en Gestió Empresarial a la Universitat Jaume I. Scholar visitor en la Copenhagen Business School (Dinamarca); en la Università Ca’ Foscari de Venecia (Italia) en la Alma Mater Studiorum - Università Bologna (Italia) i a l’Institut d’investigació INGENIO (UPV-CSIC). La seua investigació s'ha centrat en l'estudi de les xarxes interorganitzatives, la proximitat en els clusters i les dimensions del capital social i les seues implicacions en la innovació de les empreses. Ha dirigit diversos projectes d'investigació i tesis doctorals sobre aquestos temes i posseeix nombroses publicacions en els camps de l’estratègia empresarial i economia regional, entre d’altres, en les revistes: Strategic Management Journal, Environment and Planning A; Research Policy; Long Range Planning; Journal of Small Business Management; Regional Studies, European Urban and Regional Science; Growth and Change or Entrepreneurship and Regional Development. En l'Actualitat és coordinador del grup d'Investigació AERT i coordinador del programa de doctorat de desenvolupament local i cooperació internacional de la Universitat Jaume I de Castelló.

  Horari Actual


  Horari de tutories de Francesc Xavier Molina Morales


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 17:00 18:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 16:00 17:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Francesc Xavier Molina Morales


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1043 - PR1 Dimecres 15:00 17:00 11-09-2019 30-10-2019
  AE1043 - PR1 Dimecres 16:00 17:00 18-09-2019 25-09-2019
  AE1043 - SE1 Dimecres 15:00 17:00 20-11-2019 27-11-2019
  AE1043 - SE1 Dimecres 16:00 17:00 06-11-2019 06-11-2019
  AE1043 - TE1 Dimecres 13:00 17:00 27-11-2019 04-12-2019
  AE1043 - TE1 Dimecres 13:02 15:00 11-09-2019 20-11-2019
  AE1043 - TE1 Dimecres 13:01 16:00 18-09-2019 25-09-2019
  AE1043 - TU1 Dimecres 15:00 17:00 11-12-2019 11-12-2019
  FC1024 - TE4 Dijous 17:00 19:00 12-09-2019 19-09-2019
  FC1024 - TE4 Dijous 15:00 17:00 12-09-2019 05-12-2019
  FC1024 - TU7 Dijous 18:00 19:00 28-11-2019 28-11-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1043 - Anàlisi Industrial i Xarxes d'Empreses Grau en Administració d'Empreses
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  FC1024 - Anàlisi i Formulació d'Estratègies Empresarials Grau en Finances i Comptabilitat
  SRO007 - Indústries, Xarxes i Contextos Innovadors / Industry, Networking and Innovative Contextos Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
  SRO010 - Pràctiques en Empreses / Work Placement Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
  SRO011 - Treball de Final de Màster / Master's Thesis Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Centrality in networks of geographically proximate firms and competitive capabilities (Epub ahead of print)
  • Bárbara Larrañeta, Francesc Xavier Molina Morales, Ines Herrero. BRQ - BUSINESS RESEARCH QUARTERLY. Num. online. 2019. Científic.

  • Loving Outside the Neighborhood: The Conflicting Effects of External Linkages on Incremental Innovation in Clusters
  • José Vicente Tomás Miquel, Francesc Xavier Molina Morales, Manuel Expósito Langa. JOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT. Num. 4. Vol. 57. pp. 1738-1756. 2019. Científic.

  • Different paths to achieve high technological innovation in clustered firms: An analysis of the Spanish ceramic tile industry
  • Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, David Valiente Bordanova. APPLIED SCIENCES-BASEL. Num. 18. Vol. 9. 2019. Científic.

  • Distance to customers, absorptive capacity, and innovation in high-tech firms: the dark face of geographical proximity
  • Manuela Presutti, Cristina Boari, Antonio Majocchi, Francesc Xavier Molina Morales. JOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT. Num. 2. Vol. 57. pp. 343-361. 2019. Científic.

  • Disruptive technology adoption, particularities of clustered firms
  • Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, David Valiente Bordanova. ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT . Num. 1-2. Vol. 31. pp. 62-81. 2019. Científic.

  • Industrial districts and migrant enclaves: a model of interaction
  • José Luis Molina, Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales, Miranda J. Lubbers. EUROPEAN PLANNING STUDIES . Num. 6. Vol. 26. pp. 1160-1180. 2018. Científic.

  • An analysis of the Spanish ceramic tile industry research contracts and patents
  • Daniel Gabaldón Estevan, Liney Manjarrés Henríquez, Francesc Xavier Molina Morales. EUROPEAN PLANNING STUDIES . Num. 5. Vol. 26. pp. 895-914. 2018. Científic.

  • Structural social capital and knowledge acquisition: implications of cluster membership
  • Pedro M. García Villaverde, Gloria Parra Requena, Francesc Xavier Molina Morales. ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT . Num. 5-6. Vol. 30. pp. 530-561. 2018. Científic.

  • The cluster is not flat. Uneven impacts of brokerage roles on the innovative performance of firms
  • Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales, Jesús Peiró Palomino. BRQ - BUSINESS RESEARCH QUARTERLY. Num. 1. Vol. 21. pp. 11-25. 2018. Científic.

  • Direct and Interactive Effects of Brokerage Roles on Innovation in Clustered Firms
  • Cristina Boari, Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer. GROWTH AND CHANGE . Num. 3. Vol. 48. pp. 336-358. 2017. Científic.

  • How network position interacts with the relation between creativity and innovation in clustered firms
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales. EUROPEAN PLANNING STUDIES . Num. 4. Vol. 25. pp. 561-582. 2017. Científic.

  • Dynamics of brokerage positions in clusters: evidence from the spanish foodstuffs industry
  • José Antonio Belso Martínez, Manuel Expósito Langa, Francisco Mas Verdú, Francesc Xavier Molina Morales. SUSTAINABILITY. Num. 2. Vol. 9. pp. 1-18. 2017. Científic.

  • Innovaciones tecnológicas disruptivas como nuevas oportunidades para los clústeres industriales maduros. El caso de la tecnología de impresión digital en el clúster cerámico español
  • Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, David Valiente Bordanova. INVESTIGACIONES REGIONALES. Vol. 39. pp. 39-57. 2017. Científic.

  • Análisis del fenómeno del Crowdfunding. El caso de la plataforma verkami
  • Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, Víctor del Corte Lora. ECONOMÍA INDUSTRIAL. Num. 402. pp. 73-85. 2016. Científic.

  • Cluster Firms: You'll Never Walk Alone
  • Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer. REGIONAL STUDIES. Num. 5. Vol. 50 . pp. 877-893. 2016. Científic.

  • Interactive effects of internal brokerage activities in clusters: The case of the Spanish Toy Valley
  • Francesc Xavier Molina Morales, JA Belso-Martínez, F. Mas-Verdu. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH. Num. 5. Vol. 69 . pp. 1785-1790. 2016. Científic.

  • Mediating effect of creativity between breadth of knowledge and innovation
  • Víctor del Corte Lora, Francesc Xavier Molina Morales, Teresa María Vallet Bellmunt. TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT. Num. 7. Vol. 28 . pp. 768-782. 2016. Científic.

  • Innovation in clusters: Exploration capacity, networking intensity and external resources
  • Manuel Exposito Langa, José Vicente Tomas Miquel, Francesc Xavier Molina Morales. JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT. Num. 1. Vol. 28 . pp. 26-42. 2015. Científic.

  • Configuración interna y homogeneidad del distrito industrial: un estudio del caso español
  • José Vicente Tomás-Miquel, Manuel Expósito-Langa, Francesc Xavier Molina Morales. Revista de Ciencias Sociales. Num. 3. Vol. XXI . pp. 332-345. 2015. Científic.

  • Contributions of brokerage roles to firms' innovation in a confectionery cluster
  • José Antonio Belso-Martínez, Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer. TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT. Num. 9. Vol. 27 . pp. 1014-1030. 2015. Científic.

  • Be Creative but not so much. Decreasing benefits of creativity in clustered firms
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales. ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT . Num. 1- 2. Vol. 27 . pp. 1-27. 2015. Científic.

  • How shared vision moderaties the effects of absorptive capacity and networking on clustered firms' innovation
  • M. Exposito- Langa, Francesc Xavier Molina Morales, JV Tomas-Miquel. SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT. Num. 3. Vol. 31 . pp. 293-302. 2015. Científic.

  • Formation and dissolution of inter-firm linkages in lengthy and stable networks in clusters
  • Francesc Xavier Molina Morales, José A. Belso Martínez, Francisco Más Verdú, Luis Martínez Cháfer. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH. Num. 7. Vol. 68 . pp. 1557-1562. 2015. Científic.

  • Geographical and cognitive proximity effects on innovation perfomance in SMEs: a way through knowledge acquisition
  • Francesc Xavier Molina Morales, Pedro Gacría Villaverde, Gloria Parra Requena. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. Num. 2. Vol. 10 . pp. 231-251. 2014. Científic.

  • Social capital in industrial districts: Influence of the strengh of ties and density of the network on the sense of belonging to the district
  • Francesc Xavier Molina Morales, Josep Capó Vicedo, María Teresa Martínez Fernández, Manuel Expósito Langa. PAPERS IN REGIONAL SCIENCE. Num. 4. Vol. 92 . pp. 773-790. 2013. Científic.

  • El efecto de las redes organizativas sobre los festivales en pequeñas ciudades
  • Marco Paiola, Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, José Antonio Belso. ECONOMÍA INDUSTRIAL. Num. 3. pp. 77-86. 2013. Científic.

  • Overcoming Undesirable Knowledge Redundancy in Territorial Clusters
  • Francesc Xavier Molina Morales, Manuel Expósito-Langa. INDUSTRY AND INNOVATION. Num. 8. Vol. 20 . pp. 739-758. 2013. Científic.

  • Combining effects of internal resources, entrepreneur characteristics and KIS on new firms
  • Francesc Xavier Molina Morales, José A. Belso Martínez, Francisco Mas Verdú. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH. Num. 10. Vol. 66 . pp. 2079-2089. 2013. Científic.

  • The role of universities in making industrial districts more dynamic. A case study in Spain
  • Josep Capó-Vicedo, Francesc Xavier Molina Morales, Jordi Capó. HIGHER EDUCATION . Num. 65. Vol. 2013 . pp. 417-435. 2013. Científic.

  • Perceived usefulness of innovation programs for high-tech and low-tech firms
  • José Antonio Belso Martínez, Francisco Mas Verdu, Francesc Xavier Molina Morales. MANAGEMENT DECISION. Num. 6. Vol. 51 . pp. 1190-1206. 2013. Científic.

  • Structure patterns in cluster knowledge networks: the case of the Spanish ceramic tile cluster
  • Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer. GLOBAL BUSINESS PERSPECTIVES. Num. 1. pp. 144-163. 2013. Científic.

  • Non-Linear Relationships of Internal and External Resources on a Firm's Innovation: The Case of the Spanish Vinalopó Footwear Cluster
  • José A. Belso-Martinez, Francesc Xavier Molina Morales. GROWTH AND CHANGE . Num. 3. Vol. 44 . pp. 494-521. 2013. Científic.

  • El efecto saturación del esfuerzo innovador. Una aplicación al distrito industrial textil valenciano
  • Francesc Xavier Molina Morales, Manuel Expósito-Langa. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 3. Vol. 22 . pp. 107-114. 2013. Científic.

  • The impact of cluster connectedness on firm innovation: R&D effort and outcomes in the textile industry
  • Francesc Xavier Molina Morales, Manuel Expósito-Langa. ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT . Num. 7-8. Vol. 24 . pp. 685-704. 2012. Científic.

  • La heterogeneidad dimensional de los distritos industriales. Un estudio longitudinal del caso español . The dimensional heterogeneity of industrial districts. A longitudinal analysis of the spanish ca
  • Francesc Xavier Molina Morales, José-Vicente Tomás-Miquel, Manuel Expósito-Langa. REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES. Num. 93. pp. 43-63. 2012. Científic.

  • Análisis de la redes de negocio y de conocimiento en un distrito industrial. Una aplicación al distrito industrial textil valenciano
  • Francesc Xavier Molina Morales, Josep Capó-Vicedo, José V. Tomás-Miquel, Manuel Expósito-Langa. CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. Num. 2. Vol. 15 . pp. 94-102. 2012. Científic.

  • Sistemas distrituales de innovación
  • Daniel Gabaldón Estevan, Ignacio Fernández de Lucio, Francesc Xavier Molina Morales. ARBOR-CIENCIA PENSAMIENTO Y CULTURA. Num. 753. Vol. 188 . pp. 63-73. 2012. Científic.

  • La eficiencia y la innovación en las subredes de empresas. Un estudio del distrito cerámico español
  • Francesc Xavier Molina Morales, Vicente Coll Serrano, María Teresa Martínez Fernández. INNOVAR-REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES. Num. 46. Vol. 22 . pp. 111-127. 2012. Científic.

  • The cluster model: whether and what developing countries should learn from advanced countries
  • Francesc Xavier Molina Morales, Elisa Giuliani. INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSITIONS AND INNOVATION SYSTEMS. Num. 3/4. Vol. 2 . pp. 219-232. 2012. Científic.

  • Eficiencia de las empresas del distrito industrial cerámico de Castellón: Un análisis comparativo mediante medidas no radiales
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández, V. Coll Serrano. REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES. Num. 90. pp. 155-177. 2011. Científic.

  • Efficiency of Spanish Textile Industry Before the Sector's Liberalization
  • Vicente Coll, Olga Blasco, Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. IUP JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS. Num. 3. Vol. X . pp. 5-24. 2011. Científic.

  • The drivers of the open district development: a social capital approach
  • José Antonio Belso-Martínez, Francesc Xavier Molina Morales. REGIONAL SCIENCE POLICY & PRACTICE. Num. 2. Vol. 3 . pp. 49-71. 2011. Científic.

  • Clustering and internal resources: moderation and mediation effects
  • José Antonio Belso-Martínez, Francesc Xavier Molina Morales, Francisco Mas-Verdu. JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT. Num. 5. Vol. 15 . pp. 738-758. 2011. Científic.

  • Restricciones en la financiación de la innovación. El caso de la Comunidad Valenciana
  • Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 2. Vol. 17 . pp. 143-159. 2011. Científic.

  • The under-exploration issue in territorial networks: the moderating effect of the involvement of supporting organisations
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT. Num. 3. Vol. 23 . pp. 263-278. 2011. Científic.

  • New Product Development and Absorptive Capacity in Industrial Districts: A Multidimensional Approach
  • Manuel Expósito-Langa, Francesc Xavier Molina Morales, Josep Capó-Vicedo. REGIONAL STUDIES. Num. 3. Vol. 45 . pp. 319-331. 2011. Científic.

  • Evaluation of competittiveness in ceramic industrial districts in Brazil
  • Valmir Emil Hoffmann, Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. EUROPEAN BUSINESS REVIEW. Num. 1. Vol. 23 . pp. 87-105. 2011. Científic.

  • The Dark Side of Trust: The Benefits, Costs and Optimal Levels of Trust for Innovation Performance
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández, Vanina Jasmine Torlò. LONG RANGE PLANNING . Num. 2. Vol. 44 . pp. 118-133. 2011. Científic.

  • The Mediating Effect of Cognitive Social Capital on Knowledge Acquisition in Clustered Firms
  • Gloria Parra-Requena, Francesc Xavier Molina Morales, Pedro Manuel García-Villaverde. GROWTH AND CHANGE . Num. 1. Vol. 41 . pp. 59-84. 2010. Científic.

  • La universidad en los distritos industriales ante el cambio en el contexto competitivo. Análisis del distritto industrial textil valenciano
  • Josep Capó Vicedo, Manuel Expósito Langa, Francesc Xavier Molina Morales. INVESTIGACIONES REGIONALES. Num. 19. pp. 137-145. 2010. Científic.

  • How Relational Dimensions Affect Knowledge Redundancy in Industrial Clusters
  • Manuel Expósito-Langa, Francesc Xavier Molina Morales. EUROPEAN PLANNING STUDIES . Num. 12. Vol. 18 . pp. 1975-1992. 2010. Científic.

  • The role of supporting organisations in regional innovation policies: lessons learnt from the cases of resund and Veneto
  • Francesc Xavier Molina Morales, Francisco Mas-Verdú. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND REGIONAL DEVELOPMENT. Num. 3. Vol. 2 . pp. 221-239. 2010. Científic.

  • Social Networks: Effects of Social Capital on Firm Innovation
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. JOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT. Num. 2. Vol. 48 . pp. 258-279. 2010. Científic.

  • Capital social e innovación en los distritos industriales. Una aplicación a los casos de la cerámica y del mueble
  • Francesc Xavier Molina Morales, María de los Angeles Ares Vázquez, Carlos Abel Molina Puertas. REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT. Num. 55. pp. 21-33. 2010. Científic.

  • The Ceramic Tile District, its Evolution and Possible Future Alternatives - a Comparison of Italy and Spain
  • Francesc Xavier Molina Morales, Teresa María Vallet Bellmunt. TILE & BRICK INTERNATIONAL. Num. Numero Especial nº 1. pp. 68-73. 2009. Científic.

  • Does homogeneity exist within industrial districts? A social capital-based approach
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. PAPERS IN REGIONAL SCIENCE. Num. 1. Vol. 88 . pp. 209-229. 2009. Científic.

  • Influencia de las dimensiones de la capacidad de absorción en el desarrollo de nuevos productos en un contexto de distrito industrial. Un estudio empírico al caso del textil valenciano
  • Manuel Expósito-Langa, Francesc Xavier Molina Morales, Josep Capó-Vicedo. INVESTIGACIONES REGIONALES. Num. 17. pp. 29-50. 2009. Científic.

  • Influencia de la integración logística en los resultados logísticos de las organizaciones
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Francesc Xavier Molina Morales, Teresa María Vallet Bellmunt. CUADERNOS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES. Num. 19. pp. 175-203. 2009. Científic.

  • Too much love in the neighborhood can hurt: How an excess of intensity and trust in relationships may produce negative effects on firms (Research notes and commentaries)
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL . Num. 9. Vol. 30 . pp. 1013-1023. 2009. Científic.

  • Shared Resources in Industrial Districts: Information, know-how and institutions in the Spanish tile industry
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE REVIEW . Num. 1. Vol. 31 . pp. 35-61. 2008. Científic.

  • Improving SME competitiveness reinforcing interorganisational networks in industrial clusters
  • Josep Capó-Vicedo, Manuel Expósito-Langa, Francesc Xavier Molina Morales. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. Num. 2. Vol. 4 . pp. 147-169. 2008. Científic.

  • Evolución de las decisiones de relocalización de actividades en el distrito industrial de la cerámica de Castellón. La experiencia de la década de 1995-2005
  • Francesc Xavier Molina Morales, María de los Angeles Ares Vázquez. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 2. Vol. 14 . pp. 51-69. 2008. Científic.

  • Competitividade na indústria do vestuário: uma avaliaçao a partir da perspectiva das redes de empresas
  • Valmir Emil Hoffmann, Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. REVISTA ELETRONICA DE ADMINISTRAÇAO. Num. 2. Vol. 14 . pp. 1-2. 2008. Científic.

  • Intended Ties with Local Institutions as Factors in Innovation: An Application to Spanish Manufacturing Firms
  • Francesc Xavier Molina Morales, Francisco Mas-Verdu. EUROPEAN PLANNING STUDIES . Num. 6. Vol. 16 . pp. 811-827. 2008. Científic.

  • How tourism destinations evolve: The notion of Tourism Local Innovation System
  • Lluís Prats, Jaume Guía, Francesc Xavier Molina Morales. TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH. Num. 3. Vol. 8 . pp. 178-191. 2007. Científic.

  • Factores inhibidores de la relocalización de actividades en los Distritos Industriales. El caso de la cerámica de Castellón
  • Francesc Xavier Molina Morales, María de los Angeles Ares Vázquez. CUADERNOS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES. Num. 17. pp. 9-30. 2007. Científic.

  • Redes de Empresas: Proposta de uma Tipologia para Classificaçao Aplicada na Indústria de Cerâmica de Revestimento
  • Valmir Emil Hoffmann, Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. REVISTA DE ADMINISTRAÇAO CONTEMPORANEA. Num. 11. pp. 103-127. 2007. Científic.

  • Industrial districts: something more than a neighbourhood
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT . Num. 18. pp. 503-524. 2006. Científic.

  • The Territorial Agglomerations of Firms: A Social Capital Perspective from the Spanish Tile Industry
  • Francesc Xavier Molina Morales. GROWTH AND CHANGE . Num. 36. Vol. 1 . pp. 74-99. 2005. Científic.

  • Estrategias de exploración y explotación en las aglomeraciones territoriales de empresas: una aproximación desde la perspectiva del capital social
  • Francesc Xavier Molina Morales. REVISTA VALENCIANA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Num. 13. pp. 157-180. 2005. Científic.

  • Estrategias de exploración y explotación en las aglomeraciones territoriales de empresas: una aproximación desde la perspectiva del capital social
  • Francesc Xavier Molina Morales. CUADERNOS DE GEOGRAFÍA - UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Num. 78. pp. 215-236. 2005. Científic.

  • The industrial district as a social system: influence of proximity on value creation
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. ADVANCES IN APPLIED BUSINESS STRATEGY. Num. 9. pp. 199-224. 2005. Científic.

  • Distrito industrial, capital humano disponible y desempeño. El sector cerámico de Castellón
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES. Num. 69. pp. 89-114. 2004. Científic.

  • The influence of the addressable knowledge resources on firm performance: the case of the Spanish ceramic tile industry
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Num. 2. Vol. 4 . pp. 164-182. 2004. Científic.

  • How much difference is there between industrial district firms? A net value creation approach
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. RESEARCH POLICY . Num. 33. pp. 473-486. 2004. Científic.

  • Factors that indentify industrial districts: an application in Spanish manufacturing firms
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. ENVIRONMENT AND PLANNING A . Num. 1. Vol. 36 . pp. 111-126. 2004. Científic.

  • Sobre la utilización de diferentes indicadores para evaluar el desempeño en las empresas conjuntas
  • Miguel Angel López Navarro, Francesc Xavier Molina Morales. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 1. Vol. 9 . pp. 195-208. 2003. Científic.

  • The Impact of Industrial District Affiliation on Firm Value Creation
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. EUROPEAN PLANNING STUDIES . Num. 2. Vol. 11 . pp. 155-170. 2003. Científic.

  • Capacidades de orden superior en los distritos industriales: el sector cerámico español
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. REVISTA ALCANCE: REVISTA CIENTIFICA DO PROGRAMA DE MESTRADO ACADEMICO EM AMINISTRAÇAO DA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI. Num. 1. Vol. 9 . pp. 167-183. 2003. Científic.

  • The Role of Local institutions as intermediary agents in the industrial district
  • Francesc Xavier Molina Morales, Miguel Angel López Navarro, Jaume Guía Julve. EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES . Num. 9-4. pp. 315-329. 2002. Científic.

  • Aprendizagen através de Redes sociais o efeito da proximidade geográfica
  • Francesc Xavier Molina Morales, Valmir Emil Hoffmann. INTELIGENCIA EMPRESARIAL. Num. 12. pp. 4-11. 2002. Científic.

  • Industrial districts and innovation: the case of the Spanish ceramic tiles industry
  • Francesc Xavier Molina Morales. ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT . Num. 14. pp. 317-335. 2002. Científic.

  • On measurement of joint ventures performance: a comparative approach
  • Miguel Angel López Navarro, Francesc Xavier Molina Morales. INTERNACIONAL JOURNAL OF BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT. Num. 4-1. pp. 115-127. 2002. Científic.

  • Human Capital in the Industrial Districts
  • Francesc Xavier Molina Morales. HUMAN SYSTEMS MANAGEMENT. Num. 20. Vol. 4 . pp. 319-331. 2001. Científic.

  • European industrial districts: Influence of geographic concetration on performance of the firm
  • Francesc Xavier Molina Morales. JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT. Num. 7. Vol. 4 . pp. 277-294. 2001. Científic.

  • La difusión de la innovación como un factor competitivo en las redes inter organizativas. El caso de la industria cerámica valenciana
  • José Albors Garrigós, Francesc Xavier Molina Morales. REVISTA VALENCIANA D'ESTUDIS AUTONÒMICS. Num. 33. pp. 85-95. 2000. Científic.

  • Un análisis del desempeño empresarial en el distrito industrial a partir de la perspectiva de la variedad estratégica
  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 2. Vol. 9 . pp. 9-20. 2000. Científic.

  • Distritos industriales y recursos compartidos: un enfoque integrador
  • Francesc Xavier Molina Morales, César Camisón Zornoza. REVISTA DE ECONOMÍA Y EMPRESA. Num. XII (2ª época) 1er c. pp. 65-82. 1998. Científic.

  • El Distrito industrial cerámico Valenciano: ¿mito o realidad competitiva?
  • Francesc Xavier Molina Morales, César Camisón Zornoza. REVISTA VALENCIANA D'ESTUDIS AUTONÒMICS. Num. 22. pp. 83-102. 1998. Científic.

  • Configuraciones organizativas y desempeño: un análisis comparativo de diversos enfoques teóricos basados en una aplicación a las concentraciones de PYME con base territorial
  • Francesc Xavier Molina Morales, César Camisón Zornoza. CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. Num. 2 julio/diciembre. pp. 231-250. 1998. Científic.

  • Tipologías Organizativas: Revisión teórica y nuevas perspectivas de la vinculación pertenencia-desempeño organizativo
  • César Camisón Zornoza, Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. REVISTA ASTURIANA DE ECONOMÍA. Num. 12. pp. 175-192. 1998. Científic.

  • Evaluación de la proximidad de una colectividad de sorganizaciones al modelo ideal de distrito industrial y desempeño empresarial: una aplicación a los casos de los distritos de la industria cerámica
  • Francesc Xavier Molina Morales, César Camisón Zornoza. REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES. Num. Nº 50, 2ª época, ene. pp. 15-37. 1998. Científic.

  • Configuraciones organizativas, entorno y desempeño: un contraste empírico de la tipología de Zammuto en la actividad hotelera
  • Francesc Xavier Molina Morales, César Camisón Zornoza, María Teresa Martínez Fernández. RIDE. REVISTA INTERNACIONAL DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS. Num. Nº 3. pp. 361-375. 1998. Científic.

  • Caracterización de las relaciones entre desempeño y los efectos industria y territorio: una aplicación basada en la teoría de los recursos compartidos. El caso de los distritos industriales
  • Francesc Xavier Molina Morales, César Camisón Zornoza. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 3. Vol. 2 . pp. 27-41. 1996. Científic.

  Llibres


  • Entrepreneurship and Cluster Dynamics
  • Cristina Boari, Tom Elfring, Francesc Xavier Molina Morales. 2016. Edició. Científic. ISBN 9781138124530. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Routledge.

  • La estructura y naturaleza del capital social en las aglomeraciones territoriales de empresas
  • Francesc Xavier Molina Morales, Valmir Emil Hoffmann, María Teresa Martínez Fernández, María de los Angeles Ares Vázquez, Edurne Zibiria Ferriols. 2008. Autoria. Científic. ISBN 9788496515659. Fundación BBVA. Ed. Rubes Editorial.

  • El sistema productiu local de la ceràmica de Castelló: una anàlisi de l'entorn industrial
  • Francesc Xavier Molina Morales, César Camisón Zornoza. 1998. Autoria. Científic. ISBN 8480212187. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Sitting in the dock of the industrial district. The role of supporting organizations in the transmission of information and knowledge
  • Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, David Valiente Bordanova, Josep Capó Vicedo. Economic Clusters and Globalization: Diversity and Resilience. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Routledge. 2019. ISBN 9780367000172. Científic.

  • Knowledge, systemic contribution and brokerage in industrial clusters
  • Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, José Antonio Belso Martínez. Local clusters in global value chains :Linking actors and territories through manufacturing and innovation. London (Regne Unit). Ed. Routledge. 2018. ISBN 9781138742864. Científic.

  • Knowledge and innovation in social networks - An assessment of industrial clusters' literature
  • Elisa Giuliani, Francesc Xavier Molina Morales. Knowledge, Innovation and Internationalisation - Essays in honour of Cesare Imbriani. Routledge (Canadà). Ed. Routledge. 2013. ISBN 9780415693110. Científic.

  • ESMALGLASS-ITACA GRUPO
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt, Luis Martínez Cháfer. Casos de Dirección Estratégica. PEARSON Madrid. Ed. Pearson. 2012. ISBN 9788483228180. Docent.

  • TAU CERÁMICA
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt, Luis Martínez Cháfer. Casos de Dirección Estratégica. PEARSON Madrid. Ed. Pearson. 2012. ISBN 9788483228180. Docent.

  • Evolution of Spanish Industrial Districts - How Are They Evolving and Adapting in the Face of Globalization?
  • José-Vicente Tomás-Miquel, Francesc Xavier Molina Morales, Manuel Expósito-Langa. Managing Networks of Creativity. Nueva York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Routledge. 2011. ISBN 9780415887649. Científic.

  • TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO ENTRE EMPRESAS AGLOMERADAS TERRITORIALMENTE: um estudo na indústria calçadista do Vale do Rio TIjucas
  • Valmir Emil Hoffmann, Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández, Marcos Antonio Ribeiro Andrade, Sandra Fernandes. Empreendedorismo e estratégia de empresas de pequeno porte 3Es2Ps. Champagnat. Ed. Champagnat. 2010. ISBN 9788572922043. Científic.

  • Aprenentatge de les competències professionals dels enginyers industrials i informàtics des d’un enfocament d’organització d’empresa i davall el marc d’una nova metodologia docent.
  • Ana Isabel Marqués Marzal, José Salvador Sánchez Garreta, Francesc Xavier Molina Morales. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Aprenentatge cooperatiu i fonamentat en experiències actuals per als estudiants de les enginyeries mecànica i informàtica sota un marc empresarial.
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Francesc Xavier Molina Morales, José Salvador Sánchez Garreta. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Avaluació de la titulació de ciències del treball en el context de l’EEES
  • Ana Belén Escrig Tena, María Amparo Garrigues Giménez, Isabel María Martínez Martínez, Francesc Xavier Molina Morales, Amparo Fabra Galofre, Miguel Ginés Vilar, Vicente Roca Puig, José María Pertiñez Villar. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Inteligencia competitiva e innovación empresarial. Instrumentos para el cambio en el sector de textil
  • Manuel Expósito Langa, Francesc Xavier Molina Morales, Josep Capó Vicedo. Sostenibilidad en los espacios rurales. Proyectos europeos, herramientas participativas, experiencias municipales y territoriales en España. Alicante. Ed. Universitat d'Alacant. 2008. ISBN 9788461278688. Científic.

  • Los distritos industriales en la Europa Mediterránea. Las diferencias entre Italia y España
  • Francesc Xavier Molina Morales. LOS DISTRITOS INDUSTRIALES. ALMERIA. Ed. Cajamar. 2008. ISBN 9788495531407. Científic.

  • Cooperaçao e transferência de conhecimento entre empresas integradas às redes de base territorial
  • Valmir Emil Hoffmann, Francesc Xavier Molina Morales. Estratégia Contemporânea - Internacionalizaçao, Cenários e Redes. (076) (Brasil). Ed. Akademika Editora. 2008. ISBN 9788589867283. Científic.

  • Competitividade e organizaçoes aglomeradas territorialmente: um estudo a partir dos recursos estratégicos
  • Valmir Emil Hoffmann, Mauricio Reinert do Nascimento, Francesc Xavier Molina Morales. Redes sociais e organizacionais em administraçao. (076) (Brasil). Ed. Juruá. 2008. ISBN 9788536221724. Científic.

  • Política tecnológica aplicada a los distritos industriales
  • Manuel López Estornell, Francisco Mas Verdú, Francesc Xavier Molina Morales. LOS DISTRITOS INDUSTRIALES. ALMERIA. Ed. Cajamar. 2008. ISBN 9788495531407. Científic.

  • Over-embeddedness and under-exploration issues in cohesive networks: ab application to territorial clusters
  • María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales. Knowledge Externalities, Innovation Clusters and Regional Development. UK. Ed. Edward Elgar Publishing. 2007. ISBN 9781847201201. Científic.

  • Grup d’investigació: una estratègia de cooperació en l’aula aplicada a la Diplomatura de Relacions Laborals
  • María Teresa Martínez Fernández, Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Anàlisi i integració de les competències profesionals dels enginyers industrials i informàtics en el marc d'una nova metodologia docent.
  • Ana Isabel Marqués Marzal, José Salvador Sánchez Garreta, Francesc Xavier Molina Morales. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • La elección de la estrategia logística en el distrito industrial cerámico
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Francesc Xavier Molina Morales, Teresa María Vallet Bellmunt. Conocimiento, Innovación y Emprendedores. Camino al Futuro. Universidad de la Rioja. Ed. Universidad de La Rioja. 2007. ISBN 9788469035733. Científic.

  • Valoració de les competències professionals i la seva relació amb les assignatures de la titulació de ciències del treball
  • Ana Belén Escrig Tena, Francesc Xavier Molina Morales, Isabel María Martínez Martínez, María Lidon Fabra Galofre, Miguel Martínez Ramos. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Redes de empresas aglomeradas territorialmente - os distritos industriais e seus recursos estratégicos
  • Valmir Emil Hoffmann, Francesc Xavier Molina Morales. REDES DE NEGÓCIOS - Tópicos em estratégia. (076) (Brasil). Ed. Saint Paul Institute of Finance. 2006. ISBN 9788598838335. Científic.

  • Les funcions de gestió, organització i direcció en els futurs enginyers. Aplicació d’experiències professionals i treball en equip com a eines docents.
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Francesc Xavier Molina Morales, José Salvador Sánchez Garreta. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • “Puzzle d’Aronson”: una tècnica d’aprenentatge cooperatiu aplicat a l’assignatura Organització i Mètodes de Treball.
  • Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual, María Teresa Martínez Fernández. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Knowledge transfer as a key process for firm learning: the role of local institutions in industrial districts
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. Strategic Capabilities and Knowledge Transfer Wiithin and Between Organizations. Great Britain. Ed. MPG Books. 2005. ISBN 184376945X. Científic.

  • The industrial distric as a social system: Influence of proximity on value creation.
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. Competence perspectives on resources, stakeholders and renewal, 9. Elsevier. Ed. Elsevier. 2005. ISBN 0762311703. Científic.

  • Competitve Advantages of the Firm Based on Geographical Embeddedness: A Case Study
  • Francesc Xavier Molina Morales. Competence perspectives on managing interfirm interactions. Elsevier. Ed. Elsevier. 2005. ISBN 076231169X. Científic.

  • Metodologia docent basada en experiències per als temes de gestió, organització i direcció en les titulacions d'enginyeria
  • Ana Isabel Marqués Marzal, José Salvador Sánchez Garreta, Francesc Xavier Molina Morales. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Transcendència de les matèries de gestió, organització i direcció en la formació d’enginyers.
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Francesc Xavier Molina Morales, José Salvador Sánchez Garreta. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Tècniques d'aprenentatge cooperatiu: Una aplicació de la tècnica joc-concurs de De Vries a l'assignatura organització i métodes de treball.
  • Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual, María Teresa Martínez Fernández. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Una aplicació didàctica dels jocs de rol: el cas Lear en Espanya
  • Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual, María Isabel Saz Gil, María Teresa Martínez Fernández. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Anàlisi de la percepció i expectatives de l'alumnat en front de l'aprenentatge virtual (fase preparatòria projecte EVAI) i experiència pilot d'implantació
  • Antonio Grandío Botella, Francesc Xavier Molina Morales, Cristina Virginia Montesinos Castillo. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • El capital social en las aglomeraciones territoriales de empresas: oportunidades y restricciones
  • Francesc Xavier Molina Morales, Miguel Angel López Navarro, Jaume Guía Julve. La economía regional en el marco de la nueva economía. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214333. Científic.

  • El efecto del distrito industrial en el desempeño empresarial: un modelo explicativo de la heterogeneidad interna
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. La economía regional en el marco de la nueva economía. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214333. Científic.

  Ponències a congressos


  • The Fifth International Conference on Competence-Based Management
  • Francesc Xavier Molina Morales. The Competence 2000 Conference. Helsinki. . Científic. .

  • How organizations can learn through social networks. The effect of the geographical proximity
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. Strategic Management Society, Workshop. París. . Científic. .

  • Co-evolution of Knowledge in social networks
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. The Role of Knowledge and Learning in Strategic Management. Paris. . Científic. .

  • La transmisión de conocimiento entre los trabajadores operarios de un distrito industrial top-sown y bottom-up: un estudio comparativo España y Brasil
  • Eduardo Dias Leite, Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer. XXIX Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2019): Globalización en entornos de complejidad e incertidumbre. La Coruña (Espanya). 16-06-2019. Científic. 2019. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409156528.

  • The entry of MNEs in leading clusters; the case of Castellon and Sassuolo
  • Fiorenza Belussi, Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, David Valiente Bordanova. The European Academy of Management: Exploring the Future of Management (EURAM 2019). Lisboa (Portugal). 26-06-2019. Científic. 2019. Ed. European Academy of Management (EURAM). ISBN 9782960219517.

  • Adoption of disruptive technological innovation in clustered firms and its impact on their technological innovation performance
  • Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, David Valiente Bordanova. The European Academy of Management: Exploring the Future of Management (EURAM 2019). Lisboa (Portugal). 26-06-2019. Científic. 2019. Ed. European Academy of Management (EURAM). ISBN 9782960219517.

  • La influencia de los Conocimientos Tácitos y Explícitos en la Transmisión de Conocimiento entre los Trabajadores Operarios: el cado del Distrito Industrial de la Cerámica - DIC
  • Eduardo Dias Leite, Francesc Xavier Molina Morales, Edgar Reyes Junior, Luis Martínez Cháfer. 4th International Conference on Clusters & Industrial Districts (CLUSTERING 2019). Valencia (Espanya). 23-05-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409119264.

  • The entry of MNes in leading clusters: the case of Castellon and Sassuolo
  • Fiorenza Belussi, Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales, David Valiente Bordanova. 4th International Conference on Clusters & Industrial Districts (CLUSTERING 2019). Valencia (Espanya). 23-05-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409119264.

  • Green innovation in Spain. A social capital approach
  • Luis Martínez Cháfer, Valentina De Marchi, Francesc Xavier Molina Morales, David Valiente Bordanova. XLV Reunión de Estudios Regionales: Respuesta de las regiones periféricas ante los cambios sociales, tecnológicos y climáticos / VI Jornades Valencianes d'estudis Regionals. Castellón (Espanya). 20-11-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409151585.

  • Mode of emplacement in territorial agglomerations of firms. A QCA analysis
  • Luis Martínez Cháfer, José Luis Molina, Francesc Xavier Molina Morales, Miranda Lubbers. XLV Reunión de Estudios Regionales: Respuesta de las regiones periféricas ante los cambios sociales, tecnológicos y climáticos / VI Jornades Valencianes d'estudis Regionals. Castellón (Espanya). 20-11-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409151585.

  • Which Are the Actors that Matter in an industrial Cluster. Recommendations for an Accurate Delimitation of the Research Field
  • Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer. XLV Reunión de Estudios Regionales: Respuesta de las regiones periféricas ante los cambios sociales, tecnológicos y climáticos / VI Jornades Valencianes d'estudis Regionals. Castellón (Espanya). 20-11-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409151585.

  • What factors matter to explain marketing innovation in clusters: a relational perpective
  • Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales, Honorat Roig Tierno. XLIV Reunión de Estudios Regionales - V Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science: Approaching to an economic model more social and sustainable. Valencia (Espanya). 21-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409056040.

  • Technological innovation performance in clustered firms. The role of adoption of disruptive technological innovations
  • Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, David Valiente Bordanova. XLIV Reunión de Estudios Regionales - V Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science. Valencia (Espanya). 21-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409056040.

  • La entrada de MNEs en clústeres líderes: el caso de Castellón y Sassuolo
  • Fiorenza Belussi, Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales, David Valiente Bordanova. III Workshop d'Economia Valenciana. Valencia (Espanya). 18-10-2018. Científic. 2018.

  • What factors matter to explain marketing innovation in clusters: a relational perspective
  • Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales, Honorat Roig Tierno. Technology Transfer Society (T2S) Conference. Valencia (Espanya). 17-10-2018. Científic. 2018.

  • Explaining technological innovation of the clustered firms: internal and relational factors
  • Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales, Honorat Roig Tierno. XXVIII Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2018):Generar y transferir conocimiento en una sociedad cambiante e interconectada. Valladolid (Espanya). 24-06-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409038824.

  • Disruptive technology adoption, particualrities for the clustered firms
  • Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, David Valiente Bordanova. XXVIII Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2018):Generar y transferir conocimiento en una sociedad cambiante e interconectada. Valladolid (Espanya). 24-06-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409038824.

  • La transmisión del conocimiento entre los trabajadores en un distrito industrial: un trabajo comparativo, España y Brasil
  • Eduardo Dias Leite, Francesc Xavier Molina Morales, Edgar Reyes Junior, Luis Martínez Cháfer. XXVIII Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2018):Generar y transferir conocimiento en una sociedad cambiante e interconectada. Valladolid (Espanya). 24-06-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409038824.

  • Disruptive technology adoption, particularities for the clustered firms
  • Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, David Valiente Bordanova. 3er International Conference on Clusters and Industrial Districts: Physical and Digital proximity (CLUSTERING 2018). Valencia (Espanya). 24-05-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409023417.

  • ¿Cómo ocurre la transmisión del conocimiento en el distrito industrial? Un estudio comparativo entre España y Brasil
  • Eduardo Dias Leite, Francesc Xavier Molina Morales, Edgar Reyes Júnior, Luis Martínez Cháfer. 3er International Conference on Clusters and Industrial Districts: Physical and Digital proximity (CLUSTERING 2018). Valencia (Espanya). 24-05-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409023417.

  • More than a feeling. Universities that foster information and knowledge in industrial clusters
  • Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales, David Valiente Bordanova, Josep Capó Vicedo. 4th Geography of Innovation Conference. Barcelona (Espanya). 31-01-2018. Científic. 2018.

  • Disruptive innovation in industrial clusters: comparing the cases of the italian montebelluna sportsystem and the spanish ceramic tile industries
  • Francesc Xavier Molina Morales, Valentina De Marchi, Luis Martínez Cháfer, David Valiente Bordanova. XLIII Reunión de Estudios Regionales "Comercio Internacional y Empleso:Una perespectiva Regional" / International Conference on Regional Science: International trade and employment in a regional perspective. Sevilla (Espanya). 15-11-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 9788469765685.

  • Migrant enclaves and industrial districts: a complex interaction
  • José Luis Molina, Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales, Miranda J Lubbers. Third European Conference on Social Networks - EUSN2017. Mainz (Alemanya). 26-09-2017. Científic. 2017.

  • Rejuvenation of mature clusters through disruptive technological innovations. The case of the inkjet technology
  • Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales. EURAM 2017 Making Knowledge Work. Glasgow (Regne Unit). 21-06-2017. Científic. 2017.

  • Not everything that comes to a fishing net is a fish: the effect of competition on clustered companies behavior
  • Valmir Emil Hoffmann, Francesc Xavier Molina Morales, Fiorenza Belussi, Daniel Vieira Pires. EURAM 2017 Making Knowledge Work. Glasgow (Regne Unit). 21-06-2017. Científic. 2017.

  • Regional determinants and social capital: what boost export intensity? evidence from Italy and Spain
  • Chiara Burlina, Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales. EURAM 2017 Making Knowledge Work. Glasgow (Regne Unit). 21-06-2017. Científic. 2017.

  • Absorptive capacity and resiliency via innovation in clusters: the montebelluna sportsystem case
  • Francesc Xavier Molina Morales. EURAM 2017 Making Knowledge Work. Glasgow (Regne Unit). 21-06-2017. Científic. 2017.

  • Cómo renovar un clúster industrial a través de una innovación disruptiva. El caso de la tecnología inkjet en el clúster cerámico español
  • David Valiente Bordanova, Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer. XXVII Congreso ACEDE 2017. Aranjuez (Espanya). 18-06-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788469735886.

  • Regional determinants and social capital: what boost export intensity? evidence from Italy and Spain
  • Chiara Burlina, Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales. XXVII CONGRESO ACEDE 2017. Aranjuez (Espanya). 18-06-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788469735886.

  • Knowledge, Systemic Contribution and Brokerage in Industrial clusters
  • Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, J.A. Belso Martínez. 3rd International Conference Geography of Innovation. Toulouse (França). 28-01-2016. Científic. 2016.

  • Structural social capital and knowledge acquisition: cluster membership implications
  • Pedro M. García-Villaverde, Gloria Parra-Requena, Francesc Xavier Molina Morales. XXVI Congreso ACEDE 2016 : Organizaciones y personas en evolución/Evolving organizations and Individuals. Vigo (Espanya). 26-06-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788460887980.

  • Fortaleza de los vínculos y orientación pionera: el papel moderador de las capacidades de escaneo
  • Maria José Ruiz Ortega, Francesc Xavier Molina Morales, Gloria Parra Requena, Pedro M. García Villaverde. XXVI Congreso ACEDE 2016 : Organizaciones y personas en evolución/Evolving organizations and Individuals. Vigo (Espanya). 26-06-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788460887980.

  • Sitting in the dock of the industrial district. the role of supporting organizations in the transmission of information and knowledge
  • Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales, Josep Capó Vicedo. XXV Congreso Nacional Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. El valor de la Gestión desde el Interior (ACEDE 2015). Jaén (Espanya). 21-06-2015. Científic. 2015.

  • Conocimiento, Contribución sistémica y actividades de mediación en clústeres industriales
  • José Antonio Belso-Martínez, Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales. XLI International Conference on Regional Science: Innovation and Geographical Spillovers: New Approaches and Evidence. Reus- Tarragona (Espanya). 18-11-2015. Científic. 2015. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 9788460828556.

  • Breadth of Knowledge, Creativity and their Effects on the Innovation in the Ceramic Cluster of Castelllon
  • Víctor del Corte Lora, Francesc Xavier Molina Morales, Teresa María Vallet Bellmunt. XLI International Conference on Regional Science: Innovation and Geographical Spillovers: New Approaches and Evidence. Reus- Tarragona (Espanya). 18-12-2015. Científic. 2015. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 9788460828556.

  • Mediating effect of creativity between knowledge breadtth and innovation
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • Firm's perdormance through its role and intermediation in the cluster knowledge system: A question of balance
  • Francesc Xavier Molina Morales, Bárbara Larrañeta Gómez Caminero, Luis Martínez Cháfer. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • Firm's performance in the cluster: a question of balancing its role and intermediation in the knowledge system
  • Luis Martínez Cháfer, Barbara Larrañeta Gómez-Caminero, Francesc Xavier Molina Morales. 1st European Social Networks Conference (EUSN 2014). Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya). 01-07-2014. Científic. 2014.

  • Be creative but not so much. Decreasing benefits of creativity in clustered firms
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales. Jornada de distritos industriales y cCusters 2014. Universitat de València (Espanya). 13-06-2014. Científic. 2014.

  • Be Creative but not so much. Decreasing benefits of creativity in firms
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales. XXVI Congreso de Marketing (AEMARK 2014). Elche (Espanya). 17-09-2014. Científic. 2014. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788415986515.

  • The effects of brokerage on innovation. The case of the toy valley and ceramic tile clusters in Spain
  • José Antonio Belso Martínez, Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales. Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World economy. Palermo (Itàlia). 27-08-2013. Científic. 2013.

  • Network position's interaction between creativity and innovation in clustered firms
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2013). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • Contributions of the brokerage roles on firms innovation in clusters
  • Francesc Xavier Molina Morales, J.A. Belso Martínez, Luis Martínez Cháfer. 2nd Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA 2013). Valencia (Espanya). 09-07-2013. Científic. 2013. Ed. Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA). ISBN 9788461602759.

  • "Network position's interaction between creativity and innovation in clustered firms", granted by the Ministry of Economy and Competitivity of Spain (project: ECO2012-32663)
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales. 2nd Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA 2013). Valencia (Espanya). 09-07-2013. Científic. 2013. Ed. Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA). ISBN 9788461602759.

  • Identification and effects of the creative industries in clusters. The case of the ceramic tile industry
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales. 52 European Congress of the Regional Science Association International. 4th Central European Regional Sciencie Conference. Bratislava (Eslovàquia). 24-08-2012. Científic. 2012.

  • Effects if the brokerage activities and R&D Efforts on innovation in the clustered firms
  • Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer. XXII Congreso Nacional de ACEDE. Cádiz (Espanya). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461600069.

  • The role of local institutions in the transmission of information and knowledge in industrial districts. A social networks analysis
  • Luis Martínez Cháfer, Josep Capó-Vicedo, Francesc Xavier Molina Morales. 51st Congress of the European Regional Science Association and the 37th Meeting of Regional Studies of the Spanish Association of Regional Science: New Challenges for European Regions and Urban Areas. Barcelona. 30-08-2011. Científic. 2011.

  • Formación de competencias y resultados de aprendizaje a través de la Técnica Puzzle de Aronson: una experiencia universitaria para la mejora educativa
  • María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Juan Andrés Traver Martí. XI Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo y IV Jornada sobre Innovación en la Docencia. Castelló de la Plana. 24-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469441114.

  • Redes de información y de conocimiento en los distritos industriales. El papel de las instituciones
  • Josep Capó-Vicedo, Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales. XXI Congreso Nacional de ACEDE. Barcelona (Espanya). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461535316.

  • Internal variations in efficiency and innovation in industrial district firms
  • Francesc Xavier Molina Morales, Vicente Coll, María Teresa Martínez Fernández. 1st Valencian Workshop on Efficiency and Productivity. Valencia (Espanya). 07-10-2010. Científic. 2010.

  • Las relaciones entre la gestión logística y los resultados corporativos. El efecto moderador del distrito
  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales. IERM B. Los distritos industriales y los clusters ante la crisis internacional. Bellaterra (Espanya). 18-06-2010. Científic. 2010.

  • Exploring the role played by the financial intermediaries on the innovative activities in the spanish regional context. A social network analysis
  • Luis Martínez Cháfer, Francesc Xavier Molina Morales. International Meeting on Regional Science The future of the cohesion policy. Badajoz (724) y Elvas (Portugal). 17-11-2010. Científic. 2010. Ed. European Regional Science Association (ERSA). ISBN 9788469378540.

  • Patrones de difusión del conocimiento en el interior de distritos industriales: el caso del distrito cerámico
  • Vicente Budí Orduña, Francesc Xavier Molina Morales. Jornada de Distritos Industriales / Cluster. Cuenca. 08-05-2009. Científic. 2009.

  • Entrepreneurial initiative and regional development, european comparisons. The Ceramics cluster in Castelló de la Plana (Spain)
  • Vicente Budí Orduña, Francesc Xavier Molina Morales. Seminaire annuel 2H2S. ( 7º Seminario internacional). Castelló de la Plana. 21-09-2008. Científic. 2008.

  • Nivel de intensidad de la integración externa e influencia sobre los resultados
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales, Ana Isabel Marqués Marzal. XVIII Congreso Nacional ACEDE.. León. 14-09-2008. Científic. 2008.

  • La logística en las empresas cerámicas ¿una función táctica o estratégica?
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Ana Isabel Marqués Marzal, Francesc Xavier Molina Morales. Qualicer'08 - X Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • El distrito cerámico, evolución y posibles alternativas futuras. Una comparación Italia y España
  • Francesc Xavier Molina Morales, Teresa María Vallet Bellmunt, Ana Isabel Marqués Marzal. Qualicer'08 - X Congreso Mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • Formación de competencias en el aula a través de la técnica grupo de investigación: una aplicación universitaria
  • María Teresa Martínez Fernández, Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Juan Andrés Traver Martí. Octava Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo. Primera Jornada sobre Innovación Docente. Barcelona. 04-07-2008. Docent. 2008. Ed. GAM Imprenta Digital. ISBN 9788469146057.

  • La heterogeneidad interna en la redes empresariales: Un análisis de la ediciencia y la innovación en el dsitrito cerámico español
  • María Teresa Martínez Fernández, Vicente Coll Serrano, Francesc Xavier Molina Morales. XXXIV Reunión de Estudios Regionales Política Regional Europea y su incidencia en España. Economía, sociedad y medio ambiente. Baeza- Jaén. 27-11-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Jaén. ISBN 9788469168726.

  • Arcos de integración logísitca: influencia sobre los resultados
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales, Ana Isabel Marqués Marzal. XX Encuentro de profesores universitarios de Marketing. Maspalomas, Gran Canaria. 17-09-2008. Científic. 2008. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473565653.

  • Una experiencia de aprendizaje cooperativo en la asignatura organización y métodos de trabajo: La técnica del puzzle de Aronson
  • María Teresa Martínez Fernández, Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Juan Andrés Traver Martí. 7ª Jornada sobre aprendizaje cooperativo. Valladolid. 20-07-2007. Docent. 2007. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 9788469073377.

  • Eficiencia productiva de las empresas del distrito industrial: Un análisis comparativo mediante medidas no radiales
  • Francesc Xavier Molina Morales, Vicente Coll Serrano, María Teresa Martínez Fernández. XXXIII Reunió de estudios Regionales Competitividad, Cohesión y Desarrollo Regional Sostenible. León. 15-11-2007. Científic. 2007. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 8469083512.

  • Los efectos de la estrategia logística en la Empresa. Una aplicación al distrito industrial cerámico
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Francesc Xavier Molina Morales, Teresa María Vallet Bellmunt. XVI Congreso Nacional. Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas. Valencia. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Puzzle de Aronson: Una técnica de aprendizaje cooperativo aplicada a la asignatura organización y métodos de trabajo
  • Cristina García Palao, María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual. VI Jornada de millora educativa i V Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 05-04-2006. Docent. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Desarrollo de regiones y euroregiones. El desafío del cambio rural
  • María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales. XXXII Reunión de Estudios Regionales. Ourense. 16-11-2006. Científic. 2006. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 8493029955.

  • "Puzzle d'Aronson": una tècnica d'aprenentatge cooperatiu aplicat a l'assignatura Organització i Mètodes de Treball
  • María Teresa Martínez Fernández, Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual. VI Jornada de Millora Educativa i V Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 05-04-2007. Docent. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Competitividade na Indústria do Vestuário: uma Avaliaçao a partir da Perspectiva das Redes de Empresas
  • Valmir Emil Hoffmann, Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. XXIX En ANPAD 2005. Brasilia (Brasil). 18-09-2005. Científic. 2005.

  • Over-embeddedness and Under-exploration Issues in Cohesive Networks. An application to the Territorial Clusters
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. Conference COST-17 Knowledge and Regional Economic Development. Barcelona. 09-06-2005. Científic. 2005.

  • Social networks: effects of social capital on firm innovation
  • María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales. Capital social: confianza, cooperación y generación de redes. Zaragoza. 25-01-2005. Científic. 2005.

  • Técnicas de aprendizaje cooperativo: una aplicación de la técnica juego-concurso de "de vries" a la asignatura organización y métodos de trabajo
  • Cristina García Palao, María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual. V Jornada de millora educativa i IV Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 25-01-2005. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215364.

  • Una aplicació didàctica dels jocs de rol: el cas Lear en Espanya
  • María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Cristina García Palao, Leocadia Ana García Bartual, María Isabel Saz Gil. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Trascendencia de las materias de gestión, organización y dirección en la formación de ingenieros
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Francesc Xavier Molina Morales, José Salvador Sánchez Garreta. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Industrial Districts: something more than neighborhood
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández, Valmir Emil Hoffmann. 20 th EGOS Colloquium The Organization as a Set of Dynamic Relationships. Ljubljana (Slovenia). 01-07-2004. Científic. 2004.

  • Relational space as an external source of innovation
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. EURAM 2004 Conference "Governance in Managerial Life". St Andrews (Scotland). 05-05-2004. Científic. 2004.

  • Knowledge access and transfer in industrial networks: Implications of the role of local institutions
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. The 19th EGOS Colloquium Organization Analysis Informing Social an Global Development. Copenhagen, Denmark. 03-07-2003. Científic. 2003.

  • Los factores determinantes de la innovación en los distritos industriales. Un modelo explicativo
  • María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales. XXIX Reunión de Estudios Regionales "Competitividad regional en la Unión Europea ampliada". Santander. 27-11-2003. Científic. 2003. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 8481023604.

  • How local institutions act as intermediary agents between external networks and industrial district firms
  • Francesc Xavier Molina Morales. The 4th Triple Helix Conference. Copenhagen. 01-11-2002. Científic. 2002.

  • The Industrial District as a Social System. The influence of the proximity on value creation
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. 6 th International Conference on Competence Based Management. Lausane (Suïssa). 26-10-2002. Científic. 2002.

  • Knowledge and Performance
  • Francesc Xavier Molina Morales. The SMS 22nd Annual International Conference. Paris (França). 25-09-2002. Científic. 2002.

  • The Industrial District: Effects of the Shared Knowledge on Firm Performance
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. SMS 22nd Annual International Conference. Paris (França). 22-09-2002. Científic. 2002.

  • Social capital in territorial agglomerations of firms: opportunities and restraints
  • Francesc Xavier Molina Morales. The Egos 17 Colloquium. Lyon (França). 05-07-2001. Científic. 2001.

  • Human Capital in the territorial agglomerations of firms: the notion of the addressable resources
  • Francesc Xavier Molina Morales, Miguel Angel López Navarro. III Workshop Internacional. La gestión de los recursos humanos: ¿En qué hemos cambiado?. Sevilla. 01-05-2001. Científic. 2001.

  • Creación de capital humano no transferible en las aglomeraciones territoriales de empresas
  • Francesc Xavier Molina Morales, Miguel Angel López Navarro. XI Jornadas Hispano lusas de Gestión Científica. Universidad de Extremadura. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Ediciones La Coria. ISBN 8488611137.

  • Sobre la utilización de diferentes indicadores para evaluar el desempeño en las alianzas estratégicas
  • Miguel Angel López Navarro, Francesc Xavier Molina Morales. XI Jornadas HispanoLusas de Gestión Científica. Dirección Estratégica, economía y derecho. Universidad de Extremadura. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Universidad de Extremadura. ISBN 8488611080.

  • Geographical embeddedeness of the firm. A caste stugy based on the knowledge-based view (346)
  • Francesc Xavier Molina Morales. 40th Congress of the European Regional Science Association. Barcelona. 30-08-2000. Científic. 2000.

  • Ambito, identificación e implicaciones competitivas de los recursos compartidos: Un apalicación empírica
  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar. First International Conference of the Iberoamerican Academy of Management. Madrid (Espanya). 09-12-1999. Científic. 1999.

  • La unidad estratégica de análisis: reflexiones teóricas y aplicación al caso de los distritos industriales
  • Jaume Guia Julve, Miguel Angel López Navarro, Francesc Xavier Molina Morales. ACEDE Empresa y Mercado: nuevas tendencias. Oviedo. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 8460594114.

  • Análisis de los procesos de integración desde la perspectiva de las configuraciones organizativas: una aplicación a las cadenas hoteleras
  • Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. VIII Congreso ACEDE (Las Palmas). Las Palmas de Gran Canaria. 20-09-1998. Científic. 1998.

  • El concepto de variedad estratégica y su influencia en la competitividad empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Francesc Xavier Molina Morales. VIII Congreso Nacional de la Asociación Científica e Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). Las Palmas de Gran Canaria. 20-09-1998. Científic. 1998.

  • El efecto de la variedad estratégica en la competitividad empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Francesc Xavier Molina Morales. XII Congreso Nacional y VII Congreso Hispano-Francés. Benalmádena (Málaga). 02-06-1998. Científic. 1998.

  • Vinculación entre configuración, entorno y desempeño: una aplicación empírica a la actividad hotelera
  • César Camisón Zornoza, Francesc Xavier Molina Morales, María Teresa Martínez Fernández. XII Congreso Nacional y VIII Congreso Hispano-Francés. Benalmádena (Málaga). 02-06-1998. Científic. 1998.

  • El factor territorio en la competitividad empresarial: los sistemas productivos locales
  • César Camisón Zornoza, Francesc Xavier Molina Morales. VII Congreso Nacional ACEDE: Estrategia de Empresa y Territorio. Almería (Espanya). 15-09-1997. Científic. 1997.

  • La red organizativa en las concentraciones empresariales de base local. Una perspectiva basada en los recursos compartidos
  • César Camisón Zornoza, Francesc Xavier Molina Morales. La empresa creando futuro (XI Congreso Nacional AEDEM VII Congreso Hispano-Francés). Lleida. 17-06-1997. Científic. 1997. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 8489727422.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • A influencia da gestao do ambiente institucional no desempenho da rede
  • Valmir Emil Hoffmann, Francesc Xavier Molina Morales. Universidade de Brasilia (Brasil). Vieira Peixoto Genuíno, Shirley Luanna . Num. Aprovada. 21-02-2018.

  • A grama do vizinho é mais verde? a relaçao do capital social, estratégia ambiental e desempenho empresarial na hotelaria de turismo ecológico do Brasil e Espanha
  • Valmir Emil Hoffmann, Francesc Xavier Molina Morales. Brasilia (Brasil). Matias, Isaac. Num. Aprovado. 21-02-2017.

  • The Spanish wind energy rise. Pathways of knowledge creation within a multilevel environmental governance system
  • Davide Consoli, Francesc Xavier Molina Morales, Jordi Molas Gallart. Universitat de Valencia, Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Matti, Cristian Paulo. Num. Excelente cum laude. 06-03-2015.

  • El sistema distritual de innovación cerámica de Castellón
  • Ignacio Fernandez de Lucio, Francesc Xavier Molina Morales. Universitat de València. Gabaldón Estevan, Daniel. Num. Sobresaliente cum Laude. 21-06-2010.

  • Pautas evolutivas del distrito industrial. Un análisis cuantitativo del caso español
  • Francesc Xavier Molina Morales, Manuel Expósito Langa. Universitat Politécnica de Valencia. Tomas Miquel, José Vicente. Num. Sobresaliente cum Laude. 29-04-2010.

  • El Efecto del Capital Social y la Capacidad de Absorción en la Innovación Empresarial. Una aplicación al Distrito Textil Valenciano
  • Francesc Xavier Molina Morales, Josep Capó Vicedo. Universidad Politécnica de Valencia-Departamento de Organización de Empresas. Expósito langa, Manuel. Num. Sobresaliente Cum Laude. 15-04-2008.

  • El capital social como factor inhibidor de la relocalización empresarial. Una aplicación al Distrito Industrial de la cerámica español
  • José María Jordán Galduf, Francesc Xavier Molina Morales. Universitat de València-Dep de Economía Aplicada. Ares Vazquez, Maria Angeles. Num. Sobresaliente Cum Laudem. 26-06-2007.

  • Los Factores Competitivos de la Empresa a partir de la Perspectiva de los Distritos Industriales. Un Estudio de la Industria Cerámica de Revestimiento Brasileña
  • Vicente Salas Fumás, Francesc Xavier Molina Morales. Universidad de Zaragoza-Departamento de Economía y Dirección de Empresas. Valmir Hoffmann, Emil. Num. Sobresaliente cum Laude. 26-06-2002.

  Comités de congresos


  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alama Sabater, María Raquel Agost Felip, Sonia Agut Nieto, Jacinto Balaguer Coll, María Teresa Balaguer Coll, Víctor del Corte Lora, Iluminada Fuertes Fuertes, Eduardo Jiménez Fernández, Luis Martínez Cháfer, María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Jesús Peiró Palomino, Juan José Rubert Nebot. XLV Reunión de Estudios Regionales - VI Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science. Castelló (Espanya). 20-11-2019. Científic.

  • Andrés Arnau Paradís, Joan Raül Burriel Calvet, Miguel Ginés Vilar, Francesc Xavier Molina Morales. III Workshop d'economia valenciana. Valencia (Espanya). 18-10-2018. Científic.

  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, María Iluminada Vallet Bellmunt, Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols, Víctor del Corte Lora, Antonio José Vallet Bellmunt, Francesc Xavier Molina Morales, Luis Martínez Cháfer, Pilar Rivera Torres, Mercedes Marqués Andrés. II Jornadas de innovación educativa - DIMEU: google suite para la educación cooperativa. Castellón (Espanya). 14-06-2018. Docent.

  • Andrés Arnau Paradís, Vicente Budí Orduña, Miguel Ginés Vilar, Joan Antoni Martín Montaner, Francesc Xavier Molina Morales. II workshop d'economia valenciana. castellón (Espanya). 20-10-2017. Científic.

  • Andrés Arnau Paradís, Miguel Ginés Vilar, Joan Antoni Martín Montaner, Francesc Xavier Molina Morales. II workshop d'economia valenciana. Castelló (Espanya). 20-10-2017. Científic.

  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Francesc Xavier Molina Morales, María José Oltra Mestre, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig. 2005 REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA.