UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

VALIENTE BORDANOVA, DAVID
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Direcció de projecte tipus I
 • Membre del grup d'investigació AERT - Aliances Estratègiques, Xarxes i Territori
 • JC1016DD - (964 728545)
 • dvalient@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de David Valiente Bordanova


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 13:00 14:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:00 10:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de David Valiente Bordanova


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1002 - PR6 Divendres 11:00 13:00 20-09-2019 08-11-2019
  AE1002 - PR8 Dimecres 11:00 13:00 18-09-2019 06-11-2019
  EC1002 - PR6 Divendres 11:00 13:00 20-09-2019 08-11-2019
  EC1002 - PR8 Dimecres 11:00 13:00 18-09-2019 06-11-2019
  FC1002 - PR6 Divendres 11:00 13:00 20-09-2019 08-11-2019
  FC1002 - PR8 Dimecres 11:00 13:00 18-09-2019 06-11-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Economia
  FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  SRO001 - Direcció Estratègica: Planificació i Formulació Avançada / Strategic Management: Advanced Planning and Formulation Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management