Cristina Giménez García

Cristina Giménez García

Professor/a Contractat/da Doctor/a
Director/a acadèmic/a
Àrea: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
On pots trobar-me?
MD0118FD - (964 387818)
MI2216DD - (964 729976)