UJI

Informació personal

SAFONT CLARET, RUBÉN
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • MD0324DD - (964 387734)
 • safontr@uji.es
 • Ressenya Personal

  Llicenciat en Psicologia per la Universitat Jaume I de Castelló

  Llicenciat en Psicopedagogia per la Universitat Jaume I de Castelló

  Master en Mediació i Intervenció Familiar per la Universitat Jaume I de Castelló

  Funcionari de carrera del cos de Professors d'Ensenyament Secundària des de l'any 2009

  Professor associat de la Universitat Jaume I de Castelló des de l'any 2010


  Horari Actual


  Horari de tutories de Rubén Safont Claret


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 15:00 17:30 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 20:00 20:30 04-02-2021 31-07-2021
  Dilluns 15:00 17:00 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Rubén Safont Claret


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CS2007 - PR1 Dimecres 17:00 19:00 10-02-2021 19-05-2021
  CS2007 - PR2 Dimecres 15:00 17:00 10-02-2021 19-05-2021
  CS2007 - TE1 Dilluns 17:00 19:00 08-02-2021 10-05-2021
  MI1849 - SE4 Dilluns 19:30 21:00 11-01-2021 29-03-2021
  MI1849 - SE4 Dimecres 18:00 19:30 13-01-2021 31-03-2021
  PS1027 - PR1 Dimarts 09:00 11:30 09-02-2021 25-05-2021
  PS1027 - PR2 Dijous 11:30 14:00 04-02-2021 27-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CS1007 - Conflicto, Negociación y Mediación (Psicología) Grado en Criminología y Seguridad
  CS1044 - Trabajo de Final de Grado Grado en Criminología y Seguridad
  CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia) Grau en Criminologia i Seguretat (Pla de 2020)
  MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia) Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  PS1027 - Intervenció Psicoeducativa Grau en Psicologia
  SBD012 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014)
  SBD016 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014)