panoramica UJI

Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MARTÍNEZ GARCÍA, VICENTE
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Matemàtica Aplicada
 • Representant CIT
 • Coordinador/a de curs
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Sistemas Dinámicos, Modelización y Simulación Numérica
 • INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI1305DD - (964 728377)
 • martinez@uji.es - http://www3.uji.es/~martinez/
 • Ressenya Personal

  Dades laborals
  Organisme: Universitat Jaume I
  Departament / Secció: Departament de Matemàtiques
  Categoria professional: Catedràtic d'Universitat

  Situació laboral: Plantilla amb dedicació a temps complet.

  Tesis doctorals dirigides: 2.
  Tesines de llicenciatura, treballs d'investigació o tesi de màster: 9.
  Conferències convidades: 6.
  Participació en projectes d'investigació finançats: 17.

  Publicacions: 47.
  Les més rellevants publicades en:
  • Computers Maths. Applic.
  • SIAM J. on Numerical Analysis.
  • Actes "Water Pollution 95".
  • Advances in Ecosystems Research.
  • Kluwer Acad. / Plenum Publ.
  • Internat. J. Numer. Methods Engrg.
  • Computers & Fluids.
  • ISTE Hermes Science Publishing.
  • Education and Development IATED.
  • INTEH.
  • International Journal of Engineering Education.

  Altres mèrits:
  • Participació en el pla nacional d'avaluació de la qualitat de les universitats espanyoles.
  • Docència en cursos de doctorat en altres països.
  • Participació en congressos d'innovació educativa com a membre del comitè científic.
  • Referee en revistes i congressos internacionals.
  • Activitat de recerca reconeguda per la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora: 2 sexennis.
  • Avaluació de mèrits docents universitaris: 4 quinquennis.
  • Avaluació Programa DOCENTIA: excel·lent.
  • Publicació d'apunts docents.
  • Participació en cursos de perfeccionament pedagògic.
  • Direcció de Grup d'Innovació Educativa.
  • Direcció cursos en línia massius i oberts (MOOC).

   

   

   

   

  Horari Actual  Horari de tutories de Vicente Martínez García


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 14:00 15:00 10-09-2018 23-01-2019
  Divendres 11:00 13:00 10-09-2018 23-01-2019

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 13:00 24-01-2019 31-07-2019
  Dijous 12:00 13:00 24-01-2019 31-07-2019

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Vicente Martínez García


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1011 - TE5 Dijous 17:00 19:00 29-11-2018 29-11-2018
  DA0205 - PR1 Dimarts 11:00 13:00 11-09-2018 18-12-2018
  DA0205 - TE1 Divendres 09:00 11:00 14-09-2018 21-12-2018
  EC1011 - TE5 Dijous 17:00 19:00 29-11-2018 29-11-2018
  FC1011 - TE5 Dijous 17:00 19:00 29-11-2018 29-11-2018
  MT1049 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 10-09-2018 10-12-2018
  MT1049 - LA1 Dimarts 17:00 19:00 18-09-2018 18-12-2018
  MT1049 - PR1 Dimarts 16:00 17:00 11-09-2018 18-12-2018
  MT1049 - SE1 Dimarts 17:00 18:00 18-09-2018 18-12-2018
  MT1049 - TE1 Dimarts 15:00 16:00 11-09-2018 18-12-2018

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1007 - TE2 Dilluns 09:00 11:00 28-01-2019 13-05-2019
  EC1007 - TE2 Dilluns 09:00 11:00 28-01-2019 13-05-2019
  FC1007 - TE2 Dilluns 09:00 11:00 28-01-2019 13-05-2019
  MT1048 - LA1 Dimarts 16:30 18:00 29-01-2019 21-05-2019
  MT1048 - PR1 Dimarts 15:00 16:30 29-01-2019 21-05-2019
  MT1048 - SE1 Dimarts 16:30 18:00 29-01-2019 21-05-2019
  MT1048 - TE1 Dimarts 15:00 16:30 29-01-2019 21-05-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Administració d'Empreses
  AE1011 - Estadística Grau en Administració d'Empreses
  DA0205 - Matemàtiques I (Matemàtiques) Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  EC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Economia
  EC1011 - Estadística Grau en Economia
  FC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1011 - Estadística Grau en Finances i Comptabilitat
  MT1048 - Modelització Matemàtica Grau en Matemàtica Computacional
  MT1049 - Càlcul Numèric Avançat Grau en Matemàtica Computacional
  SIQ016 - Mètodes Matemàtics en Equacions en Derivades Parcials Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ025 - Programari de Modelització de Sistemes Industrials Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ026 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ027 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ028 - Cicle de Conferències Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ516 - Mètodes Matemàtics en Equacions en Derivades Parcials (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)
  SIQ525 - Programari de Modelització de Sistemes Industrials (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)
  SIQ526 - Pràctiques Externes (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)
  SIQ527 - Treball de Final de Màster (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)
  SIQ528 - Cicle de Conferències (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Actas del congreso virtual: Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016.
  • Ana María Arnal Pons, J. Castañeda, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García, J. L. Córica. 2016. Edició. Docent. ISBN 9788416356997. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Advances in Differential Equations and Applications ((XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/XIII Congreso de Matemática Aplicada (XXIII CEDYA/XIII CMA)
  • Fernando Casas Pérez, Vicente Martínez García. 2014. Edició. Científic. ISBN 9783319069524. Switzerland (Suïssa). Ed. Springer.

  • XXIII Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones. XIII Congreso de Matemática Aplicada
  • Ana María Arnal Pons, Beatriz Campos Sancho, Fernando Casas Pérez, Cristina Chiralt Monleon, Jorge Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Vicente Martínez García. 2014. Edició. Científic. ISBN 9788480219631. Castellón de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Estadística. Volum 1
  • Joaquín José Castelló Benavent, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente Martínez García, Amelia Simó Vidal. 2010. Autoria. Docent. ISBN 9788469290484. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Modelización Matemática de la Sedimentación en la Costa
  • Joaquín José Castelló Benavent, Vicente Martínez García. 2004. Edició. Científic. ISBN 8480215232. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Sobre las prácticas de laboratorio en la estadística de un grado en turismo
  • Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan. Métodos Cuántitativos e Informática. Cartegena, Murcia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490534816. Docent.

  • Cooperation between Universities to Develop and Online Learning Environment in Mathematics
  • Mª Luisa Sein-Echaluce, D. Lerís, Joaquín José Castelló Benavent, Vicente Martínez García, José M. Correas, N. Boal. Technology, Education and development. Vukovar, Croatia. Ed. InTech. 2009. ISBN 9789533070070. Científic.

  • Adaptació a la docència de les matemàtiques de les tècniques d’Ensenyament virtual.
  • Carlos Galindo Pastor, Joaquín José Castelló Benavent, Juan Momparler Pechuan, Manuel Sanchis López, María del Pilar Orús Báguena, Vicente Martínez García. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Tasques i ferramentes e-learning per a millorar les habilitats matemàtiques dels estudiants universitaris de primer any.
  • Vicente Martínez García, Carlos Galindo Pastor, Juan Momparler Pechuan, Joaquín José Castelló Benavent, María del Pilar Orús Báguena. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Resolución Numérica de un Modelo Unidimensional de Overtopping
  • María González, Joaquín José Castelló Benavent, Vicente Martínez García. Modelización Matemática de la Sedimentación en la Costa. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480215232. Científic.

  • An Artificial Compression Procedure via Flux Correction
  • Vicente Martínez García. Godunov Methods. Theory and Applications. New York. Ed. Wolters Kluwer. 2001. ISBN 0306466015. Científic.

  Ponències a congressos


  • Habilidades para que los graduados en matemáticas tengan éxito profesional
  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Vicente Martínez García, Pablo Gregori Huerta. Segundas Jornadas de experiencias e innovación docente en estadísitca y matemáticas. Úbeda, Jaen (Espanya). 19-07-2017. Docent. 2017.

  • Is Mathematics e-Learning Possible?
  • Vicente Martínez García, Pablo Gregori Huerta. XV Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones. XV Congreso de Matemática Aplicada. Cartagena (Espanya). 26-06-2017. Docent. 2017.

  • Empowering face-to-face learning with online learning at undergraduate level
  • Ana María Arnal Pons, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García. 11 Th International Technology, Education and Development Conference. INTED 2017. Valéncia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • Congresos Virtuales
  • Ana María Arnal Pons, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Joaquín José Castelló Benavent. Primeras Jornadas de Experiencias e Innovación Docente en Estadística y Matemáticas. Jaén (Espanya). 14-07-2016. Docent. 2016.

  • Tutorización virtual sobre matemáticas
  • Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García. Primeras Jornadas de Experiencias e Innovación docente en Estadística y Matemáticas. Jaén (Espanya). 14-07-2016. Docent. 2016.

  • Tecnología para la enseñanza y el aprendizaje de la Estadística y las Matemáticas "Tutorización virtual sobre matemáticas"
  • Vicente Martínez García. Primeras Jornadas de experiencias e innovación docente en estadística y matemáticas. Jaen. 14-07-2016. Docent. 2016.

  • Congresos Virtuales
  • Vicente Martínez García. Primeras Jornadas de experiencias e innovación docente en estadística y matemáticas. Jaen. 14-07-2016. Docent. 2016.

  • Learning outcomes and competences in mathematics after a four year experience in engineering degrees
  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan. INTED2016 Conference. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 07-03-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

  • La probabilidad en los Grados del ámbito económico
  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan. VI Jornadas Nacionales y I Jornada Internacional de Intercambio de Experiencias de Inovación educativa en Estadística (JIDERE 2015). Universiad de Malaga (Espanya). 09-07-2015. Científic. 2015.

  • Integration of core subjects into Project-Based Learning
  • Joaquín Ángel Martínez Moya, Beatriz Sáez Riquelme, Angel Miguel Pitarch Roig, Lucía Reig Cerdá, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Sergio Macario Vives, Vicente Martínez García, Juan Antonio García Esparza. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2015). Madrid (Espanya). 02-03-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460657637.

  • A massive open online course about calculus of probability
  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan, Manuel Sanchis López. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2015). Madrid (Espanya). 02-03-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460657637.

  • La simulación de sistemas en la gestión empresarial (Abstract)
  • Juan Momparler Pechuan, Vicente Martínez García, Joaquín José Castelló Benavent. XXII Jornada ASEPUMA y X Encuentro Internacinal de Profesores Universitarios de Matemáticas pra la Economía y la Empresa. Universitdad de Malaga (Espanya). 10-07-2014. Docent. 2014.

  • Sobre las prácticas de laboratorio en la estadística de un grado de turismo
  • Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan. Jornada de Trabajo. Métodos Cuantitativos e Informática. Cartagena, Murcia (Espanya). 30-11-2012. Científic. 2012.

  • Movilidad virtual, perspectivas y exeriencias
  • Vicente Martínez García, J. Castañeda. Cuarto Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación a Distancia EduQ@2012. Ciudad de Mendoza, Argentina. 30-05-2012. Docent. 2012. Ed. EduQ@. ISBN 9789871792047.

  • e-Learning para asignaturas en proceso de xtinción por cambio de planes de estudio
  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Vicente Martínez García. I congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. Madrid. 26-09-2011. Docent. 2011. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 9788496398504.

  • La docència de les matemàtiques en l'economia
  • Vicente Martínez García, Joaquín José Castelló Benavent, Juan Momparler Pechuan, Fernando Casas Pérez. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Coordinación de competencias, de actividades y evaluacion del Màster Universitario en Matemática Computacional
  • Manuel Sanchis López, Vicente Martínez García, Cristina Chiralt Monleon, Irene Epifanio López, Juan Momparler Pechuan, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, José Antonio López Ortí. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • El Litoral Castellonenc: Present i Futur
  • Vicente Martínez García. I Congrés Obert i Virtual Castelló 2020. Castelló de la Plana. 24-05-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218009.

  • From traditional to e-learning via B-learning: optional or necessary
  • M. L. Sein- Echaluce, N. Boal, C. Bueno, Joaquín José Castelló Benavent, J. M. Correas, J. Gil, d. Lerís, Vicente Martínez García. International TEchnology, Education and Development Conference. Valencia. 09-03-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

  • A Blended learning experience on teaching mathematics
  • I. Vidal, Vicente Martínez García, Joaquín José Castelló Benavent. International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 09-11-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

  • Formación matemática semipresencial en la Diplomatura en Ciencias Empresariales
  • I. Vidal, Vicente Martínez García, Joaquín José Castelló Benavent. XVI Jornadas ASEPUMA- IV Encuentro Internacional. Cartagena. 18-09-2008. Científic. 2008.

  • Evaluation of Attitudes and Mathematical Skills of First Year University Students
  • C. Bueno, D. Leris, J. M. Correas, Joaquín José Castelló Benavent, M. L. Sein-Echaluce, Vicente Martínez García. Technology Education and Development Conference. Valencia. 03-03-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • An E-Learning platform project for international University Cooperation
  • Mª Luisa Sein-Echualuce, Vicente Martínez García, Dolores Lerís, José M. Correas, Joaquín José Castelló Benavent, Natia Boal. Technology Education and Development Conference. Valencia. 03-03-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • Numerical Modelling of Pollutant transport
  • A. Balaguer, E. D. Fernández-nieto, B. Latorre, Vicente Martínez García. Tenth International Conference Zaragoza-Pau on Applied Mathematics and Statistics. Jaca. 15-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Zaragoza. ISBN 9788415031536.

  • Expetations and realities on the mathematical formation of the students of new access to the university
  • N. boal, C. Bueno, Joaquín José Castelló Benavent, D. Lerís, Vicente Martínez García. International Technology Education and Development Conference. Valencia. 07-03-2007. Científic. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461145171.

  • Un esquema centrado de cuarto orden no oscilatorio con comprensión artificial para leyes de conservación hiperbólicas
  • A. Balaguer, Vicente Martínez García, E. D. Fernández. XX Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. X Congreso de Matematica Aplicada. Sevilla. 24-09-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Sevilla. ISBN 9788469071823.

  • Travelling wave analysis and artificial compression in numerical methods
  • Vicente Martínez García. Numerical methods for partial differential equations. Trento, Italy. 20-11-2006. Científic. 2006.

  • An Artificial compression technique applied to shallow water equations with pollutant
  • Enrique D. Fernández, Vicente Martínez García. International Symposium on Finite Volumes for Complex Applications. Marrakech, Marocco. 04-07-2005. Científic. 2005. Ed. Hermes Science Publishing. ISBN 1905209487.

  • Esquemas centrados no oscilatorios para leyes de conservación hiperbólicas
  • Vicente Martínez García. Método de volúmenes finitos y aplicaciones-Workshop on Finite Volume Method and Applications. Madrid. 15-10-1998. Científic. 1998.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Algunas aplicaciones del análisis de ondas viajeras
  • Vicente Martínez García. Universidad de Sevilla. 17-06-2004.

  Comités de congresos


  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García. Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016 (virtual). Castelló de la Plana (Espanya). 24-10-2016. Docent.

  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García, Iván José Barreda Tarrazona, Sergio Barrachina Mir, Jorge Adell Segura, Miguel Angel Fortea Bagán, Isabel García Izquierdo, María Ripollés Meliá, María José Senent Vidal, Asunción Ventura Franch. Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016 (virtual). Castelló (Espanya). 24-10-2016. Docent.

  • Fernando Casas Pérez, Vicente Martínez García. XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/XIII Congreso de Matemática Aplicada (XXIII CEDYA/XIII CMA). Castellón de la Plana (Espanya). 09-09-2013. Científic.

  • Vicente Martínez García. Cuarto Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación a Distancia EduQ@2012. Ciudad de Mendoza (32). 30-05-2012. Científic.

  • Irene Epifanio López, José Joaquin Gual Arnau, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente Martínez García, Amelia Simó Vidal. II Jornades d'aplicacions de les matemàtiques a la medicina. Castelló de la Plana. 07-06-2011. Científic.

  • Irene Epifanio López, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente Martínez García, Amelia Simó Vidal. I Jornada d'aplicacions de les matemàtiques a la medicina. Castelló de la Plana. 29-04-2010. Científic.

  • Amelia Simó Vidal, María Victoria Ibáñez Gual, Ana María Lluch Peris, María Purificacion Vindel Cañas, Irene Epifanio López, Beatriz Campos Sancho, Cristina Chiralt Monleon, María Vicenta Ferrer González, María del Pilar Orús Báguena, Antoni Gil Trilles, Joaquín José Castelló Benavent, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Sergio Macario Vives. V Jornades de divulgació Matemàtica: Matemàtica Computacional. Castelló de la Plana. 23-02-2010. Científic.

  • Vicente Martínez García. Metolodogías e-learning y políticas institucionales. Zaragoza (Espanya). 17-04-2008. Científic.

  Apunts docents


  • Apunts de Càlcul Numèric i Simbòlic
  • Antoni Gil Trilles, Carlos Galindo Pastor, Juan José Font Ferrandis, Vicente Martínez García. 2003. Ref. cs-137-2003.

  Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16