UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

SANCHIS LÓPEZ, MANUEL
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Anàlisi Matemàtica
 • Especialista de matèria (PAU)
 • Vocal
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Coordinador/a del grup d'investigació TASC - Topologia en Anàlisi i Singularitats, Teoria de Codis
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI2305DD - (964 728408)
 • sanchis@uji.es
 • Ressenya Personal

  Categoria professional : Catedràtic d'Universitat, àrea d'Anàlisi Matemàtica .
  
  Línies d'investigació : topologia i anàlisi difúsa , àlgebra topològica , topologia no simètrica , sistemes dinàmics discrets .
  
  Treballs de recerca : 18 publicacions en JCR en els últims cinc anys ( 2015-2011 )
  
  Docència en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Química , Llicenciatura en Ciències Químiques , Grau en Arquitectura Tècnica , Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials , Grau en Enginyeria Informàtica .
  
  Docència en el projecte EURUJI de l'ESTCE des del seu inici fins a l'actualitat . Professor del grup ARA de l'ESTCE des de la seva implatación fins a l'actualitat .

   


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EI1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Informàtica
  EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Química
  ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques) Grau en Matemàtica Computacional
  MT1053 - Pràctiques Externes Grau en Matemàtica Computacional
  MT1054 - Treball Final de Grau Grau en Matemàtica Computacional
  SIQ005 - Modelització de Sistemes Discrets Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ025 - Programari de Modelització de Sistemes Industrials Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ027 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ028 - Cicle de Conferències Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ505 - Modelització de Sistemes Discrets (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)
  SIQ525 - Programari de Modelització de Sistemes Industrials (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)
  SIQ527 - Treball de Final de Màster (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)
  SIQ528 - Cicle de Conferències (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)