UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

ROIG NAVARRO, ANTONI FRANCESC
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Representant CIT
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau Interuniversitaris
 • Membre del grup d'investigació Q-AMS - Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI DE PLAGUICIDES I AIGÜES
 • NA1220DD - (964 387359)
 • roig@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-6273-4956
 • Ressenya Personal

  Dr Antoni Francesc Roig i Navarro. Professor Titular de Química Analítica del Departament de Química Física i Analítica de la Universitat Jaume I. Doctor en Química per la Universitat de València en 1994.
  Membre del grup d'investigació de Química Analítica de la Universitat Jaume I des de 1995. La seua activitat investigadora es consolida a partir de la experiència en la determinació de especies de As, Se, Cr y Hg fonamentalment, en mostres d’aigua, peixos i orina. Posteriorment se centra en els problemes del tractament de mostra i en la aplicació de estratègies de quantificació basades en espectrometria de masses de dilució isotòpica (IDMS) i deconvolució de perfils isotòpics (IPD). Metodologia que resol els problemes d’interconversió durant el tractament de mostra i compensa l’efecte matriu que puga aparèixer. Actualment la recerca està reorientada cap al desenvolupament de mètodes de determinació de compostos orgànics regulats en els camps mediambiental i/o alimentari mitjançant la tècnica LC(ESI)/MS/MS. Els compostos determinat són fàrmacs, compostos amb activitat disruptora endocrina i micotoxines. Els mètodes són ràpids i fiables i es basen en les esmentades tècnques IDMS i IPD que compensen l’efecte matriu i no necessiten elaborar corba de calibratge metodològic. També s’ha estudiat l’eliminació de possibles efectes isotòpics mitjançant l’ús de compostos marcats amb 13C.
  És autor de més 40 articles i 30 ponències de la seua especialitat. Ha sigut investigador principal en 4 projectes de recerca i ha participat en altres 17. Ha dirigit tres Tesis Doctorals en el camp de la química analítica i el medi ambient i ha realitzat estades en diversos centres d'investigació: RIVM (Bilthoven, Holanda), Universitat d’Oviedo.
  La seva trajectòria docent inclou docència de primer i segon cicle i grau en Química, doctorat i en el màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades.
  Pel que fa a la gestió universitària cal destacar la seua labor com coordinador de primer curs del Grau en Química de la UJI durant el període 01/01/2010 – 31/08/2014, coordinador del “Projecte d’adaptació de la Llicenciatura en química al procés de convergència europea”. Universitat Jaume I durant els anys 2005 a 2009 i coordinador del Programa de doctorat, “Química, Física i Ciències Aplicades” del Departament de CC. EXP de la Universitat Jaume I. 2004-2007

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1006 - Química Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1006 - Química Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1006 - Química Grau en Enginyeria Química
  ET1006 - Química Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  QU0922 - Química Analítica III Grau en Química
  QU0927 - Química Analítica IV Grau en Química
  QU0943 - Trabajo de Final de Grado Grado en Química
  SIY009 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Procesos electródicos del Nafión y del Azul de Prusia/Nafión sobre el electrodo transparente óxido de indio-estaño: Un modelo de electrodos multicapa
  • F. Vicente, Antoni Francesc Roig Navarro, J.J. García-Jareño, A. Sanmatías. 2000. Autoria. Científic. ISBN 8493118869. Valencia. Ed. Moliner-40.

  Capítols de llibre


  • Estandarización y fomento del trabajo y evaluacion de competencias transversales: la competencia razonamiento crítico en el Grado en Química
  • José Luis Movilla Rosell, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Ignacio Climente Plasencia, José Joaquin Gual Arnau, Ana María Lluch Peris, Antoni Francesc Roig Navarro. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2015. ISBN 9788416356379. Docent.

  • Projecte de millora en el desenvolupament de les pràctiques avançades de química analítica. Introducció de la qualitat a l’estudiantat al laboratori
  • Antoni Francesc Roig Navarro, María Elena Pitarch Arquimbau. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Detecció de mancances en les capacitats de pràctiques als laboratoris de química analítica. Foment de l’aprenentatge autònom amb recursos web.
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Sergio Martí Forés. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Quart exercici d’intercomparació per a estudiants de química analítica
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Roque Serrano Gallego. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Tercer exercici d’intercomparació per a estudiants de química analítica
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Roque Serrano Gallego. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Segon exercici d'intercomparació per a estudiants de Química Analítica
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Roque Serrano Gallego. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  Ponències a congressos


  • Calidad de los frutos, nutrición y desarrollo de árboles jóvenes de cítricos regados con agua residual urbana depurada. VIII Congreso Nacional de Ciencias Hotícolas
  • Miguel Cerezo García, Antoni Francesc Roig Navarro, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. Sociedad Española de C. Hortícolas.. . Científic. .

  • Electro-degradación del quelato de gadolinio presente en el fármaco DOTAREM® empleando electrodos de Ni poroso y de Ni/TiO2/Ni(OH)2
  • Claudia López Aguilar, Patricia Ruiz Gutiérrez, Omar Ornelas Dávila, David Fabregat Safont, Martín M. Dávila Jiménez, Ignasi Sirés, Enric Brillas, Antoni Francesc Roig Navarro, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis. 34° Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, 2019 y 12th Meeting of the Mexican section of the Electrochemical Society. Querétaro (Mèxic). 02-06-2019. Científic. 2019.

  • Estudio del efecto pH medio en la degradación electroquímica del complejo Gd-DOTA sobre un electrodo de diamante dopado con boro
  • Omar Ornelas Dávila, David Fabregat Safont, Martín M. Dávila Jiménez, Ignasi Sirés, Enric Brillas, Antoni Francesc Roig Navarro, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis. XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ 2019) y 12th Meeting of the Mexican section of the Electrochemical Society. Querétaro (Mèxic). 02-06-2019. Científic. 2019.

  • Estudio de la respuesta electroquímica en medio básico de electrodos porosos de grafito modificados con el composite TiO2/Ni(OH)2
  • Gerardo Iván Lozano Gutiérrez1, Patricia Ruiz Gutiérrez, Omar Ornelas Dávila, David Fabregat Safont, Martín M. Dávila Jiménez, Ignasi Sirés, Enric Brillas, Antoni Francesc Roig Navarro, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis. XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ 2019) y 12th Meeting of the Mexican section of the Electrochemical Society. Querétaro (Mèxic). 02-06-2019. Científic. 2019.

  • Determination of selected metabolites of endogenous androgenic anabolic steroids in urine by LC-MS and isotope pattern deconvolution
  • Sebastian Emanuel Bedelean, Jorge Pitarch Motellón, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Antoni Francesc Roig Navarro. XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA 2018). Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788417293611.

  • Comparison of isotope pattern deconvolution and calibration curve quantification methods for the determination of estrone and 17ß-Estradiol in human serum
  • Jorge Pitarch Motellón, Neus Fabregat Cabello, C. Le Goff, Antoni Francesc Roig Navarro, Juan Vicente Sancho Llopis, E. Cavalier. XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA 2018). Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788417293611.

  • Electropolymerization of poly-(O-toluidine) on nickel electrodes
  • Antoni Francesc Roig Navarro, J. Garcia Jareño, J. Agrisuelas, L. Rivera, C. Martínez, E. Guillen, F. Vicente. XXXIX Reunión del Grupo de Electroquímica de la Real Sociead Española de Química & 3rd E3 Mediterranean Symposium. Madrid (Espanya). 02-07-2018. Científic. 2018.

  • Spectroelectrochemistry and electrogravimetry of prussian blue films in presence of cesium
  • Antoni Francesc Roig Navarro, J. Agrisuelas, J. J. García-Jareño, S. Lozano, A. San Matias, F. Vicente. XXXIX Reunión del Grupo de Electroquímica de la Real Sociead Española de Química & 3rd E3 Mediterranean Symposium. Madrid (Espanya). 02-07-2018. Científic. 2018.

  • Direct determination of steroid glucuronides in human urine by UHPLC-ESI-(ID)MS/MS and isotope pattern deconvolution
  • Jorge Pitarch Motellón, Antoni Francesc Roig Navarro, Oscar J. Pozo, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis. 15as Jornadas de Análisis Instrumental (15th Instrumental Analysis Conference). Barcelona (Espanya). 03-10-2017. Científic. 2017.

  • Determination of testosterone in human urine samples by Isotope Dilution UHPLC-ESI-MS/MS and low resolution Selected Reaction Monitoring
  • Amaia Ereño Artabe, Adriana González-Gago, Amanda Suarez Fernández, Pablo Rodríguez-González, Antoni Francesc Roig Navarro, Jorge Pitarch Motellón, Oscar J. Pozo, Ignacio García Alonso. VIII Reunión de la Sociedad Española de Espectrometria de Masas (VIII SEEM)- V Reunión Nacional de Doxinas, Furanos y Compuestos Orgánicos Persistentes. Barcelona (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • Degradación electroquímica de compuestos alquil-sustituidos de DBT e identificación de sus productos mediante técnicas cromatográficas
  • P. Ruíz Gutiérrez, M. M. Dávila Jiménez, M. P. Elizalde González, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Antoni Francesc Roig Navarro, María Leticia Lacalle Bergeron. XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ) y 10th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society (ECS). Guanajuato, Gto. (Mèxic). 05-06-2017. Científic. 2017.

  • Oxidación simultánea de DBT, 4-MDBT y 4,6-DMDBT en BDD. Identificación de los productos mediante LC-MS/MS y GC/MS
  • M. M. Dávila Jiménez, O. Ornelas Dávila, P. Ruíz Gutiérrez, M. P. Elizalde González, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Antoni Francesc Roig Navarro, María Leticia Lacalle Bergeron. XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ) y 10th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society (ECS). Guanajuato, Gto. (Mèxic). 05-06-2017. Científic. 2017.

  • Efecto del potencial aplicado en la oxidación electroquímica de 4-MDBT y de 4,6-DMDBT empleando un electrodo BDD
  • O. Ornelas Dávila, M. M. Dávila Jiménez, P. Ruíz Gutiérrez, M. P. Elizalde González, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Antoni Francesc Roig Navarro, María Leticia Lacalle Bergeron. XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ) y 10th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society (ECS). Guanajuato, Gto. (Mèxic). 05-06-2017. Científic. 2017.

  • Interfacial role of Cesium in Prussian Blue Films
  • J. Agrisuelas, R. Catalán, A. Cuenca, J. J. García-Jareño, Antoni Francesc Roig Navarro, A. San Matías, F. Vicente. The 231st Meeting of the Electrochemical-Society (ECS): Symposium on Plasma Nano Science and Technology held during . New Orleans, LA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 28-05-2017. Científic. 2017. ISSN 1938-5862.

  • Determination of four endogenous anabolic androgenic steroids in urine by uhplc‐ms/ms and isotope pattern deconvolution
  • Jorge Pitarch Motellón, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Oscar Pozo Mendoza, Antoni Francesc Roig Navarro. XVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines - Secyta 2016. Sevilla (Espanya). 02-11-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461761555.

  • Evaluation of uncertainty sources in the determination of testosterone in urine by calibration‐based and isotope dilution quantification methods using UHPLC‐MS/MS
  • Jorge Pitarch Motellón, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Oscar Pozo Mendoza, Antoni Francesc Roig Navarro. XVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines - Secyta 2016. Sevilla (Espanya). 02-11-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461761555.

  • Comparison of solid phase extraction and hollow fiber liquid phase microextraction for the determination of endocrine disrupting compounds by mass spectrometry and isotope pattern deconvolution
  • Jorge Pitarch-Motellón, Neus Fabregat Cabello, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Antoni Francesc Roig Navarro. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015). Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Determination of testosterone in urine by ultra high pressure liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry using isotope pattern deconvolution calculation
  • Jorge Pitarch-Motellón, Neus Fabregat Cabello, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Antoni Francesc Roig Navarro, Oscar Pozo. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRIA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Comparison of different quantification approaches to deal with matrix effects in LC-ESI-MS/MS based determinations of mycotoxins in selected spices
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Neus Fabregat Cabello, Juan Vicente Sancho Llopis, Hans G.J. Mol, Paul Zomer. 20th International Mass Spectrometry Conference (IMSC 2014). Geneva (Switzerland). 24-08-2014. Científic. 2014. Ed. International Mass Spectrometry Foundation (IMSF). ISBN 9782839915144.

  • Determination of endocrine disrupting compounds in water samples by isotope dilution mass spectrometry
  • Neus Fabregat Cabello, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Antoni Francesc Roig Navarro. 20th International Mass Spectrometry Conference (IMSC 2014). Geneva (Switzerland). 24-08-2014. Científic. 2014. Ed. International Mass Spectrometry Foundation (IMSF). ISBN 9782839915144.

  • Hollow fiber liquid phase microextraction and mass spectrometry with isotope pattern deconvolution: A fast and reliable way to determine nonylphenol and octylhpenol in water samples
  • Neus Fabregat Cabello, A. Vidal, Florenci V. González, Juan Vicente Sancho Llopis, Antoni Francesc Roig Navarro. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648498.

  • Electrochromic behavior of Prussian Yellow
  • J. Agrisuelas, C. Delgado, J.J. García Jareño, C. Moreno Guerrero, Antoni Francesc Roig Navarro, F. Vicente. Corrosion, Passivity, and Energy: A Symposium in Honor of Digby D. Macdonald (PRiME 2012). Honolulu, Hawai (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 07-10-2012. Científic. 2013. ISSN 1938-5862.

  • Can we trust in our nonylphenol determinations?
  • Neus Fabregat Cabello, Juan Vicente Sancho Llopis, Antoni Francesc Roig Navarro. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica.. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648498.

  • Development of a fast methodology for the determination of nonylphenol in water samples by minimal labeling isotope pattern deconvolution and UHPLC-MS/MS
  • Neus Fabregat Cabello, Antoni Francesc Roig Navarro, Àngel Castillo Tirado, F.V. Gonzalez. XII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatogrphy and Related Techniques. Tarragona (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461610174.

  • Development of a fast methodology for the determination of CR (VI) in Solid Matrices by Double Spike Isotope Dilution Analysis
  • Neus Fabregat Cabello, Antoni Francesc Roig Navarro, J.I. Garcia Alonso, P. Rodríguez González. 13ª Jornadas de Análisis Instrumental. Barcelona (Espanya). 14-11-2011. Científic. 2011.

  • About matrix effect correction in arsenic speciation in urine by HPLC-ICP-MS. Development of method based on Isotope Dilution Analysis for Arsenic
  • Àngel Castillo Tirado, Clara Boix Sales, Neus Fabregat Cabello, Antoni Francesc Roig Navarro, J.A. Castrillón. European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. Zaragoza (Espanya). 30-01-2011. Científic. 2011.

  • Coordinación de la docencia en Química entre bachillerato y universidad
  • María Angeles Izquierdo Arcusa, Marta Feliz Rodríguez, Gemma Camañes Querol, Jenifer Rubio Magnieto, Vicente Martí Centelles, Raúl Porcar García, Vicente Sixto Safont Villarreal, Miguel Cerezo García, Joaquín Beltrán Arandes, Francisco Galindo Honrubia, Antoni Francesc Roig Navarro, José Antonio Mata Martínez, Armando Beltrán Flors. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Stable isotope dilution analysis of organic pollutant using LC-MS/MS (QqQ) and isotope pattern deconvolution.
  • Àngel Castillo Tirado, Emma Gracia Lor, Antoni Francesc Roig Navarro, Juan Vicente Sancho Llopis, P. Rodriguez González, J.I. Garcia Alonso. 27th (Montreux) Symposium on Liquid Chromatography/Mass Spectrometry. Montreux (Suiza). 10-11-2010. Científic. 2010.

  • About matrix effect correction in arsenic speciation in urine by HPLC-ICP-MS. From classical internal standard calibration to pseudo-unspecific isotope dilution analysis equations. A comparison study
  • Clara Boix Sales, Àngel Castillo Tirado, Antoni Francesc Roig Navarro, J.A. Rodriguez Castrillón. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • Determination of inorgananic mercury and methylmercury in fish reference materials by GC(EI)MS: Development of a routine procedureusing double spiking isotope dilution analysis
  • P. Rodriguez González, Àngel Castillo Tirado, G. Centineo, Antoni Francesc Roig Navarro, J.I. García Alonso. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • GEOCHEMICAL APPLICATION OF ARSENIC SPECIATION
  • Arianna Renau Pruñonosa, Ignacio Morell Evangelista, Antoni Francesc Roig Navarro, José Ramon Jiménez Salas. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • Stable isotope dilution analysis of organic pollutants using LC-MS/MS (QqQ) and isotope patterns deconvolution.
  • Àngel Castillo Tirado, Emma Gracia Lor, Antoni Francesc Roig Navarro, Juan Vicente Sancho Llopis, P. Rodriguez Gonzalez, J.I. García Alonso. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • Peak Efficiency Comparison of MICROMIST-100 and Hen Micronebulisers on As, Se, Cr Speciation by HPLC-IPCMS
  • Antoni Francesc Roig Navarro, A. Castillo, O. Pozo. 2007 European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. Taormina (Itàlia). 18-02-2007. Científic. 2007.

  • Optimización del Caudal de Gas de Nebulización para el Uso de Gradientes de Metanol en Micro-HPLC-ICPMS
  • Antoni Francesc Roig Navarro, A.Castillo, Óscar Juan Pozo Mendoza. III Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Oviedo. 26-09-2006. Científic. 2006.

  • Uso de fases móviles mixtas nitrato/fosfato para la determinación Multielemetnal de Especies de As, Se Y Cr(VI) mediante Micro-HPLC-ICP/MS
  • Antoni Francesc Roig Navarro, A. Castillo, Óscar Juan Pozo Mendoza. III Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Oviedo. 26-09-2006. Científic. 2006.

  • Effect of fused silica capillary on the chromatographic behaviour of As, Se and Cr speciation by µHPLC-ICPMS
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Raquel Castillo Solsona, Félix Javier Hernández Hernández. 11as Jornadas de Análisis Instrumental. Barcelona. 15-11-2005. Científic. 2005.

  • Speciation of mercury by capillary HPLC-ICP-MS
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Àngel Castillo Tirado. 11as Jornadas de Análisis Instrumental. Barcelona. 15-11-2005. Científic. 2005.

  • Boron isotope ratio determination in water samples with high salt content by quadrupole ICP-MS
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Félix Javier Hernández Hernández, S. Renau, Ignacio Morell Evangelista, A. Pulido-Bosch, L. Daniele. VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environment Field / XIII Meeting of the Spanish Society of Analytical Chemistry. A Coruña. 21-10-2003. Científic. 2003. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 8497490851.

  • Simultaneous speciation of As and Se species I sediments by HPLC-ICP-MS
  • L.Orero Iserte, Antoni Francesc Roig Navarro, Félix Javier Hernández Hernández. VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environment Field / XIII Meeting of the Spanish Society of Analytical Chemistry. A Coruña. 21-10-2003. Científic. 2003. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 8497490851.

  • Calidad de los frutos, nutrición y desarrollo de árboles jóvenes de cítricos regados con agua residual urbana depurada
  • V. Reboll, M. Montalbán, Miguel Cerezo García, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín, Antoni Francesc Roig Navarro. Actas de Horticultura. VIII Congreso Nacional de ciencias Hortícolas. Murcia. España (Espanya). 20-04-1999. Científic. 1999. Ed. Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH). ISBN 8400077962.

  Comités de congresos


  • Félix Javier Hernández Hernández, Francisco López Benet, Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes, Roque Serrano Gallego, Antoni Francesc Roig Navarro, María Elena Pitarch Arquimbau, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic.

  • Rosa María Grau Gumbau, Leonor Lapeña Barrachina, Miguel Salvador Bauzà, Joan Serafí Bernat Martí, Vicente Sixto Safont Villarreal, Ulrike Oster, María Elena Baynat Monreal, Miguel Cerezo García, José Luis Navarro Lizandra, Antoni Francesc Roig Navarro, Juan Carlos Matallín Sáez. VI Jornada de Millora Educativa i V Jornada d´harmonització europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 05-04-2006. Docent.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Antoni Francesc Roig Navarro. 2018 TOXICS.

  • Antoni Francesc Roig Navarro. 2018 METHODS AND PROTOCOLS.

  • Antoni Francesc Roig Navarro. 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH.

  • Antoni Francesc Roig Navarro. 2016 ANALYTICA CHIMICA ACTA.

  • Antoni Francesc Roig Navarro. 2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH.

  • Antoni Francesc Roig Navarro. 2014 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Antoni Francesc Roig Navarro. 2013 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Antoni Francesc Roig Navarro. 2013 TALANTA.

  • Antoni Francesc Roig Navarro. 2013 FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY.

  • Antoni Francesc Roig Navarro. 2012 TALANTA.

  • Antoni Francesc Roig Navarro. 2011 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Antoni Francesc Roig Navarro. 2010 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Antoni Francesc Roig Navarro. 2008 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Antoni Francesc Roig Navarro. 2008 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Antoni Francesc Roig Navarro. 2007 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.