Leonor Hernández López

Leonor Hernández López

Professor/a Titular d'Universitat
Coordinador/a acadèmic/a de grau
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Mecànica de Fluids
On pots trobar-me?
TC2344DD - (964 728138)