UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

HERNÁNDEZ LÓPEZ, LEONOR
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Representant CIT
 • Coordinador/a acadèmic/a de grau
 • Membre
 • Membre del grup d'investigació GFM - Fluids Multifàsics
 • TC2344DD - (964 728138)
 • lhernand@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-7897-2972
 • Ressenya Personal

  Vaig rebre el títol de llicenciada en Ciències Físiques el 1998 a la Universitat de València (UV), realitzant l'últim curs de carrera en Imperial College (Londres). Després vaig col·laborar un any amb el Grup de Radiació Solar de la UV. El 1999 vaig rebre becas de la Universitat Politècnica de València (UPV) i FPI per a la realització de la tesi doctoral al Dep. De Màquines i Motors Tèrmics. Des de 2001 vaig ser contractada com a Tècnic Superior d'Investigació, obtenint el títol de Doctor en 2004. A l'agost d'aquest any em vaig incorporar com a Col·laborador d'Investigació a la Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM). El 2005, vaig obtenir una plaça de Professor Ajudant a l'Àrea de Mecànica de Fluids de la Universitat Jaume I (UJI), per passar, el 2006, a Professor Col·laborador, el 2008 a Professor Contractat Doctor i el 2012 a Titular d'Universitat. He realitzat tres estades postdoctorals d'investigació: tres mesos a Delft University of Technology (Holanda), dos mesos a Purdue University (USA) i tres mesos a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic.
     
  La meva activitat investigadora realitzada es pot dividir en diversos blocs:
     
  - Amb el Grup de Radiació Solar es va centrar en la mesura experimental i el modelatge de la radiació solar ultraviolada que arriba a nivell desòl
  - A la UPV, es va centrar en el desenvolupament de models de predicció i optimització d'emissions contaminants en motors dièsel.
  - Al CEAM es va orientar al desenvolupament i implementació informàtica de models matemàtics per al càlcul de contaminants atmosfèrics.
  -Des de 2005 fins 2009, ja com a professora de l'UJI, es va centrar en l'estudi experimental del flux bifàsic en aplicacions d'enginyeria i l'estudi del procés d'assecat de gotes de mescles aquoses
  - Des de 2009 fins a l'actualitat, juntament amb el meu grup de recerca en l'UJI, comencem una nova àrea d'investigació en el camp de la transferència de calor i l'optimització de les propietats d'emmagatzematge tèrmic i absopció solar mitjançant l'addició de nanopartícules (nanofluidos / nanocompostos)
     
  Conte amb tres períodes d'activitat investigadora de l'CNEAI (anys 2000-2005, 2006-2011 i 2012-2017). He realitzat 64 publicacions: 5 llibres / capítols de llibre, 20 articles en revistes indexades en el JCR (14 d'ells en el primer quartil) i 39 ponències en congressos. He format part de 23 projectes de recerca públics, tres d'ells com a investigadora principal i he participat en 31 projectes de transferència tecnològica a empreses. Formo part de l'equip d'una patent (Nanofluido d'intercanvi tèrmic, WO 2015177392) i estic dirigint una tesi amb data prevista d'finalització Maig el 2019.

  Col·laboro amb diversos centres internacionals de prestigi: Prof. T. Hibiki (Purdue University, US); Dra. S. Barinson (Institute of Condensed Matter chemistry and Technologies for Energy, IT); Prof. I. Ding (University of Birmingham, UK); Prof. D. Wen (University of Leeds, UK), Dr. G. Zyla (Rzeszow University of Technology PL), Dr M.H. Buschmann (ILK Dresden gGmbH, DE), i Prof. L. Cap (Universitat de Lleida).

  Recentment he estat nomenada Chair de la COST Action CA15119 NANOUPTAKE: Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake composta per 45 institucions de 23 països (www.nanouptake.eu).

  A més, he coordinat dos projectes Erasmus + europeus en els últims 4 anys (ITforest http://www.itforest.uji.es/ i IN2RURAL http://in2rural.uji.es/) relacionats amb les energies renovables i el desenvolupament rural.


  http://www.researcherid.com/rid/K-6129-2014
  Nombre de sexennis: 3, últim any 2017
  Cites totals: 268
  Mitjana de cites / any durant els darrers 5 anys (sense incloure l'any actual): 31
  Publicacions totals en primer quartil (Q1): 14
  Índex h: 8.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1034 - Riegos y Drenajes Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1042 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1834 - Regs i Drenatges Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1842 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (Plan de 2018)
  EE1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Eléctrica
  EE1045 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Eléctrica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SAP126 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Tecnologia i Informàtica Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP128 - Pràcticum (Ciències Experimentals i Tecnologia. Tecnologia i Informàtica) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP129 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Tecnologia i Informàtica) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SBG118 - Estancia en Prácticas/Internship Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013)
  SBG120 - Trabajo de Final de Máster con Orientación Profesional / Master's Thesis Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013)
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJF019 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Selected papers of the "1st International Conference on Nanofluids (ICNf)"
  • Patrice Estellé, Leonor Hernández López, Matthias H. Buschmann. 2020. Edició. Científic. ISBN 9783039366620. Basel (Suïssa). Ed. MDPI.

  • Report about industries perspectives on nanofluids market uptake
  • Leonor Hernández López, Laura Menéndez Monzonís, Lucía Buj Vicente. 2019. Edició. Científic. ISBN 9788468539409. Castellón (Espanya). Ed. Autoedición.

  • Report about nanofluid's health, safety and environmental impact
  • Leonor Hernández López, Laura Menéndez Monzonís, Lucía Buj Vicente, Jasmeen Kaur, Matthias H. Buschman. 2019. Edició. Científic. ISBN 9788468539416. Castellón (Espanya). Ed. Autoedición.

  • Training needs in renewable energies for local development. Study of prospective and training needs of renewable energies market for local development
  • Leonor Hernández López, Joan Raül Burriel Calvet, Zoltán Bujdosó, Liliana Topliceanu. 2017. Autoria. Docent. ISBN 9786065275386. Ed. Alma Mater.

  • Manuel d'utilisation du programme de calcul CECILL (Calcul Et Conception d'Infrastructures d'Irrigation Localisée)
  • Cécile Vabre, Sergio Chiva Vicent, Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar. 2012. Autoria. Docent. ISBN 9788494066368. València. Ed. Universitat Jaume I.

  • Predicción y optimización de emisiones y consumo mediante redes neuronales en motores diesel
  • Leonor Hernández López. 2006. Autoria. Científic. ISBN 842914708X. Barcelona. Ed. Editorial Reverté.

  • Desarrollo de una metodología para la predicción y optimización de emisiones contaminantes y consumo en motores Diesel de automoción mediante redes neuronales artificiales
  • Leonor Hernández López. 2004. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 8468878537. Valencia. Ed. Universitat Politècnica de València.

  Capítols de llibre


  • Responsabilidad social universitaria en las Ingenierías: una realidad a través de los trabajos fin de grado y máster
  • Leonor Hernández López, Isabel Giménez García, Leonor Lapeña Barrachina, Héctor Beltrán San Segundo, Luis Cabedo Mas, María Lidón Moliner Miravet. Compromiso social y otras competencias transversales. Estrategias y experiencias de enseñanza-aprendizaje universitario. Bilbao (Espanya). Ed. Universidad del País Vasco. 2018. ISBN 9788490828380. Docent.

  • El aprendizaje servicio como oportunidad para introducir competencias de RSU en los grados de ingeniería
  • Luis Cabedo Mas, Isabel Giménez García, Marta Royo González, Leonor Lapeña Barrachina, Héctor Beltrán San Segundo, Alberto Cabedo Mas, Leonor Hernández López. Nuevas perspectivas en la gestión de la responsabilidad social en las universidades. (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2017. ISBN 9788416546794. Docent.

  • Acceso a la energía y oportunidades de aprendizaje. Nuevas prácticas en responsabilidad social: Prototipo fotovoltáico para centros escolares en situaciones de vulnerabilidad
  • Pablo Giménez Martorell, Leonor Hernández López, Luis Cabedo Mas, Leonor Lapeña Barrachina, Aritz Carrera Barrio, Isabel Giménez García, Tesfahun Asmamaw Kasie, Tasew Tadiwose Zewdie. Nuevas perspectivas en la gestión de la responsabilidad social en las universidades. (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2017. ISBN 9788416546794. Docent.

  • New High-Temperature Heat Transfer and Thermal Storage Molten Salt-Based Nanofluids Preparation, Stabilization, and Characterization
  • Rosa Mondragón Cazorla, Nuria Navarrete Argilés, Alexandra Gimeno Furió, Leonor Hernández López, Luis Cabedo Mas, José Enrique Juliá Bolívar. Advances in New Heat Transfer Fluids: From Numerical to Experimental Techniques. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. CRC Press; Taylo & Francis. 2017. ISBN 9781498751858. Científic.

  • Nanotechnolgy and Nanomaterials for Thermal Energy Storage
  • Rosa Mondragón Cazorla, Raúl Martínez Cuenca, Leonor Hernández López, P. Andreu-Cabedo, L. Cabedo, Luis Cabedo Mas, José Enrique Juliá Bolívar. Handbook of Clean Energy Systems. West Sussex (Regne Unit). Ed. John Wiley & Sons. 2015. ISBN 9781118388587. Científic.

  • Air-Water flow structure in a vertical pipe: Experimental results and CFC modelling
  • Sergio Chiva Vicent, S.Mendez, J.L.Muñoz-Cobo, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, E.Pellacani. Environmental Hydraulics -Theoretical, Experimental and Computational Solutions (IWEH09). Valencia (Spain). Ed. Universitat Politècnica de València. 2009. ISBN 9780415566971. Científic.

  • Experiència pilot de treball en grup per a correcció entre pars en assignatures de l’àrea de mecànica de fluids.
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Introducció de qüestionaris d'avaluació formativa en assignatures de l'Àrea de Mecànica de Fluids.
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • L’aprenentatge cooperatiu com a proposta d’ensenyament en la docència universitària.
  • Ana María Lluch Peris, Andrés Marzal Varó, Antonio Fernández Hernández, Francisco Marco Viciano, Iolanda Bernabé Muñoz, Juan Andrés Traver Martí, Leonor Hernández López, Llorenç Andreu Barrachina, Manuel Martí Puig, María José Senent Vidal, María Luisa Sanchiz Ruiz, María Mercedes Marqués Andrés, Maria Monzó Fuster, María Teresa Martínez Fernández, Roberto Jose García Antolin, Vicente Javier Traver Roig. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Millora educativa mitjançant aprenentatge cooperatiu
  • Vicente Javier Traver Roig, Iolanda Bernabé Muñoz, Manuel Martí Puig, Roberto Jose García Antolin, Antonio Fernández Hernández, Leonor Hernández López, Ana María Lluch Peris, María Mercedes Marqués Andrés, María Teresa Martínez Fernández, Maria Monzó Fuster, María José Senent Vidal, María Ángeles Tena Gómez, Juan Andrés Traver Martí. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Primera fase d’adaptació d’assignatures de l’area de Mecànica de Fluids al proces de convergencia europea.
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  Ponències a congressos


  • Experimental Characterisation of gold nanofluids for solar applications: optical properties and photothermal efficiency
  • Jorge Burgos Rodríguez, Rosa Mondragón Cazorla, Alexandra Gimeno Furió, Aroa Galán García, Leonor Hernández López. 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2021). Virtual (Espanya). 26-07-2021. Científic. 2021. Ed. International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT). ISBN 9781775922162.

  • Effect of Temperature on the Internal Structure of Solar Salt-SiO2
  • Argyrios Anagnostopoulos, Anabel Palacios, Nuria Navarrete Argilés, M. Elena Navarro, Leonor Hernández López, Yulong Ding. 24th International Conference on Concentrating Solar Power and Chemical Energy Systems (SolarPACES 2018). Casablanca (Marroc). 02-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9780735418660.

  • Educational Gardens as a University Multidisciplinary Teaching Resource: Experience in University Jaume I
  • Leonor Hernández López, Salvador Francisco Torro Cueco, Lidon Monferrer Sales, Concepción Calvo Más, Carmen Jose Emo Barberá, R. García Puchol, P.M. Ayet Cubero, M. López Piñon. Second International Conference on Engineering Education for the XXI century. Engineering Education towards Sustainability: Approaches for Institutionalization and Teaching Implementation. Bilbao (Espanya). 04-07-2019. Docent. 2019. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 9788413190747.

  • NanoSafety – A survey on the safety of nanofluid use
  • J. Kaur, Leonor Hernández López, M.H. Buschman. 1st International Conference on Nanofluids (ICNf2019) and 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic. 2019. Ed. Bubok Publishing. ISBN 9788468539171.

  • Nanoencapsulation of Metallic PCMs with Atomic Layer Deposition
  • Nuria Navarrete Argilés, Leonor Hernández López, D. La Zara, J.R. Ommen, Rosa Mondragón Cazorla. 1st International Conference on Nanofluids (ICNf2019) and 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Docent. 2019. Ed. Bubok Publishing. ISBN 9788468539171.

  • Oxidised carbon nanohorn nanofluids for direct solar energy absorption applications: stability, optical and deposition properties
  • Alexandra Gimeno Furió, Leonor Hernández López, S. Barison, F. Agresti, G. Bottaro, D. Cabaleiro, L. Doretti, S. Mancin. 1st International Conference on Nanofluids (ICNf2019) and 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic. 2019. Ed. Bubok Publishing. ISBN 9788468539171.

  • Heat transfer and thermal storage improvement of nanofluids containing nanoencapsulated phase change materials
  • Javier Gil Font, Marie-Anne Hatte, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López. 1st International Conference on Nanofluids (ICNf2019) and 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic. 2019. Ed. Bubok Publishing. ISBN 9788468539171.

  • Nanouptake: European network of nanofluid research
  • Leonor Hernández López. 1st International Conference on Nanofluids (ICNf2019) and 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic. 2019. Ed. Bubok Publishing. ISBN 9788468539171.

  • Nanoencapsulation of Metallic PCMs with Atomic Layer Deposition
  • Nuria Navarrete Argilés, Leonor Hernández López, D. La Zara, J.R. Ommen, Rosa Mondragón Cazorla. 1st International Conference on Nanofluids (ICNf2019) and 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic. 2019. Ed. Bubok Publishing. ISBN 9788468539171.

  • Stability and optical analysis of carbon black thermal oil-based nanofluid as direct solar energy absorber
  • Alexandra Gimeno Furió, Leonor Hernández López, Nuria Navarrete Argilés, Rosa Mondragón Cazorla. 1st International Conference on Nanofluids (ICNf2019) and 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic. 2019. Ed. Bubok Publishing. ISBN 9788468539171.

  • Development, characterization and optimization of thermal oils with enhanced thermal properties though nanoencapsulated metal phase change materials
  • Javier Gil Font, Marie-Anne Hatte, Alexandra Gimeno Furió, Nuria Navarrete Argilés, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López. Eurotherm Seminar #112: Advances in Thermal Energy Storage. Lleida (Espanya). 15-05-2019. Científic. 2019. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491441557.

  • Overcoming Barriers to Nanofluids Market Update: European network of Nanofluid research
  • Leonor Hernández López. Eurotherm Seminar#112. Advances in Thermal Energy Storage. Lleida (Espanya). 15-05-2019. Científic. 2019. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491441557.

  • Thermal stability of the black-coloured sand for concentrated solar power applications
  • Alexandra Gimeno Furió, Nuria Navarrete Argilés, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, Camila Barreneche, Luis Cabedo Mas. Eurotherm Seminar #112: Advances in Thermal Energy Storage. Lleida (Espanya). 15-05-2019. Científic. 2019. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491441557.

  • Thermal storage and stability characterization of a Solar Salt based nanofluid containing self-nanoencapsulated phase change material
  • Nuria Navarrete Argilés, Alexandra Gimeno Furió, Leonor Hernández López, Rosa Mondragón Cazorla. Eurotherm Seminar #112: Advances in Thermal Energy Storage. Lleida (Espanya). 15-05-2019. Científic. 2019. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491441557.

  • Sorption materials characterization and lab-scale reaction
  • M. Fullana-Puig, V. Palomba, A. Salem, Rosa Mondragón Cazorla, A. Fernandez, Aran Solé Garrigós, L. Calabrese, C. Obrecht, Leonor Hernández López, A. Frazzica, L. Cabeza. Eurotherm Seminar #112: Advances in Thermal Energy Storage. Lleida (Espanya). 15-05-2019. Científic. 2019. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491441557.

  • Experiencias de aprendizaje-servicio basado en proyectos de ingeniería en la Universitat Jaume I
  • Luis Cabedo Mas, Raúl Izquierdo Escrig, Marta Royo González, Maria del Mar Carlos Alberola, Leonor Hernández López. IX Congreso Nacional y I Europeo de Aprendizaje-Servicio Universitario. Madrid (Espanya). 21-09-2018. Docent. 2018.

  • Single droplet drying of detergents. experimentation & modeling
  • B Hernández, L.M. De Juan, M. Martín, José Enrique Juliá Bolívar, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, Juan Carlos Jarque Fonfría, Sergio Chiva Vicent. IDS’2018 – 21st International Drying Symposium València, Spain. València (Espanya). 11-09-2018. Científic. 2018.

  • Huertos medioambientales en la UJI: herramienta de aprendizaje colaborativo multidisciplinar
  • Pascual M. Ayet Cubero, Luis Cabedo Mas, Rosa Garcia Puchol, Isabel Giménez García, Pablo Luis Gimenez Martorell, Leonor Hernández López, M López Piñón, Sergio Meseguer Costa, Lidon Monferrer Sales, Salvador Francisco Torro Cueco. III Congreso Estatal de Huertos Ecológicos Urbanos y Periurbanos "Ciudades que alimentan". Valencia (Espanya). 18-06-2018. Docent. 2018. Ed. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). ISBN 9788494656354.

  • Acceso a la energía y oportunidades de aprendizaje. Nuevas prácticas en responsabilidad social: prototipo fotovoltaico para centros escolares en situaciones de vulnerabilidad
  • Pablo Luis Gimenez Martorell, Leonor Hernández López, Luis Cabedo Mas, Leonor Lapeña Barrachina, Aritz Carrera Barrio, Isabel Giménez García, Tesfahun Asmamaw Kasie, Tasew Tadiwose Zewdie. Nuevas perspectivas en la gestión de la responsabilidad social en las universidades. UJI, Castellón (Espanya). 29-11-2016. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546794.

  • El aprendizaje servicio como oportunidad para introducir competencias de rsu en los grados de ingeniería
  • Luis Cabedo Mas, Isabel Giménez García, Marta Royo González, Leonor Lapeña Barrachina, Héctor Beltrán San Segundo, Alberto Cabedo Mas, Leonor Hernández López. Nuevas perspectivas en la gestión de la responsabilidad social en las universidades. UJI, Castellón (Espanya). 29-11-2016. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546794.

  • Puesta en marcha de plan de actuación en respuesta a prescripciones eur- ace® para la formación y evaluación de competencias transversales en las ingenierías del ámbito industrial de la Universitat Jaume I
  • Jose Carlos Alfonso Gil, Pedro Balaguer Herrero, Vicente Beltrán Porcar, María Dolores Bovea Edo, Cristina Chiralt Monleon, Francisco José Colomer Mendoza, Ana Gosalbo Nebot, Leonor Hernández López, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Rodrigo Llopis Doménech, Sergio Martí Forés, Luis Martínez León, María de los Dolores Martínez Rodrigo, María José Orts Tarí, Ana María Piquer Vicent, Gabriel Recatalá Ballester, Julio Ariel Romero Pérez, Daniel Sánchez García-Vacas, Francisco Tomas Sánchez Marín, Enrique Javier Sánchez Vilches, Rosa Mondragón Cazorla. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios, II Taller de Innovación Educativa. Castelló de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • On the Use of Nano-Encapsulated Phase Change Materials for Thermal-Oil and Molten Salt-Based Nanofluids
  • Nuria Navarrete Argilés, Alexandra Gimeno Furió, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, Luis Cabedo Mas, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, José Enrique Juliá Bolívar. 1st European Symposium on Nanofluids (ESNf2017). Lisboa (Portugal). 08-10-2017. Científic. 2017. Ed. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. ISBN 9789729665356.

  • Influence of High Temperature Exposure in Thermal and Optical Properties of Thermal Oil-Based Solar Nanofluid
  • Alexandra Gimeno Furió, Nuria Navarrete Argilés, Raúl Martínez Cuenca, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. 1st European Symposium on Nanofluids (ESNf2017). Lisboa (Portugal). 08-10-2017. Científic. 2017. Ed. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. ISBN 9789729665356.

  • Thermophysical properties of a nanofluid based on a eutectic mixture of dipheny and diphenyl oxide and carbon black nanoparticles
  • Alexandra Gimeno Furió, Nuria Navarrete Argilés, Rosa Mondragón Cazorla, E. Cervantes, Leonor Hernández López, Raúl Martínez Cuenca, Luis Cabedo Mas, José Enrique Juliá Bolívar. 13th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Portoroz (Eslovènia). 17-07-2017. Científic. 2017. Ed. International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT). ISBN 9781775921400.

  • On the use of colored sand for volumetric solar radiation absorption for concentrated solar power applications
  • Alexandra Gimeno Furió, Leonor Hernández López, Raúl Martínez Cuenca, L. Cabedo, José Enrique Juliá Bolívar, C Barreneche, L. Cabeza. 13th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Portoroz (Eslovènia). 17-07-2017. Científic. 2017. Ed. International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT). ISBN 9781775921400.

  • Energías renovables para el desarrollo rural: nuevas oportunidades para la responsabilidad social en Ingeniería
  • Isabel Giménez García, Leonor Hernández López. 1st International Conference on Engineering Education for the XXI Century. New Competences in Engineering Education in the area of sustainability and university social responsability. Castelló de la Plana (Espanya). 06-07-2017. Docent. 2017. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 9788490826423.

  • Experiencias de aprendizaje-servicio basado en proyectos de grado de Ingeniería en la Universitat Jaume I
  • Luis Cabedo Mas, Raúl Izquierdo Escrig, Marta Royo González, Leonor Hernández López, Isabel Giménez García, Héctor Beltrán San Segundo, María Lidón Moliner Miravet, Alberto Cabedo Mas, Víctor Roda Casanova, Leonor Lapeña Barrachina, Carlos García García, Ignacio Peñarrocha Alós, Nuria Salan, Mercé Segarra, Igor Puerto, Teresa Guraya. 1r International Conference on Engineering Education for the XXI Century. Castelló de la Plana (Espanya). 06-07-2017. Docent. 2017. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 9788490826423.

  • Experiencia formativa en el ámbito de la cooperación al desarrollo en Ingeniería: colaboración entre universidades etíope y española
  • Leonor Hernández López, Luis Cabedo Mas, Isabel Giménez García. 1st International Conference on Engineering Education for the XXI Century. New Competences in Engineering Education in the area of sustainability and university social responsability. Castelló de la Plana (Espanya). 06-07-2017. Docent. 2017. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 9788490826423.

  • Characterization of a nanofluid based on Therminol VP-1 and carbon nanoparticles under high temperature conditions
  • Alexandra Gimeno Furió, Nuria Navarrete Argilés, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, Raúl Martínez Cuenca, Luis Cabedo Mas, José Enrique Juliá Bolívar. 10º Congreso Internacional ingeniería termodinámica. Lleida (Espanya). 28-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491440444.

  • Optical and thermal characterization of colored for Concentrated Solar Power applications
  • Alexandra Gimeno Furió, Leonor Hernández López, Raúl Martínez Cuenca, Luis Cabedo Mas, Camila Barreneche, José Enrique Juliá Bolívar, Luisa F. Cabeza. 10º Congreso Internacional de Ingeniería Termodinámica (CNIT). Lleida (Espanya). 28-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491440444.

  • Thermal and optical characterization of tetrathylene glycol -based solar nanofluid at high temperature conditions
  • Alexandra Gimeno Furió, Nuria Navarrete Argilés, Raúl Martínez Cuenca, Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. 12th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Malaga (Espanya). 11-07-2016. Científic. 2016. Ed. International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT). ISBN 9781775921240.

  • Los trabajos final de grado en ingeniería como herramienta para trabajar la competencia de compromiso social
  • Leonor Hernández López, Leonor Lapeña Barrachina, Héctor Beltrán San Segundo, Isabel Giménez García, María Lidón Moliner Miravet, Luis Cabedo Mas. Compromiso Social y otras Competencias Transversales: Estrategias y Experiencias de Enseñanza - Aprendizaje Universitario. Bizkaia Aretoa. 24-05-2016. Docent. 2016.

  • El Aprendizaje Servicio en los grados de ingeniería: abriendo el entorno a la Universidad
  • Luis Cabedo Mas, Leonor Hernández López, I. Giménez García, Leonor Lapeña Barrachina, Héctor Beltrán San Segundo, Marta Royo González, Raúl Izquierdo Escrig, José Gámez Pérez, N. Salan Ballesteros, M. Segarra rubí, E. Díaz, I. Puerto, T. Guraya Diez, María Lidón Moliner Miravet. XIV Jornadas de redes de investigación en docencia universitaria. Alicante. 30-06-2016. Docent. 2016. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 9788460879763.

  • ApS en ingeniería en el marco de la cooperación universitaria par el desarrollo
  • Luis Cabedo Mas, Leonor Hernández López, Isabel Giménez García. VII Congreso Nacional y II Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario. Santiago de Compostela. 13-10-2016. Docent. 2016. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 9788416533978.

  • Learning basic engineering concepts through the use of computational fluid dynamics
  • Raúl Martínez Cuenca, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, Salvador Francisco Torro Cueco, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. INTED2014- International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Estudio de la influencia del método de dispersión utilizado en la preparación de suspensiones de nanofluidos sobre las propiedades térmicasy reológicas de los mismos
  • C. Segarra, Juan Carlos Jarque Fonfría, Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • Characterizacion of physical properties of nanofluids with carbon nanotubes for Heat transfer application
  • C. Segarra, Juan Carlos Jarque Fonfría, I. Castello, Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Raúl Martínez Cuenca. 8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ExHFT-8). Lisboa (Portugal). 16-06-2013. Científic. 2013.

  • Characterization of physical properties of nanofluids for heat transfer application
  • Rosa Mondragón Cazorla, Carmen Segarra, Juan Carlos Jarque Fonfría, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Raúl Martínez Cuenca. 6th European Thermal Sciences Conference (Eurotherm 2012). Poitiers (França). 04-09-2012. Científic. 2013. ISSN 1742-6588.

  • Improvement of the students motivation and performance during the continuous assessment test in industrial engineering degrees
  • Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Raúl Martínez Cuenca, Leonor Hernández López. 5th International conference on education and new learning technologies (EDULEARN 2013). Barcelona. 01-07-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638222.

  • Drying Kinetics and packing of particles of silica-water ¡nanofluid droplets dried in an acoustic levitator
  • Rosa Mondragón Cazorla, Juan Carlos Jarque Fonfría, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. 12th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systens. Heidelberg (Alemanya). 02-09-2012. Científic. 2012.

  • Measurement and modeling of forced convective heat transfer coefficient and pressure drop of Ai203-and SiO2-Water nanofluids
  • Raúl Martínez Cuenca, Leonor Hernández López, T. Hibiki, Rosa Mondragón Cazorla, Juan Carlos Jarque Fonfría. 6th European Thermal Sciences Conference- Eurotherm 2012. Poitiers Futuroscope (França). 04-09-2012. Científic. 2012. Ed. Société Française de Thermique. ISBN 9782905267849.

  • Influence of variables on the drying behavior of single droplets of nanofluids in an acoustic levitator
  • Rosa Mondragón Cazorla, Juan Carlos Jarque Fonfría, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent. 24th European Conference Liquid Atomization and Spray Systems. Estoril (Portugal). 05-09-2011. Científic. 2011. Ed. Institute for Liquid Atomization and Spray Systems (ILASS). ISBN 9789892024097.

  • Drying Behavior of High Load Multiphases Droplets at High Temperature Conditions
  • Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Juan Carlos Jarque Fonfría, Sergio Chiva Vicent. 7th International Conference on Multiphase Flow. Tampa, FL USA. 30-05-2010. Científic. 2010.

  • Flow Regime Identification in Boiling Two-Phase Flow in a Vertical Annulus
  • Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Ozar. B., T. Hibiki, M. Ishii. 7th International Conference on Multiphase Flow, ICMF 2010. Tampa, FL USA. 30-05-2010. Científic. 2010.

  • Performance Analysis of Flow in a Flow in a Impeller-Diffuser Centrifugal Pumps Using CFD: Simulation and Experimental Data Comparisons
  • Perez J., Sergio Chiva Vicent, Segala W., Morales R., Negrao C., José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. V European Conference on Computational Fluid Dynamics. Lisbon (Portugal). 14-06-2010. Científic. 2010. Ed. European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS). ISBN 9789899677814.

  • Two Dimensional Modelling With CFD of the Behavior of a Ventilated Ceramic Façade
  • Mesado C., Sergio Chiva Vicent, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. V European Conferenceon Computational Fluid Dynamics. Lisbon (Portugal). 14-06-2010. Científic. 2010. Ed. European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS). ISBN 9789899677814.

  • Drying Behavior of High Load Multiphase Droplets al High Temperature Conditions in an Acoustic Levitator
  • Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, Juan Carlos Jarque Fonfría, Vicente Cantavella Soler. 23rd Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Brno, Czech Republic. 06-09-2010. Científic. 2010. Ed. Institute for Liquid Atomization and Spray Systems (ILASS). ISBN 9788073999971.

  • Study of the Drying behavior of High Load Multiphase Droplets in a Acoustic Levitator at High Temperature Conditions
  • Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, Juan Carlos Jarque Fonfría, Vicente Cantavella Soler. 11th Triennial International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Vail, Colorado. 26-07-2009. Científic. 2009.

  • Air-Water Flow Structure in a Vertical Pipe: Experimental Results and CFD Modelling
  • Sergio Chiva Vicent, S. Mendez, J.L. Muñoz-Cobo, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, F. Pellacani. IWEH. International Workshop on Environmental Hydraulics . Theorical, Experimental and Cimputational Solutions. Valencia, Spain. 29-10-2009. Científic. 2009. Ed. CRC Press. ISBN 9788489487284.

  • Introduccion of questionnaires as part of the continuous evaluation process in fluid lechanic engineering subjects
  • Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 09-03-2009. Docent. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

  • Analysis of results different approaches of learning and evaluation methodologies closer to Bologna process in two fluid mechanic engineering subjects
  • Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. International Technology Education and Development Conference. Valencia. 03-03-2008. Docent. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • Buble plume oscillation characterization in a needle sparger 2D bubble column
  • José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, M. Piedra, Sergio Chiva Vicent, Antonio Fabian Vela Gasulla. International Conference on Multiphase Flow. Leipzig (Alemanya). 09-07-2007. Científic. 2007. Ed. Martin Sommerfeld (ed). ISBN 9783860109137.

  • On the use of area-averaged void fraction and local bubble chord length entropies as two-phase flow regime indicators
  • José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, S. Paranjape, M. Ishii. 6th Internacional Conference on Multiphase Flow. Leipzig (Alemanya). 09-07-2007. Científic. 2007. Ed. Martin Sommerfeld (ed). ISBN 9783860109137.

  • Local measurements in two-phase flow using a double-sensor conductivity probes and laser doppler anemometry in a vertical pipe
  • Sergio Chiva Vicent, Mendez S., Muñoz-Cobo J.L., José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. 15th International Conference on Nuclear Engineering. Nagoya (Japó). 22-04-2007. Científic. 2007. Ed. Elsevier. ISBN 9784888981590.

  • Two-phase Flow Structure in a Vertical Pipe: Local Measurements in Two-Phase Flow Using Conductivity Probes and Laser Doppler Anemometry
  • Sergio Chiva Vicent, Mendez S., Muñoz-Cobo JL, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Piedra Diaz M, Romero A. 6th International Conference on Multiphase Flow. Leipzig (Alemanya). 09-07-2007. Científic. 2007. Ed. Martin Sommerfeld (ed). ISBN 9783860109137.

  • Emission invetory for a photochemical modelling. Exercise over the south- west of Spain
  • N. Castell, E. Mantilla, R. Salvador, A. Stein, Leonor Hernández López, M. Millán. 6th Annual Meeting of the EMS. Ljubljana ( Eslovenia). 04-09-2006. Científic. 2006.

  • Evaluation of ozone impact due to new industrial. Facilities in the southwestern iberian peninsula
  • R. Mantilla, E. Castell, N. Stein, Leonor Hernández López, M. Millán. 6th Annual Meeting of the EMS. Ljublljana ( Eslovenia). 04-09-2006. Científic. 2006.

  • Bubble plume hydrodynamic characterizationin a 2D bubble column
  • José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent. 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. Praga. 27-08-2006. Científic. 2006. Ed. Process Engineering Publisher. ISBN 8086059456.

  • Experimental study on the two-phase flow characteristics using conductivity probes and laser doppler anemometry in a vertical pipe
  • Sergio Chiva Vicent, Mendez S., Muñoz-Cobo JL, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. The 5th International Symposium on Measurement Techniques for Multiphase Flows. China. 10-12-2006. Científic. 2006. Ed. American Institute of Physics. ISBN 9780735404229.

  • Two-phase Flow Regime Identification Combining Conductivity Probe Signals and Artificial Neural Network
  • Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, Paranjape S., Ishii M.. The 5th International Symposium on Measurement Techniques for Multiphase Flows. China. 10-12-2006. Científic. 2006. Ed. American Institute of Physics. ISBN 9780735404229.

  • Optimization of an Artificial neural Network Model for Two-Phase Flow Regime Identification based on Conductivity Probe Signals
  • Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, S. Paranjape, M. Ishii. 17th international Congress of Chemical and Process Engineering. Praga. 27-08-2006. Científic. 2006. Ed. Process Engineering Publisher. ISBN 8086059456.

  • Influencia de la inyección y la recirculación de gases de escape sobre la distribución de las particulas emitidas por un motor Diesel industrial
  • V. Bermúdez Tamarit, Leonor Hernández López, E. Fuentes López, P. Valchev. XVI congreso Nacional de Ingenería Mecánica. León. 15-12-2004. Científic. 2004. ISSN 0212-5072.

  • Analysis of meteorological conditions during. Photochemical episodes over a south-west area of the iberian peninsula
  • R. Salvador, E. Mantilla, N. Castell, A. Stein, Leonor Hernández López, M. Millán. 6th Annual Meeting of the EMS. Ljubljana ( Eslovenia). 04-09-2003. Científic. 2003.

  • Neural network application for NOx prediction in Diesel engines
  • J. Benajes, S. Molina, J.J. López, Leonor Hernández López. EAEC 2001 European Automotive Congress. Bratislava ( República Checa ). 18-06-2001. Científic. 2001. Ed. Slovak Society of Automotive Engineers (SAITS). ISBN 8089057004.

  • Estudio teórico-experimental del proceso de combustión y emisión de NOx en motor diesel con recirculación de gases de escape
  • S. Molina, B. Díaz, Leonor Hernández López. XIV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Madrid. 13-12-2000. Científic. 2000.

  • Análisis preliminar de dos códigos de transferencia radiativa (RTC) para la estimación de valores espectrales de irradiancia solar UV
  • Leonor Hernández López, R. Pedrós, J.A. Martínez-Lozano, M.P. Utrillas. XXVII Reunión Bienal de la Sociedad Española de Física. Valencia. 20-09-1999. Científic. 1999.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Introduction to Solar Nanofluids
  • Leonor Hernández López. Rzeszow University of Technology (Rzeszow, Polania) (Polònia). 19-09-2018.

  • Prediction and Optimitation of Exhaust Emissions and Consumption in Diesel Engines by Means of Artificial Neural Networks
  • Leonor Hernández López. Linz Center of Mechatronics (Johannes Kepler Universität Linz). 28-11-2006.

  Comités de congresos


  • Leonor Hernández López, Raúl Izquierdo Escrig, Miguel Angel Fortea Bagán, Marta Royo González, María Lidón Moliner Miravet, Alberto Cabedo Mas, Óscar Chiva Bartoll. First Internacional Conference on Engineering Education for the XXI Century. Bilbao (Espanya). 04-07-2019. Docent.

  • Leonor Hernández López, Raúl Izquierdo Escrig, Miguel Angel Fortea Bagán, Marta Royo González, María Lidón Moliner Miravet, Alberto Cabedo Mas, Óscar Chiva Bartoll. Second International Conference on Engineering Education for The XXI Century. Engineering Education towards Sustainability: Approaches for Institutionalization and Teaching Implementation. Bilbao (Espanya). 04-07-2019. Docent.

  • Lucía Buj Vicente, Sergio Chiva Vicent, Vicent Climent Jordà, Josep Forner Escrig, Alexandra Gimeno Furió, Jesús Lancis Sáez, Sergio Martí Forés, Raúl Martínez Cuenca, Laura Menéndez Monzonís, María Gladis Mínguez Vega, Rosa Mondragón Cazorla, Elena Mulet Escrig, Nuria Navarrete Argilés, Roberto Palma Guerrero, Juan Salvador Pérez Villanueva, Leonor Hernández López. 1st International Conferenceon Nanofluids (ICNf2019) 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic.

  • Leonor Hernández López, Jesús Lancis Sáez, Raúl Martínez Cuenca, María Gladis Mínguez Vega, Rosa Mondragón Cazorla. 1st International Conference on Nanofluids (ICNf2019) and 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic.

  • Leonor Hernández López. First International Conference on Engineering Education for the twenty-first century. Castelló de la Plana (Espanya). 06-07-2017. Docent.

  • María Rosario Vidal Nadal, Leonor Hernández López, Isabel Giménez García, Vicente Domingo García Marzá, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Ana María Piquer Vicent, Raúl Izquierdo Escrig. First Internacional Conference on Engineering Education for the XXI Century. Castelló (Espanya). 06-07-2017. Docent.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Leonor Hernández López. 2021 JOURNAL OF ENERGY STORAGE.

  • Leonor Hernández López. 2021 NANOMATERIALS.

  • Leonor Hernández López. 2021 NANO ENERGY.

  • Leonor Hernández López. 2020 RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS.

  • Leonor Hernández López. 2020 JOURNAL OF ENERGY STORAGE.

  • Leonor Hernández López. 2020 SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS.

  • Leonor Hernández López. 2020 ENERGY.

  • Leonor Hernández López. 2019 JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS.

  • Leonor Hernández López. 2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER.

  • Leonor Hernández López. 2019 RENEWABLE ENERGY.

  • Leonor Hernández López. 2019 JOURNAL OF ENERGY STORAGE.

  • Leonor Hernández López. 2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES.

  • Leonor Hernández López. 2018 JOURNAL OF ENERGY STORAGE.

  • Leonor Hernández López. 2017 JOURNAL OF ENERGY STORAGE.

  • Leonor Hernández López. 2010 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS, PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING.

  • Leonor Hernández López. 2007 MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY.

  Edició de monogràfic


  • Selected papers of the "1st International Conference on Nanofluids (ICNf)
  • Leonor Hernández López. 2020. Científic. ISSN 1996-1073.

  Apunts docents


  • Renewable energy for local development: National case studies. Compilation of case studies of applying renewable energies to local development nationally implemented along IN2RURAL project: Stage 1
  • Leonor Hernández López, Héctor Beltrán San Segundo. 2017. Ref. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/IN2RURAL.2017.01. Universitat Jaume I.

  • Renewable energy for local development: Transnational case studies. Compilation of case studies of applying renewable energies to local development transnationally implemented along IN2RURAL project: Stage 2
  • Leonor Hernández López, Héctor Beltrán San Segundo. 2017. Ref. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/IN2RURAL.2017.02. Universitat Jaume I.

  • Renewable energy and local development. Open Educational Resources for online course of renewable energy for local development
  • Leonor Hernández López, Héctor Beltrán San Segundo, Vicente Alberto Querol Vicente. 2016. Ref. http://dx.doi.org/10.6035/IN2RURAL.2016.09 . Universitat Jaume I.

  • Manual de prácticas: Ingenería Fluidodinámica
  • José Enrique Juliá Bolívar, Salvador Francisco Torro Cueco, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent, Antonio Fabian Vela Gasulla. 2010. Ref. CS-237-2010. Universitat Jaume I.

  • Manual de prácticas: Ingeniería fluidomecánica
  • José Enrique Juliá Bolívar, Salvador Francisco Torro Cueco, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent, Antonio Fabian Vela Gasulla. 2010. Ref. CS-237-2010. Universitat Jaume I.