Daniel Sánchez García-Vacas

Professor/a Titular d'Universitat
Coordinador/a per al seguiment de la qualitat de grau
Àrea: Màquines i Motors Tèrmics
On pots trobar-me?
TC2334DD - (964 728142)
UB1032SD - (964 728142)