UJI

Informació personal

DOBRE , ELENA MIRIAM
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Membre del grup d'investigació APLIT - Literatura: Teoria i Aplicacions. Literatura Comparada
 • HC2019DD - (964 729946)
 • dobre@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Elena Miriam Dobre


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 09:00 12:00 09-09-2020 22-01-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 09:00 12:00 23-01-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Elena Miriam Dobre


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1005 - PR1 Dimecres 13:30 14:30 30-09-2020 09-12-2020
  EE1005 - TU1 Dimecres 13:30 14:30 16-12-2020 23-12-2020
  EM1005 - PR1 Dimecres 13:30 14:30 30-09-2020 09-12-2020
  EM1005 - TU1 Dimecres 13:30 14:30 16-12-2020 23-12-2020
  EQ1005 - PR1 Dimecres 13:30 14:30 30-09-2020 09-12-2020
  EQ1005 - PR6 Divendres 14:30 16:30 23-10-2020 18-12-2020
  EQ1005 - TE5 Dijous 18:00 20:00 01-10-2020 14-01-2021
  EQ1005 - TE5 Divendres 14:30 16:30 02-10-2020 27-11-2020
  EQ1005 - TU1 Dimecres 13:30 14:30 16-12-2020 23-12-2020
  EQ1005 - TU6 Divendres 14:30 16:30 08-01-2021 08-01-2021
  ET1005 - PR1 Dimecres 13:30 14:30 30-09-2020 09-12-2020
  ET1005 - TU1 Dimecres 13:30 14:30 16-12-2020 23-12-2020

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  IN1106 - LA1 Dijous 08:00 10:00 25-02-2021 25-02-2021
  IN1106 - LA1 Dilluns 08:00 10:00 22-02-2021 22-02-2021
  IN1106 - LA1 Dilluns 12:30 14:30 03-05-2021 03-05-2021
  IN1106 - LA1 Dimarts 12:30 14:30 20-04-2021 04-05-2021
  IN1106 - LA1 Dimarts 10:30 12:30 11-05-2021 11-05-2021
  IN1106 - LA1 Dimecres 10:30 12:30 19-05-2021 19-05-2021
  IN1106 - LA1 Dimecres 08:00 10:00 21-04-2021 21-04-2021
  IN1106 - LA1 Divendres 08:00 10:00 19-02-2021 19-02-2021
  IN1106 - LA1 Divendres 12:30 14:30 21-05-2021 21-05-2021
  IN1106 - LA2 Dilluns 10:30 12:30 03-05-2021 10-05-2021
  IN1106 - LA2 Dimarts 10:30 12:30 04-05-2021 04-05-2021
  IN1106 - LA2 Dimarts 08:00 10:00 23-02-2021 23-02-2021
  IN1106 - LA2 Dimarts 12:30 14:30 18-05-2021 18-05-2021
  IN1106 - LA2 Dimecres 12:30 14:30 21-04-2021 21-04-2021
  IN1106 - LA2 Dimecres 08:00 10:00 24-02-2021 24-02-2021
  IN1106 - LA2 Divendres 12:30 14:30 05-03-2021 05-03-2021
  PU0909 - PR1 Dimarts 09:00 11:00 09-02-2021 02-03-2021
  PU0909 - PR2 Dimarts 11:00 13:00 09-02-2021 02-03-2021
  PU0909 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 08-02-2021 01-03-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0938 - Trabajo de Final de Grado Grado en Estudios Ingleses
  EE1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria Química
  ET1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  IN1106 - Anglès Aplicat a Ciències de la Salut (Idioma Modern) Grau en Infermeria
  PU0909 - Anglès Professional per a Comunicadors (Idioma Modern) Grau en Publicitat i Relacions Públiques