José Vicente Martí Avilés

José Vicente Martí Avilés

Professor/a Col·laborador/a
Coordinador/a de Treball de Final de Grau
Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors
Arquitectura i Tecnologia de Computadors
On pots trobar-me?
TI1102DD - (964 728252)