UJI

Informació personal

MASANET LLODRÁ, MARÍA JOSÉ
 • Professor/a Titular d'Escola Universitària
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • JC1141DD - (964 387133)
 • masanet@uji.es
 • Ressenya Personal

  Maria Masanet Llodrà és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València, Diplomada en Genealogia, Heràldica i Nobiliària per la Universitat Complutense de Madrid, Màster en Noves Tècniques de Gestió Comercial pel Col·legi Professional d'Agents Comercials de València, Màster en Direcció d'empreses pel Club d'Economia i Direcció de València i Doctora en Direcció d'empreses per la Universitat Jaume I de Castelló, obtenint el Premi Extraordinari de Doctorat. Des de 1995 imparteix classes en el Departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I, aconseguint la titularitat en 2004. Ha simultanejat la seva labor docent i investigadora amb estades en universitats estrangeres i espanyoles com The Centre for Social and Environmental Accounting Research of University of Dundee (Reino Unido), la Universitat San Carlos de Guatemala i la Universitat de València; participant, a més en nombrosos congressos nacionals i internacionals i en diversos projectes de recerca, amb una trajectòria marcada per la preocupació mediambiental que intenta apropar als altres membres de la comunitat. Els seus interessos en recerca són: Comptabilitat Mediambiental, Gestió Mediambiental, Comptabilitat de Gestió, Performance sociomedioambiental i financera de les empreses.


  Horari Actual


  Horari de tutories de María José Masanet Llodrá


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 12:30 14:00 28-09-2020 03-02-2021
  Divendres 12:30 14:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 12:30 15:30 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María José Masanet Llodrá


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1023 - PR2 Dimecres 12:00 13:00 23-12-2020 23-12-2020
  AE1023 - PR2 Dimecres 11:00 13:00 30-09-2020 16-12-2020
  FC1023 - PR3 Divendres 11:00 13:00 02-10-2020 08-01-2021
  FC1023 - PR3 Divendres 11:01 12:00 15-01-2021 15-01-2021
  FC1023 - TE2 Divendres 09:01 10:00 15-01-2021 15-01-2021
  FC1023 - TE2 Divendres 09:00 11:00 02-10-2020 08-01-2021
  FC1023 - TU2 Divendres 10:00 11:00 15-01-2021 15-01-2021
  TU0901 - PR1 Dimarts 11:00 12:30 29-09-2020 12-01-2021
  TU0901 - PR2 Dimarts 12:30 14:00 29-09-2020 12-01-2021
  TU0901 - TE1 Dimarts 14:00 15:30 29-09-2020 22-12-2020
  TU0901 - TE1 Dimecres 09:00 10:30 30-09-2020 16-12-2020

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1003 - PR5 Dimecres 08:30 10:30 10-02-2021 17-03-2021
  AE1003 - PR5 Dimecres 08:31 10:30 17-02-2021 03-03-2021
  AE1003 - PR6 Dimecres 10:31 12:30 17-02-2021 03-03-2021
  AE1003 - PR6 Dimecres 10:30 12:30 10-02-2021 17-03-2021
  EC1003 - PR5 Dimecres 08:30 10:30 10-02-2021 17-03-2021
  EC1003 - PR5 Dimecres 08:31 10:30 17-02-2021 03-03-2021
  EC1003 - PR6 Dimecres 10:31 12:30 17-02-2021 03-03-2021
  EC1003 - PR6 Dimecres 10:30 12:30 10-02-2021 17-03-2021
  FC1003 - PR5 Dimecres 08:31 10:30 17-02-2021 03-03-2021
  FC1003 - PR5 Dimecres 08:30 10:30 10-02-2021 17-03-2021
  FC1003 - PR6 Dimecres 10:30 12:30 10-02-2021 17-03-2021
  FC1003 - PR6 Dimecres 10:31 12:30 17-02-2021 03-03-2021
  FC1027 - PR1 Dilluns 11:01 13:00 01-03-2021 22-03-2021
  FC1027 - PR1 Dilluns 11:02 12:00 12-04-2021 10-05-2021
  FC1027 - PR1 Dilluns 13:00 15:00 22-02-2021 15-03-2021
  FC1027 - PR1 Dilluns 12:00 13:00 29-03-2021 17-05-2021
  FC1027 - PR2 Dilluns 11:01 13:00 22-02-2021 15-03-2021
  FC1027 - PR2 Dilluns 11:02 12:00 29-03-2021 17-05-2021
  FC1027 - PR2 Dilluns 13:00 15:00 01-03-2021 22-03-2021
  FC1027 - PR2 Dilluns 12:00 13:00 12-04-2021 10-05-2021
  FC1027 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 08-02-2021 15-02-2021
  FC1027 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 08-02-2021 17-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  AE1023 - Comptabilitat de Costos Grau en Administració d'Empreses
  EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa) Grau en Economia
  FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1023 - Comptabilitat de Costos Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1027 - Comptabilitat de Gestió Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad
  TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Turisme
  TU0943 - Prácticas Externas Grado en Turismo
  TU0944 - Trabajo de Final de Grado Grado en Turismo