Laidy Maidel Alvero González

Personal investigador en formació (Programa FPI Pla Estatal)
Àrea: Física Aplicada
On pots trobar-me?
TC1119DD - (964 728216)