Carlos Jeevan Torres Garcia

Personal investigador predoctoral en formació (Programa FPI Pla Estatal)
Àrea: Física Aplicada
On pots trobar-me?
NA3004DI - (964 387509)