Simona Porru

Personal investigador postdoctoral (Ajudes Margarita Salas per a la formació de joves doctors/es)
Àrea: Medicina Preventiva i Salut Pública
On pots trobar-me?
MI1116DD - (964 387446)