Núria Moreno Chamorro

Núria Moreno Chamorro

Personal investigador predoctoral en formació (Projectes)
Àrea: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
On pots trobar-me?
TI1111DD - (964 728261)