Aleix Alcacer Sales

Aleix Alcacer Sales

Personal investigador predoctoral en formació (Programa FPU Pla Estatal)
Àrea: Estadística i Investigació Operativa
On pots trobar-me?
TI1325DD - (964 728396)