Raquel Plumed Ferrer

Raquel Plumed Ferrer

Professorat permanent laboral
Coordinador/a per al seguiment de la qualitat de grau
Àrea: Expressió Gràfica en l'Enginyeria
On pots trobar-me?
TC2315DD - (964 728118)