UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MONTALT RESURRECCION, VICENTE FRANCISCO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Traducció i Comunicació - Traducció i Interpretació
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Director/a d'institut interuniversitari
 • Membre del grup d'investigació GENTT - Gèneres Textuals per a la Traducció
 • Director/a de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI LÓPEZ PIÑERO
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES I APLICADES
 • HC2347DD - (964 729760)
 • montalt@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-0897-9391
 • Ressenya Personal

  ÀREES D'INTERÉS. Traducció científica i tècnica. Traducció mèdica. Didàctica de la traducció. Traducció i gènere textual. Traducció teatral i l'oralitat com a problema de traducció. Traducció, adaptació i intertextualitat.

  Links

  Investigació

   Montalt, Vicent (2003): "Los traductores, partícipes en la construcción del conocimiento científico", en Andreu A. (ed.) Actas del congreso "Conocimiento e Invención", Universitat Politècnica de València, València.

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  SBA031 - Treball de Final de Màster Professional Màster Universitari en Traducció Medicosanitària (Pla de 2013)
  SBA032 - Treball de Final de Màster Investigador Màster Universitari en Traducció Medicosanitària (Pla de 2013)
  SBA033 - Pràctiques Professionals Màster Universitari en Traducció Medicosanitària (Pla de 2013)
  SBA034 - Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària Màster Universitari en Traducció Medicosanitària (Pla de 2013)
  SBK005 - Metodologia de la Investigació en Traducció Mèdica i Comunicació Intercultural Mediada en l'Àmbit Sanitari Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013)
  SBK008 - Conceptes Teòrics Aplicats a la Investigació en Traducció Audiovisual Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013)
  TI0939 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès)-A1 (Català) (I) Grau en Traducció i Interpretació
  TI0940 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès)-A1 (Espanyol) (I) Grau en Traducció i Interpretació
  TI0983 - Trabajo de Final de Grado Grado en Traducción e Interpretación  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Fostering Employability through Versatility within Specialisation in Medical Translation Education
  • Ana María Muñoz Miquel, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Isabel García Izquierdo. HERMES (DINAMARCA). Vol. 60. pp. 141-154. 2020. Científic.

  • Encouraging comprehensibility through multimodal patient information guides
  • Juan Antonio Prieto-Velasco, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. LINGUISTICA ANTVERPIENSIA NEW SERIES THEMES IN TRANSLATION STUDIES. Vol. 17. pp. 196-214. 2018. Científic.

  • La traducció mèdica al segle XXI - reptes i tendències
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Karen Zethsen, Wioleta Karwacka. MONOGRAFÍAS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. Num. 10. pp. 9-27. 2018. Científic.

  • Understanding and enhancing comprehensibility in texts for patiens in an institutional health care context in Spain
  • Isabel García Izquierdo, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA (RESLA). Num. 30. Vol. 2. pp. 592-610. 2017. Científic.

  • Traducir el trauma y el estigma a escritura autobiográfica: una lectura de James Rhodes
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. EHUMANISTA. Num. 11. pp. 319-336. 2017. Científic.

  • ¿Informar o comunicar? Algunos temas emergentes en comunicación para pacientes
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Isabel García Izquierdo. PANACE@. REVISTA DE MEDICINA LENGUAJE Y TRADUCCIÓN. Num. 44. Vol. XVII. pp. 81-84. 2016. Científic.

  • Shakespeare y la medicina: dramaturgias del cuerpo y la mente (II):"The Senators of Rome are this good belly"
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. PANACE@. REVISTA DE MEDICINA LENGUAJE Y TRADUCCIÓN. Num. 43. Vol. XVII . pp. 46-50. 2016. Científic.

  • Shakespeare y la medicina: dramaturgias del cuerpo y la mente(I):let's purge this choler without letting blood
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. PANACE@. REVISTA DE MEDICINA LENGUAJE Y TRADUCCIÓN. Num. 41. Vol. 16 . pp. 75-77. 2015. Científic.

  • A descriptive study of inaccuracy in articles titles on bibliometrics published in biomedical journals
  • Rafael Aleixandre-Benavent, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Juan Carlos Valderrama-Zurián. SCIENTOMETRICS. Num. 1. Vol. 101 . pp. 781-791. 2014. Científic.

  • Equigeneric and Intergeneric Translation in Patient-Centred Care
  • Isabel García Izquierdo, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. HERMES (DINAMARCA). Num. 51. pp. 39-52. 2013. Científic.

  • Gallivanting Round the Globe: Translating National Identitites in Henry V
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Pilar Ezpeleta Piorno, Miguel Teruel Pozas. ALICANTE JOURNAL OF ENGLISH STUDIES. Num. 25. pp. 113-126. 2012. Científic.

  • Research in translation and knowledge mediation in medical and healthcare settings
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Mark Shuttleworth. LINGUISTICA ANTVERPIENSIA NEW SERIES THEMES IN TRANSLATION STUDIES. Num. 11. pp. 9-30. 2012. Científic.

  • Hacia una visión perspectivista de la traducción
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. PANACE@. REVISTA DE MEDICINA LENGUAJE Y TRADUCCIÓN. Num. 33. Vol. XII . pp. 1-3. 2011. Científic.

  • Medical Translation and interpreting
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. HANDBOOK OF TRANSLATION STUDIES. Num. 2. pp. 79-83. 2011. Científic.

  • Traducir a Shakespeare. La palabra del actor
  • Miguel Teruel Pozas, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Pilar Ezpeleta Piorno. TRANS. REVISTA DE TRADUCTOLOGÍA. Num. 13. pp. 43-56. 2009. Científic.

  • Research Methodology in Specialized Genres for Translation Purposes
  • Anabel Borja Albi, Isabel García Izquierdo, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. INTERPRETER AND TRANSLATOR TRAINER. Num. 1. Vol. 3 . pp. 57-77. 2009. Científic.

  • The Acquisition of Translation Competence through Textual Genre
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Pilar Ezpeleta Piorno, Isabel García Izquierdo. TRANSLATION JOURNAL: A PUBLICATION FOR TRANSLATORS ABOUT TRANSLATORS AND TRANSLATION. Num. 4. Vol. 12 . pp. 1-12. 2008. Científic.

  • La enseñanza virtual de la traducción médica en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. PANACE@. REVISTA DE MEDICINA LENGUAJE Y TRADUCCIÓN. Num. 26. Vol. IX . pp. 213-219. 2007. Científic.

  • ¿Qué importa la traducción al español?
  • Pilar Ezpeleta Piorno, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. CONTRASTES. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGÍA. Num. 39. pp. 80-83. 2005. Científic.

  • Los ejercicios de elección múltiple como herramienta didáctica para el desarrollo de la competencia traductora en al traducción de géneros científicos
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. DISCURSOS: ESTUDIOS DE TRADUÇAO. Num. 2. pp. 83-97. 2002. Docent.

  • Translating into Textual Genres
  • Isabel García Izquierdo, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. LINGUISTICA ANTVERPIENSIA NEW SERIES THEMES IN TRANSLATION STUDIES. Num. 1/2002. pp. 135-143. 2002. Científic.

  • La formación de escritores y traductores científicos: una necesidad para la comunicación y el avance de la investigación
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Isabel Pérez Monfort. EVPHROSYNE. Num. 9. pp. 1-3. 2001. Científic.

  • Apunts sobre la traducció i la comunicació de la ciència
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. Num. XI. pp. 49-58. 2000. Científic.

  • Democràcia. L'era de la mundialització
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. ISONOMIA. Num. 4. pp. 4-5. 2000. Científic.

  • L'educació de la pau en l'era de la mundialització
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. Num. 10. pp. 43-45. 1999. Científic.

  • 'The isle es full of noises': notes sobre oralitat, visualitat i caos en The Tempest
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. QUADERNS DE FILOLOGIA. ESTUDIS LINGÜÍSTICS. Num. II. pp. 81-92. 1997. Científic.

  Llibres


  • La competència traductora d'especialitat: propostes didàctiques
  • Isabel García Izquierdo, Anabel Borja Albi, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Pilar Ezpeleta Piorno, Esther Monzó Nebot, Cármen Hidalgo. 2007. Autoria. Docent. ISBN 9788493589608. València. Ed. Reproexpres.

  • Medical Translation Step by Step. Learning by Drafting
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, María González Davies. 2007. Autoria. Científic. ISBN 9781900650830. Manchester and Kinderhook. Ed. Saint Jerome Publishing.

  • La competència traductora d'especialitat: propostes didàctiques
  • Anabel Borja Albi, Isabel García Izquierdo, Pilar Ezpeleta Piorno, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. 2007. Autoria. Docent. ISBN 9788493589608. València. Ed. Reproexpres.

  • Materials docents per a l'ensenyament dels géneres científics i tècnics en català, espanyol i anglès i la seua traducció
  • Pilar Ezpeleta Piorno, Ana Cristina García de Toro, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. 2005. Autoria. Docent. ISBN 8468929387. València. Ed. Reproexpres.

  • De la Font a la partitura teatral: inscriure l'oralitat en Shakespeare
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. 2003. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 8437054532. València. Ed. Universitat de València.

  • Ricardo II
  • Pilar Ezpeleta Piorno, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. 1997. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 8437615674. Madrid. Ed. Ediciones Cátedra.

  • Desplazamientos. Siete artistas valencianos
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. 1997. Traducció sense aparell crític. Científic. ISBN 8448215931. València. Ed. Generalitat Valenciana; Mie Prefectural Art Museum.

  Capítols de llibre


  • Exploring the Links Between the Oral and the Written in Patiente-Doctor Communication
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Isabel García Izquierdo. Medical Discourse in Professional, Academic and Popular Settings. Bristol (Regne Unit). Ed. Multilingual Matters. 2016. ISBN 9781783096251. Científic.

  • Medical Traslation
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. The Encyclopedia of Applied Linguistics. Hong Kong (Hong Kong). Ed. John Wiley & Sons. 2012. ISBN 9781405194730. Científic.

  • La consulta documental y humana aplicada a la traducción médica: reflexiones en torno a la práctica profesional y a la pedagogía
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Documentación aplicada y espacio europeo de educación superior. Madrid. Ed. Arco Libros. 2009. ISBN 9788476357828. Científic.

  • Competències per a traduir en àmbits d’especialitat
  • Anabel Borja Albi, Esther Monzó Nebot, Isabel García Izquierdo, Pilar Ezpeleta Piorno, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Prólogo
  • Manuel Ángel Conejero, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Teatro y traducción. Aproximación interdisciplinaria desde la obra de Shakespeare. Madrid. Ed. Ediciones Cátedra. 2007. ISBN 9788437624273. Científic.

  • Elaboració de materials docents per a l¿ensenyament dels gèneres científics i tècnics en català, espanyol i anglès, i la seua traducció.
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Pilar Ezpeleta Piorno, Ana Cristina García de Toro. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • El género textual: un concepto transversal e integrador en el diseño de asignaturas de traducción y lenguaje científico-técnicos
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Pilar Ezpeleta Piorno, Ana Cristina García de Toro. El género textual y la traducción. Reflexiones teóricas y aplicaciones pedagógicas. Berna. Ed. Peter Lang. 2005. ISBN 3039106767. Científic.

  • Elaboració de materials docents a partir de l’explotació d’un corpus de textos trilingüe (anglés/català/castellà)
  • Pilar Ezpeleta Piorno, Ana Cristina García de Toro, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Traduir es triar: els exercicis d'elecció múltiple en l'aula de traducció especialitzada.
  • José Manuel Marco Borillo, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Entre el aula y la profesión: reflexiones y propuestas en torno a la formación de traductores especializados
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. La traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la información. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2002. ISBN 8480214090. Científic.

  • Traducció, mediació i dramatització: proposta per a l'estudi descriptiu de l'adaptació dramàtica
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. La traducción en los medios audiovisuales. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213213. Docent.

  • El análisis traductológico de los géneros científicos en inglés como herramienta didáctica
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Methodology and new technologies in languages for specific purposes. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213531. Científic.

  • Discurs prefabricat i traducció de textos científics
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2000. ISBN 8480213329. Docent.

  • Una proposta didáctica de mediació comunicativa...
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Mujeres: mediar para acceder a otros trabajos, otros empleos, otras vías. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2000. ISBN 8480213167. Científic.

  • Traducció i intertextualitat en la gènesi del text original
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Intertextualitat i recepció. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 1998. ISBN 8480212381. Docent.

  • The isle is full of noises: Notes sobre oralitat, visualitat i caos en The Tempest
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics. Sobre l'oral i l'escrit. València. Ed. Universitat de València. 1997. ISBN 8437033063. Científic.

  Ponències a congressos


  • Moving digitaly from the Informed Consent to the Electronic Informed Consent: Is Metadiscourse changing?
  • Pilar Ezpeleta Piorno, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. International Conference Metadiscourse in Digital Communication: What has changed? (MAG 2019). Bergamo (Itàlia). 27-06-2019. Científic. 2019.

  • Acción e investigación feminista y de género en el Instituto Interuniversitario de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. XXIII Congreso Internacional del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano (IF): Feminismos. Desafíos en tiempo de amor y cólera. Castelló (Espanya). 10-04-2019. Científic. 2019.

  • Métodos dramatúrgicos en la investigación de géneros médico-sanitarios desde una perspectiva multilingüe y multicultural
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Pilar Ezpeleta Piorno. 9º Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI) Traslatum nostrum - El mestizaje desde el Mediterráneo. Alicante (Espanya). 23-01-2019. Científic. 2019.

  • Ideology and Ethics at Work in Clinical Genres
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Pilar Ezpeleta Piorno. Conference Knowledge Dissemination, Ethics and Ideology in Specialised Communication: Linguistic and Discursive Perspectives (CLAVIER 2018). Milan (Itàlia). 29-11-2018. Científic. 2018. Ed. Università degli Studi di Milano. ISBN 9788894066333.

  • El género consulta médica: nuevos enfoques y métodos de investigación para nuevos contextos sociales
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Isabel García Izquierdo. Multidisciplinary and Multicultural Discourses: Research and Profession (ENTRETEXTOS 2018). Universitat Jaume I (Espanya). 26-10-2018. Científic. 2018.

  • Patient-centred translation in focus-challenges and opportunities
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Current Challenges of Medical Translation -Translating Europe Workshop. Gdansk (Polònia). 18-05-2017. Científic. 2017.

  • Nuevas metodologías para la enseñanza de la competencia comunicativa en contextos clínicos interlingüísticos e interculturales
  • Paula Saiz Hontangas, Begoña Bellés Fortuño, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. III Jornades d'Investigació per a l'Alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló de la Plana (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2017.

  • La formación de posgrado en traducción médica: favorecer la empleabilidad mediante la versatilidad
  • Ana María Muñoz Miquel, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Isabel García Izquierdo. 8th International Conference of the Iberian Association of translation and Interpreting Studies (AIETI 8). Alcalá de Henares (Espanya). 08-03-2017. Científic. 2017.

  • Literatura i casos clínics: anàlisi d'alguns relats d'Oliver Sacks
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. VII Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica: biografies i retrats en la literatura catalana del segle XX. Universita d'Alacant (Espanya). 07-11-2013. Científic. 2013.

  • Reflexiones y recursos para la optimización de la formación de traductores en una Europa multilingüe
  • Pilar Ezpeleta Piorno, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. I Congrés Internacional sobre inestigació en Didàctica de la traducció / VIII Congreso Internacional de Traducción del Departament de Traducció i d'Interpretació de la UAB. Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya). 21-06-2012. Científic. 2012.

  • La variació geolingüística i la traducció de la Classificació Internacional de Malalties (CIM-9-MC): una perspectiva pancatalana
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Jornada Espais terminològics 2009. Terminologia i variació geolingüística. Barcelona (Espanya). 12-11-2009. Científic. 2010. Ed. Eumo Editorial. ISBN 9788439384335.

  • La investigación socioprofesional y la competencia traductora aplicadas a la pedagogía de la traducción médica
  • Ana María Muñoz Miquel, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Isabel García Izquierdo. IV Congreso de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. Granada (Espanya). 15-09-2009. Científic. 2009. Ed. Atrio. ISBN 9788415275077.

  • Internet en català com a eina de treball en la traducció cientificotècnica
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Internet and Language: Internet in lingistics, translation and literary studies. Castelló. 18-09-2003. Científic. 2003. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214414.

  • The concept of textual genre and its relevance in scientific and technical translation
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Congreso internacional de estudios ingleses. El presente y el futuro de nuestra disciplina. Valencia. 06-10-2001. Científic. 2002. Ed. Universitat de València. ISBN 8469975293.

  • Multilungual corpus-based research of medical genres for translation purposes: the medical corpus of the GENTT project
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Isabel García Izquierdo. II Congrés Internacional de Traducció Especialitzada. Barcelona. 28-02-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat Pompeu Fabra. ISBN 8447708209.

  • Enseñar a comprender en la formación de traductores científico-técnicos: el papel del razonamiento lógico
  • Silvia Gamero Pérez, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Últimas corrientes teóricas en los estudios de traducción y sus aplicaciones. Salamanca (Espanya). 16-11-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad de Salamanca. ISBN 8478008683.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Didáctica de la traducció científica-técnica
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Universitat Autónoma de Barcelona. 05-07-2016.

  • The role of text genres in translation practice, teaching and research
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. University of Cambridge-Department of Spanish and Portuguese. 24-04-2015.

  • Lecture on Medical Translating
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Newcastle University's- School of Modern Languages. 21-04-2015.

  • Conducting Research in Medical Translation
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. University College London-Centre fro Translation Studies@UCL(CenTraS). 07-12-2014.

  • The basics of medical translation: professional and methodological aspects
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Universidad de Portsmouth (Reino Unido). 05-12-2014.

  • How to become a medical translator
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. University of Roehampton (London)-Centre for Research in Translationa and Transcultural Studies -. 02-12-2014.

  • Introduction to Translating Medical Texts
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. University College London-Centre fro Translation Studies@UCL(CenTrasS). 22-11-2014.

  • Focusing on quality in translation
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Universidade do Porto. 31-10-2014.

  • La formación especializada en traducción médico-sanitaria: principios, competencias y métodos
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Universidad Nacional Autónoma de México. 21-02-2014.

  • Doing Research in Medical Genres for Translation Purposes
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Université de Montréal. 15-03-2012.

  Comités de congresos


  • Begoña Bellés Fortuño, Anabel Borja Albi, Pilar Ezpeleta Piorno, Isabel García Izquierdo, Carolina Girón García, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Ignasi Navarro Ferrando, Vicent Manuel Salvador Liern. II Congreso Internacional Entretextos: Multidisciplinary and Multicultural Discourses: Research and Profession. Castellón de la Plana (Espanya). 25-10-2018. Científic.

  • Pilar Ezpeleta Piorno, Natividad María Juste Vidal, Alfred Michael Markey, Begoña Bellés Fortuño, Teresa Molés Cases, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Ana María Muñoz Miquel, María del Pilar Ordóñez López, Paula Saiz Hontangas. 2º Seminario Internacional: Understanding Misunderstandings and Enhancing Communication in Multicultural Healthcare Settings II - the Consultation and the Informed Consent. Castelló de la Plana (Espanya). 26-10-2017. Científic.

  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion. III Congrés Internacional sobre investigació en Didàctica de la traducció. Barcelona (Espanya). 07-06-2016. Científic.

  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Ana María Muñoz Miquel. Primer Encuentro Académico-profesional Tradmed-UJI. Universitat Jaume I (Espanya). 11-02-2012. Científic.

  Edició de monogràfic