UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

GARCÍA IZQUIERDO, ISABEL
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Traducció i Comunicació - Traducció i Interpretació
 • Vocal
 • Membre del Consell de Govern
 • Membre
 • Vicerectora d'Estudis i Docència
 • Vicepresident/a
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació GENTT - Gèneres Textuals per a la Traducció
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES I APLICADES
 • RR0318RV - (964 728990)
 • HC2305DD - (964 729734)
 • igarcia@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-8208-4479
 • Ressenya Personal

  Isabel García-Izquierdo és Catedràtica d'Universitat al Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I. Especialista en Lingüística aplicada a la traducció i Espanyol per a traductors, des de l'any 1995 ha impartit seminaris de doctorat i cursos de postgrau a la Universitat Jaume I, les universitats de València, Granada, Salamanca, Vigo, Autònoma de Barcelona, Pablo Olavide de Sevilla, la Universidad Nacional Autónoma de México o l'Imperial College (Londres). Així mateix, ha impartit conferències per invitació, entre d'altres, a les universitats de Granada, Salamanca, Universitat Autònoma de Barcelona, València, Vigo, Alacant, Cantabria, Universidad de Castilla la Mancha, UPO de Sevilla, Lisboa, Forlì (Bolonia), Milán, Imperial College (Londres) o al Colegio de México. I ha realitzat estades d'investigació a universitats espanyoles i estrangeres: Alemanya (Germesheim i Heidelberg), Itàlia (Trieste i Bolonya) i el Regne Unit (Norwich, Londres, Edimburg). Des de l'any 2000 dirigeix el grup d'investigació GENTT (Gèneres textuals per a la traducció, www.gentt.uji.es), que treballa en l'anàlisi de la comunicació especialitzada multilingüe als àmbits mèdic i jurídic. Ha publicat llibres i artícles nacionals i internacionals relacionats amb el funcionament dels gèneres als esmentats àmbits d'especialitat. Al llarg de la seua trajectòria ha ocupat diversos càrrecs de gestió universitària; i, des de l'any 2014, és Vicerectora d'Estudis a la Universitat Jaume I.

   


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  SBA032 - Treball de Final de Màster Investigador Màster Universitari en Traducció Medicosanitària (Pla de 2013)
  SBK002 - Teories de la Traducció i de la Interpretació Aplicades a la Investigació Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013)
  TI0922 - Lengua A1 (Español) para Traductores e Intérpretes Grado en Traducción e Interpretación
  TI0983 - Trabajo de Final de Grado Grado en Traducción e Interpretación  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Fostering Employability through Versatility within Specialisation in Medical Translation Education
  • Ana María Muñoz Miquel, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Isabel García Izquierdo. HERMES (DINAMARCA). Vol. 60. pp. 141-154. 2020. Científic.

  • Understanding and enhancing comprehensibility in texts for patiens in an institutional health care context in Spain
  • Isabel García Izquierdo, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA (RESLA). Num. 30. Vol. 2. pp. 592-610. 2017. Científic.

  • ¿Informar o comunicar? Algunos temas emergentes en comunicación para pacientes
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Isabel García Izquierdo. PANACE@. REVISTA DE MEDICINA LENGUAJE Y TRADUCCIÓN. Num. 44. Vol. XVII. pp. 81-84. 2016. Científic.

  • Web-based tools and resources for legal translators: The JudGentt translation-oriented glossaries for criminal courts translators
  • Anabel Borja Albi, Isabel García Izquierdo. ONOMAZEIN. Num. 33. pp. 226-250. 2016. Científic.

  • At the cognitive and situational interface.Translation in helthcare settings
  • Isabel García Izquierdo. TRANSLATION SPACES. Num. 1. Vol. 5 . pp. 20-37. 2016. Científic.

  • Los folletos de información oncológica en contextos hospitalarios: la perspectiva de pacientes y profesionales sanitarios
  • Isabel García Izquierdo, Ana María Muñoz Miquel. PANACE@. REVISTA DE MEDICINA LENGUAJE Y TRADUCCIÓN. Num. 42. Vol. 16 . pp. 225-231. 2015. Científic.

  • La competencia en lengua materna (español) de los estudiantes de Traducción e interpretación: un estudio de caso
  • Isabel García Izquierdo. HERMENEUS. REVISTA DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. Vol. 17 . pp. 87-110. 2015. Científic.

  • Necesidades documentales del traductor médico en España
  • Isabel García Izquierdo, Tomas Conde. TRANS. REVISTA DE TRADUCTOLOGÍA. Num. 18. pp. 141-162. 2014. Científic.

  • Equigeneric and Intergeneric Translation in Patient-Centred Care
  • Isabel García Izquierdo, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. HERMES (DINAMARCA). Num. 51. pp. 39-52. 2013. Científic.

  • La investigación sobre traductores especializados: Corpus y fuentes de documentación
  • Isabel García Izquierdo, Tomás Conde. IBERICA REVISTA DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LENGUAS PARA FINES ESPECIFICOS (AELFE). Vol. 23 . pp. 131-156. 2012. Científic.

  • New perspectives for the analysis and formalisation of specialised genres: the GENTT proposal
  • Isabel García Izquierdo. TERMINALIA. Num. 3. pp. 13-21. 2011. Científic.

  • La gestión de la documentación multilingüe en entornos profesionales
  • Isabel García Izquierdo, Anabel Borja Albi. LYNX. PANORÁMICA DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS. Num. 8. pp. 3-28. 2009. Científic.

  • El español neutro en los discursos de especialidad
  • Isabel García Izquierdo. IKALA. Num. 23,14. pp. 15-43. 2009. Científic.

  • Research Methodology in Specialized Genres for Translation Purposes
  • Anabel Borja Albi, Isabel García Izquierdo, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. INTERPRETER AND TRANSLATOR TRAINER. Num. 1. Vol. 3 . pp. 57-77. 2009. Científic.

  • The Acquisition of Translation Competence through Textual Genre
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Pilar Ezpeleta Piorno, Isabel García Izquierdo. TRANSLATION JOURNAL: A PUBLICATION FOR TRANSLATORS ABOUT TRANSLATORS AND TRANSLATION. Num. 4. Vol. 12 . pp. 1-12. 2008. Científic.

  • A Multidisciplinary Approach to Specialized Writing and Translation Using a Genre Based Multilingual Corpus of Specialized Texts
  • Isabel García Izquierdo, Anabel Borja Albi. LSP & PROFESSIONAL COMMUNICATION. Num. 8. Vol. 1 . pp. 39-64. 2008. Científic.

  • El español neutro y la traducción de los lenguajes de especialidad
  • Isabel García Izquierdo. SENDEBAR. Num. 17. pp. 149-167. 2006. Científic.

  • Neutral Spanish, spanglish and Medical Translation
  • Isabel García Izquierdo. TRANSLATION JOURNAL: A PUBLICATION FOR TRANSLATORS ABOUT TRANSLATORS AND TRANSLATION. Num. 10/3. pp. 10-30. 2006. Científic.

  • Corpus electrónico, género textual y traducción
  • Isabel García Izquierdo. META. Num. 50/4. pp. 10-30. 2005. Científic.

  • Traducir con corpus de géneros
  • Esther Monzó Nebot, Isabel García Izquierdo. REVISTA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y LENGUAS MODERNAS. Num. -. 2004. Docent.

  • Traducir con corpus de géneros
  • Isabel García Izquierdo, Esther Monzó Nebot. REVISTA DE LA FACULTAD DE LENGUAS MODERNAS. Num. 7. pp. 45-59. 2004. Científic.

  • Corpus de géneros GENTT. Una enciclopedia para traductores
  • Isabel García Izquierdo, Esther Monzó Nebot. TRADUCCION & COMUNICACION. Num. 4. pp. 31-53. 2003. Científic.

  • El género: plataforma de confluencia de nociones fundamentales en didáctica de la traducción
  • Isabel García Izquierdo. DISCURSOS: ESTUDIOS DE TRADUÇAO. Num. 2. pp. 13-21. 2002. Científic.

  • Translating into Textual Genres
  • Isabel García Izquierdo, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. LINGUISTICA ANTVERPIENSIA NEW SERIES THEMES IN TRANSLATION STUDIES. Num. 1/2002. pp. 135-143. 2002. Científic.

  • Análisis textual y contraste interlingüístico. La traducción de la conjunción en "Los viajes de Gulliver" de J. Swift
  • Isabel García Izquierdo. TRANS. REVISTA DE TRADUCTOLOGÍA. Num. 5. pp. 23-45. 2001. Científic.

  • La lingüística aplicada en el curriculum del traductor. Algunas consideraciones didácticas
  • Isabel García Izquierdo. HERMENEUS. REVISTA DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. Num. 3. pp. 83-111. 2001. Científic.

  • Uso de los mecanismos de cohesión en textos narrativos en la L1 y la L2 en el ámbito de la traducción
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, Isabel García Izquierdo. RASSEGNA ITALIANA DI LINGÜÍSTICA APLICATA. Num. XXXII:3. pp. 137-156. 2000. Científic.

  • Cohesión gramatical y textos expositivos. Estudio contrastivo y repercusiones para la traducción
  • Isabel García Izquierdo. SENDEBAR. Num. 10. pp. 159-183. 2000. Científic.

  • The concept of Text Type and its Relevance to Translator Trainees
  • Isabel García Izquierdo. TARGET- INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSLATION STUDIES. Num. 12:2. pp. 285-298. 2000. Científic.

  • Contraste Lingüístico y traducción. La traducción de los géneros textuales (Monográfico)
  • Isabel García Izquierdo. LYNX. PANORÁMICA DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS. Vol. 23 . pp. 1-38. 1999. Científic.

  • El análisis textual como paso previo a la traducción. La tipología textual y su interpretación
  • Isabel García Izquierdo. TRANS. REVISTA DE TRADUCTOLOGÍA. Num. 3. pp. 133-140. 1999. Científic.

  • LIngüística aplicada y Traductología: une liaison dangereuse?
  • Isabel García Izquierdo. SENDEBAR. Num. 8-Sep. pp. 55-88. 1997. Científic.

  Llibres


  • Iberian Studies on Translation and Interpreting
  • Isabel García Izquierdo, Esther Monzó Nebot. 2012. Edició. Científic. ISBN 9783034308151. Oxford (Regne Unit). Ed. Peter Lang.

  • Competencia textual para la traducción
  • Isabel García Izquierdo. 2010. Autoria. Científic. ISBN 9788499859538. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Linguistic ang Translation Studies in Scientific Communication
  • Maria Lluïsa Gea Valor, Isabel García Izquierdo, María José Esteve Ramos. 2009. Edició. Científic. ISBN 9783034300698. Berna. Ed. Peter Lang.

  • Divulgación médica y traducción: El género información para pacientes
  • Isabel García Izquierdo. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9783039116980. Berna. Ed. Peter Lang.

  • La competència traductora d'especialitat: propostes didàctiques
  • Anabel Borja Albi, Isabel García Izquierdo, Pilar Ezpeleta Piorno, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. 2007. Autoria. Docent. ISBN 9788493589608. València. Ed. Reproexpres.

  • La competència traductora d'especialitat: propostes didàctiques
  • Isabel García Izquierdo. 2007. Autoria. Docent. ISBN 9788493589608. València. Ed. Reproexpres.

  • La competència traductora d'especialitat: propostes didàctiques
  • Isabel García Izquierdo, Anabel Borja Albi, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Pilar Ezpeleta Piorno, Esther Monzó Nebot, Cármen Hidalgo. 2007. Autoria. Docent. ISBN 9788493589608. València. Ed. Reproexpres.

  • Experiencias de traducción. Reflexiones desde la práctica traductora
  • Ana Cristina García de Toro, Isabel García Izquierdo. 2005. Edició. Científic. ISBN 8480214856. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • El género textual y la traducción. Reflexiones teóricas y aplicaciones pedagógicas
  • Isabel García Izquierdo. 2005. Edició. Científic. ISBN 3039106767. Berna. Ed. Peter Lang.

  • Análisis textual aplicado a la traducción
  • Isabel García Izquierdo. 2000. Autoria. Científic. ISBN 9788484420538. València. Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Mecanismos de cohesión textual. Los conectores ilativos en español
  • Isabel García Izquierdo. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8408211881. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Los estudios de traducción: un reto didáctico
  • Isabel García Izquierdo, Joan Manuel Verdegal Cerezo. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212047. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Los estudios de traducción: un reto didáctico
  • Joan Manuel Verdegal Cerezo, Isabel García Izquierdo. 1998. Edició. Científic. ISBN 8480212047. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Mecanismos de cohesión textual. Los conectores ilativos en español
  • Isabel García Izquierdo. 1998. Autoria. Científic. ISBN 9788480211888. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • La enseñanza de la traducción
  • Anabel Borja Albi, Federico Chaume Varela, Isabel García Izquierdo, Joan Manuel Verdegal Cerezo, Rosa María Agost Canós, Silvia Gamero Pérez. 1996. Autoria. Docent. ISBN 8480210788. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • El consentimiento informado y la comunicación centrada en el paciente: reflexiones desde la perspectiva de profesionales sanitarios y pacientes
  • Ana María Muñoz Miquel, Isabel García Izquierdo. Translatum nostrum. La traducción y la interpretación en el ámbito especializado. Granada (Espanya). Ed. Comares. 2020. ISBN 9788413690391. Científic.

  • Organising Specialised (Medical) Knowledge in Academic and Professional Settings: Patient Information Genres
  • Isabel García Izquierdo. Language for Specific Purposes: Research and Translation across Cultures and Media. Cambridge (Regne Unit). Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2016. ISBN 9781443899321. Científic.

  • Exploring the Links Between the Oral and the Written in Patiente-Doctor Communication
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Isabel García Izquierdo. Medical Discourse in Professional, Academic and Popular Settings. Bristol (Regne Unit). Ed. Multilingual Matters. 2016. ISBN 9781783096251. Científic.

  • Introduction
  • Isabel García Izquierdo. Iberian Studies on Translation and Interpreting. Oxford (Regne Unit). Ed. Peter Lang. 2012. ISBN 9783034308151. Científic.

  • Investigating Professional Languages through Genres
  • Isabel García Izquierdo. Interdisciplinarity and languages. Oxford. Ed. Peter Lang. 2011. ISBN 9783034302838. Científic.

  • Introduction
  • Maria Lluïsa Gea Valor, Isabel García Izquierdo, María José Esteve Ramos. Linguistic ang Translation Studies in Scientific Communication. Berna. Ed. Peter Lang. 2009. ISBN 9783034300698. Científic.

  • Desenvolupament i avaluació de contextos bilingües en castellà i anglès per a l’assignatura dissenys experimentals
  • Juan Carlos Oliver Rodríguez, Patricia Salazar Campillo, Isabel García Izquierdo. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • La didáctica de lenguas y la traducción
  • Isabel García Izquierdo. Diccionario histórico de la traducción en España. Madrid. Ed. Gredos. 2009. ISBN 9788424936266. Científic.

  • Competències per a traduir en àmbits d’especialitat
  • Anabel Borja Albi, Esther Monzó Nebot, Isabel García Izquierdo, Pilar Ezpeleta Piorno, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Didáctica de lenguas y la traducción (La)
  • Isabel García Izquierdo. Diccionario histórico de la traducción en España. Madrid. Ed. Gredos. 2009. ISBN 9788424936266. Científic.

  • Virtualitat i autoavaluació: incorporació a la didàctica de la traducció jurídica d’exercicis d’autoavaluació en entorns virtuals per a l’adquisició de competències extralingüístiques i traductològiques.
  • Esther Monzó Nebot, Isabel García Izquierdo, Justine Ursula Brehm Cripps, María Amparo Garrigues Giménez, María del Carmen Boldó Roda, María José Senent Vidal, Pilar Civera García, Santiago García Campá. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Los géneros y las lenguas de especialidad (I)
  • Isabel García Izquierdo. Las lenguas profesionales y académicas. Barcelona. Ed. Ariel. 2007. ISBN 9788434481220. Científic.

  • Adopció d’un model conjunt per a la virtualització de la docència en assignatures de traducció
  • Anabel Borja Albi, Estela Marqués Agut, Esther Monzó Nebot, Isabel García Izquierdo, Pilar Civera García. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • La práctica profesional de la traducción
  • Ana Cristina García de Toro, Isabel García Izquierdo. Experiencias de traducción. Reflexiones desde la práctica traductora. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480214856. Científic.

  • Traducción
  • Isabel García Izquierdo. Conocimiento y lenguaje. València. Ed. Universitat de València. 2005. ISBN 843706113X. Científic.

  • El género y la lengua propia: el español de especialidad
  • Isabel García Izquierdo. El género textual y la traducción. Reflexiones teóricas y aplicaciones pedagógicas. Berna. Ed. Peter Lang. 2005. ISBN 3039106767. Científic.

  • Del corpus a l'enciclopèdia: concepció i construcció de l'enciclope`dia de gèneres Gentt
  • Esther Monzó Nebot, Isabel García Izquierdo. Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. Barcelona. Ed. Documenta Universitària. 2005. ISBN 8493434957. Científic.

  • Seminari Permanent de Traducció i Interpretació
  • Ana Cristina García de Toro, Isabel García Izquierdo. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Els programes de convergència europea en la universitat espanyola: criteris d’avaluació i perspectives de futur
  • Isabel García Izquierdo. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Enciclopèdia electrònica de gèneres d'especialitat per a la traducció
  • Isabel García Izquierdo, Esther Monzó Nebot. La traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la información. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2002. ISBN 8480214090. Científic.

  • The degree of grammatical complexity in literary texts as a translation problem
  • Isabel García Izquierdo, José Manuel Marco Borillo. Investigating Translation. Amsterdam/Philadelphia. Ed. John Benjamins. 2000. ISBN 9027216371. Científic.

  • Cohesión léxica y textos narrativos: análisis cuantitativo en el contexto de la enseñanza de la L1, la L2 y la L3
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, Isabel García Izquierdo, Eva Alcón Soler. Panorama Actual de la lingüística Aplicada. Conocimiento, procesamiento y uso del lenguaje. Logroño. Ed. Universidad de La Rioja. 2000. ISBN 8469933620. Científic.

  • Reflexions s l'entorn de la traducció (al català i a l'espanyol) d'algunes unitats fraseològiques de Three Men in a Boat
  • Isabel García Izquierdo. El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2000. ISBN 8480213329. Docent.

  • La traducció de l'Ambició d'Aleix a l'espanyol: Anàlisi dels fraseologismes
  • Ana Cristina García de Toro, Isabel García Izquierdo. Valoriana: estudis sobre l'obra d' Enric Valor. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 1999. ISBN 848021273X. Científic.

  • La lingüística contrastiva no es un fósil. Análisis y discusión de las últimas tendencias, aplicaciones y perspectivas
  • Carmen Valero Garcés, Enric Llurda Giménez, Isabel García Izquierdo. Contribuciones al estudio de la Lingüística Aplicada. Castelló: Asociación Española de Lingüística Aplicada. Ed. Asociación Española de Lingüística Aplicada. 1999. ISBN 8460588009. Científic.

  • La lengua materna en Enseñar a traducir. Metodología en la formación de traductores e intérpretes
  • Isabel García Izquierdo, María Luisa Masía Canuto. Enseñar a traducir. Objetivos de aprendizaje y metodología en la formación de traductores e intérpretes. Madrid. Ed. Edelsa. 1999. ISBN 8477113580. Docent.

  • La traducció de l'Ambició d'Aleix a l'espanyol: Anàlisi dels fraseologismes
  • Ana Cristina García de Toro, Isabel García Izquierdo. Valoriana: estudis sobre l'obra d' Enric Valor. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 1999. ISBN 848021273X. Científic.

  • El funcionamiento de los conectores ilativos y su papel en los encadenamientos discursivos en español escrito
  • Isabel García Izquierdo. Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics. Sobre l'oral i l'escrit. València. Ed. Universitat de València. 1997. ISBN 8437033063. Científic.

  Ponències a congressos


  • Metadiscourse In The Electronic Informed Consent: New Approaches to Emerging Challenges
  • Isabel García Izquierdo, Anabel Borja Albi. International Conference Metadiscourse in Digital Communication: What has changed? (MAG 2019). Bergamo (Itàlia). 27-06-2019. Científic. 2019.

  • El género consulta médica: nuevos enfoques y métodos de investigación para nuevos contextos sociales
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Isabel García Izquierdo. Multidisciplinary and Multicultural Discourses: Research and Profession (ENTRETEXTOS 2018). Universitat Jaume I (Espanya). 26-10-2018. Científic. 2018.

  • Evaluación de competencias transversales
  • Miguel Angel Fortea Bagán, Joaquín Beltrán Arandes, Isabel García Izquierdo. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios, II Taller de Innovación Educativa. Castelló (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • La formación de posgrado en traducción médica: favorecer la empleabilidad mediante la versatilidad
  • Ana María Muñoz Miquel, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Isabel García Izquierdo. 8th International Conference of the Iberian Association of translation and Interpreting Studies (AIETI 8). Alcalá de Henares (Espanya). 08-03-2017. Científic. 2017.

  • Comunicación escrita y traducción intergenérica de géneros para pacientes en el ámbito de la oncología (Abstract)
  • Isabel García Izquierdo, Ana María Muñoz Miquel. VII Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducció e Interpretación (AIETI 2015). Universidad de Málaga (Espanya). 29-01-2015. Científic. 2015. Ed. Tradulex. ISBN 9782970073635.

  • Investigar a la comunicación escrita para pacientes en contextos multiculturales
  • Isabel García Izquierdo. IULMA-CASTELLÓ 2014 (I International Seminar: discourse in health settings). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 28-11-2014. Científic. 2014.

  • Organising Specialised (Medical) Knowledge for Academic & Professional Settings. The Patient Information Genres
  • Isabel García Izquierdo. CLAVIER 14. Workshop LSP research, teaching and translation across languages and cultures. Università Degli Studi di Milano, Milan (Itàlia). 20-11-2014. Científic. 2014.

  • Corpus-based knowledge management systems for specialized translation: bridging the gap between theory and professional practice
  • Anabel Borja Albi, Isabel García Izquierdo. Corpus-Bases Translation and Interpreting Studies:From description to application (I Coloquio Hermeneus Selected Papers). Soria (Espanya). 26-03-2014. Científic. 2014. Ed. Frank & Timme. ISBN 9783732900848.

  • La investigación cualittiva en traducción especializada: Una mirada a los ámbitos socioprofesionales
  • Isabel García Izquierdo. IV Congreso de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. Granada (Espanya). 15-09-2009. Científic. 2009. Ed. Atrio. ISBN 9788415275077.

  • La investigación socioprofesional y la competencia traductora aplicadas a la pedagogía de la traducción médica
  • Ana María Muñoz Miquel, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Isabel García Izquierdo. IV Congreso de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. Granada (Espanya). 15-09-2009. Científic. 2009. Ed. Atrio. ISBN 9788415275077.

  • La universidad española ante el reto de la convergencia. Algunas reflexiones sobre los posgrados en Traducción e Interpretac
  • Anabel Borja Albi, Isabel García Izquierdo. 1er. Congreso de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI. Barcelona. 01-03-2007. Científic. 2008. Ed. Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). ISBN 9788447710256.

  • La documentació en traducció jurídica: coordinació de les activitats d'adquisició de la competència instrumental dels futurs traductors jurídics
  • Lluís Baixauli Olmos, Esther Monzó Nebot, Anabel Borja Albi, Isabel García Izquierdo, Adoración Sales Salvador, Stephen Jennings, Joana Matturro, Lourdes Pascual. VII Jornada de Millora educativa i VI Jornada d'Harmonització Europea. UJI. 06-06-2007. Científic. 2007.

  • Corpus electrónico, género textual y traducción: Metodología, concepto y ámbito de la Enciclopedia electrónica para traductores GENTT
  • Isabel García Izquierdo. Symposium 50 Aniversario META. Montreal. 07-03-2005. Científic. 2005.

  • Planificació de la docència universitària d'acord amb el crèdit europeu
  • Rebeca Cloquell Tomás, Miguel Angel Fortea Bagán, Rosa María Grau Gumbau, Isabel García Izquierdo. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castelló. 02-02-2004. Científic. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Los nuevos títulos en el proceso de Bolonia
  • Isabel García Izquierdo. Jornada sobre l'espai europeu d'Ensenyament superior en la titulació d'ADEM i Turisme. Castelló. 30-10-2004. Científic. 2004.

  • Los nuevos títulos en el proceso de Bolonia
  • Isabel García Izquierdo. L'espai europeu d'ensenyament superior en la titulació d'Adem i Turisme. Castelló. 29-10-2004. Científic. 2004.

  • Los nuevos títulos en el proceso de Bolonia
  • Isabel García Izquierdo. Jornada de l'espai europeu d'ensenyament superior en la titulació d'Enginyeria Técnica agrícola. Universitat Jaume I. 29-10-2004. Científic. 2004.

  • El profesorado universitario ante el EEES
  • Isabel García Izquierdo. L'espai europeu d'ensenyament superior en la titulació d'enginyeria tecnica agricula. Castelló. 13-09-2004. Científic. 2004.

  • Els programes de convergència europea en la Universitat Espanyola: criteris d'avaluació i perspectives de futur
  • Isabel García Izquierdo. IV Jornada de millora educativa i III Jornada d'harmonització europea. Universitat Jaume I. 29-01-2004. Científic. 2004.

  • Estudios recientes en Traductologia basados en corpus: el corpues electrónico GENTT
  • Isabel García Izquierdo. FCT VII Seminario de Traduçao ciemtífica e técnica em língua portuguesa.. Lisboa. 10-11-2004. Científic. 2004. Ed. Uniâo Latina. ISBN 9729678987.

  • Una enciclopedia para traductores. Los géneros de especialidad como herramienta privilegiada del traductor profesional
  • Isabel García Izquierdo, Esther Monzó Nebot. I Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios sobre la Traducción y la Interpretación. Universitat de Granada. 12-02-2003. Científic. 2003. Ed. Universidad de Granada. ISBN 8493336009.

  • Multilungual corpus-based research of medical genres for translation purposes: the medical corpus of the GENTT project
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Isabel García Izquierdo. II Congrés Internacional de Traducció Especialitzada. Barcelona. 28-02-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat Pompeu Fabra. ISBN 8447708209.

  • Cohesión léxica y textos narrativos: análisis cuantitativo en el contexto de la L1, L2 y la LE
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, Isabel García Izquierdo, Eva Alcón Soler. Panorama actual de la Lingüística Aplicada. Conocimiento, Procesamiento y Uso del Lenguaje. Logroño. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad de La Rioja. ISBN 8469933639.

  • Dimensió comunicativa i traducció: el cas del doblatge
  • Rosa María Agost Canós, Isabel García Izquierdo. Actes del III Congrés Internacional sobre Traducció. Bellaterra, Barcelona (Espanya). 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN 8449012309.

  • El registre col.loquial i el doblatge
  • Rosa María Agost Canós, Isabel García Izquierdo. Actes II Congrés Internacional sobre traducció. Bellaterra, Barcelona (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN 8449010616.

  • Los conectores ilativos como exponentes de la cohesión textual
  • Isabel García Izquierdo. Serra Alegres et al. (eds.) Panorama de la investigació lingüística a l'Estat Espanyol. Actes del I Congrès de Lingüística General III. Pragmàtica, semàntica, fonètica i fonologia.. Valencia. 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Universitat de València. ISBN 8437018242.

  • La conjunción explícita e implícita en inglés y en español
  • Isabel García Izquierdo, José Manuel Marco Borillo. Encuentros Alcalainos en torno a la traducción. Actas y cursos.. Alcalá de Henares.. 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Universidad de Alcalá de Henares. ISBN 8481381438.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Análisis contrastivo de los géneros del derecho marítimo para la traducción (inglés-español)
  • Anabel Borja Albi, Isabel García Izquierdo. Universidade de Vigo, Departamento de Traducción e Lingüística (Espanya). del Pozo Triviño, Mª Isabel. Num. Sobresaliente, Cum Laude. 07-11-2007.

  Participació en programes de doctorat extern


  • MSc in Scientific, technical and Medical Translation
  • Isabel García Izquierdo. Isabel Garcia Izquierdo. 10-10-2008.Imperial College London. Department of Humanities.

  • Traducción, sociedad y comunicación
  • Isabel García Izquierdo. Isabel García Izquierdo. 14-02-2001.Universidad de Granada. Departamento de traducción e interpretación.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Didáctica de la lengua materna en la formación de traductores
  • Isabel García Izquierdo. Universitat Autònoma de Barcelona. 06-06-2016.

  • Identidades discursivas en los géneros de la medicina
  • Isabel García Izquierdo. Universitad de Alicante. 30-05-2016.

  • Traducción especializada multilingüe
  • Isabel García Izquierdo. IULMA. Universitat de València. 29-04-2016.

  • Genero Textual y competencia traductora: una simbiosis productiva
  • Isabel García Izquierdo. Universidad de Granada. 12-03-2009.

  • Notes on a methodology for research in Translation a comprehensive approach
  • Isabel García Izquierdo. Imperial College London. 17-12-2008.

  • El papel del profesorado ante el cambio metodológico
  • Isabel García Izquierdo. Universidad de Cantabria. 03-03-2004.

  • Un modelo de análisis textual aplicado a la traducción
  • Isabel García Izquierdo. Universidad de Vigo. 09-01-2003.

  Comités de congresos


  • Miguel Angel Fortea Bagán, Jorge Adell Segura, Julio Pacheco Aparicio, Isabel García Izquierdo, Francesc Marc Esteve Mon, Sergio Mestre Beltrán, Antoni Navarro Amorós. VII Jornada de innovación educativa utilizando TICs. Castelló (Espanya). 30-04-2020. Docent.

  • Miguel Angel Fortea Bagán, Jorge Adell Segura, Julio Pacheco Aparicio, Isabel García Izquierdo, Francesc Marc Esteve Mon, Sergio Mestre Beltrán, Antoni Navarro Amorós, José Muñoz Jimeno. UJILliurex2019 VI Jornada sobre la Innovación Educativa utilizando Lliurex. Castellón de la Plana (Espanya). 07-02-2019. Docent.

  • Begoña Bellés Fortuño, Anabel Borja Albi, Pilar Ezpeleta Piorno, Isabel García Izquierdo, Carolina Girón García, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Ignasi Navarro Ferrando, Vicent Manuel Salvador Liern. II Congreso Internacional Entretextos: Multidisciplinary and Multicultural Discourses: Research and Profession. Castellón de la Plana (Espanya). 25-10-2018. Científic.

  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García, Iván José Barreda Tarrazona, Sergio Barrachina Mir, Jorge Adell Segura, Miguel Angel Fortea Bagán, Isabel García Izquierdo, María Ripollés Meliá, María José Senent Vidal, Asunción Ventura Franch. Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016 (virtual). Castelló (Espanya). 24-10-2016. Docent.

  • Isabel García Izquierdo. 1st International Conference on the Language of Science and Technology. Universitat Jaume I. 16-10-2008. Científic.

  • Anabel Borja Albi, Isabel García Izquierdo, Silvia Gamero Pérez. VII Jornades sobre la traducció. X Aniversari de la titulació de Traducció i Interpretació.. Universitat Jaume I. 20-05-2005. Científic.

  • Eva Alcón Soler, Rosa María Grau Gumbau, Leonor Lapeña Barrachina, Miguel Salvador Bauzà, Joan Serafí Bernat Martí, Vicente Sixto Safont Villarreal, María Lidón Moliner Miravet, Miguel Angel Fortea Bagán, Isabel García Izquierdo. IV Jornada de Millora Educativa a i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castelló. 29-01-2004. Docent.

  • Anabel Borja Albi, Esther Monzó Nebot, Rosa María Agost Canós, Federico Chaume Varela, Isabel García Izquierdo, José Manuel Marco Borillo, María José Seguí Cosme. VII Jornadas Internacionales sobre la Traducción. Universitat Jaume I. 13-11-2003. Científic.

  • Isabel García Izquierdo. Aplicación de las nuevas tecnologias en la docencia presencial y e-learning. Valencia. 14-10-2003. Científic.

  • Silvia Gamero Pérez, María Amparo Alcina Caudet, Isabel García Izquierdo. VI Jornadas sobre la traducción: "La traducción científico- técnica y la terminología en la sociedad de la información. Castelló de la Plana. 24-10-2001. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Isabel García Izquierdo. 2012 LINGUISTICA ANTVERPIENSIA NEW SERIES THEMES IN TRANSLATION STUDIES.

  • Isabel García Izquierdo. 2012 PERSPECTIVES - STUDIES IN TRANSLATION THEORY AND PRACTICE.

  • Isabel García Izquierdo. 2012 @TIC - REVISTA D'INNOVACIÓ EDUCATIVA.

  • Isabel García Izquierdo. 2011 META.

  • Isabel García Izquierdo. 2011 IKALA.

  • Isabel García Izquierdo. 2011 MONOGRAFÍAS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN.

  • Isabel García Izquierdo. 2005 PUENTES.

  Edició de monogràfic


  • La comunicación escrita para pacientes
  • Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Isabel García Izquierdo. 2016. Científic. ISSN 1537-1964.