UJI

Informació personal

SEGARRA CABEDO, PILAR
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia - Psicologia Bàsica
 • Vocal
 • Coordinador/a de Treball de Final de Grau
 • Membre del grup d'investigació LabNA - Neurociència Afectiva
 • HC1240DD - (964 729566)
 • segarra@uji.es
 • Ressenya Personal

  Pilar Segarra Cabedo és Doctora en Psicologia per la Universitat Jaume I i Professora Titular de Universitat del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia.

  Membre del Laboratori de Neurociència Afectiva de la Universitat Jaume I, els seus interessos investigadors se situen des de 1990 a l'àmbit de la neurociència clínica. La seua investigació tracta d'aplicar mètodes de la neurociència cognitiva i afectiva (registre de respostes fisiològiques perifèriques i centrals) a l'estudi de la psicopatia i altres trastorns externalitzants, amb la finalitat d'entendre'ls en termes de diferències individuals en els constructes neuroconductuals de reactivitat defensiva i control inhibitori.

  Compta amb 2 trams d'investigació i, en els darrers 8 anys, ha publicat 8 articles, tots amb índex d'impacte en el JCR (2 Q1, 4 Q2). Ha participat en 17 projectes d'investigació finançats amb fons públics. Entre les seues aportacions cap destacar l'estandarització del International Affective Picture System (IAPS) a la població espanyola i l'adaptació de diferents instruments diagnòstics de la psicopatia (PCL-R, PPI-R, TriPM).

  La seua trajectòria docent, de més de dues dècades, inclou docència de primer cicle de llicenciatura i de grau en Psicologia (fonamentalment, en la matèria Psicologia de l’Aprenentatge), de doctorat, i en el Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia, amb una valoració global de la docència durant els darrers 5 cursos acadèmics de ‘Notable'.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Pilar Segarra Cabedo


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 14:00 15:00 09-09-2019 20-12-2019
  Dijous 12:00 14:00 09-09-2019 20-12-2019

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 14:00 15:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 12:00 14:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Pilar Segarra Cabedo


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  PS1012 - LA1 Dijous 08:00 09:30 30-01-2020 30-01-2020
  PS1012 - LA1 Dijous 09:30 10:15 14-05-2020 14-05-2020
  PS1012 - LA2 Dijous 10:15 11:00 14-05-2020 14-05-2020
  PS1012 - LA2 Dijous 09:31 11:00 30-01-2020 30-01-2020
  PS1012 - LA3 Dijous 08:00 09:30 06-02-2020 06-02-2020
  PS1012 - LA3 Dijous 08:01 08:45 14-05-2020 14-05-2020
  PS1012 - LA4 Dijous 09:30 11:00 06-02-2020 06-02-2020
  PS1012 - LA4 Dijous 08:45 09:30 14-05-2020 14-05-2020
  PS1012 - LA5 Dijous 18:00 19:30 30-01-2020 30-01-2020
  PS1012 - LA5 Dijous 18:45 19:29 14-05-2020 14-05-2020
  PS1012 - LA6 Dijous 19:31 20:15 14-05-2020 14-05-2020
  PS1012 - LA6 Dijous 19:30 21:00 30-01-2020 30-01-2020
  PS1012 - LA7 Dijous 18:00 19:30 06-02-2020 06-02-2020
  PS1012 - LA7 Dijous 20:15 21:00 14-05-2020 14-05-2020
  PS1012 - LA8 Dijous 19:30 21:00 06-02-2020 06-02-2020
  PS1012 - LA8 Dijous 18:01 18:45 14-05-2020 14-05-2020
  PS1012 - PR1 Dilluns 12:00 13:00 10-02-2020 30-03-2020
  PS1012 - PR1 Dilluns 13:00 14:00 09-03-2020 27-04-2020
  PS1012 - PR2 Dilluns 12:00 13:00 09-03-2020 27-04-2020
  PS1012 - PR2 Dilluns 13:00 14:00 10-02-2020 30-03-2020
  PS1012 - SE1 Dijous 08:00 08:45 12-03-2020 12-03-2020
  PS1012 - SE1 Dijous 09:00 09:30 23-01-2020 23-01-2020
  PS1012 - SE1 Dijous 08:45 09:30 21-05-2020 21-05-2020
  PS1012 - SE2 Dijous 08:45 09:30 12-03-2020 12-03-2020
  PS1012 - SE2 Dijous 09:31 10:00 23-01-2020 23-01-2020
  PS1012 - SE2 Dijous 09:30 10:15 21-05-2020 21-05-2020
  PS1012 - SE3 Dijous 10:15 11:00 21-05-2020 21-05-2020
  PS1012 - SE3 Dijous 10:00 10:30 23-01-2020 23-01-2020
  PS1012 - SE3 Dijous 09:30 10:15 12-03-2020 12-03-2020
  PS1012 - SE4 Dijous 10:15 11:00 12-03-2020 12-03-2020
  PS1012 - SE4 Dijous 08:00 08:45 21-05-2020 21-05-2020
  PS1012 - SE4 Dijous 10:30 11:00 23-01-2020 23-01-2020
  PS1012 - SE5 Dijous 18:00 18:30 23-01-2020 23-01-2020
  PS1012 - SE5 Dijous 18:45 19:30 21-05-2020 21-05-2020
  PS1012 - SE5 Dijous 18:01 18:45 12-03-2020 12-03-2020
  PS1012 - SE6 Dijous 18:30 19:00 23-01-2020 23-01-2020
  PS1012 - SE6 Dijous 18:45 19:30 12-03-2020 12-03-2020
  PS1012 - SE6 Dijous 19:30 20:15 21-05-2020 21-05-2020
  PS1012 - SE7 Dijous 19:30 20:15 12-03-2020 12-03-2020
  PS1012 - SE7 Dijous 20:15 21:00 21-05-2020 21-05-2020
  PS1012 - SE7 Dijous 19:00 19:30 23-01-2020 23-01-2020
  PS1012 - SE8 Dijous 20:15 21:00 12-03-2020 12-03-2020
  PS1012 - SE8 Dijous 19:30 20:00 23-01-2020 23-01-2020
  PS1012 - SE8 Dijous 18:00 18:45 21-05-2020 21-05-2020
  PS1012 - TE1 Dijous 11:00 12:00 23-01-2020 21-05-2020
  PS1012 - TE1 Dilluns 12:01 14:00 18-05-2020 18-05-2020
  PS1012 - TE1 Dilluns 12:00 14:00 27-01-2020 11-05-2020
  PS1012 - TU1 Divendres 16:00 16:45 21-02-2020 21-02-2020
  PS1012 - TU1 Divendres 17:30 18:15 08-05-2020 08-05-2020
  PS1012 - TU10 Divendres 11:45 12:30 21-02-2020 21-02-2020
  PS1012 - TU10 Divendres 13:15 14:00 08-05-2020 08-05-2020
  PS1012 - TU11 Divendres 12:30 13:15 21-02-2020 21-02-2020
  PS1012 - TU11 Divendres 11:00 11:45 24-04-2020 24-04-2020
  PS1012 - TU12 Divendres 11:45 12:30 24-04-2020 24-04-2020
  PS1012 - TU12 Divendres 13:15 14:00 21-02-2020 21-02-2020
  PS1012 - TU13 Divendres 12:30 13:15 24-04-2020 24-04-2020
  PS1012 - TU13 Divendres 11:00 11:45 06-03-2020 06-03-2020
  PS1012 - TU14 Divendres 13:15 14:00 24-04-2020 24-04-2020
  PS1012 - TU14 Divendres 11:45 12:30 06-03-2020 06-03-2020
  PS1012 - TU15 Divendres 12:30 13:15 06-03-2020 06-03-2020
  PS1012 - TU15 Divendres 11:00 11:45 08-05-2020 08-05-2020
  PS1012 - TU16 Divendres 11:45 12:30 08-05-2020 08-05-2020
  PS1012 - TU16 Divendres 13:15 14:00 06-03-2020 06-03-2020
  PS1012 - TU2 Divendres 16:45 17:30 21-02-2020 21-02-2020
  PS1012 - TU2 Divendres 18:15 19:00 08-05-2020 08-05-2020
  PS1012 - TU3 Divendres 16:00 16:45 24-04-2020 24-04-2020
  PS1012 - TU3 Divendres 17:30 18:15 21-02-2020 21-02-2020
  PS1012 - TU4 Divendres 18:15 19:00 21-02-2020 21-02-2020
  PS1012 - TU4 Divendres 16:45 17:30 24-04-2020 24-04-2020
  PS1012 - TU5 Divendres 16:00 16:45 06-03-2020 06-03-2020
  PS1012 - TU5 Divendres 17:30 18:15 24-04-2020 24-04-2020
  PS1012 - TU6 Divendres 16:45 17:30 06-03-2020 06-03-2020
  PS1012 - TU6 Divendres 18:15 19:00 24-04-2020 24-04-2020
  PS1012 - TU7 Divendres 17:30 18:15 06-03-2020 06-03-2020
  PS1012 - TU7 Divendres 16:00 16:45 08-05-2020 08-05-2020
  PS1012 - TU8 Divendres 16:45 17:30 08-05-2020 08-05-2020
  PS1012 - TU8 Divendres 18:15 19:00 06-03-2020 06-03-2020
  PS1012 - TU9 Divendres 12:30 13:15 08-05-2020 08-05-2020
  PS1012 - TU9 Divendres 11:00 11:45 21-02-2020 21-02-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  PS1012 - Psicologia de l'Aprenentatge Grau en Psicologia
  PS1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Psicología
  SBM002 - Tècniques Experimentals Avançades en Neurociència Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Response Perseveration and the Triarchic Model of Psychopathy in an Undergraduate Sample
  • Pablo Ribes Guardiola, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Victoria Branchadell Capdevila, Francisco Javier Moltó Brotons. Personality Disorders-Theory Research and Treatment. Num. 1. Vol. 11. pp. 54-62. 2020. Científic.

  • Gender-specific effects of trait anxiety on the cardiac defense response
  • Raúl López, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Alicia Fonfría Moreno, Pablo Ribes Guardiola, Carlos Ventura Bort, Francisco Javier Moltó Brotons. PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES . Num. 96. pp. 243-247. 2016. Científic.

  • Perseveración de respuesta y psicopatía subclínica
  • Pablo Ribes Guardiola, Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Alicia Fonfría Moreno, Carlos Ventura Bort, Francisco Javier Moltó Brotons. AGORA DE SALUT. Num. 1. pp. 59-72. 2015. Científic.

  • Temperamento de bajo miedo y respuesta cardiaca de defensa
  • Carlos Ventura Bort, Raül López Penadés, Àngels Esteller Cano, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Alicia Fonfría Moreno, Pablo Ribes Guardiola, Francisco Javier Moltó Brotons. AGORA DE SALUT. Num. 1. pp. 47-58. 2015. Científic.

  • Ansiedad y toma de decisiones en la Iowa Gambling Task
  • Alicia Fonfría Moreno, Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Àngels Esteller Cano, Raül López Penadés, Pablo Ribes Guardiola, Carlos Ventura Bort, Francisco Javier Moltó Brotons. AGORA DE SALUT. Num. 1. pp. 35-45. 2015. Científic.

  • Data Concerning the Psychometric Properties of the Behavioral Inhibition/Behavioral Activation Scales for the Portuguese Population
  • Diana Moreira, Fernando Almeida, Marta Pinto, Pilar Segarra Cabedo, Fernando Barbosa. PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT. Num. 3. Vol. 27 . pp. 1117-1122. 2015. Científic.

  • FFM Description of the Triarchic Conceptualization of Psychopathy in Men and Women
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Ángels Esteller, Raül López Penadés, Francisco Javier Moltó Brotons. PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT. Num. 1. Vol. 26 . pp. 69-76. 2014. Científic.

  • Emotional Reactivity during anticipation and perception of affective pictures
  • María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY. Num. (17) Article Number: e110. pp. 1-10. 2014. Científic.

  • Characterizing Carver and White's BIS/BAS subscales using the Five Factor Model of personality
  • Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, Francisco Javier Moltó Brotons. PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES . Vol. 61-62 . pp. 18-23. 2014. Científic.

  • Adaptación eapañola del "International Affective Picture System" (IAPS). Tercera parte
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Àngels Esteller Cano, Alicia Fonfría Moreno, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil. ANALES DE PSICOLOGÍA. Num. 3. Vol. 29 . pp. 965-984. 2013. Científic.

  • Cardiac defense response as a predictor of fear learning
  • Raül López Penadés, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY. Num. 3. Vol. 74 . pp. 229-235. 2009. Científic.

  • ¿Cómo perciben los fumadores los estímulos del tabaco?
  • Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Francisco Javier Moltó Brotons. INFO TABAC. Num. 10. pp. 5-5. 2008. Científic.

  • Gray's model and psychopathy: BIS but not BAS differentiates primary from secondary psychopathy in noninstitutionalized young adults
  • Scott R. Ross, Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí. PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES . Num. 7. Vol. 43 . pp. 1644-1655. 2007. Científic.

  • MMMPI-2 predictors of Gray's two-factor reinforcement sensitivity theory
  • Pilar Segarra Cabedo, Scott R. Ross, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, Francisco Javier Moltó Brotons. PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES . Num. 3. Vol. 43 . pp. 437-448. 2007. Científic.

  • Response Perseveration in Psychopaths: Interpersonal / Affective or Social Desviance Traits?
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí. JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY . Num. 3. Vol. 116 . pp. 632-637. 2007. Científic.

  • Behavioral inhibition and activation dimensions: Relationship to MMPI-2 indices of personality disorder
  • María del Carmen Pastor Verchili, Scott R. Ross, Pilar Segarra Cabedo, Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, Francisco Javier Moltó Brotons. PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES . Num. 2. Vol. 42 . pp. 235-245. 2007. Científic.

  • Biologically vs.socially pleasants stimulation similar or different activation of the appetitive motivational system?
  • Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY. Num. 54. pp. 69-192. 2004. Científic.

  • Threatening vs. distress cues: Similar or different activation of the aversive/defensive motivational system?
  • María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY. Num. 1-2. Vol. 54 . pp. 138-139. 2004. Científic.

  • El Sistema Internacional de Imágenes Afectivas (IAPS): Adaptación española. Segunda parte
  • J. Vila, M. Sánchez, I. Ramírez, M.C. Fernández, P. Cobos, S. Rodríguez, M.A. Muñoz, María del Pilar Tormo Irún, M. Herrero, Pilar Segarra Cabedo, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, Francisco Javier Moltó Brotons. REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA. Num. 54. pp. 635-657. 2001. Científic.

  • Passive avoidance learning in extraverted females
  • Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons, R. Torrubia. PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES . Num. 2. Vol. 29 . pp. 239-254. 2000. Científic.

  • Evolución reciente de la Psicología del Lenguaje a través de su producción científica periódica
  • Julio González Álvarez, Pilar Segarra Cabedo. REVISTA DE PSICOLOGÍA UNIVERSITAS TARRACONENSIS. Num. 1-2. Vol. 22 . pp. 96-118. 2000. Científic.

  • Un nuevo método para el estudio experimental de las emociones: El internacional affective picture sistem (IAPS). Adaptación española
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, María del Carmen Pastor Verchili. REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA. Num. 52. pp. 55-87. 1999. Científic.

  • Spanish norms for the "International Affective Picture System"
  • María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY . Num. 3. Vol. 12 . pp. 312-313. 1998. Científic.

  • Looking at pictures in North America and Europe: A cross-cultural study on the IAPS
  • María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY . Num. 3. Vol. 12 . pp. 304-304. 1998. Científic.

  Llibres


  • Emoción y psicopatía: Estudio experimental sobre el déficit en el procesamiento de información emocional con internos del Centro Penitenciario de Castellón
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún. 2001. Autoria. Científic. ISBN 8469958860. Castellón. Ed. Fundación Dávalos-Fletcher.

  Capítols de llibre


  • Emoción, Autoeficacia y Cognición
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. Nuevos Horizontes en la investigación sobre la autoeficacia. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214708. Científic.

  Ponències a congressos


  • Reduced N2 (and ERN) in a modified go/nogo task as an indicator of externalizing proneness: coherence across alternative scoring approaches
  • Pablo Ribes Guardiola, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Victoria Branchadell Capdevila, Carlos Bayarri Guerrero, Ángela Recio González, Manon Chantal Rousselle Vicente, Francisco Javier Moltó Brotons. Fifty-Ninth Annual Meeting of the International Society for Psychophysiological Research (SPR). Washington, USA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 25-09-2019. Científic. 2019. ISSN 0048-5772.

  • N2 and P3 modulation in a modified go/nogo task: the role of disinhibition
  • Pablo Ribes Guardiola, Carlos Ventura Bort, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Sara Rodríguez, Victoria Branchadell Capdevila, Francisco Javier Moltó Brotons. Fifty-Eighth Annual Meeting of the International Society for Psychophysiological Research (SPR). Quebec (Canadà). 03-10-2018. Científic. 2018. ISSN 1469-8986.

  • Boldness traits of psychopathy predict increased vagally mediated heart rate variability
  • Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Pablo Ribes Guardiola, Victoria Branchadell Capdevila, Sara Rodríguez, Francisco Javier Moltó Brotons. Fifty-Eighth Annual Meeting of the International Society for Psychophysiological Research (SPR). Quebec (Canadà). 03-10-2018. Científic. 2018. ISSN 1469-8986.

  • The triarchic conceptualization of psychopathy and electrocortical responses to affective pictures
  • Sara Rodríguez, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Victoria Branchadell Capdevila, Pablo Ribes Guardiola, Francisco Javier Moltó Brotons. Fifty-Eighth Annual Meeting of the International Society for Psychophysiological Research (SPR). Quebec (Canadà). 03-10-2018. Científic. 2018. ISSN 1469-8986.

  • Electrocortical responses to emotional facial expressions
  • Victoria Branchadell Capdevila, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Pablo Ribes Guardiola, Sara Rodríguez, Francisco Javier Moltó Brotons. First Joint Congress of the SEPEX, SEPNECA and AIP experimental. Madrid (Espanya). 03-07-2018. Científic. 2018.

  • Electrocortical responses to affective pictures and psychopathy: the role of meanness
  • Victoria Branchadell Capdevila, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Sara Rodríguez, Pablo Ribes Guardiola, Francisco Javier Moltó Brotons. First Joint Congress of the SEPEX, SEPNECA and AIP experimental. Madrid (Espanya). 03-07-2018. Científic. 2018.

  • Heart rate variability and the boldness domain of psychopathy
  • Sara Rodríguez, Rosario Poy Gil, Pablo Ribes Guardiola, Victoria Branchadell Capdevila, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. First Joint Congress of the SEPEX, SEPNECA and AIP experimental. Madrid (Espanya). 03-07-2018. Científic. 2018.

  • The triarchic conceptualization of psychopathy and ERP indices of inhibitory control
  • Pablo Ribes Guardiola, C. Ventura, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Sara Rodríguez, Victoria Branchadell Capdevila, Francisco Javier Moltó Brotons. First Joint Congress of the SEPEX, SEPNECA and AIP experimental. Madrid (Espanya). 03-07-2018. Científic. 2018.

  • Emotional modulation of the n170/vpp complex during face processing
  • Victoria Branchadell Capdevila, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Pablo Ribes Guardiola, Sara Rodríguez, Francisco Javier Moltó Brotons. Fifty-Eighth Annual Meeting of the International Society for Psychophysiological Research (SPR). Quebec (Canadà). 03-10-2018. Científic. 2018. ISSN 1469-8986.

  • Clarifying the effects of threat intensity on aversive-potentiated startle in clinical and subclinical psychopathy: Affective picture-viewing within a threat of shock paradigm
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Pablo Ribes Guardiola, Raül López, Victoria Branchadell, Sara Rodríguez, Francisco Javier Moltó Brotons. Fifty-Seventh Annual Meeting of the International Society for Psychophysiological Research (SPR). Vienna (Àustria). 11-10-2017. Científic. 2017. ISSN 0048-5772.

  • Covariance among event-related potentials across Go/NoGo and Flanker tasks and tje Triarchic Conceptualization of Psychopathy
  • Pablo Ribes Guardiola, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Victoria Branchadell, Sara Rodríguez, Francisco Javier Moltó Brotons. Fifty-Seventh Annual Meeting of the International Society for Psychophysiological Research (SPR).. Vienna (Àustria). 11-10-2017. Científic. 2017. ISSN 0048-5772.

  • Effects of threat of shock on aversive-potentiated startle in clinical and subclinical psychopathy
  • Rosario Poy Gil, Àngels Esteller Cano, Raül López Penadés, Pilar Segarra Cabedo, Pablo Ribes Guardiola, Victoria Branchadell, Sara Rodrigues, Valeria Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. Seventh Biennial Meeting of the Society for the Scientific Study of Psychopathy (SSSP). Antwerp (Bèlgica). 21-05-2017. Científic. 2017.

  • Suppression of behavior as a function of punishment and the triarchic conceptualization fo psychopathy
  • Pablo Ribes Guardiola, Rosario Poy Gil, Ana Juan, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Victoria Branchadell, Sara Rodrigues, Francisco Javier Moltó Brotons. Seventh Biennial Meeting of the Society for the Scientific Study of Psychopathy (SSSP). Antwerp (Bèlgica). 21-05-2017. Científic. 2017.

  • Error-related negativity and the triarchic conceptualization of pychopathy
  • Carlos Ventura Bort, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Alicia Fonfría Moreno, Àngels Esteller Cano, Pablo Ribes Guardiola, Francisco Javier Moltó Brotons. 6th Biennial Meeting of the Society for the Scientific Study of Psychopathy (SSSP 2015). Chicago (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 25-06-2015. Científic. 2015.

  • Response Perseveration and the Triarchic Conceptualization fo Psychopathy
  • Pablo Ribes Guardiola, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Alicia Fonfría Moreno, Àngels Esteller Cano, Carlos Ventura Bort, Francisco Javier Moltó Brotons. 6th Biennial Meeting of the Society for the Scientific Study of Psychopathy (SSSP 2015). Chicago (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 25-06-2015. Científic. 2015.

  • Error processing and externalizing tendencies across Go/NoGo and Flanker tasks
  • Alicia Fonfría Moreno, Rosario Poy Gil, Pablo Ribes Guardiola, Carlos Ventura Bort, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Francisco Javier Moltó Brotons. 55 th Annual Meeting of the International Society for Psychophysiological Research (SPR 2015). Seattle, Washington (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 30-09-2015. Científic. 2015. ISSN 0048-5772.

  • Triarchic conceptualization of psychopathy and ERP índices of performance monitoring in a Go/NoGo task
  • Pablo Ribes Guardiola, Rosario Poy Gil, Alicia Fonfría Moreno, Carlos Ventura Bort, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Francisco Javier Moltó Brotons. 55 th Annual Meeting of the International Society for Psychophysiological Research (SPR 2015). Seattle, Washington (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 30-09-2015. Científic. 2015. ISSN 0048-5772.

  • Methodological concers regarding convergent validity of the ERN and Pe across Go/NoGo and Flanker tasks
  • Alicia Fonfría Moreno, Pablo Ribes Guardiola, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Ángels Esteller, Carlos Ventura Bort, Francisco Javier Moltó Brotons. X Conference of the Spanish Society of Experimental Psychology (SEPEX) and IX Conference of the Spanish Society of Psychophisiology and Affective Cognitive Neuroscience (SEPNECA). Murcia (Espanya). 01-10-2014. Científic. 2014. ISSN 0211-2159.

  • Meanness domain is associated with a diminished corrugator EMG activity during mutilation scenes
  • Pilar Segarra Cabedo, Pablo Ribes Guardiola, Rosario Poy Gil, Alicia Fonfría Moreno, Carlos Ventura Bort, Ángels Esteller, Francisco Javier Moltó Brotons. X Conference of the Spanish Society of Experimental Psychology (SEPEX) and IX Conference of the Spanish Society of Psychophisiology and Affective Cognitive Neuroscience (SEPNECA). Murcia (Espanya). 01-10-2014. Científic. 2014. ISSN 0211-2159.

  • Meanness and reduced corrugator EMG activity for mutilation scenes
  • Alicia Fonfría Moreno, Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Àngels Esteller Cano, Pablo Ribes Guardiola, Carlos Ventura Bort, Francisco Javier Moltó Brotons. Fifthy-Fourth Annual Meeting of the Society for Psychophysiology Research (SPR). Marriott Marquis Hotel, Atlanta, Georgia (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0048-5772.

  • Content-specific associations between startle modulation and boldness
  • Pablo Ribes Guardiola, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Alicia Fonfría Moreno, Carlos Ventura Bort, Àngels Esteller Cano, Francisco Javier Moltó Brotons. Fifthy-Fourth Annual Meeting of the Society for Psychophysiology Research (SPR). Marriott Marquis Hotel, Atlanta, Georgia (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0048-5772.

  • Boldness domain predicts a deficient startle potentiation during threat scenes
  • Pilar Segarra Cabedo, Carlos Ventura Bort, Ángels Esteller, Rosario Poy Gil, Pablo Ribes Guardiola, Alicia Fonfría Moreno, Francisco Javier Moltó Brotons. IX Conference of the Spanish Society of Experimental Psychology (SEPEX) and IX Conference of the Spanish Society of Psychophisiology and Affective Cognitive Neuroscience (SEPNECA). Murcia (Espanya). 01-10-2014. Científic. 2014. ISSN 0211-2159.

  • Convergent validity of the ERN across go/nogo and flanker tasks: methodological issues
  • Pablo Ribes Guardiola, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Alicia Fonfría Moreno, Àngels Esteller Cano, Carlos Ventura Bort, Francisco Javier Moltó Brotons. Fifthy-Fourth Annual Meeting of the Society for Psychophysiology Research (SPR). Marriott Marquis Hotel, Atlanta, Georgia (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0048-5772.

  • Reduced defensive reactivity and the triarchic model of psychopathy: the role of boldness
  • Carlos Ventura Bort, Rosario Poy Gil, Àngels Esteller Cano, Pilar Segarra Cabedo, Alicia Fonfría Moreno, Raül López Penadés, Pablo Ribes Guardiola, Francisco Javier Moltó Brotons. Fifthy-third Annual Meeting of the Society for Psychophysiology Research. Florencia (Itàlia). 02-10-2013. Científic. 2013. ISSN 0048-5772.

  • Reduced P300 and the triarchic model of psychopathy: the role of disinhibition
  • Pablo Ribes Guardiola, Rosario Poy Gil, Àngels Esteller Cano, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Alicia Fonfría Moreno, Carlos Ventura Bort, Francisco Javier Moltó Brotons. Fifthy-third Annual Meeting of the Society for Psychophysiology Research. Florencia (Itàlia). 02-10-2013. Científic. 2013. ISSN 0048-5772.

  • Reduced error-related negativity and the triarchic model of psychopathy: the role of disinhibition
  • Alicia Fonfría Moreno, Àngels Esteller Cano, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Pablo Ribes Guardiola, Carlos Ventura Bort, Francisco Javier Moltó Brotons. Fifthy-third Annual Meeting of the Society for Psychophysiology Research. Florencia (Itàlia). 02-10-2013. Científic. 2013. ISSN 0048-5772.

  • El modelo triárquico de la psicopatía y la variabilidad de la tasa cardiaca (HRV)
  • Alicia Fonfría Moreno, Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Àngels Esteller Cano, Raül López Penadés, Carlos Ventura, Pablo Ribes Guardiola, Andreea Sutu, Francisco Javier Moltó Brotons. VIII Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva. Barcelona (Espanya). 03-07-2012. Científic. 2012.

  • El déficit en la reactividad defensiva y la psicopatía subclínica: diferencias de género
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Alicia Fonfría Moreno, Raül López Penadés, Pablo Ribes Guardiola, Andreea Sutu, Carlos Ventura, Francisco Javier Moltó Brotons. VIII Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva. Barcelona (Espanya). 03-07-2012. Científic. 2012.

  • Temperamento de bajo miedo y respuesta cardíaca de defensa
  • Àngels Esteller Cano, Raül López Penadés, Rosario Poy Gil, Alicia Fonfría Moreno, Pilar Segarra Cabedo, Pablo Ribes Guardiola, Carlos Ventura, Andreea Sutu, Francisco Javier Moltó Brotons. VIII Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva. Barcelona (Espanya). 03-07-2012. Científic. 2012.

  • Amenaza de descarga y psicopatía criminal: importancia del contexto
  • Raül López Penadés, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Alicia Fonfría Moreno, Carlos Ventura, Andreea Sutu, Pablo Ribes Guardiola, Francisco Javier Moltó Brotons. VIII Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva. Barcelona (Espanya). 03-07-2012. Científic. 2012.

  • Psicopatía subclínica y 'Error-Related Negativity' (ERN): importancia de las tendencias externalizantes
  • Pablo Ribes Guardiola, Àngels Esteller Cano, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Carlos Ventura, Andreea Sutu, Alicia Fonfría Moreno, Francisco Javier Moltó Brotons. VIII Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva. Barcelona (Espanya). 03-07-2012. Científic. 2012.

  • Gender-specific associations between deficient fear-potentiated startle and trait fearlessness
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Àngels Esteller Cano, Alicia Fonfría Moreno, Pablo Ribes Guardiola, Carlos Ventura Bort, Andreea Sutu, Francisco Javier Moltó Brotons. 52nd Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. New Orleans, Lousiana (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 19-09-2012. Científic. 2012. ISSN 1469-8986.

  • Fearlessness and cardiac defense response
  • Alicia Fonfría Moreno, Raül López Penadés, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Carlos Ventura Bort, Pablo Ribes Guardiola, Andreea Sutu, Francisco Javier Moltó Brotons. 52nd Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. New Orleans, Lousiana (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 19-09-2012. Científic. 2012. ISSN 1469-8986.

  • Psychopathy and the error-related negativity (ERN): The role of externalizing tendencies
  • Àngels Esteller Cano, Pablo Ribes Guardiola, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Alicia Fonfría Moreno, Carlos Ventura Bort, Andreea Sutu, Francisco Javier Moltó Brotons. 52nd Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. New Orleans, Lousiana (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 19-09-2012. Científic. 2012. ISSN 1469-8986.

  • The triarchic model of psychopathy and heart rate variability
  • Pilar Segarra Cabedo, Alicia Fonfría Moreno, Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, Àngels Esteller Cano, Pablo Ribes Guardiola, Carlos Ventura Bort, Andreea Sutu, Francisco Javier Moltó Brotons. 52nd Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. New Orleans, Lousiana (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 19-09-2012. Científic. 2012. ISSN 1469-8986.

  • Fearless dominance' modulates fear-potentiatiated startle within a threat of shock paradigm: The role of the context
  • Raül López Penadés, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Alicia Fonfría Moreno, Carlos Ventura Bort, Pablo Ribes Guardiola, Andreea Sutu, Francisco Javier Moltó Brotons. 52nd Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. New Orleans, Lousiana (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 19-09-2012. Científic. 2012. ISSN 1469-8986.

  • Estimating "Boldness" an "Disinhibition" Constructs of Psychopathy from the PPI-R: Relationships with the Five Factor Model.
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Àngels Esteller Cano, Alicia Fonfría, Carlos Ventura, Pablo Ribes, Francisco Javier Moltó Brotons. 4th Biennial Meeting SSSP. Montreal. 19-05-2011. Científic. 2011.

  • Meanness but Not Boldness Explains Deficient Startle Potentiation: Psychophysiological Evidence for the Triarchic Model os Psychopathy.
  • Raül López Penadés, Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Alicia Fonfría, Àngels Esteller Cano, Pablo Ribes, Francisco Javier Moltó Brotons. 4th Biennial Meeting SSSP. Montreal. 19-05-2011. Científic. 2011.

  • The Triarchic Psychopathy Measure (TriPM): A Validation Study in Spanish Undergraduates
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Àngels Esteller Cano, Alicia Fonfría. 4th Biennial Meeting SSSP. Montreal. 19-05-2011. Científic. 2011.

  • Sesgos atencionales en adictos a la cocaína
  • Carlos Ventura Bort, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Àngels Esteller Cano, Alicia Fonfría Moreno, Pablo Ribes Guardiola, Francisco Javier Moltó Brotons. XVI Jornades de Foment de la Investigació FCHS Univesitat Jaume I. Universitat Jaume I (Espanya). 18-11-2011. Científic. 2011. ISSN 1139-5486.

  • Dependencia de la nicotina y sistema motivacional apetitivo: un estudio psicofisiológico
  • Àngels Esteller Cano, Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, Alicia Fonfría Moreno, Pablo Ribes Guardiola, Carlos Ventura Bort, Francisco Javier Moltó Brotons. XVI Jornades de Foment de la Investigació FCHS Univesitat Jaume I. Castellón (Espanya). 18-11-2011. Científic. 2011. ISSN 1139-5486.

  • Variabilidad de la tasa cardíaca (HRV) y regulación emocional
  • Alicia Fonfría Moreno, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Àngels Esteller Cano, Carlos Ventura Bort, Pablo Ribes Guardiola, Francisco Javier Moltó Brotons. XVI Jornades de Foment de la Investigació FCHS Univesitat Jaume I. Universitat Jaume I. Castellón (Espanya). 18-11-2011. Científic. 2011. ISSN 1139-5486.

  • Evaluación de la psicopatía desde el modelo de los cinco factores de la personalidad
  • Pablo Ribes Guardiola, Raül López Penadés, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Alicia Fonfría Moreno, Carlos Ventura Bort, Francisco Javier Moltó Brotons. XVI Jornades de Foment de la Investigació FCHS Univesitat Jaume I. Universitat Jaume I. Castelló (Espanya). 18-11-2012. Científic. 2011. ISSN 1139-5486.

  • Psicopatía y respuesta cardiaca de defensa
  • Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Rosario Poy Gil, Àngels Esteller Cano, A. Fonfría, Maria del Mar Molés Amposta, María del Carmen Pastor Verchili, Francisco Javier Moltó Brotons. VII Congreso SEPNECA. Valencia. 15-09-2010. Científic. 2010.

  • PSICOPATÍA Y MIEDO CONTEXTUAL EN UN PARADIGMA DE AMENAZA DE DESCARGA
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Maria del Mar Molés Amposta, A. Fonfría, Raül López Penadés, Francisco Javier Moltó Brotons. VII CONGRESO SEPNECA. Valencia. 15-09-2010. Científic. 2010.

  • PSICOPATÍA Y MIEDO CONTEXTUAL EN UNA TAREA DE CONDICIONAMIENTO AVERSIVO:EL FACTOR "DOMINANCIA/AUSENCIA DE MIEDO" DEL PPI-R
  • Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, Àngels Esteller Cano, Pilar Segarra Cabedo, A. Fonfría, Maria del Mar Molés Amposta, Francisco Javier Moltó Brotons. VII CONGRESO SEPNECA. Valencia. 15-09-2010. Científic. 2010.

  • EPN ANTE ESTÍMULOS RELACIONADOS CON LA COCAÍNA:FACILITACIÓN TEMPRANA DE SU PROCESAMIENTO EN ADICTOS A LA COCAÍNA ABSTINENTES
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Àngels Esteller Cano, Raül López Penadés, A. Fonfría, M.J Marqué, V. Vicente, Juan José Llopis Llacer. VII CONGRESO SEPNECA. Vallencia. 15-09-2010. Científic. 2010.

  • COCAÍNA Y ACTIVACIÓN DEL SISTEMA MOTIVACIONAL APETITIVO:REACTIVIDAD PSICOFISIOÓGICA PERIFÉRICA EN ADICTOS A LA COCAÍNA ABSTIENTES
  • Raül López Penadés, Àngels Esteller Cano, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, A. Fonfría, Susana Montañés Martí, V. Vicente, M.J. Marqué, Juan José Llopis Llacer, Francisco Javier Moltó Brotons. VII CONGRESO SEPNECA. Valencia. 15-09-2010. Científic. 2010.

  • PSICOPATÍA SUBCLÍNICA Y DEFICIT EN LA REACTIVIDAD DEFENSIVA: LA ESCALA AUSENCIA DE MIEDO DEL PPI-R
  • Raül López Penadés, Rosario Poy Gil, Àngels Esteller Cano, Pilar Segarra Cabedo, A. Fonfría, Susana Montañés Martí, Francisco Javier Moltó Brotons. VII CONGRESO SEPNECA. Valencia. 15-09-2010. Científic. 2010.

  • LA LATENCIA DEL REFLEJO DE SOBRESALTO COMO INDICADOR ADICIONAL DEL SISTEMA MOTIVACIONAL ACTIVADO:REACTIVIDAD ANTE IMÁGENES DE TABACO EN FUMADORES Y NO FUMADORES
  • Àngels Esteller Cano, A. Fonfrría, Raül López Penadés, Maria del Mar Molés Amposta, Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Francisco Javier Moltó Brotons. VII CONGRESO SEPNECA. Valencia. 15-09-2010. Científic. 2010.

  • PSICOPATÍA Y MIEDO CONTEXTUAL EN UNA TAREA DE VISIÓN DE IMÁGENES
  • Fonfría A., Àngels Esteller Cano, Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, Pilar Segarra Cabedo, Susana Montañés Martí, Francisco Javier Moltó Brotons. VII CONGRESO SEPNECA. Valencia. 15-09-2010. Científic. 2010.

  • V WORKSHOP SOBRE AVANCES EN EL ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD CEREBRAL
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, Àngels Esteller Cano, Pilar Segarra Cabedo, Alicia Fonfría, M. José Marqué, Victoria Vicente, Juan José Llopis Llacer. VII CONGRESO SEPNECA. Valencia. 08-07-2010. Científic. 2010.

  • Startle reflex latency as an additional indicator of motivational engagement: a study of smoking cues reactivity
  • Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, Àngels Esteller Cano, Alicia Fonfría, Francisco Javier Moltó Brotons. Fiftieth Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Portland, Oregon, USA. 29-09-2010. Científic. 2010. ISSN 0048-5772.

  • Reduced contextual fear in subclinical psychopaths within a threat of shock paradigm
  • Raül López Penadés, Rosario Poy Gil, Àngels Esteller Cano, Pilar Segarra Cabedo, Alicia Fonfría, Francisco Javier Moltó Brotons. Fiftieth Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Portland, Oregon, USA. 29-09-2010. Científic. 2010. ISSN 0048-5772.

  • Psychopathy-related differences in contextual fear within a picture viewing task
  • Rosario Poy Gil, Àngels Esteller Cano, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Alicia Fonfría, Francisco Javier Moltó Brotons. Fiftieth Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Portland, Oregon, USA. 29-09-2010. Científic. 2010. ISSN 0048-5772.

  • Psychopathy and contextual fear within an aversive conditioning task: the fearless factor
  • Raül López Penadés, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Alicia Fornfría, Francisco Javier Moltó Brotons. Fiftieth Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Portland, Oregon, USA. 29-09-2010. Científic. 2010. ISSN 0048-5772.

  • Facilitated emotional processing of cocaine-related stimuli in cocaine patients: an ERP study
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, Àngels Esteller Cano, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Alicia Fonfría, M. José Marqué, Victoria Vicente, Juan José Llopis Llacer. Fiftieth Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Portlanda, Oregon, USA. 29-09-2010. Científic. 2010. ISSN 0048-5772.

  • COCAINE-RELATED STIMULI ACTIVATE APPETITIVE SYSTEM IN COCAINE PATIENTS
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Alicia Fonfría, Victoria Vicente, M. José Marqué, Juan José Llopis Llacer. Fiftieth Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Portland, Oregon, USA. 29-09-2010. Científic. 2010. ISSN 0048-5772.

  • Deficient fear-potentiated startken in non-criminal psychopaths assessed by PPI-R: the fearlessness
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Raül López Penadés, Alicia Fonfría, Francisco Javier Moltó Brotons. Fiftieth Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Protland, Oregon, USA. 29-09-2010. Científic. 2010. ISSN 0048-5772.

  • Cardiac defense response and subclinical psychopathy
  • Àngels Esteller Cano, Pilar Segarra Cabedo, Alicia Fonfría, Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, María del Carmen Pastor Verchili, Maria del Mar Molés Amposta, Francisco Javier Moltó Brotons. Fiftieth Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Portland, Oregon, USA. 29-09-2010. Científic. 2010. ISSN 0048-5772.

  • Aversive conditioning deficits in non-criminal psychopaths
  • Raül López Penadés, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Carla Colomer Diago, Alicia Fonfría, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-Ninth Annual Meeting Berliner Congress Center. Berlin (Alemanya). 21-10-2009. Científic. 2009. ISSN 0048-5772.

  • Electrophysiological evidence for rapid preferential processing of electroshock conditioned faces
  • Markus Junghöfer, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-Ninth Annual Meeting Berliner Congress Center. Berlin (Alemanya). 21-10-2009. Científic. 2009. ISSN 0048-5772.

  • Startle modulation and autonomic reactivity in psichopathy: the role of the affective and the antisocial facets
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, María del Carmen Pastor Verchili, Raül López Penadés, Àngels Esteller Cano, Alicia Fonfría, Carla Colomer Diago, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-Nith Annual Meeting Berliner Congress Center.. Berlin, Germany. 21-10-2009. Científic. 2009. ISSN 0048-5772.

  • Prioridad en el procesamiento temprano de caras amenazantes: Un estudio de ERPS
  • Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Harald T. Schupp, Francisco Javier Moltó Brotons. Investigación en psicofisiología y en neurociencia cognitiva y afectiva (VI Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología). Castellòn (Espanya). 18-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216784.

  • Aprendizaje diferencial aversivo con estímulos neutros: Extiención de las repuestas condiconadas
  • Pilar Segarra Cabedo, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, Laura Miccoli, Francisco Javier Moltó Brotons. Investigación en psicofisiología y en neurociencia cognitiva y afectiva (VI Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología). Castellón (Espanya). 18-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216784.

  • Correlatos periféricos de la amenaza de descarga en una muestra penitenciaria
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, María del Carmen Pastor Verchili, Ernesto Tarragón Cros, Francisco Javier Moltó Brotons. Investigación en psicofisiología y en neurociencia cognitiva y afectiva (VI Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología). Castellón (Espanya). 19-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216784.

  • Early facilitated perceptual processing of thereatening faces. (volumen 45 Supplement s1)
  • María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Laura Miccoli, Ernesto Tarragón Cros, Harald T. Schupp, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty- Eighth Annual Meeting Society for Psychophysiological Research. Texas (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 01-10-2008. Científic. 2008. ISSN 0048-5772.

  • Reactividad cardíaca en el condicionamiento diferencial aversivo: componentes emocionales vs. atencionales
  • María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Laura Miccoli, Francisco Javier Moltó Brotons. Investigación en psicofisiología y en neurociencia cognitiva y afectiva (VI Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología). Castellón (Espanya). 19-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216784.

  • Aversive conditioning in psychopathy: The role of social deviance
  • Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Laura Miccoli, Pedro Guerra, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty- Eighth Annual Meeting Society for Psychophysiological Research. Austin, Texas (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 01-10-2008. Científic. 2008. ISSN 0048-5772.

  • Condicionamiento diferencial aversivo en psicópatas: El componente interpersonal/afectivo vs. el componente de desviación social
  • Raül López Penadés, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, María del Carmen Pastor Verchili, Pedro Guerra, Francisco Javier Moltó Brotons. Investigación en psicofisiología y en neurociencia cognitiva y afectiva (VI Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología). Castellón (Espanya). 19-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216784.

  • Naturaleza del Graving por el tabaco (I): Reactividad Periférica
  • Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Raül López Penadés, Francisco Javier Moltó Brotons. VII Congreso Nacional de Prevención del Tabaquismo. Castellón. 25-10-2007. Científic. 2007. ISSN 1576-1959.

  • Threat of shock during picture viewing: peripheral correlates
  • Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Susana Montañés Martí, Francisco Javier Moltó Brotons, Peter J. Lang. Forty-Seventh Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Savannah, Georgia (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-10-2007. Científic. 2007. ISSN 0048-5772.

  • Threat of shock during picture viewing: an erp study
  • María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Susana Montañés Martí, Francisco Javier Moltó Brotons, Margaret M. Bradley. Forty-Seventh Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Savannah, Georgia (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-10-2007. Científic. 2007. ISSN 0048-5772.

  • Naturaleza del Graving por el tabaco (II): Reactividad electrocortical
  • Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. VII Congreso Nacional de Prevención del Tabaquismo. Castellón. 25-10-2007. Científic. 2007. ISSN 1576-1959.

  • Estimulos condiconados desagradables en el aprendizaje diferencial aversivo
  • Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Esteban Martín Sempere, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. V Congreso Español de Psicofisiología. Granada. 28-09-2006. Científic. 2006.

  • Estimulos condicionados agradables en el aprendizaje diferencial aversivo
  • María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, Raül López Penadés, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Esteban Martín Sempere, Francisco Javier Moltó Brotons. V Congreso Español de Psicofisiología. Granada. 28-09-2006. Científic. 2006.

  • Estrategias de "evitación del riesgo" y "aproximación a la seguridad" en la iowa gambling task: correlatos psicofisiológicos de una buena ejecución
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Esteban Martín Sempere, Raül López Penadés, Francisco Javier Moltó Brotons. V Congreso Español de Psicofisiología. Granada. 28-09-2006. Científic. 2006.

  • La respuesta cardiaca de defensa como predictor del miedo condicionado
  • Raül López Penadés, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, Esteban Martín Sempere, Pilar Segarra Cabedo, Teresa de Jesus Cuartero Cervera, Francisco Javier Moltó Brotons. V Congreso Español de Psicofisiología. Granada. 28-09-2006. Científic. 2006.

  • Sesgos atencionales de los fumadores hacia las imágenes de tabaco: La importancia del porcentaje de Carboxihemoglobina en sangre
  • Rosario Poy Gil, Esteban Martín Sempere, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Raül López Penadés, Teresa de Jesus Cuartero Cervera, Francisco Javier Moltó Brotons. V Congreso Español de Psicofisiología. Granada. 28-09-2006. Científic. 2006.

  • Cardiac reactivity in good performers on the iowa gambling task: " risk avoidance" and "safe approach" strategies
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Esteban Martín Sempere, Raül López Penadés, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-Fith Annual Meeting Society for Psychophysiological Research. Vancouver (Canada). 24-10-2006. Científic. 2006. ISSN 0048-5772.

  • Percentage of carboxyhaemoglobin in smokers: Attentional biases for smoking cues
  • Esteban Martín Sempere, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Raül López Penadés, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-Sixth Annual Meeting Society for Psychophysiological Research. Vancouver (Canada). 26-10-2006. Científic. 2006. ISSN 0048-5772.

  • Accelerators vs. decelerators: cardiac defense response predicts learned fear
  • Raül López Penadés, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, Esteban Martín Sempere, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-Sixth Annual Meeting Society for Psychophysiological Research. Vancouver (Canada). 26-10-2006. Científic. 2006. ISSN 0048-5772.

  • Pleasant vs. unpleasant conditioned cues in aversive learning (I): Effects on extinction of electrodermal conditioned responses
  • Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Esteban Martín Sempere, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-Sixth Annual Meeting Society for Psychophysiological Research. Vancouver (Canada). 26-10-2006. Científic. 2006. ISSN 0048-5772.

  • Pleasant vs. unpleasant conditioned cues in aversive learning (II): Differences in fear startle potentiation
  • María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, Raül López Penadés, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Esteban Martín Sempere, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-Sixth Annual Meeting Society for Psychophysiological Research. Vancouver (Canada). 24-10-2006. Científic. 2006. ISSN 0048-5772.

  • Unpleasant Conditioned Cues in Differencial Aversive Learning
  • Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, E. Martín, M.P. Tormo, Francisco Javier Moltó Brotons. 5th Congress of the SEPF (Sociedad Española de Psicofisiología). Granada, España. 28-09-2006. Científic. 2006. ISSN 0269-8803.

  • Pleasant Conditioned Cues in Differencial Aversive Learning
  • María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, Raül López Penadés, Pilar Segarra Cabedo, M.P. Tormo, E. Martín, Francisco Javier Moltó Brotons. 5th Congress of the SEPF (Sociedad Española de Psicofisiología). Granada, España. 28-09-2006. Científic. 2006. ISSN 0269-8803.

  • Cardiac Defense Response as a Predictor of Learned Fear
  • Raül López Penadés, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, M.P. Tormo, E. Martín, Pilar Segarra Cabedo, Teresa de Jesus Cuartero Cervera, Francisco Javier Moltó Brotons. 5th Congress of the SEPF (Sociedad Española de Psicofisiología). Granada, España (Espanya). 28-09-2006. Científic. 2006. ISSN 0269-8803.

  • Smokers' Attencional Biases Toward Smoking Pictures: The Role of the Percentage of Carboxyhemoglobin
  • Rosario Poy Gil, E. Martín, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, M.P. Tormo, Raül López Penadés, Teresa de Jesus Cuartero Cervera, Francisco Javier Moltó Brotons. 5th Congress of the SEPF (Sociedad Española de Psicofisiología). Granada, España. 28-09-2006. Científic. 2006. ISSN 0269-8803.

  • "Risk Avoidance" and "Save Approach" Strategies in Good Performance on Iowa Gambling Task: Psychophysiological Correlates
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, M.P. Tormo, E. Martín, Raül López Penadés, Francisco Javier Moltó Brotons. 5th Congress of the SEPF (Sociedad Española de Psicofisiología). Granada, España. 28-09-2006. Científic. 2006. ISSN 0269-8803.

  • Tobacco use and appetitive activation: an ERP analysis
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, P.J.Lang. The IX International Conference On Cognitive Neuroscience. Havan (Cuba). 05-09-2005. Científic. 2005.

  • Startle inhibition by smoking cues
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Pilar Tormo Irún, Pilar Segarra Cabedo, María del Carmen Pastor Verchili, Francisco Javier Moltó Brotons. Society for Psychophysiological Research Abstracts of the Forty-Fifth Annual Meeting. Lisbon (Portugal). 21-09-2005. Científic. 2005. ISSN 0048-5772.

  • ERP reactivity to somoking cues: activating the appetitive system
  • Francisco Javier Moltó Brotons, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Margaret M. Bradley. Society for Psychophysiological Research Abstracts of the Forty-Fifth Annual Meeting. Lisbon (Portugal). 21-09-2005. Científic. 2005. ISSN 0048-5772.

  • Time Course of Affective Reactions over and experimental session
  • María del Pilar Tormo Irún, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, Francisco Javier Moltó Brotons. Abstracts of the Forty-Fourth Annual meeting. Santa Fe, NM. 20-10-2004. Científic. 2004.

  • Cardiac Reactivity in differential aversive conditioning
  • Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, María del Pilar Tormo Irún, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. Abstracts of the Forty-Fourth Annual meeting. Santa Fe,NM. 20-10-2004. Científic. 2004.

  • Risky decissions and somatic markers in psychopths and normal subjects
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, María del Carmen Pastor Verchili, Francisco Javier Moltó Brotons. Abstracts of the Forty-Fourth Annual meeting. Santa Fe, NM.. 20-10-2004. Científic. 2004.

  • Relational and evaluative learning measures in aversive pavlovian condiioning
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. Abstracts of the Forty-Fourth Annual meeting. Santa Fe, NM. 20-10-2004. Científic. 2004.

  • La hipótesis de los marcadores somáticos y la psicopatía
  • Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. IV congreso nacional sociedad española de psicofisiologia.. Sevilla. 07-10-2004. Científic. 2004.

  • Diferenciación psicofisiológica entre el aprendizaje relacional y el aprendizaje evaluativo
  • Rosario Poy Gil, María del Pilar Tormo Irún, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. IV congreso nacional sociedad española de psicofisiologia.. Sevilla. 07-10-2004. Científic. 2004.

  • Activación diferencial del sistema motivacional aversivo/defensivo ante la amenaza y el sufrimiento
  • Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Francisco Javier Moltó Brotons. IV congreso nacional sociedad española de psicofisiologia.. Sevilla. 07-10-2004. Científic. 2004.

  • Activación del sistema motivacional apetitivo ante la estimulación de naturaleza biológica o social
  • María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Pilar Tormo Irún, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. IV congreso nacional sociedad española de psicofisiologia.. Sevilla. 07-10-2004. Científic. 2004.

  • Psychophysiological reactivity in instrumental and reactive violent offenders
  • Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, María del Carmen Pastor Verchili, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-third Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Chicago, IL (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 29-10-2003. Científic. 2003.

  • Parsing effects of affective picture content on psychophysiological reactivity in women
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Pilar Tormo Irún, Pilar Segarra Cabedo, María del Carmen Pastor Verchili, Francisco Javier Moltó Brotons. III International Conference "Emotion and the Brain". Lisboa (Portugal). 28-05-2003. Científic. 2003.

  • Women's cardiac reactivity to specific picture contents
  • María del Pilar Tormo Irún, Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Francisco Javier Moltó Brotons. III International Conference "Emotion and the Brain". Lisboa (Portugal). 28-05-2003. Científic. 2003.

  • Emotional Perception: Psychophysiology and language
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, M. Herrero, N. Vidal. Abstracts of the IIIrd Congress of the Spanish Society of Psychophysiology. Santiago de Compostela. 18-07-2002. Científic. 2003. ISSN 0269-8803.

  • Emotional reactivity during anticipation and perception of affective pictures
  • María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, Pilar Segarra Cabedo, Jaime Vila, Francisco Javier Moltó Brotons. Psychophysiology. Washington, DC.. 01-01-2002. Científic. 2002.

  • Actividad cardiovascular y procesamiento de estímulos afectivos: Efectos del contenido y del género
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, M. Herrero, María del Carmen Pastor Verchili, Francisco Javier Moltó Brotons. II International Workshop on Emotion and the Brain. Palma de Mallorca, España.. 31-05-2001. Científic. 2001.

  • Diferencias de género en la evaluación de imágenes del International Affective Picture System
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, M. Herrero, J. Vila. International Workshop on Emotion and the Brain. Palma de Mallorca, España.. 31-05-2001. Científic. 2001.

  • Los desnudos impactan a los varones y las mutilaciones a las mujeres: Un estudio de la actividad electrodérmica
  • María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, M. Herrero, Francisco Javier Moltó Brotons. II Workshop Emotion and the Brain. Palma de Mallorca, España. 31-05-2001. Científic. 2001.

  • Dinámica temporal de la modulación del reflejo de sobresalto: Efectos del contenido y del género
  • Francisco Javier Moltó Brotons, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, M. Herrero. II Workshop Emotion and the Brain. Palma de Mallorca, España. 31-05-2001. Científic. 2001.

  • Psychopathy and emotional response to specific contents from the International Affective Picture System
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, M. Herrero. Psychophysiology. Montreal, Canada. 01-01-2001. Científic. 2001.

  • Efecto diferencial del contenido específico de estímulos del IAPS sobre la reactividad psicofisiológica de varones y mujeres
  • María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. II Congreso Español de Psicofisiología. Los Alcázares, Murcia, España. 14-04-2000. Científic. 2000.

  • El componente psicofisiológico de la respuesta emocional en los psicópatas: reflejo de sobresalto y medidas autonómicas
  • María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. Libro de actas del Iº Congreso Hispano-Portugués de Psicología. Noia, La Coruña (Espanya). 21-09-2000. Científic. 2000. Ed. Gráfica Sementeira S.A.. ISBN 8489129606.

  • Déficit en el procesamiento de la información afectiva en los psicópatas: importancia del factor de "Desapego Emocional"
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Francisco Javier Moltó Brotons. Libro de actas del Iº Congreso Hispano-Portugués de Psicología. Noia, La Coruña (Espanya). 21-09-2000. Científic. 2000. Ed. Gráfica Sementeira S.A.. ISBN 8489129606.

  • Psicopatía y criminalidad: Contribución de los factores de "Desapego Emocional" y de "Conducta Antisocial"
  • Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. Libro de actas del Iº Congreso Hispano-Portugués de Psicología. Noia, La Coruña (Espanya). 21-09-2000. Científic. 2000. Ed. Gráfica Sementeira S.A.. ISBN 8489129606.

  • The influence of affective valence and arousal on the memory of pictures from the IAPS
  • María del Pilar Tormo Irún, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. International Neuropsychological Society . Stockholm, Suède. 24-07-2002. Científic. 2000. ISSN 0020-7594.

  • Men remember better pleasant pictures; women forget more unpleasant ones (The influence of affective valence and arousal on the memory of pictures from the IAPS).
  • María del Pilar Tormo Irún, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. International Journal of Psychology. Stockholm, Sweden. 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0020-7594.

  • Diferencias de género en el recuerdo de imágenes de distinto contenido afectivo
  • María del Pilar Tormo Irún, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. V Jornades per al Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Castelló (Espanya). 01-04-2000. Científic. 2000. ISSN 1139-5486.

  • Psychopathy and free viewing time of affective pictures from the IAPS
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Pilar Tormo Irún, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. International Neuropsychological Society . Stockholm, Suède. 24-07-2002. Científic. 2000. ISSN 0020-7594.

  • El componente expresivo-evaluativo de la respuesta emocional en los psicópatas: medidas de autoinforme
  • Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. Libro de actas del Iº Congreso Hispano-Portugués de Psicología. Noia, La Coruña (Espanya). 21-09-2000. Científic. 2000. Ed. Gráfica Sementeira S.A.. ISBN 8489129606.

  • Psychopaths spend less time looking at affective pictures because of their antisociality (Psychopathy and free viewing time of affective pictures from the IAPS).
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Pilar Tormo Irún, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. International Journal of Psychology. Stockholm, Sweden. 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0020-7594.

  Comités de congresos


  • Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Àngels Esteller Cano. VI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOFISIOLOGÍA. UNIVERSITAT JAUME I CASTELLON. 18-09-2008. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Pilar Segarra Cabedo. 2008 SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY.

  • Pilar Segarra Cabedo. 2006 PSYCHOPHYSIOLOGY.

  • Pilar Segarra Cabedo. 2005 PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES.