UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

GIMÉNEZ GARCÍA, CRISTINA
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
 • Director/a acadèmic/a
 • Tutor/a d'intercanvi
 • Coordinador/a de Treball de Final de Grau
 • Tutor/a pràctiques externes extracurriculars internacionals
 • Membre del grup d'investigació Psicologia de la Salut: Prevenció i Tractament
 • HC2260DD - (964 729976)
 • gimenezc@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-6309-1224
 • Ressenya Personal

  Professora de l'Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics de la Universitat Jaume I de Castelló. La meua trajectòria investigadora, iniciada en 2006, s'emmarca en el “Grup de Psicologia de la Salut: Prevenció i Tractament” de la mateixa universitat. El meu principal interès, cerca aprofundir en l'anàlisi de l'evolució i abordatge de les conductes de salut, en particular, aquelles relacionades amb el desenvolupament de la sexualitat. Per a açò, he participat en activitats i projectes científics i professionals, de caràcter nacional i internacional, dirigits a la promoció de la salut, així com a la prevenció de riscos associats a problemàtiques tan greus com el VIH-Sida. Així mateix, he realitzat diverses estades en centres estrangers de reconegut prestigi en els quals he pogut perfeccionar les meues habilitats com a investigadora i docent. Com a resultat, he col·laborat en la divulgació de coneixements científics a través de llibres, revistes i congressos relacionats amb la matèria. A nivell professional, he col·laborat en la realització de diferents estratègies i accions de promoció de la salut i prevenció de malalties, a través d'organismes governamentals i no governamentals (nacionals i internacionals). Tot l'anterior, es combina en el meu exercici docent emmarcat en assignatures de l'àrea que, tant en Grau com en Màster, aborden l'avaluació i intervenció en Psicologia Clínica de la Salut.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Cristina Giménez García


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 12:00 14:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 13:00 14:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 14:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Cristina Giménez García


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MD1710 - PR1 Dijous 16:00 18:00 07-11-2019 14-11-2019
  MD1710 - PR1 Dilluns 16:00 18:00 11-11-2019 18-11-2019
  MD1710 - PR1 Dimecres 16:00 18:00 20-11-2019 20-11-2019
  MD1710 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 16-09-2019 16-09-2019
  MD1710 - TE1 Dimecres 08:30 10:30 18-09-2019 18-09-2019
  MD1710 - TU1 Dijous 11:00 13:00 17-10-2019 17-10-2019
  MD1710 - TU1 Dilluns 11:00 13:00 14-10-2019 14-10-2019
  MD1710 - TU1 Dimarts 11:00 13:00 29-10-2019 29-10-2019
  MD1710 - TU1 Divendres 11:00 13:00 04-10-2019 25-10-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  PS1030 - PR1 Dimecres 15:00 18:00 19-02-2020 25-03-2020
  PS1030 - PR2 Dimecres 15:00 18:00 26-02-2020 25-03-2020
  PS1030 - PR3 Dimecres 11:00 14:00 19-02-2020 19-02-2020
  PS1030 - PR4 Dimecres 11:00 14:00 26-02-2020 26-02-2020
  PS1030 - TE1 Dijous 11:00 12:00 23-01-2020 27-02-2020
  PS1030 - TE1 Dilluns 12:00 14:00 27-01-2020 24-02-2020
  PS1030 - TE2 Dijous 17:00 18:00 23-01-2020 27-02-2020
  PS1030 - TE2 Dilluns 15:00 17:00 27-01-2020 24-02-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MD1710 - Psicologia Mèdica (Psicologia) Grau en Medicina (Pla de 2017)
  PS1030 - Psicologia Clínica de la Salut Grau en Psicologia
  PS1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Psicología
  SBF006 - Promoció de la Salut: Desenvolupament de Programes Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
  SBF012 - Intervenció Clínica en Problemes Sexuals Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
  SBF016 - Pràctiques Externes I Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
  SBF017 - Pràctiques Externes II Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
  SBF018 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
  SRM045 - Tècniques d'Investigació i Treball de Final de Màster Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • La promoción de la salud. Claves para su práctica
  • Pedro Salmerón Sánchez, Cristina Giménez García, Rubén Nieto Luna. 2016. Autoria. Científic. ISBN 9788491165255. Barcelona (Espanya). Ed. Universitat Oberta de Catalunya.

  • Respuesta emocional en el paciente con hipercolesterolemia
  • Enver A. Rodríguez, Cristina Giménez García, Manuel Salmeron Sánchez, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario. 2011. Autoria. Científic. ISBN 9788478776856. Barcelona. Ed. EdikaMed.

  • Respuesta emocional ante la hipertensión arterial
  • Carlos Teruel López, Sandra Gómez Martínez, Beatriz Gil Juliá, Mª Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. 2010. Autoria. Científic. ISBN 9788478776320. Barcelona. Ed. EdikaMed.

  • Respuesta emocional ante la cardiopatía isquémica
  • Elena Oliete Ramírez, Javier de León Belmar, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Beatriz Gil Juliá, Sandra Gómez Martínez. 2010. Autoria. Científic. ISBN 9788478776214. Barcelona. Ed. EdikaMed.

  • Respuesta emocional ante la diabetes
  • José Iranzo Velasco, Jorge Sales Sanz, Mª Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá, Sandra Gómez Martínez, Cristina Giménez García. 2010. Autoria. Científic. ISBN 9788478776450. Barcelona. Ed. EdikaMed.

  Capítols de llibre


  • Psicología de la Salud y Género
  • Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García. Género Salud y trabajo. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide. 2015. ISBN 9788436832563. Científic.

  • Capítulo 8. Problemas relacionados con la orientación sexual y trastornos sexuales
  • Pedro Salmerón Sánchez, Cristina Giménez García. Psicología clínica de la salud. Suffolk (Regne Unit). Ed. Pearson. 2013. ISBN 9781782735434. Científic.

  • Psicología de la salud: Propuestas y modelos teóricos para comprender la conducta
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. Psicología clínica de la salud. Suffolk (Regne Unit). Ed. Pearson. 2013. ISBN 9781782735434. Científic.

  • Síndrome del intestino irritable: Una propuesta de intervención y tratamiento
  • Cristina Giménez García, Mª Dolores Gil Llario. Psicología clínica de la salud. Suffolk (Regne Unit). Ed. Pearson. 2013. ISBN 9781782735434. Científic.

  • Aspectos psicológicos relacionados con la hipertensión arterial
  • Sandra Gómez Martínez, Beatriz Gil-Juliá, Mª Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. Respuesta emocional ante la hipertensión arterial. Barcelona. Ed. EdikaMed. 2010. ISBN 9788478776320. Científic.

  • La promoción de la igualdad en la prevención de la violencia de género
  • Mercedes Alcañiz Moscardó, Ana Montesinos Garcia, Cristina Giménez García. Intervención y mediación familiar. Manual docente del Máster de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2010. ISBN 9788480217927. Docent.

  • Calidad de vida y automanejo de la diabetes mellitus tipo 2: Aspectos psicológicos implicados
  • Mª Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá, Sandra Gómez Martínez, Cristina Giménez García. Respuesta emocional ante la cardiopatía isquémica. Barcelona. Ed. EdikaMed. 2010. ISBN 9788478776214. Científic.

  • Cómo, qué, cuándo y para qué: la importancia de la discriminación de las habilidades adecuadas a cada situación.
  • MD Gil LLario, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García. Comunicación médico-paciente en la UCI. Barcelona. Ed. EdikaMed. 2009. ISBN 9788478775880. Científic.

  Ponències a congressos


  • Abuso sexual y adicción al cibersexo en la adolescencia
  • Marta García Barba, Rafael Ballester Arnal, Jesús Castro Calvo, Cristina Giménez García. 4th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. Palma Mallorca (Espanya). 15-11-2018. Científic. 2019. ISSN 2695-4664.

  • Sexting y mitos del amor romántico
  • Paula Iglesias-Campos, María Dolores Gil-Llario, Vicente Morell-Mengual, Lorena Caballero-Gascón, Cristina Giménez García. 4th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. Palma Mallorca (Espanya). 15-11-2018. Científic. 2019. ISSN 2695-4664.

  • Prevención de la infección por VIH: claves de actuación para un abordaje eficaz
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino. I Congreso Internacional de Sexualidad: Expresando la diversidad. Castelló (Espanya). 17-10-2019. Científic. 2019. ISSN 2659-9708.

  • Conductas sexuales de riesgo en función de la orientación sexual
  • V. Morell Mengual, M.D Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. I Congreso Internacional de Sexualidad: Expresando la diversidad. Castelló (Espanya). 17-10-2019. Científic. 2019. ISSN 2659-9708.

  • Evaluación de una intervención preventiva para prevenir el VIH basada en el componente actitudinal
  • Yarisa Nicola Piris, María López-Fando Galdón, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Marcel Elipe Miravet. I Congreso Internacional de Sexualidad: Expresando la diversidad. Castelló (Espanya). 17-10-2019. Científic. 2019. ISSN 2659-9708.

  • Responsabilidad Social y diversidad afectivo-sexual: una propuesta de acción desde la Universitat Jaume I
  • Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Naiara Martínez Gómez. III Jornadas RSU-RRI Transparencia e Integridad en la institución universitaria. Universitat Jaume I Castellón (Espanya). 29-11-2018. Docent. 2018.

  • Malestar emocional y orientación sexual: diferencias según edad y género
  • Juan Enrique Nebot Garcia, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal. X Congreso Nacional de la AEPCP. Albacete (Espanya). 26-10-2018. Científic. 2018.

  • El rol de la búsqueda de sensaciones sexuales en la adicción al cibersexo, ¿ejerce la misma influencia en hombres y mujeres?
  • Marta García Barba, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Olga Fernandez García, Rafael Ballester Arnal. X Congreso Nacional de la AEPCP. Albacete (Espanya). 26-10-2018. Científic. 2018.

  • Diferencias de género en el uso y abuso del cibersexo
  • Marta García Barba, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. III Congreso Investigación y Género en la Universitat Jaume I. Castellón (Espanya). 10-05-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788417429065.

  • Experiencias homosexuales en jóvenes heterosexuales: Diferencias de género
  • Juan Enrique Nebot Garcia, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. III Congreso Investigación y Género en la Universitat Jaume I. Castellón (Espanya). 10-05-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788417429065.

  • Emotional self-regulation and alcohol consumption in spanish young people
  • Jesús Castro Calvo, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario. 19th World Congress of International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA). Kyoto (Japó). 09-09-2018. Científic. 2018. ISSN 0145-6008.

  • Building bridges between substance and behavioral addictions: alcohol consumption and their predictive power over internet and cybersex use and abuse in adolescents
  • Jesús Castro Calvo, Cristina Giménez García, J. Billieux, Mª Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal. 19th World Congress of International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA). Kyoto (Japó). 09-09-2018. Científic. 2018. ISSN 0145-6008.

  • Programa de Diversidad Afectivosexual y de Género de la Universitat Jaume I: una experiència de educación para la salud universitaria
  • Rafael Ballester Arnal, Juan Enrique Nebot Garcia, Naiara Martinez Gomez, Cristina Giménez García, Marta García Barba. IX Congreso Internacional de Psicología y Educación. Logroño (Espanya). 21-06-2018. Docent. 2018. Ed. AFID Congresos S.L.. ISBN 9788409028542.

  • IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
  • Cristina Giménez García, Beatriz Gil Juliá, Juan Enrique Nebot Garcia, V. Morell-Mengual, M.J. Endrino-Vilanova. Diferencias de género en el consumo actual del alcohol: el papel de las emociones y otros factores predisponentes. Logroño (Espanya). 21-06-2018. Docent. 2018. Ed. AFID Congresos S.L.. ISBN 9788409028542.

  • El aprendizaje en el marco de un máster oficial: la necesidad de construir el conocimiento
  • Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. IX Congreso Internacional de Psicología y Educación. Logroño (Espanya). 21-06-2018. Docent. 2018. Ed. AFID Congresos S.L.. ISBN 9788409028542.

  • Nuevos paradigmas de educación, nuevos retos de acción: a propósito de los trabajos de fin de máster-
  • Cristina Giménez García, Beatriz Gil Juliá, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. IX Congreso Internacional de Psicología y Educación. Logroño (Espanya). 21-06-2018. Docent. 2018. Ed. AFID Congresos S.L.. ISBN 9788409028542.

  • IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
  • Beatriz Gil Juliá, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal. Aprender y enseñar el método científico en Psicología Clínica de la Salud: una experiencia de innovación educativa. Logroño (Espanya). 21-06-2018. Docent. 2018. Ed. AFID Congresos S.L.. ISBN 9788409028542.

  • ¿Son las apps una buena herramienta para tratar las disfunciones sexuales? Valoración de su utilidad, accesibilidad y confidencialidad
  • Cristina Giménez García, Naiara Martínez Gómez, Jesús Castro Calvo, Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal. XXVII Reunión de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana. Vila-Real, Castellón (Espanya). 11-05-2018. Científic. 2018.

  • ADISEX: 3 años de experiencia evaluando y tratando la adicción al cibersexo a través de internet
  • Cristina Giménez García, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, María Dolores Gil Llario. XXVII Reunión de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana. vila-Real, Castellón (Espanya). 11-05-2018. Científic. 2018.

  • Online sexual activities (OSAs) in Spain: Similarities and differences across the lifespan (abstract)
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Joël Billieux. 5th International Conference on behavioral addictions (ICBA2018). Cologne (Alemanya). 23-04-2018. Científic. 2018. ISSN 2062-5871.

  • Diferencias de género en la toma de conciencia y vivencia de la propia orientación sexual
  • Juan Enrique Nebot Garcia, Marta García Barba, Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García. IV Jornades d'Investigació per a l'Alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló (Espanya). 18-04-2018. Científic. 2018.

  • Búsqueda de sensaciones sexuales y conductas de riesgo en diferentes prácticas sexuales: análisis de su relación en función del género
  • Marta García Barba, Jesús Castro Calvo, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. IV Jornades d'Investigació per a l'Alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló (Espanya). 18-04-2018. Científic. 2018.

  • Experiencias sexuales y malestar asociado en jóvenes homosexuales
  • Juan Enrique Nebot Garcia, Vicente Morell Mengual, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. IV Jornades d'Investigació per a l'Alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló (Espanya). 18-04-2018. Científic. 2018.

  • ¿Favorecen las apps de contactos la infección de transmisión sexual? Análisis de la valoración de personas usuarias según el sexo y la orientación
  • Naiara Martínez Gómez, María Astasio Centelles, Cristina Giménez García. IV Jornades d'Investigació per a l'Alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló (Espanya). 18-04-2018. Científic. 2018.

  • Estudio piloto sobre la eficacia de una intervención para reducir la homofobia en hombres y mujeres adolescentes
  • María Astasio Centelles, María Jesús Endrino Vilanova, Naiara Martínez Gómez, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. IV Jornades d'Investigació per a l'Alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló (Espanya). 18-04-2018. Científic. 2018.

  • Conductas sexuales de riesgo y uso del cibersexo: comparación entre diferentes perfiles de uso del cibersexo
  • Marta García Barba, Juan Enrique Nebot Garcia, Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García. IV Jornades d'Investigació per a l'Alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló (Espanya). 18-04-2018. Científic. 2018.

  • Relación entre el tipo de alimentos consumidos y la percepción de la salud alimentaria en el hogar del adolescente: diferencias de sexo
  • Irene Jaén Parrilla, Naroa Serrano Moragón, Verónica Cervigón Carrasco, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino. IV Jornades d'Investigació per a l'Alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló (Espanya). 18-04-2018. Científic. 2018.

  • Estudio de las posibles diferencias de género en la población jóven: Impacto psicológico del proceso de enfermedad
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, María Dolores Gil Llario, Marta García Barba, Juan Enrique Nebot Garcia. IV Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud. Múrcia (Espanya). 08-03-2018. Científic. 2018. Ed. SCINFOPER. ISBN 9788469799741.

  • Impacto emocional en pacientes con enfermedad renal crónica
  • Beatriz Gil Juliá, Sandra Garro Codina, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Juan Enrique Nebot Garcia. IV Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud. Múrcia (Espanya). 08-03-2018. Científic. 2018. Ed. SCINFOPER. ISBN 9788469799741.

  • Facilitadores del uso de apps de cites en población LGTBI
  • Naiara Martínez Gómez, Cristina Giménez García, Juan Enrique Nebot Garcia, Marta García Barba, Beatriz Gil Juliá, Estefanía Ruiz Palomino. XIV Congreso Español de Sexología y VIII Encuentro Iberoamericano de Profesionales de Sexología . Barcelona (Espanya). 30-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso; Federación Española de Sociedades de Sexología. ISBN 9788494950124.

  • Afectación del dolor crónico en la vivència de la sexualidad de las mujeres
  • Marta García Barba, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá, Juan Enrique Nebot Garcia, Naiara Martínez Gómez, Cristina Giménez García. XIV Congreso Español de Sexología y VIII Encuentro Iberoamericano de Profesionales de Sexología . Barcelona (Espanya). 30-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso; Federación Española de Sociedades de Sexología. ISBN 9788494950124.

  • Atracción romántica y sexual en persones bisexuales: Diferencias entre Hombres y mujeres
  • Juan Enrique Nebot Garcia, Cristina Giménez García, Naiara Martínez Gómez, Marta García Barba, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá. XIV Congreso Español de Sexología y VIII Encuentro Iberoamericano de Profesionales de Sexología. Barcelona (Espanya). 30-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso; Federación Española de Sociedades de Sexología. ISBN 9788494950124.

  • Interferencia de la experiència de dolor en la sexualidad en un grupo de mujeres: Diferencias en función del tipo de dolor
  • Marta García Barba, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá, Juan Enrique Nebot Garcia, Naiara Martínez Gómez, Cristina Giménez García. XIV Congreso Español de Sexología y VIII Encuentro Iberoamericano de Profesionales de Sexología . Barcelona (Espanya). 30-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso; Federación Española de Sociedades de Sexología. ISBN 9788494950124.

  • Exposición involuntaria a cibersexo en adolescentes: Medios que lo facilita
  • Beatriz Gil Juliá, Estefanía Ruiz Palomino, Naiara Martínez Gómez, Cristina Giménez García, Juan Enrique Nebot Garcia, Marta García Barba. XIV Congreso Español de Sexología y VIII Encuentro Iberoamericano de Profesionales de Sexología . Barcelona (Espanya). 30-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso; Federación Española de Sociedades de Sexología. ISBN 9788494950124.

  • Comportamientos homosexuales en jóvenes heterosexuales: diferencias de género
  • Juan Enrique Nebot Garcia, Marta García Barba, Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. III Jornadas de investigación para el alumnado de salud. Castelló (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2018. ISSN 2443-9827.

  • Conductas sexuales online en población juvenil: diferencias de género y relación con la búsqueda de sensaciones sexuales
  • Marta García Barba, Juan Enrique Nebot Garcia, Jesús Castro Calvo, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. III Jornadas de investigación para el alumnado de salud. Castelló (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2018. ISSN 2443-9827.

  • Sexo y amor: cuando la forma de entender el amor se convierte en un riesgo para la salud sexual de los jóvenes
  • Juan Enrique Nebot Garcia, Marta García Barba, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. III Jornadas de investigación para el alumnado de salud. Castelló (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2018. ISSN 2443-9827.

  • Uso de sexting a través de las apps de cites en población LGTBI
  • Naiara Martínez Gómez, Cristina Giménez García, Marta García Barba, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá, Juan Enrique Nebot Garcia. XIV Congreso Español de Sexología y VIII Encuentro Iberoamericano de Profesionales de Sexología . Barcelona (Espanya). 30-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso; Federación Española de Sociedades de Sexología. ISBN 9788494950124.

  • La educación de la mujer en prevención del VIH: diferencias culturales
  • Estefanía Ruiz Palomino, Maria Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Claudia Castañeiras. XX Congreso Internacional del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano "Salud, emociones y género". Castellón (Espanya). 19-05-2016. Científic. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546572.

  • Innovación docente en Psicología Clínica de la Salud: análisis de una experiencia basada en la creación y simulación de una revista científica
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García. III Jornada de Experiencias de Innovación Educativa. Castelló (Espanya). 12-07-2017. Docent. 2017.

  • La relación entre el apego y el ajuste psicológico en preadolescentes con altas capacidades
  • Maria Jesus Endrino Vilanova, Manuel Peña Fernandez, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Maria Dolores Gil Llario. 61 Congreso de Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Integrando miradas (AEPNYA 2017). Castellon (Espanya). 15-06-2017. Científic. 2017. ISSN 1130-9512.

  • Evaluación del bienestar psicológico en pre-adolescentes con alta capacidad: perfil diferencial según género
  • Maria Jesús Endrino Vilanova, Manuel Peña Fernández, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García, Maria Dolores Gil LLario, Rafael Ballester Arnal. 61 Congreso de Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Integrando miradas (AEPNYA 2017). Castellón (Espanya). 15-06-2017. Científic. 2017. ISSN 1130-9512.

  • Patrón de consumo de Internet con fines sexuales en adolescentes españoles
  • Marta García Barba, Juan Enrique Nebot Garcia, Cristina Giménez García, Jesús Castro Calvo, Maria Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal. 61 Congreso de Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Integrando miradas (AEPNYA 2017). Castellón (Espanya). 15-06-2017. Científic. 2017. ISSN 1130-9512.

  • Innovación educativa para la promoción de la salud: Una experiencia transversal en el contexto universitario
  • Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García, Antonio Blasco Fuentes, Jesús Castro Calvo, Beatriz Gil Juliá. VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017). Alacant (Espanya). 27-06-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 9788416724659.

  • Una experiencia de educación inter-pares, entre jóvenes universitarios, para la prevención del VIH-SIDA
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, MD Gil LLario, Beatriz Gil Juliá, Jesús Castro Calvo. VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017). Alacant (Espanya). 27-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 9788416724659.

  • ¿Para quién funciona la prevención del VIH? Análisis de una intervención según factores predisponentes del individuo
  • Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García, MD Gil Llario, Jesús Castro Calvo, Beatriz Gil Juliá. VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017). Alacant (Espanya). 27-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 9788416724659.

  • Género y prevención del VIH: evaluación de una intervención entre pares para chicos y chicas
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, Jesús Castro Calvo. VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017). Alacant (Espanya). 27-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 9788416724659.

  • Estigma e intención de conducta hacia las personas con VIH
  • Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal. XXVI Reunión de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana.. Sagunto (Espanya). 09-06-2017. Científic. 2017.

  • Bifobia en jóvenes universitarios: diferencias entre géneros
  • Marta García Barba, David García Díaz, Jesús Castro Calvo, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. II Jornades d’Investigació per a l’estudiantat de la Facultat de Ciències de la Salut. Universitat Jaume I. Castelló (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2017. ISSN 2443-9827.

  • Violencia de parejas jóvenes a través de Internet
  • María Belén Piquer Barrachina, Jesús Castro Calvo, Cristina Giménez García. II Jornades d’Investigació per a l'Estudiantat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castellón (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2017. ISSN 2443-9827.

  • El papel de la autoestima y el tipo de estratègia de afrontamiento del dolor como variables predictoras de la depresión en pacientes con fibromialgia
  • Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Naroa Serrano Moragón, Nuria Castillo Alejandro. II Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud. Almeria (Espanya). 28-09-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Universitaria de Educación y Psicología (ASUNIVEP). ISBN 9788461741847.

  • Evaluación del bienestar psicológico y su relación con sintomatología ansiosa-depresiva en el inicio de un programa de tratamiento grupal de pacientes con dolor crónico
  • Estefanía Ruiz Palomino, Nuria Castillo Alejandro, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Naroa Serrano Moragón. II Congreso Internacional en contextos clínicos y de la salud.. Almería (Espanya). 28-09-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Universitaria de Educación y Psicología (ASUNIVEP). ISBN 9788461741847.

  • Respuesta y satisfacción sexual femenina en personas mayores
  • Beatriz Gil Juliá, M. Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino. 18º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación sexual (Clases 2016). Madrid (Espanya). 28-09-2016. Científic. 2016.

  • Actitudes hacia el trabajo sexual ejercido por hombres y por mujeres. Diferencias entre sexos en población joven
  • Rafael Ballester Arnal, Pedro Salmerón Sánchez, Cristina Giménez García, Vicente Morell Mengual. 18º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación sexual (Clases 2016). Madrid (Espanya). 28-09-2016. Científic. 2016.

  • La educación afectivo-sexual en adolescentes con TEA
  • V. Morell-Mengual, M.D. Gil-Llario, Cristina Giménez García, R. Fernández-García. VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación. Alicante (Espanya). 15-06-2016. Científic. 2016.

  • Salusexsida: una experiència de educación afectivo-sexual en el contexto universitario
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Pedro Salmerón Sánchez, Jesús Castro Calvo. VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación. Alicante. 15-06-2016. Docent. 2016. Ed. Asociación Científica de Psicología y Educación. ISBN 9788460887140.

  • Innovación docente en la formación en salud sexual: aplicación a una assignatura del grado en psicología
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Pedro Salmerón Sánchez, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá. VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación. Alicante. 15-06-2016. Docent. 2016. Ed. Asociación Científica de Psicología y Educación. ISBN 9788460887140.

  • La educación sexual dirigida a personas mayores: retos, dificultades y propuestas
  • Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Jesús Castro Calvo, V. Morell-Mengual. VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación: Psicología y Educación: Presente y Futuro. Alicante (Espanya). 15-06-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Científica de Psicología y Educación. ISBN 9788460886648.

  • ¿Coinciden los padres y profesores en la valoración de las necesidades afectivo-Sexuales de los adolescentes con TEA?
  • M.D. Gil-Llario, Cristina Giménez García, I. Díaz-Rodríguez, V. Morell-Mengual. VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación: Psicología y Educación: Presente y Futuro. Alicante (Espanya). 15-06-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Científica de Psicología y Educación. ISBN 9788460886648.

  • Orientación sexual ¿factor de riesgo para la depresión y ansiedad?
  • Beatriz Gil Juliá, MD Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, S. Gómez. IX Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP). Obsesiones, Compulsiones y Problemas Relacionados: ¿Qué hay de nuevo?. Valencia (Espanya). 22-10-2015. Científic. 2015.

  • Trastornos de ansiedad: diferencias en la prevalencia entre hombres y mujeres jóvenes
  • Cristina Giménez García, MD Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, Antiquino Porcar. L. IX Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP). Obsesiones, Compulsiones y Problemas Relacionados: ¿Qué hay de nuevo?. Valencia (Espanya). 22-10-2015. Científic. 2015.

  • HIV Risk behaviors and sexual compulsivity in Spanish Young people
  • Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Pedro Salmerón Sánchez, Estefanía Ruiz Palomino. 22nd Congress of the World Association for Sexual Health. Singapore (Singapur). 25-07-2015. Científic. 2015. ISSN 1743-6095.

  • Mother's derogatory comments about their daughters' body image and unhealthy thoughts and behaviours of their daughters
  • MD Gil Llario, Jesús Castro Calvo, Roberta Cecczato, Cristina Giménez García, V Muñoz Jerez. 10th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology. London (Regne Unit). 20-07-2015. Científic. 2015.

  • Emotional and Psychopathological Outcomes Derived from Unwanted Exposure to Online Sexual Contents in Spain
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino. 10th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology. London (Regne Unit). 20-07-2015. Científic. 2015.

  • Nivel de Burnout en los médicos de una UCI
  • Beatriz Gil Juliá, Sandra Gómez Martínez, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, C Juárez Tamargo. XXIV Reunión de la Sociedad de Psiquiatria de la Comunidad Valenciana. Segorbe, Castellón (Espanya). 08-05-2015. Científic. 2015.

  • Comportamiento sexual de riesgo en jóvenes: la influencia de la personalidad
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, MD Gil Llario, Beatriz Gil Juliá. XXIV Reunión de la Sociedad de Psiquiatria de la Comunidad Valenciana. Segorbe. Castellón de la Plana (Espanya). 08-05-2015. Científic. 2015.

  • Jóvenes y sexo en la red: reacciones ante la exposición involuntària a material sexual
  • Jesús Castro Calvo, Sandra Gómez Martínez, Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. I Jornades d'investigació per als estudiants de psicologia. Castellón de la plana (Espanya). 13-12-2012. Científic. 2015. ISSN 2443-9827.

  • Sexo en los medios de comunicación: ¿oportunidad pedagógica o pedagogia oportunista?
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García. Comunicambio: Comunicación y Sociedad Civil para el cambio social (#comunicambio 2015). Castellón (Espanya). 20-05-2015. Científic. 2015. Ed. Fragua Editorial. ISBN 9788470746949.

  • Relation between condom use, perceived probability nd fear of HIV infection, and history of sexually transmitted infections in males sex workers in spain
  • MD Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Pedro Salmerón Sánchez, Morell Mengual. V, Cristina Giménez García. 22nd Congress of the World Association for Sexual Health. Singapour (Singapur). 25-07-2015. Científic. 2015. ISSN 1743-6109.

  • Conductas de riesgo e insatisfacción sexual en la adolescencia
  • Cristina Giménez García, MD Gil Llario. I International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents. Madrid (Espanya). 19-11-2015. Científic. 2015. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728456054.

  • Actividad física, adolescencia y género: evolución entre 2001 y 2012
  • Cristina Giménez García, Jesús Castro Calvo, A Vaquero Escribano, Estefanía Ruiz Palomino. I International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents. Madrid (Espanya). 19-11-2015. Científic. 2015. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728456054.

  • Evolución de las actitudes xenòfobes y racistes en adolescentes en la última dècada: papel mediador del género
  • Pedro Salmerón Sánchez, Cristina Giménez García, Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal. I International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents. Madrid (Espanya). 19-11-2015. Científic. 2015. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728456054.

  • El mito del amor romántico en la adolescència: creencias y diferencias de género
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, MD Gil Llario, Cristina Giménez García, I Clemente Carbonell. I International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents. Madrid (Espanya). 19-11-2015. Científic. 2015. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728456054.

  • Uso de la barrera de látex en lesbianas: ¿relación con la compulsividad sexual?
  • Jesús Castro Calvo, Vicente Morell Mengual, Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García. I Jornades d'Investigació per als Estudiants de la Facultad de Ciències de la Salut. Universitat Jaume I (Espanya). 22-04-2015. Científic. 2015. ISSN 2443-9827.

  • Mujer y VIH: un abordaje desde la psicologia de la salud
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, M.D. Gil. I jornades nacionales de Salud, Emoción y Género. Universitat Jaume I (Espanya). 27-10-2014. Científic. 2014.

  • Roles de género y agresividad en la adolescencia
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Mº Dolores Gil Llairo, Jesús Castro Calvo, Irene Díaz Rodríguez. VII Congreso Internacional de Psicología y Educación y XXI Congreso Internacional INFAD. Universidad de Extramadura, Badajoz (Espanya). 09-04-2014. Científic. 2014. ISSN 0214-9877.

  • Conocimientos, actitudes hacia la orientación sexual, comportamientos de riesgo y abusos sexuales en mujeres con incapacidad intelectual
  • Mª Dolores Gil Llairo, Irene Díaz Rodríguez, Roberta Ceccato, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García. VII Congreso Internacional de Psicología y Educación y XXI Congreso Internacional INFAD. Universidad de Extramadura, Badajoz (Espanya). 09-04-2014. Científic. 2014. ISSN 0214-9877.

  • Detección precoz del VIH entre jóvenes: evolución de la última década (1999-2013)
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llairo, Pedro Salmerón Sánchez, Jesús Castro Calvo. Una visión multidisciplinar en el tratamiento y la calidad de vida del paciente con VIH (SEISIDA). Madrid (Espanya). 26-06-2014. Científic. 2014. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 8469702599.

  • ¿Son los jóvenes más solidaries con las persones que viven con VIH-SIDA? Un estudio comparativo de la tendència entre 2004 y 2010 (Abstract)
  • Cristina Giménez García, Mª Dolores Gil Llairo, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá, Sandra Gómez Martínez. Una visión multidisciplinar en el tratamiento y la calidad de vida del paciente con VIH (SEISIDA). Madrid (Espanya). 26-06-2014. Científic. 2014. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 8469702599.

  • Exposición involuntaria: Impacto en usuarios y no usuarios de cibersexo
  • Rafael Ballester Arnal, Jesús Castro Calvo, Mª Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Roberta Ceccato. VII Congreso Internacional de Psicología y Educación y XXI Congreso Internacional INFAD. Universidad de Extramadura, Badajoz (Espanya). 09-04-2014. Científic. 2014. ISSN 0214-9877.

  • El rol de las persones que viven con VIH en la promoción de conductas sexuales seguras
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil llairo, Pedro Salmerón Sánchez, Jesús Castro Calvo. Una visión multidisciplinar en el tratamiento y la calidad de vida del paciente con VIH (SEISIDA). Madrid (Espanya). 26-06-2014. Científic. 2014. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 8469702599.

  • Modelo predictivo del uso del preservativo en coito vaginal
  • Jesús Castro Calvo, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil, Cristina Giménez García. XVI Congreso nacional sobre el sida y XI International Conference AIDSimpact. Barcelona (Espanya). 29-09-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 8469582909.

  • Principales factores estresores en los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, Sandra Gómez Martínez, Jesús Castro Calvo, A. Ferrándiz, Cristina Giménez García. IV Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud. A coruña (Espanya). 14-11-2013. Científic. 2013. Ed. Reprogalicia Edicions. ISBN 9788493864262.

  • Adolescentes: ¿han cambiado sus estereotipos de genero en la última década?
  • MªDolores Gil Llairo, Cristina Giménez García. IV Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la salud con niños y adolescentes. Universidad Miguel Hernández, Elche (Espanya). 13-11-2014. Científic. 2013. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728406332.

  • Sexismo y racismo: relación con actitudes homófobas en adolescentes
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Pedro Salmerón Sánchez, Cristina Giménez García. III Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y Adolescentes. Elche (Espanya). 13-11-2013. Científic. 2013. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728406332.

  • ¿Ha cambiado en la última dècada la sexualidad de los adolescentes? Estudio comparativo entre 2001 y 2013
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Jesús Castro Calvo, Gil Llairo Mª Dolores, Rafael Ballester Arnal. IV Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la salud con niños y adolescentes. Universidad Miguel Hernández, Elche (Espanya). 13-11-2014. Científic. 2013. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728406332.

  • El rol de la preocupación por la salud en la prevención del VIH
  • Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, M.D. Gil Llario, Cristina Giménez García, Beatriz Gil Juliá. XV Congreso Nacional sobre el Sida. Madrid (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2013. ISSN 2340-3365.

  • Género y VIH-Sida: Análisis diferencial de una estratègia de prevención
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Pedro Salmerón Sánchez, Cristina Gascón Huige, Rafael Ballester Arnal. I Jornades d'investigació per als estudiants de psicologia. Castellón de la plana (Espanya). 13-12-2012. Científic. 2012.

  • Resiliencia y adaptación a la enfermedad en un grupo de pacientes con dolor crónico
  • Estefanía Ruiz Palomino, Sheila Palau Cerisuelo, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. I Jornades d'investigació per als estudiats de psicologia. Castelló de la plana (Espanya). 13-12-2012. Científic. 2012.

  • ¿Influye la orientación sexual en el uso del cibersexo?
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García, Angel Enrique Roig. XXXIX Jornadas Nacionales Socidrogalcohol. Tarragona (Espanya). 28-03-2012. Científic. 2012.

  • Análisis de la evolución de conocimientos, actitudes y conductes preventives ante la infección por VIH (2004-2011)
  • Cristina Giménez García, María Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Sandra Gómez Martínez, Beatriz Gil Juliá. XV Congreso Nacional sobre el Sida. Madrid (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 9788469533796.

  • Jóvenes, solidaridad, estigma y VIH ¿hemos avanzado en la última década?
  • Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, María Dolores Gil Llario, Sandra Gómez Martínez, A. Enrique Roig. XV Congreso Nacional sobre el Sida. Madrid (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 9788469533796.

  • Conducta alimentaria, malestar psicológico y adolescencia
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, M.D. Gil, Beatriz Gil Juliá, R. Ceccato. VIII Congreso Nacional de la Asociación de Psicología Clínica y Psicopatología: mirando a la infància y la adolescència. Almería (Espanya). 25-10-2012. Científic. 2012. Ed. Editorial CSV. ISBN 9788415752486.

  • Internet, adicción y adolescència: estudio comparativo entre mexico y españa
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, M.D.Gil, G. Cárdenas. VIII Congreso Nacional de la Asociación de Psicología Clínica y Psicopatología: mirando a la infància y la adolescència. Almería (Espanya). 25-10-2012. Científic. 2012. Ed. Editorial CSV. ISBN 9788415752486.

  • Imagen corporal negativa y timidez, ¿Influye en la pràctica del cibersexo?
  • Sandra Gómez Martínez, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Cristina Giménez García. II Symposium nacional de psicologia clínica y de la salud con niños y adolescentes. Elche (Espanya). 23-11-2012. Científic. 2012. Ed. Editorial Limencop. ISBN 9788493998943.

  • ¿Cómo se comportan los adolescentes ante la enfermedad? Diferencias entre chicos y chicas
  • Beatriz Gil Juliá, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, R. Ceccato. II Symposium nacional de psicologia clínica y de la salud con niños y adolescentes. Elche (Espanya). 23-11-2012. Científic. 2012. Ed. Editorial Limencop. ISBN 9788493998943.

  • Uso del preservativo en adolescentes españoles: Motivaciones y barreras
  • Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Angel Enrique Roig, Jesús Castro Calvo. XV Congreso Nacional sobre el Sida. Madrid (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 9788469533796.

  • ¿Qué piensan los adolescentes españoles sobre Sida? Conocimientos, actitudes y creencias sobre la infección por VIH
  • María Dolores Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Jesús Castro Calvo. XV Congreso Nacional sobre el Sida. Madrid (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 9788469533796.

  • El rol de la preocupación por la salud en la prevención del VIH
  • Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Beatriz Gil Juliá. XV Congreso Nacional sobre el Sida. Madrid (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 9788469533796.

  • Afrontamiento del dolor en fibromialgia: Relación con la interferencia percibida de la enfermedad
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García. Avances en Psocología Clínica (V Congreso Internacional y X Nacional de psicología clínica.). Santander (Espanya). 26-04-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN 9788469535998.

  • Internet: el nuevo escenario de los adolescentes
  • Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Mª Dolores Gil, Cristina Giménez García, Jesús Castro Calvo. Avances en Psocología Clínica (V Congreso Internacional y X Nacional de psicología clínica.). Santander (Espanya). 26-04-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN 9788469535998.

  • Evolución de los estereotipos de género en adolescentes: un estudio comparativo entre los años 2001 y 2011
  • Rafael Ballester Arnal, Ángel Enrique, Estefanía Ruiz Palomino, Mª Dolores Gil, Cristina Giménez García. Avances en Psocología Clínica (V Congreso Internacional y X Nacional de psicología clínica.). Santander (Espanya). 26-04-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN 9788469535998.

  • Exposición involuntaria a material sexual en Internet: un anàlisis en la adolescencia y juventud
  • Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Roberte Ceccato. XVIII Congreso Internacional INFAD. Roma (Itàlia). 13-04-2011. Científic. 2011. ISSN 0214-9877.

  • ¿Cuáles son los primeros mensajes sobre sexo que enviamos a nuestros hijos?
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García. XVIII Congreso Internacional INFAD. Roma (Itàlia). 13-04-2011. Científic. 2011. ISSN 0214-9877.

  • ¿Son los padres unos buenos modelos de conductas de salud para sus hijos pequeños? Un estudio con padres de niños entre 3 y 8 años
  • Cristina Giménez García, María Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá. XVIII Congreso Internacional INFAD. Roma (Itàlia). 13-04-2011. Científic. 2011. ISSN 0214-9877.

  • Relaciones entre las dimensiones de personalidad y los cuidados de salud: un estudio con el NEO-PI-R
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. I Jornada de la Asociación Iberoamericana para la Investigación de las Diferencias Individuales: Líneas actuales en la investigación de la personalidad y la inteligencia. Castellon. 30-09-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218252.

  • Comorbilidad de síntomas ansiosos y depresivos en pacientes con fibromialgia
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García. IX Congreso Nacional de Psicología Clínica. San Sebastián, Guipuzcoa (Espanya). 07-07-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN 9788469440612.

  • ¿Son felices y se sienten queridos nuestros niños y adolescentes? Influencia del género y la edad
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Cristina Giménez García. El mito de la felicidad. Ponencias presentadas en Vª Jornadas de Psicologia Experimental. Castellón (Espanya). 13-04-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469470831.

  • ¿Cómo alcanzan las emociones positivas nuestros niños y adolescentes? Análisis de las estrategias de búsqueda de emociones positivas en función de la edad y el género
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, M. Dolores Gil Lloria, Estefanía Ruiz Palomino. El mito de la felicidad. Ponencias presentadas en Vª Jornadas de Psicologia Experimental. Castellón (Espanya). 13-04-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469470831.

  • Evolución de la información recibida sobre sexualidad y de las prácticas sexuales realizadas en jóvenes universitarios entre los años 2004 y 2009
  • Pedro Salmerón Sánchez, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino. Congreso Latino Americano de Sexología y Educación Sexual. Alicante. 21-10-2010. Científic. 2010.

  • Trabajadores masculinos del sexo: variables asociadas al uso del preservativo durante su actividad profesional y en sus relaciones personales
  • Rafael Ballester Arnal, Pedro Salmerón Sánchez, Mª Rosa Gil Llario, Cristina Giménez García, DAmian Albiach Epila. XIII Congreso Nacional sobre el Sida. Santiago de Compostela (España). 16-06-2010. Científic. 2010.

  • Eficacia diferencial de distintas intervenciones preventivas del VIH sobre la intención de conducta sexual en población joven
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Pedro Salmerón Sánchez. XIII Congreso Nacional sobre el Sida. Santiago de Compostela (España). 16-06-2010. Científic. 2010.

  • La eficacia de los grupos de discusión de actitudes en la prevención del VIH
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Mº Dolores Gil Llario, Beatriz Gil Juliá. XIII Congreso Nacional sobre el Sida. Santiago de Compostela (España). 16-06-2010. Científic. 2010.

  • ¿Cómo prevenir las relaciones sexuales de riesgo tras el consumo de drogas? Eficacia diferencial de distintas estrategias y facilitadores para la prevención del vih-sida en población joven
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Estefanía Ruiz Palomino, Sandra Gómez Martínez. Promocionando el Bienestar (VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología). Benicasim, Castellón (Espanya). 21-10-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217880.

  • Influencia de la compulsividad sexual en el trabajo sexual ejercido por hombres
  • Pedro Salmerón Sánchez, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Jesús Castro Calvo. Promocionando el Bienestar (VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología). Benicasim, Castellón (Espanya). 21-10-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217880.

  • Una aproximación al estudio de los trastornos de personalidad en pacientes con fibromialgia
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García. VII Congreso Iberoamericano de Psicología. Oviedo (España).. 20-07-2010. Científic. 2010. Ed. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. ISBN 9788492371785.

  • Afectación de la sexualidad en mujeres con dolor crónico
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Beatriz Gil Juliá. VII Congreso Iberoamericano de Psicología. Oviedo (España).. 20-07-2010. Científic. 2010. Ed. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. ISBN 9788492371785.

  • ¿Cambian los estereotipos de género a lo largo de la adolescencia?
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Pedro Salmerón Sánchez. XVII Congreso de Psicología INFAD. Zamora (Espanya). 21-04-2010. Científic. 2010. ISSN 0214-9877.

  • An approach to the illness behavior of fibromyalgia patients during illness
  • Mª Dolores Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García. 11 th International Congress of Behavioral Medicine. Washington USA. 04-08-2010. Científic. 2010. ISSN 1070-5503.

  • Does depression influence young people´s HIV risk behavior?
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. 11 th International Congress of Behavioral Medicine. Washington. 04-08-2010. Científic. 2010. ISSN 1070-5503.

  • Desarrollo del constructo de masculinidad/feminidad en la adolescencia
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil, Cristina Giménez García, Maite Edo. Emociones y sentimientos: la construción social del amor (Primera reunión científica multidisciplinar de emociones y sentimientos). Almonacid del Marquesado, Cuenca (Espanya). 09-11-2006. Científic. 2010. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 9788484277507.

  • Prevalencia de la infidelidad en los jóvenes: influencia del género y la orientación sexual
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil, Maite Edo. Emociones y sentimientos: la construción social del amor (Primera reunión científica multidisciplinar de emociones y sentimientos). Almonacid del Marquesado, Cuenca (Espanya). 09-11-2006. Científic. 2010. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 9788484277507.

  • La cuestión del "cómo" en la prevención del VIH
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. Promocionando el Bienestar (VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología). Benicassim (Castellón) (Espanya). 21-10-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217880.

  • The role of personality in perceived risk of HIV infection
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. 11 th International Congress of Behavioral Medicine. Washington, DC USA. 04-08-2010. Científic. 2010. ISSN 1070-5503.

  • ¿Qué factores ayudarían a los jóvenes a morir en paz?
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, M.P. Ibáñez, Sandra Gómez Martínez, Cristina Giménez García. Promocionando el Bienestar (VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología). Benicasim, Castellón (Espanya). 21-10-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217880.

  • Síntomas de ansiedad y depresión tras la hospitalización en una Unidad de Cuidados Intensivos
  • Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. XV Jornades de Foment de la Investigació. Castelló (Espanya). 13-05-2010. Científic. 2010. ISSN 1139-5486.

  • Prevalencia entre los jóvenes de las relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol y otras drogas: evolución en la última década (1999-2008).
  • Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino. VIII Congreso Estatal de Profesionales de la Sexología: "Otros horizontes... Nuevas realidades".. Valladolid. 01-10-2009. Científic. 2009.

  • Evolución de las conductas sexuales en población joven en la última década según género y orientación sexual.
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino. VIII Congreso Estatal de Profesionales de la Sexología: "Otros horizontes... Nuevas realidades".. Valladolid. 01-10-2009. Científic. 2009.

  • Consumo de material pornográfico en jóvenes españoles. Diferencias en función de la edad, sexo y orientación sexual
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. VIII Congreso Estatal de Profesionales de la Sexología: "Otros horizontes... Nuevas realidades". Valladolid. 01-10-2009. Científic. 2009.

  • Percepción diferencial del bienestar psicológico en pacientes
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, R. Abizanda. XVIII Reunión de la SPCV. Génetica y ambiente, de los endofenotipos a la intervención familiar. Peñiscola. 29-05-2009. Científic. 2009.

  • Análisis del bienestar psicológico de pacientes con fibromialgia a través del cuestionario CUBIS: un estudio preliminar
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá. XVIII Reunión de la SPCV. Génetica y ambiente, de los endofenotipos a la intervención familiar. Peñiscola. 29-05-2009. Científic. 2009.

  • Influencia del locus de control y la comulsividad sexual en la toma de decisiones ante una situación sexual de riesgo
  • S. Gómez, MD. Gil, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • ¿Existe un perfil diferencial en los pacientes que presentan adherencia al tratamiento antirretroviral vs los pacientes no adherentes
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, MD Gil, S. Benages, Cristina Giménez García. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • Valoración de diferentes estrategias de prevención del sida entre los jóvenes: diferencias en función del género.
  • MD Gil, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá, S. Gómez, P. Salmeron, C Cassá. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • ¿Está relacionado el cuidado de los hábitos sexuales con otras conductas de salud?
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, MD Gil, Cristina Giménez García, C. Cassá. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • ¿Qué posibilidad ofrece el miedo como estrategia preventiva? Análisis de una intervención del VIH/Sida para población joven.
  • Cristina Giménez García, MD. Gil, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, S. Gómez. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • Impacto de distintas estrategias de prevención sobre los conocimientos y actitudes relativas al Sida dirigidas a jóvenes
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, M.D Gil, Estefanía Ruiz Palomino, P. Salmeron. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • Orientación sexual y autoeficacia en la prevención del Sida.
  • P Salmeron, Rafael Ballester Arnal, MD. Gil, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • Evaluación a corto plazo de un programa para la prevención de conductas sexuales de riesgo en adolescentes
  • JP Espada, TB Huedo-Medina, M. Orgilés, R. Secades, Rafael Ballester Arnal, E. Remor, Cristina Giménez García, FA Antón. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-04-2009. Científic. 2009.

  • Strengthening and internationalising university cooperation for development in the local area
  • Ana María Fuertes Eugenio, E. Espinoza Arenas, D. Romero Waldhom, María Raquel Agost Felip, Rosa Ana Peris Pichastor, Cristina Giménez García. INTED 2009. International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 09-03-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

  • Incremento de las prácticas de riesgo en los jóvenes: ultimas tendencias en el uso del preservativo
  • C. Cassà, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Cristina Giménez García, S. Gómez. II Encuentro FIPSE sobre Investigación Social en VIH/SIDA. San Sebastian. 02-04-2009. Científic. 2009. Ed. Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España (FIPSE). ISBN 9788469190531.

  • ¿Qué resulta más eficaz en la prevención del VIH/Sida: análisis diferencial de distintas estrategias de intervención para la promoción de la realización de las pruebas de anticuerpos de VIH en poblaci
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Estefanía Ruiz Palomino, C. Cassà. II Encuentro FIPSE sobre Investigación Social en VIH/SIDA. San Sebastian. 04-02-2009. Científic. 2009. Ed. Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España (FIPSE). ISBN 9788469190531.

  • Información para la prevención del VIH. Sí, pero ¿de qué modo?
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, Estefanía Ruiz Palomino. XIV Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I Castelló. 04-05-2009. Científic. 2009. ISSN 1139-5486.

  • Consumo de alcohol y su influencia en el uso del preservativo durante las relaciones sexuales
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, MD. Gil, Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García. XXXVI Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol. Salamanca. 26-03-2009. Científic. 2009. ISSN 0214-4840.

  • Improvement international practicum teaching in cooperation for development and local development
  • Ana María Fuertes Eugenio, E. Espinoza Arenas, D. Romero Waldhom, María Raquel Agost Felip, Rosa Ana Peris Pichastor, Cristina Giménez García. INTED 2009. International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 09-03-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

  • Grado de cambio relativo a la realización de las pruebas de anticuerpos de VIH en una intervención de prevención de VIH-SIDA, en función del tipo de facilitador (par y experto)
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. Tretzenes Jornades de Foment de la Investigació. UJI- CASTELLÓ. 23-05-2008. Científic. 2008. ISSN 1139-5486.

  • Percepción de ventajas e inconvenientes sobre el uso del preservativo en estudiantes universitarios: diferencias en función del sexo
  • Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. Tretzenes Jornades de Foment de la Investigació. UJI- Castellón. 23-05-2008. Científic. 2008. ISSN 1139-5486.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • La situación del VIH-Sida: propuesta de intervención
  • Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino. Universidad Autónoma de Mexico y Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología (Mèxic). 22-09-2011.

  • Gestión del tiempo: implicaciones para la salud
  • Cristina Giménez García. Asociación de Fibromialgia y Otras Enfermedades Reumáticas de Onda. 15-12-2010.

  • Pasado, presente y futuro de la prevención del VIH en jóvenes.
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, MD. GIL, Cristina Giménez García. Mar del Plata (Argentina). 25-11-2010.

  Comités de congresos


  • Laura Andreu Pejó, Rafael Ballester Arnal, Juana Maria Bretón López, Cristina Botella Arbona, Elena Crespo Delgado, Azucena García Palacios, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Carlos Suso Ribera. XI Congreso Nacional y I Internacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Teruel (Espanya). 24-10-2019. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal, Tonina Duran Uroz, Marcel Elipe Miravet, Marta García Barba, Cristina Giménez García, Juan Enrique Nebot Garcia, Estefanía Ruiz Palomino. I Congreso Internacional de Sexualidad: Expresando la diversidad. Castelló (Espanya). 17-10-2019. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, María Consol Victoria Aguilar Rodenas, Estefanía Ruiz Palomino. I Congreso Internacional de Sexualidad. Castellon (Espanya). 17-10-2019. Científic.

  • Cristina Giménez García, Alfonso Roberto Barrós Loscertales, Carlos Suso Ribera, Consolación Gómez Íñiguez, Ghislaine Marande Perrin, Isabella Meneghel, Marta Asunta Miquel Salgado-Araujo, Laura Font Hurtado, María Lidón Villanueva Badenes, María Raquel Agost Felip, Sonia Agut Nieto, Soledad Quero Castellano. V Jornades d'Investigació per a l'alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut (Psicologia) / V Jornadas de Investigación para el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud. Castellón (Espanya). 10-04-2019. Científic.

  • Mercedes Alcañiz Moscardó, María Consol Victoria Aguilar Rodenas, Sonia Agut Nieto, María Nieves Alberola Crespo, Rafael Ballester Arnal, Eva Cifre Gallego, Amparo Fabra Galofre, Iluminada Fuertes Fuertes, Teresa Carmen Gallego Navarro, María José Gámez Fuentes, Santiago García Campá, Cristina Giménez García, Francisco Javier Ginés Sánchez, Emma Gómez Nicolau, José Joaquin Gual Arnau, Cristina Guisasola Lerma, María del Carmen Lázaro Guillamón, José Francisco López Segarra, Maria Lozano Estivalis, Ana Maria Martí Gual, María Josefina Mateu Carruana, Esther Monzó Nebot, Andrés Piqueras Infante, Andrea Planchadell Gargallo, Vicente Alberto Querol Vicente, Sonia Reverter Bañón, María Auxiliadora Sales Ciges, Adoración Sales Salvador, María José Senent Vidal, Fernando Vicente Pachés, Irene Comins Mingol, María de las Mercedes Correa Sanz. III Congrés Investigació i Génere. Castelló (Espanya). 10-05-2018. Científic.

  • Cristina Giménez García, Ana Hermenegilda Alarcon Aguilar, Soledad Quero Castellano, María Jose Calero Martínez, María Lidón Villanueva Badenes, Sonia Agut Nieto, Isabella Meneghel, Carlos Suso Ribera, Laura Font Hurtado, Marta Asunta Miquel Salgado-Araujo, Cristina Forn Frias, Keren Cuervo Gómez, Alfonso Roberto Barrós Loscertales. IV Jornades d'investigació per a l'alumnat de Ciències de la Salut. Castellón (Espanya). 18-04-2018. Científic.

  • María del Carmen Pastor Verchili, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García. XX Congrés Internacional de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano “Salut, emocions i gènere”. Castelló. Universitat Jaume I (Espanya). 19-05-2016. Científic.

  • María del Carmen Pastor Verchili, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Pedro Salmerón Sánchez, Jesús Castro Calvo. XX Congrés Internacional de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano “Salut, emocions i gènere”. Castelló. Universitat Jaume I (Espanya). 19-05-2016. Científic.

  • Cristina Giménez García, Ana Hermenegilda Alarcon Aguilar, Cristina Forn Frias, Keren Cuervo Gómez, Laura Font Hurtado, Sonia Agut Nieto, Víctor Manuel González Chordá, Águeda Cervera Gasch, María Pilar Molés Julio, Conrado Martínez Cadenas, María Desamparados Bernat Adell, Pablo Salas Medina, Francisco de Asís Ros Bernal, María José Sánchez Catalán. II Jornades d'Investigació per a l'Estudiantat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castellón (Espanya). 13-04-2016. Científic.

  • Juan Vicente Sánchez Andrés, Patricia Montserrat Borreguero Sancho, Edgar Bresó Esteve, María de las Mercedes Correa Sanz, Cristina Giménez García, Jesús Fermín Rosel Remírez, María Rosa Sos Peña, María Desamparados Bernat Adell, Aurora Esteve Clavero, María Vicenta Lucas Miralles, Pablo Salas Medina, Jose Vicente Aniorte Sanchez. I Jornades d'Investigació per als Estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló de la Plana. Universitat Jaume I (Espanya). 22-04-2015. Científic.

  • Eva Cifre Gallego, María del Carmen Pastor Verchili, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García. I Jornadas Nacionales de Salud, Emoción y Género. Castellón de la Plana (Espanya). 27-10-2014. Científic.

  • Cristina Botella Arbona, Rafael Ballester Arnal, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, Ausias Josep Cebolla Martí, Azucena García Palacios, Yolanda Vizcaíno Dragón, Cristina Giménez García, Sandra Gómez Martínez. VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Promocionando el bienestar.. Benicàssim (Castellón) (Espanya). 21-10-2010. Científic.

  • Cristina Giménez García. XVIII Reunión de la SPCV. Génetica y ambiente, de los endofenotipos a la intervención familiar.. Peñiscola. 29-05-2009. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques