UJI

Informació personal

ARES VÁZQUEZ, MARÍA DE LOS ANGELES
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Economia - Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • JC1215DD - (964 728602)
 • ares@uji.es
 • Ressenya Personal

  M. ÁNGELES ARES VÁZQUEZ
  
  Professora Associada Laboral
  
  Dep. D'Economia - Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
  
  JC1215DD - 964.728.602

  ares@uji.es

  Doctora en Economia Aplicada per la Universitat de València. 

  Membre de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local.

  Membre del Col·legi d'Economistes de València.

  Investigació

    Articles en Revistes

   F. Xavier Molina Morales, M. Àngels Ares Vázquez, Carlos A. Molina Portes (2010). "Capital social i innovació en els districtes industrials. Una explicació als casos de la ceràmica i del moble ". Revista de Treball, Economia i Societat, Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. Nº 55 - Gener 2010, 21-33.

   F. Xavier Molina i M. Ángeles Ares (2008). "Evolució de les decisions de relocalització d'activitats en el districte industrial de la ceràmica de Castelló. L'experiència de la dècada de 1995-2005 ". Investigacions Europees de Direcció i Economia de l'Empresa. Vol. 14, nº 2, 51-69.

   F. Xavier Molina i M. Ángeles Ares (2007). "Factors inhibidors de la relocalització d'activitats en els districtes industrials. El cas dela ceràmica de Castelló ". Revista Quaderns d'Estudis Empresarials. Vol. 17, 9-30.

   - Llibres i capítols de llibres

   "Mòdul 3. Economia del Sector Turístic". Universitat de València. Diploma d'Especialització Professional Universitari en Coordinació i Gestió de Centres d'Iniciatives Turístiques. Febrer de 2011. ISBN: 978-84-9858-585-8

   "L'estructura i naturalesa del capital social en les aglomeracions territorials d'empreses. Una aplicació al sector ceràmic ". Informes 2008. Economia i Societat. Director: Francesc Molina Morales. Fundació BBVA, març 2008. ISBN: 978-84-96515-65-9.

   "El Capital Social com a factor inhibidor de la relocalització empresarial". Directors: J.M. Jordán Galduf i F.X. Molina Morales. Universitat de València Publicacions. Octubre 2007. ISBN: 978-84-370-6956-2.


  Horari Actual


  Consultar Tutories
  Consultar Horari Docència

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1015 - Macroeconomia Grau en Administració d'Empreses
  EC1015 - Macroeconomia Grau en Economia
  EC1048 - Prácticas Externas Grado en Economía
  FC1015 - Macroeconomia Grau en Finances i Comptabilitat
  GA1205 - Principis d'Economia Grau en Gestió i Administració Pública

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Capital social e innovación en los distritos industriales. Una aplicación a los casos de la cerámica y del mueble
  • Francesc Xavier Molina Morales, María de los Angeles Ares Vázquez, Carlos Abel Molina Puertas. REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT. Num. 55. pp. 21-33. 2010. Científic.

  • Evolución de las decisiones de relocalización de actividades en el distrito industrial de la cerámica de Castellón. La experiencia de la década de 1995-2005
  • Francesc Xavier Molina Morales, María de los Angeles Ares Vázquez. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 2. Vol. 14 . pp. 51-69. 2008. Científic.

  • Factores inhibidores de la relocalización de actividades en los Distritos Industriales. El caso de la cerámica de Castellón
  • Francesc Xavier Molina Morales, María de los Angeles Ares Vázquez. CUADERNOS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES. Num. 17. pp. 9-30. 2007. Científic.

  Llibres


  • La estructura y naturaleza del capital social en las aglomeraciones territoriales de empresas
  • Francesc Xavier Molina Morales, Valmir Emil Hoffmann, María Teresa Martínez Fernández, María de los Angeles Ares Vázquez, Edurne Zibiria Ferriols. 2008. Autoria. Científic. ISBN 9788496515659. Fundación BBVA. Ed. Rubes Editorial.

  Capítols de llibre


  • Adaptació als crèdits ects de les assignatures de macroeconomia A23 i C55.
  • José Miguel Albert Ortiz, Maria Bernarda Zamora Talaya, María de los Angeles Ares Vázquez, María Teresa Alguacil Marí, Vicente Orts Ríos. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Adaptació als crèdits ECTS de l'assignatura d'Economia Pública A23
  • María de los Angeles Ares Vázquez. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  Apunts docents


  • Economía valenciana. (A50, B69, C46, D47, 432) Libro de prácticas
  • Carlos Abel Molina Puertas, Juan José Rubert Nebot, María de los Angeles Ares Vázquez, María Luisa Más Vilata. 1999. Ref. cs-93-1999.